Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU 31.01.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU 31.01.2013."— Sunum transkripti:

1 LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU 31.01.2013

2 Sunum İçeriği Laboratuvar Güvenliğinin Önemi, Laboratuvar Genel Kuralları, Kapsamı, Kurum Uygulamaları, İlgili Mevzuat. 2

3 3 Laboratuvar Güvenliği Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır.

4 Önemi 4 Sağlık kurumlarına başvuran hastalara yapılan birçok işlem laboratuvar verilerine dayanmaktadır. Tanı koymak, Tedavi yapmak, Tedavinin takibini yapmak Toplum sağlığı açısından tarama yapmak bunlardan sadece bir kaçıdır.

5 Yapılan çalışmalar verilen tıbbi kararların %70’inden fazlasının laboratuvar verilerine dayandığını göstermektedir. Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji ve Doku tipleme laboratuvarlarına ait çalışmaların bir gün durdurulduğu düşünüldüğünde o kurumda sağlık hizmetlerinin verilmesi neredeyse durma noktasına gelmektedir. Önemi 5

6 Hatalı laboratuvarlar sonuçları, Hastanın yanlış tedavi almasına, Tedavisinin uzamasına, Tedavi masraflarının artmasına, Hatta ölümler bile söz konusu olabilecektir. Önemi 6

7 güvenli Hastalar ve sağlık kurumları için bu kadar önemli olan laboratuvarlarda; verilen hizmetin hem kesintisiz hem de güvenli olması gerekmektedir. Bunun için öncelikle bir sistem kurulmalıdır. Bunun için öncelikle bir sistem kurulmalıdır. 7 Önemi

8 SKS HEDEFLERİ SKS Etkinlik Etkililik Güvenlik Memnuniyet 8

9 ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENLİ BİR LABORATUVAR 1 HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR LABORATUVAR 2 Güvenli Laboratuvar 9

10 ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENLİ BİR LABORATUVAR 1 10

11 S Sağlıkta K Kalite S Standartları Kesici ve Delici alet yaralanmalarının azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık taramalarının yapılmasını, Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalı, [radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim] Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmalıdır. 11

12 Laboratuvar Güvenlik Rehberi  Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kuralları,  Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri,  Yangına karşı alınması gereken tedbirleri,  Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri,  Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları,  Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır.  Laboratuvar uzmanları performans parametreleri arasında da Laboratuvar Güvenliği ile ilgili uzmanların her ay eğitim vermesi istenmektedir. 12

13 13 Laboratuvar Genel Kuralları Laboratuvarda çalışma boyunca önlük ilikli tutulmalıdır. Laboratuvarda rahat ve düz ayakkabı giyilmeli ve özellikle açık ayakkabı giyilmemelidir. Çalışmanın niteliğine göre gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanları bu amaçla kullanılmamalıdır. Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalıdır. Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalıdır. Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir. Laboratuvarda bulunan hiç bir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır. Zararlı kimyasallar asla LAVABOLARA DÖKÜLMEMELİDİR! Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır.

14 14 Laboratuvarda Çalışma Kuralları  Laboratuvarda çalıştığınız alanı her zaman temiz tutulmalı,  Laboratuvar çalışmalarının bitiminde, kullanılan tezgahlar ve cam malzemeler mutlaka temiz bırakılmalı,  Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar, Laboratuvar Yönetimi’nce tanımlanan kurallar doğrultusunda uzaklaştırılmalı,  Laboratuvar malzemelerinin temizliği sırasında eldiven ve gerekli olması durumunda gözlük kullanılmalı,  ….

15 15 Laboratuvar Kişisel Koruyucu Ekipmanları

16 3 D KURALI HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR LABORATUVAR 2 Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru sonuç vermek. 16

17 3 Y KURALI HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR LABORATUVAR 2 Yanlış hastaya, Yanlış zamanda, Yanlış sonuç vermek 17

18 Güvenilir Bir Laboratuvar Laboratuvarı birim olarak değil süreç olarak değerlendiren, Doğru hastaya Preanalitik süreç Doğru zamanda Postanalitik süreç Doğru sonuç Analitik süreç Preanalitik, Analitik, Postanalitik süreçlerinde risklerini inceleyen ve hatalarını ölçen, Ölçtüğü hataları periyodik değerlendirerek, DÖF başlatan, 18

19 Laboratuvar Süreçleri Pre-analitik süreç, Analitik süreç, Post-analitik süreç, 19

20 LABORATUVAR SÜREÇLERİ Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuvarları Patoloji Laboratuvarı PreanalitikAnalitikPost analitikPreanalitikAnalitik Örneklerin alınması, Örneklerin transferi, Reddedilen örnekler İç kalite kontrol sonuçları Dış kalite kontrol sonuçları Cihaz arızaları Panik değerlerin bildirimi Zamanında verilmeyen sonuçlar, Otomasyon sorunları,  Reddedilen örnekler,  Eksik doldurulan patoloji tetkik istem formu,  İntraoperatif  konsültasyon (frozen section) örnekleri arasında reddedilen örnekler İç kalite kontrol sonuçları Cihaz arızaları Panik tanı bildirimi Zamanında verilmeyen sonuçlar Zamanında verilmeyen intraoperatif konsültasyon (frozen section) sonuçlar Otomasyon sorunları 20

21 21 Red Edilen Numunelerinin Takibi; Red nedenlerine göre, Birimlere göre, Red edilme zaman aralığına göre, Tetkik türüne göre.

22 2012 Yılı Red edilen Numune Dağılım %’si 22

23 Red Nedenlerine Göre Dağılım %’si 23

24 Red Edilen Numunelerin Birimlere Göre Dağılım %’si 24

25 Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, TS-EN 12128 Standardı, Sağlıkta Kalite Standardı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, … 25

26 26 Güvenliğiniz Sizin Elinizde!

27 TEŞEKKÜR EDERİM.


"LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU 31.01.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları