Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Modelleri Dr. Kerim Karabacak Öğretim Modelleri Anlamlı (Okulda) Öğrenme, Tam Öğrenme, Çoklu Zeka, Yapılandırmacılık, Dr. Kerim Karabacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Modelleri Dr. Kerim Karabacak Öğretim Modelleri Anlamlı (Okulda) Öğrenme, Tam Öğrenme, Çoklu Zeka, Yapılandırmacılık, Dr. Kerim Karabacak."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Modelleri Dr. Kerim Karabacak Öğretim Modelleri Anlamlı (Okulda) Öğrenme, Tam Öğrenme, Çoklu Zeka, Yapılandırmacılık, Dr. Kerim Karabacak

2 Carol’un Anlamlı Öğrenme Modeli O Eğer bir okul öğrencilere başarılı ve doyurucu bir düzeyde öğrenme deneyimi kazandırmak istiyorsa, öğrenim stratejileri ve değerlendirme kurallarında olduğu kadar: öğrencilerin tutumlarında öğretmende ve yöneticilerde önemli değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. O Carroll, Modelinin Öğelerini Zaman Kavramıyla Açıklamıştır.

3 Carol’un Öğrenme Modeli 5 Öğeden oluşmaktadır. O YETENEK O ÖĞRETİMİN KALİTESİ O ÖĞRETİMDEN YARARLANMA YETENEĞİ O KARARLILIK (SEBAT) O FIRSAT(OLANAK).

4 YETENEK Carrol yeteneği, öğrenilecek bir malzemenin tam olarak öğrenilmesi için, öğrenen kişinin ihtiyaç duyduğu zaman miktarı olarak tanımlamaktatır. Yetenekli öğrencilerle, daha az yetenekli öğrencilerin öğrenme süreçleri eşit değildir. O Öğrenme için harcanan süre O Öğrenme derecesi = _________________________ O Öğrenme için gerekli süre

5 Carol’un Öğrenme Modeli 5 Öğeden oluşmaktadır. O Öğretimin Kalitesi Öğretimin kalitesi, öğrenilecek konunun düzenlenmesi ve içeriğinin açıklanmasının, öğretimin verildiği öğrenci grubu için en uygun duruma getirilmesi gerekmektedir. Ek zaman gerektirmeyecek şekilde eğitimin verilmesidir.

6 Carol’un Öğrenme Modeli 5 Öğeden oluşmaktadır. öğrenme yeteneklerinin yeterli olması O Öğretimden Yararlanma Yeteneği Öğrencinin belli bir üniteyi öğrenebilmesi için öğrenme yeteneklerinin yeterli olması ve öğrenmede gerekli işlemleri yapabilmesidir. O Öğrencinin, ayrılan zaman içerisinde öğrenebilme becerisidir..

7 Carol’un Öğrenme Modeli 5 Öğeden oluşmaktadır. Kararlılık (sebat) Carrol sebatı, öğrencinin, istekli olarak (isteyerek) öğrenmeye harcadığı zaman olarak tanımlamaktadır..

8 Carol’un Öğrenme Modeli 5 Öğeden oluşmaktadır. O Öğrenmeye Verilen Süre (Fırsat) Okullarda sabit olarak ayrılan süreler yerine her öğrencinin, kendi öğrenme zamanını ayarlamasıdır.

9 Carroll’un Anlamlı öğrenme modelinin yapısı

10 ANLAMLI ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER I. Öğretme-öğrenme Süreciyle Doğrudan Geliştirilemeyecek Faktörler O Öğrencinin olgunlaşma düzeyi, O Genel yeteneği, O Öğretmenin kişilik özellikleri, O Ailenin sosyo-ekonomik statüsü II. Okullardaki öğretme-öğrenme süreci yoluyla değiştirilebilir Faktörler O Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; O İlgisi, O Tutumu, O Başarılı olabileceğine olan inancı, O Öğretim hizmetinin niteliği 10

11 Öğrencilerin Öğrenme Düzeyinin Yükseltilmesi Ve Öğrenme Farklılıkları En Aza İndirilmesi 11 Öğrenmeyi etkileyen değiştirilebilir özellikleri, öğretme- öğrenme sürecinde olumlu hale getirerek, öğrencilerin öğrenme düzeyinin yükseltilebileceğini göstermektedir. Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları en aza indirilebilir ve sonuçta okullar, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım edebilen kurumlar haline gelebilir

12 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ O Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır. O Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir. O Öğrenciler arasında eşitliği sağlar. O Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. O Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir. O Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar. O Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır. O Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır. O Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar. 12

13 MODELİN SINIRLILIKLARI O Daha çok zaman ayrılması. O Hazırlıkların çokluğu. O Öğretmen açısından uygulama zorluğu O Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. O Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir. O Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir. 13

14 Tam Öğrenme Modeli (Bloom) O Bloom, Carroll’un kavramsal modelinden faydalanarak Anlamlı (okulda) öğrenmeye ilişkin bir model geliştirmiştir. Bu model «Tam öğrenme modeli»’ dir. O Tam öğrenme yaklaşımı her sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrenci bulunduğu ve her öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre öğretimin yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretim hizmeti (ipucu, katılım, dönüt, pekiştireç) sağlanırsa, öğrenebileceğini temel alır.

15 Tam Öğrenme Modeli (Bloom) O Tam öğrenme modeline göre öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarının nedeni doğuştan değil, çevre koşullarından kaynaklanır. O Modelin amacı, öğrenmeye etki eden faktörleri kontrol altına alarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. O Buna göre; zeka, genel yetenek, kişilik özellikleri, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi gibi değiştirilemeyen öğelerin yerine ön öğrenmeler, derse karşı ilgi, başarı inancı, zaman, pekiştireç, dönüt, araç-gereç gibi değiştirilebilir öğeler zenginleştirilerek etkili öğrenme sağlanabilir.

16 Öğrencilerin Değiştirilebilir ve Değiştirilemez Özellikleri DeğiştirilebilirDeğiştirilemez Ön bilgiler Ön bilgiler Derse/konuya ilgi Derse/konuya ilgi Başarı inancı Başarı inancı Öğretim hizmetinin nitelikleri Öğretim hizmetinin nitelikleri Zaman Zaman Araç-gereç Araç-gereç  Zeka  Genel ve özel yetenekler  Kişilik özellikleri  Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi

17 Öğrenme Düzeyini Etkileyen Önemli Değişkenler ve Bunlar Arasındaki İlişkiler 17 ÖĞRETİM ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri Öğrenme Ünitesi ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme Düzeyi ve Çeşidi Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ İpuçları Katılma PekiştirmeDönüt ve Düzeltme

18 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri O Öğrenci nitelikleri O Öğretim hizmetinin niteliği O Öğrenme ürünleri

19 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri Öğrenci nitelikleri O Bilişsel giriş davranışlarını ve duyuşsal giriş davranışlarını kapsamaktadır. O Bilişsel giriş davranışları, belli bir öğrenme ünitesinin öğrenilebilmesi için gerekli olduğu kabul edilen ön öğrenmelerdir. Okuduğunu anlama ve dili kullanma gücü bunlardan birkaçıdır. O Bu ön öğrenmelerin, bir başka deyişle bilişsel giriş davranışlarının tam ve kullanıma hazır olması gerekmektedir.

20 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri Öğrenci nitelikleri O Her yeni öğrenme kendinden önceki öğrenmelere dayalı, kendinden sonraki öğrenmelere hazırlayıcıdır. O Bu nedenle tam öğrenmenin sağlanabilmesi için öğretme- öğrenme sürecinin başında, yeni öğrenmeler için gerekli olan bilişsel giriş davranışları kullanıma hazır hale getirilmelidir. O Duyuşsal giriş özellikleri ise, ilgiler, tutumlar ve akademik benlik kavramının bileşkesi olarak kabul edilmektedir.

21 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri Öğrenci nitelikleri O Duyuşsal giriş özellikleri Duyuşsal giriş özellikleri arasında başarıyı belirlemede en yüksek etkiye sahip olan akademik benlik kavramı, öğrencinin öğrenme geçmişine dayalı olarak, hedeflerle tutarlı öğrenme düzeyine ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin kendini algılayış tarzıdır. “Bireyin kendine karşı tutumu”, okula ve okulda öğrenmeye karşı tutumu ile yakından ilgilidir.

22 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri O Öğrenci nitelikleri  Bilişsel Giriş Davranışları - Sözel, işlemsel yetenek - Okuduğunu anlama - Dinleme becerisi - Bilgi, beceri, yetenek - Ön bilgiler - Problem çözme becerisi  Duyuşsal Giriş Davranışları - İlgi, Tutum, Akademik Özgüven (benlik)


"Öğretim Modelleri Dr. Kerim Karabacak Öğretim Modelleri Anlamlı (Okulda) Öğrenme, Tam Öğrenme, Çoklu Zeka, Yapılandırmacılık, Dr. Kerim Karabacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları