Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kısa Süreli Antibiyotik Kullanımı Rıfat Özacar Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı TTD 13. Yıllık Kongresi Mayıs 2010 İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kısa Süreli Antibiyotik Kullanımı Rıfat Özacar Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı TTD 13. Yıllık Kongresi Mayıs 2010 İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Kısa Süreli Antibiyotik Kullanımı Rıfat Özacar Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı TTD 13. Yıllık Kongresi Mayıs 2010 İstanbul

2 Uzun Süreli Antibiyotik Kullanımı Antibiyoterapi En az maliyet + Düşük yan etki Hızlı klinik yanıt Etken eradikasyonu Direnç gelişmemesi İlaç direnci Kolonizasyon Tedavi maliyeti

3 Tedavi Süresi Kanıta dayalı veri ? Hastanın ateşi düştükten sonra bir hafta ! İstisnalar –Etken virülansı –Komorbidite –Hastalığın ağırlığı –Bakteremi –Komplikasyonlar –Tedaviye alınan yanıt

4 Kısa Süreli Tedavi Beş gün ve daha kısa süreli Azitromisin için ≤ 3 gün Pnömoniler dahil birçok enfeksiyon hastalığında uzun süreli tedaviler kadar etkili Li JZ, et al. Efficacy of short course antibiotic regimens for community-acquired pneumonia: A meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 783-90.

5 Rehber Önerileri TTD Ateşin düşmesini takiben 5-7 gün –Pnömokok 7-10 gün –Legionella14-21 gün –Mycoplasma10-14 gün –Chlamydia10-14 gün –Ağır pnömoni14-21 gün

6 Rehber Önerileri TTD Son zamanlarda yayınlanan çok sayıda randomize kontrollü çalışmada hafif-orta (ayakta tedavi edilen) TGP olgularında daha kısa süreli (azitromisinle 3 gün, florokinolon ve beta laktamlar ile 5-7 gün) antibiyoterapinin etkin ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.

7 Rehber Önerileri ATS En az 5 gün (Çoğunlukla ≥ 7-10) SEPAR 10-14 gün Yarı ömrü uzun AB » 5-7 Legionella, S. aureus, Pseudomonas » en az 14 Anaerob ? + Kavite » 4 hafta

8 Rehber Önerileri ALAT 7-14 gün Azitromisin » 5 Florokinolon » 7-10

9 Rehber Önerileri BTS Etken ? - Hafif - Ev veya Hastane: 7 gün Etken ? – Ağır – Hastane: 10 gün Etken pnömokok – Komplikasyon yok: 7 gün Atipik: 14 gün Legionella, S. Aureus, GNEB: 14-21 gün

10 Tedavi Süreleri İspanya – Çok merkezli (Eğitim Hastanesi) TGP Yatarak tedavi 844 olgu Antibiyotik kullanımı 12,9 – 16,6 gün Capelastegui A, et al. Management of community-acquired pneumonia and secular trends at different hospitals. Respir Med 2005; 147: 38-44

11 Ülkemizdeki Tedavi Süreleri Ankara 64 TGP (Grup 1) Ardışık: 10-21 gün (Ort 12,9) Ekim N, ve ark. Toplum kökenli pnömoni olgularında “ardışık tedavi”. Tüberk Toraks 1999; 47: 172-8 E dirne 35 TGP (Grup 3-4) Ardışık: Ort. 12,4 gün Karlıkaya C. ve ark.Hastane tedavisi gerektiren pnömonilerde sefepimin etkinliği ve prognostik faktörler. Solunum Hastalıkları 1999; 10: 106-14 Afyon TGP – Uzman Hekim – Anket: 7-15 gün Ünlü M, ve ark. Afyon ve ilçelerindeki hekimlerin toplum kökenli pnömonilerde tanı ve tedavi yaklaşımları. Akciğer Arşivi 2002; 1: 9-16

12 Genel olarak; Hekimler hastalarını daha uzun süreyle tedavi etme eğiliminde ve yatırılarak tedavi edilenler başta olmak üzere, tedavi süresi sıklıkla iki hafta olmaktadır.

13 Nijerya 73 pnömoni 24 saat ateşsiz dönem AB kesme kriteri Ort. tedavi süresi: 2,54 gün Ölüm ve morbidite yok Radyolojik bulgularda tüm olgularda beklenen sürelerde düzelme Awunor-Renner C. Length of antibiotic therapy in in-patients with pneumonias. Ann Torp Med Parasitol 1979; 73: 235-40

14 Kısa Süreli Tedavi Yüksek tedavi uyumu Artmış hasta memnuniyeti Azalmış maliyet Daha az yan etki Düşük ilaç direnci + Tedavi yetersizliği kuşkusu Nüks olasılığı Komplikasyon sıklığı Sekel gelişimi Mortalite artışı ?

15 Kısa Süreli Tedavi Metaanaliz 5763 hafif pnömonili çocuk Aynı antibiyotiğin 3 veya 5 gün uygulanması –Tedavi sonu klinik iyileşme oranları –Klinik iyileşme sonrası ilk 7 günde relaps oranları benzer etkinlik

16 Kısa Süreli Tedavi Beta-Laktam 154 çocuk (Pnömoni dahil) –Penisilin/sefuroksim –4 veya 7 gün –4 günlük tedavi Güvenli Düşük tedavi maliyeti Daha az nozokomiyal infeksiyon riski Daha düşük yan etki Peltola H, et al. Succesful shortening from seven to four days of parenteral beta-lactam treatment for common chilhood infections: A prospective and randomized study. Int J Infect Dis 2001; 5: 3-8

17 Kısa Süreli Tedavi Beta-Laktam 795 çocuk –Amoksisilin –90mg/kg/g (5 gün) vs 40 mg/kg/g (10 gün) –Benzer sonuçlar Schrag SJ, et al. Effect of short-course, high dose amoxicillin therapy on resistant pneumococcal carriage: A randomised trial. JAMA 2001; 286: 49-56

18 Kısa Süreli Tedavi Beta-Laktam 119 Erişkin – Orta ve ağır TGP –Moussaoui ve ark. –Randomize, çift kör, plasebo kontrollu –Hollanda (9 ikinci ve üçüncü basamak hastane –Amoksisilin 3 gün vs 8 gün –3 günlük tedavi kolunda sonuçlar benzer

19 Kısa Süreli Tedavi Florokinolon 123 atipik TGP –Levofloksasin –750 mg BID (5 gün) vs 500 mg BID (10 gün) –Kısa süreli tedavi grubunda semptom düzelmesi daha hızlı –Başarı ve relaps oranları benzer Dunbar LM, et al. Efficacy of 750 mg, 5 day levofloxacin in the treatment of community-acquired pneumonia caused by atypical pathogens. Curr Med Res Opin 2004; 20: 555-63

20 Kısa Süreli Tedavi Makrolid - Ketolid TGP – Ayaktan tedavi - Ağır olmayan olgular - 3 gün azitromisin - % 91 başarılı Kıter G. Azitromisinin erişkinde ağır olmayan TKP tedavisinde kullanımı: Etkinlik ve güvenilirlik araştırması. AMÜTF Dergisi 2000; 1: 11- 15 TGP – Hafif -20 olgu -3 gün azitromisin -% 100 başarılı Mocan MZ ve ark. Toplumsal kaynaklı pnömonilerde 3 günlük azitromisin tedavisi. ANKEM Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Antalya 1997: 152

21 Kısa Süreli Tedavi Makrolid - Ketolid 144 Pnömoni – KOAH Alevlenmesi –Azitromisin 3 gün 1 x 500 mg –Amoksisilin-klavulanik asit 10 gün 2 x 625 mg –Klinik ve mikrobiyolojik sonuçlar benzer Hoepelman IM. et al. A short (3 day) course of azithromycin tablets versus a 10-day course of amoxycillin-clavulanic acid in the treatment of adults with lower respiratory tract infections and effects on long term outcome. Int J Antimicrob Agents 1997; 9: 141-6

22 Kısa Süreli Tedavi Makrolid - Ketolid 581 TKP –Telitromisin 5 gün 1 x 800 mg –Telitromisin 7 gün 1 x 800 mg –Klaritromisin 10 gün 2 x 500 mg –Kür oranları benzer Tellier G. et al. Clinical and bacteriological efficacy and safety of 5 and 7 day regimens of telithromycin once daily compared with a 10 day regimen of chlarithromycin twice daily in patients with mild to moderate community-acquired pneumonia. J Antimicrob Chemother 2004; 54: 515-23

23 HGP Kısa Süreli Tedavi 79 Gram negatif HGP 5 gün antibiyoterapi % 79 olgu MV 2 olguda klinik iyileşme yok Nüks oranı % 14 YB mortalitesi % 34.2 Oranlar standart uzun süreli tedavilere benzer Pugh RJ, et al. Short course antibiotic therapy for gram-negative hospital-acquired pneumonia in the critically ill. Journal of Hospital Infection 2010; 74: 337-43

24 TGP Kısa Süreli Antibiyoterapinin Etkinliği (Meta-analiz) 1980 – 2006 Erişkin TGP Monoterapi Randomize kontrollü Kısa süre (≤ 7 gün) – Uzun süre (≥ 7 gün) Klinik iyileşme Li JZ, et al. Efficacy of short course antibiotic regimens for community-acquired pneumonia: A meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 783-90.

25 TGP Kısa Süreli Antibiyoterapinin Etkinliği (Meta-analiz) 15 çalışma – 2796 olgu –10 azitromisin –2 beta-laktam –2 florokinolon –1 ketolid İki grup arasında klinik tedavi başarısızlığı riski yanısıra mortalite ve bakteriyolojik eradikasyon oranları benzer Li JZ, et al. Efficacy of short course antibiotic regimens for community-acquired pneumonia: A meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 783-90.

26 Sonuç Eldeki veriler; Hafif ve orta TGP olgularının kısa süreli antibiyotiklerle güvenli ve etkin bir şekilde tedavi edilebileceklerini göstermektedir. Kısa süreli antibiyoterapi; - Antibiyotik direnci gelişimini düşürmekte - Maliyeti azaltmakta - Yan etkileri azaltmakta - Tedavi uyumunu arttırmaktadır.


"Kısa Süreli Antibiyotik Kullanımı Rıfat Özacar Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı TTD 13. Yıllık Kongresi Mayıs 2010 İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları