Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU"— Sunum transkripti:

1 LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU 31.01.2013
Bu şablon bir grup ayarında eğitim malzemesi sunmak için başlangıç dosyası olarak kullanılabilir. Bölümler Bölüm eklemek için slaydı sağ tıklatın. Bölümler slaytlarınızı düzenlemenize veya birden çok yazar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Notlar Teslim notları veya izleyicilere ek bilgi sağlamak için Notlar bölümünü kullanın. Sununuz sırasında Sunu Görünümü'nde bu notları görüntüleyin. Yazı tipi boyutuna dikkat edin (Erişilebilirlik, görünürlük, video kaydı ve çevrimiçi üretim için önemlidir) Birlikte kullanılan renkler Grafiklere, çizelgelere ve metin kutularına özellikle dikkat edin. Katılımcılar, siyah ve beyaz veya gri tonlamalıyazdırabilir. Tümüyle siyah ve beyaz ve gri tonlamalıyazdırırken renklerinizin uygun olacağından emin olmak için bir sınama baskısı çalıştırın. Grafikler, tablolar ve çizimler Basit tutun: Mümkünse, tutarlı ve dikkat dağıtmayan stiller ve renkler kullanın. Tüm grafikleri ve tabloları etiketleyin. Fazilet TAVUKÇUOĞLU

2 Sunum İçeriği Laboratuvar Güvenliğinin Önemi,
Laboratuvar Genel Kuralları, Kapsamı, Kurum Uygulamaları, İlgili Mevzuat. Sunuya kısa bir genel bakış sağlayın. SSununun ana odağını ve neden önemli olduğunu açıklayın. Her bir önemli konuyu tanıtın. Katılımcılara bir yol haritası sunmak için bu özellikle bir sonraki tartışılacak konuyu vurgulayarak bu Genel Bakış slaydını sunu boyunca yineleyin.

3 Laboratuvar Güvenliği
Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır. Sunuya kısa bir genel bakış sağlayın. SSununun ana odağını ve neden önemli olduğunu açıklayın. Her bir önemli konuyu tanıtın. Katılımcılara bir yol haritası sunmak için bu özellikle bir sonraki tartışılacak konuyu vurgulayarak bu Genel Bakış slaydını sunu boyunca yineleyin.

4 Önemi Sağlık kurumlarına başvuran hastalara yapılan birçok işlem laboratuvar verilerine dayanmaktadır. Tanı koymak, Tedavi yapmak, Tedavinin takibini yapmak Toplum sağlığı açısından tarama yapmak bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu, geçiş kullanılan Genel Bakış slaytları için başka bir seçenektir.

5 Önemi Yapılan çalışmalar verilen tıbbi kararların %70’inden fazlasının laboratuvar verilerine dayandığını göstermektedir. Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji ve Doku tipleme laboratuvarlarına ait çalışmaların bir gün durdurulduğu düşünüldüğünde o kurumda sağlık hizmetlerinin verilmesi neredeyse durma noktasına gelmektedir.

6 Önemi Hatalı laboratuvarlar sonuçları,
Hastanın yanlış tedavi almasına, Tedavisinin uzamasına, Tedavi masraflarının artmasına, Hatta ölümler bile söz konusu olabilecektir.

7 Önemi Hastalar ve sağlık kurumları için bu kadar önemli olan laboratuvarlarda; verilen hizmetin hem kesintisiz hem de güvenli olması gerekmektedir. Bunun için öncelikle bir sistem kurulmalıdır.

8 SKS HEDEFLERİ SKS Etkinlik Etkililik Güvenlik Memnuniyet

9 Güvenli Laboratuvar 1 2 ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENLİ BİR LABORATUVAR
HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR LABORATUVAR Bu, Genel Bakış slaydı için başka bir seçenektir.

10 1 ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENLİ BİR LABORATUVAR
Aranan eğitim tamamlandıktan sonra izleyiciler neleri yapabilir duruma gelecek? İzleyicilerin bu sunudan yararlanacağı her hedefi kısaca açıklayın.

11 Sağlıkta Kalite Standartları
Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalı, [radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim] Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmalıdır. Her konu için bir bölüm üstbilgisi kullanarak izleyicilere açık ve anlaşılır bir geçiş sağlayın. Kesici ve Delici alet yaralanmalarının azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Sağlık taramalarının yapılmasını,

12 Laboratuvar Güvenlik Rehberi
Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kuralları, Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri, Yangına karşı alınması gereken tedbirleri, Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları, Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır. Laboratuvar uzmanları performans parametreleri arasında da Laboratuvar Güvenliği ile ilgili uzmanların her ay eğitim vermesi istenmektedir. Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

13 Laboratuvar Genel Kuralları
Laboratuvarda çalışma boyunca önlük ilikli tutulmalıdır. Laboratuvarda rahat ve düz ayakkabı giyilmeli ve özellikle açık ayakkabı giyilmemelidir. Çalışmanın niteliğine göre gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanları bu amaçla kullanılmamalıdır. Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalıdır. Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalıdır. Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir. Laboratuvarda bulunan hiç bir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır. Zararlı kimyasallar asla LAVABOLARA DÖKÜLMEMELİDİR! Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır. Sunuya kısa bir genel bakış sağlayın. SSununun ana odağını ve neden önemli olduğunu açıklayın. Her bir önemli konuyu tanıtın. Katılımcılara bir yol haritası sunmak için bu özellikle bir sonraki tartışılacak konuyu vurgulayarak bu Genel Bakış slaydını sunu boyunca yineleyin.

14 Laboratuvarda Çalışma Kuralları
Laboratuvarda çalıştığınız alanı her zaman temiz tutulmalı, Laboratuvar çalışmalarının bitiminde, kullanılan tezgahlar ve cam malzemeler mutlaka temiz bırakılmalı, Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar, Laboratuvar Yönetimi’nce tanımlanan kurallar doğrultusunda uzaklaştırılmalı, Laboratuvar malzemelerinin temizliği sırasında eldiven ve gerekli olması durumunda gözlük kullanılmalı, …. Sunuya kısa bir genel bakış sağlayın. SSununun ana odağını ve neden önemli olduğunu açıklayın. Her bir önemli konuyu tanıtın. Katılımcılara bir yol haritası sunmak için bu özellikle bir sonraki tartışılacak konuyu vurgulayarak bu Genel Bakış slaydını sunu boyunca yineleyin.

15 Laboratuvar Kişisel Koruyucu Ekipmanları
Sunuya kısa bir genel bakış sağlayın. SSununun ana odağını ve neden önemli olduğunu açıklayın. Her bir önemli konuyu tanıtın. Katılımcılara bir yol haritası sunmak için bu özellikle bir sonraki tartışılacak konuyu vurgulayarak bu Genel Bakış slaydını sunu boyunca yineleyin.

16 3 D KURALI 2 Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru sonuç vermek.
HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR LABORATUVAR 3 D KURALI Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru sonuç vermek. Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

17 3 Y KURALI 2 Yanlış hastaya, Yanlış zamanda, Yanlış sonuç vermek
HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR LABORATUVAR 3 Y KURALI Yanlış hastaya, Yanlış zamanda, Yanlış sonuç vermek Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın.

18 Güvenilir Bir Laboratuvar
Laboratuvarı birim olarak değil süreç olarak değerlendiren, Preanalitik, Analitik, Postanalitik süreçlerinde risklerini inceleyen ve hatalarını ölçen, Ölçtüğü hataları periyodik değerlendirerek, DÖF başlatan, Her konu bölümüne tablo, grafik ve resim içeren istediğiniz kadar slayt ekleyin. Örnek için sonraki bölümüne bakın grafik, resim ve video düzenleri için sonraki bölüme bakın. Doğru hastaya Preanalitik süreç Doğru zamanda Postanalitik süreç Doğru sonuç Analitik süreç

19 Laboratuvar Süreçleri
Pre-analitik süreç, Analitik süreç, Post-analitik süreç, Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

20 LABORATUVAR SÜREÇLERİ Biyokimya laboratuvarları Patoloji Laboratuvarı
Mikrobiyoloji ve Biyokimya laboratuvarları Patoloji Laboratuvarı Preanalitik Analitik Post analitik Örneklerin alınması, Örneklerin transferi, Reddedilen örnekler İç kalite kontrol sonuçları Dış kalite kontrol sonuçları Cihaz arızaları Panik değerlerin bildirimi Zamanında verilmeyen sonuçlar, Otomasyon sorunları, Reddedilen örnekler, Eksik doldurulan patoloji tetkik istem formu, İntraoperatif konsültasyon (frozen section) örnekleri arasında reddedilen örnekler Panik tanı bildirimi Zamanında verilmeyen sonuçlar Zamanında verilmeyen intraoperatif konsültasyon (frozen section) sonuçlar Otomasyon sorunları

21 Red Edilen Numunelerinin Takibi;
Red nedenlerine göre, Birimlere göre, Red edilme zaman aralığına göre, Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.) Tetkik türüne göre.

22 2012 Yılı Red edilen Numune Dağılım %’si

23 Red Nedenlerine Göre Dağılım %’si

24 Red Edilen Numunelerin Birimlere Göre Dağılım %’si

25 Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik, TS-EN Standardı, Sağlıkta Kalite Standardı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

26 Microsoft Üstün Mühendislik Başarısı
Güvenliğiniz Sizin Elinizde! Microsoft Gizliliği

27 Microsoft Üstün Mühendislik Başarısı
Sununuz olabildiğince düzenli mi? Eke başka içerik taşımayı düşünün. Soru slaydı sırasında başvurmak isteyebileceğiniz veya ayrıntılı araştırma yapmak isteyebilecek katılımcılar için yararlı olabilecek içeriği depolamak için ek bölümü slaytları kullanın. TEŞEKKÜR EDERİM. Microsoft Gizliliği


"LABORATUAR GÜVENLİĞİ Fazilet TAVUKÇUOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları