Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE ve İLETİŞİM. İletişim Nedir? İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE ve İLETİŞİM. İletişim Nedir? İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz,"— Sunum transkripti:

1 AİLE ve İLETİŞİM

2 İletişim Nedir? İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

3 *İletişim iki kişi arasındaki mesaj alışverişidir. Alışveriş iki yönlüdür. *Her konuşma iletişim değildir.Örneğin; anne-babalar gençlere önerilerini emir şeklinde söyleyip onların bu durum karşısındaki tepki ve davranışlarıyla ilgilenmezlerse burada bir iletişim olamaz.

4 *Gerçek bir iletişim içinde, konuşulanları anlama ve düşünülenleri söyleme vardır. İLETİŞİMİN AMACI: ANLAŞILMAKTIR

5 İletişim aynı zamanda; *Ne söyleyeceğimizi bilmek, *Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına ve nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, *En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek, *Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmektir.

6 İLETİŞİMİN ENİYİ YÖNTEMİ:DİNLEME İletişimi sürdürebilmenin en iyi yöntemi dinlemeyi öğrenmektir. DİNLEME Etkin Dinleme (Katılımlı Dinleme) Benimsediğini Gösteren Davranışlarla Dinleme Pasif Dinleme (Sessizlik) Kapı Aralayıcı Mesajlar

7 VE BEN DE ONA VURDUM. O DA BANA BİRKEZ DAHA VURDU. DİNLİYOR MUSUN BABA!... ALİ BANA YUMRUK ATTI BABA BENİ DUYUYOR MUSUN! SENİ DUYUYORU M DEVAM ET! Yarı dinleme yerine...

8 *İletişime, kendini vererek değil de, sadece dudaklarıyla katılan biriyle iletişim kurmaya çalışmak cesaret kırıcı olabilir. KELİMESİ KELİMESİNE DİNLİYORUM. HAYIR DİNLEMİY ORSUN!. AYNI ANDA HEM MAÇI İZLEYİP HEM DE SENİ DİNLEYEBİLİRİM. BOŞVER

9 ALİ BANA YUMRUK ATTI VE..BABA BENİ DUYUYOR MUSUN? VE BEN DE ONA VURDUM. O DA BANA SERT VURDU. O ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK. Tüm dikkatinizi vererek dinleyin.

10 Dertlerinizi sizi gerçekten dinleyen birine anlatmak çok daha kolaydır. Bazen ebeveynin birşey söylemesine bile gerek yoktur. Çoğu kez bir çocuğun ihtiyacı olan tek şey, ona duygularının anlaşıldığını hissettiren, sıcak bir sessizlik ortamıdır. BİLİYOR MUSUN, BUNDAN SONRA HASAN’LA OYNAYACAĞIM. O KİMSEYE YUMRUK ATMIYOR.

11 İLETİŞİMİN TEMEL KURALLARI Konuşulanları yarıda kesmemek Yargılamamak ve eleştirmemek Çok fazla konuşmamak Kişiler hakkında yorum yapmamak Dinlerken başka şeyler yapmamak Kişileri karar vermeye,yorum yapmaya zorlamamak Savunmaya geçmemek ve sadece dinlemek. Birisi ağlamaya başladığında tedirgin olmama Zıtlaşmamak ve tartışmamak Duyguları gizlemeye çalışmamak Saldırgan tavırlar takınmamak Anlatılanlara gülmemek; insanları utandırmamak

12 İLETİŞİMİN TEMEL KURALLARI Gerçekçi ve belirli önerilerde bulunmak. Yumuşak bir dille ve acele etmeden konuşmak Göz teması kurmak Daha iyi anlamak için sorular sormak Dikkatli bir şekilde dinlemek ve dinlediğinizi davranışınızla belli etmek. Geribildirim vermek Empatik sabırlı ve kabul edici olmak Yeri ve zamanı uygun olduğunda şaka yapmak ve gülümsemek. Etkileşime önem vermek uygun olduğunda kişiye dokunmak ve sarılmak Basit ve anlaşılır bir dil kullanmak Açık uçlu sorular sormak Yüzyüze konuşmak, gerekirse yanına oturmak

13 Aile nedir? Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba, çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur.evlilikkanen Toplum, ailelerden oluşur. Bu nedenle, aile toplumun temeli olarak kabul edilir.aile Sevgi, saygı, gelenek ve görenek gibi değerler öncelikle ailede kazanılır.

14 EV’E, İÇİNDEKİ İNSANLARA GÖRE “EV” DENİR. BİR HANENİN FERTLERİ,O HANEDE OTURANLARIN İNSANİ DEĞERLERİ PAYLAŞTIKLARI ÖLÇÜDE MESUT SAYILIRLAR. EVET, DİYEBİLİRİZ Kİ İNSAN,EVİYLE İNSANCA YAŞAR; EV DE, İÇİNDEKİ İNSANLARLA “EV” OLUR.

15 AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ Değerli Olma Duygusu: Aile içindeki etkileşim çocukları ya “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. Bu gereksinim aile içinde yerine getirilmezse çocuk her türlü davranışla bu duyguyu elde etmeye çalışır.

16 Güven Ortamı: Aile içindeki bireylerin emniyette olduğu, dışarıdaki tehlikeli olayların aile içine girmeyeceği duygusu, bu gereksinmenin temel nedenidir.. AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

17 Yakınlık Ve Dayanışma Duygusu: Aile içinde temel güven ve dayanışma varsa aile dışında bireyin karşılaştığı stres getirici olumsuz olaylar yıkıcı etkisini pek göstermez. Güven duygusunun baskın olduğu aile dış dünyanın yaratmış olduğu sıkıntı ve kaygılarından kendisini kurtarır. Bu tür aile içinde olan kimseler kendilerine olduğu gibi çevresine de güvenirler. AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

18 Sorumluluk Duygusu: Aile sistemi içindeki anne ve babalar davranış ve sözleri ile sorumluluk duygusunu ifade ederler. Aile içinde sadece anne baba değil herkes sorumluluk duygusunu paylaşır. Elbette ki çocuklara yaşları oranında sorumluluk yüklenmelidir. AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

19 Zorluklarla Mücadele Ederek Onların Üstesinden Gelmeyi Öğrenme: Çocuğa her şey hazır verilmemelidir. Sorumluluk duygusunun gelişimi ile ilgili anlatılanlar zorluklarla mücadele etme ile ilgilidir. Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönem göz önünde bulundurularak çocuk kendi sorunları ile baş başa bırakılmalıdır. AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

20 Mutluluk Ve Kendisini Gerçekleştirme Ortamı: Aile ortamı bir mutluluk ortamıdır. Şimdiye kadar anlatılan gereksinimlerin karşılanması mutlu olmayı getirir. AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

21 Sağlıklı Manevi Yaşamın Temellerini Oluşturma Ortamı: Katı din kuralları altında yetiştirilmiş çocuk sürekli yargılanacağı, cezalandırılacağı korkusunu yaşar. Kendi yaşantı ve deneyimlerini zenginleştirecek iç ve dış dünyasını araştırıp keşfedeceği yerine körü körüne itaati, kendi düşünce ve duygularından utanmayı öğrenir. Sağlıklı manevi yaşam ailenin çocuğuna verebileceği en önemli süreçtir. Sağlıklı bir manevi temeli olan insanlar kendisi ile barışık, insan ilişkileri olumlu ve kuvvetli saygılı bireyler olarak yetişirler. AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

22 Bütün çocuklar, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza nasıl ö ğ retebiliriz? Çocu ğ umuz kurallara uymadı ğ ında ne yapmalıyız?

23 Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın.

24 Ba ş ka insanların özellikle dahil olması gerekmedi ğ i sürece, konu ş malarınızı özel tutun. Çocu ğ unuzla aranızdaki en iyi ileti ş im etrafta ba ş ka insanlar yokken gerçekle ş ir. Çocu ğ unuz size önemli bir ş ey söylemeye çalı ş ırken; ba ş ka bir i ş yapmaktan kaçının.

25 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya güç duruma dü ş ürmek sadece içerleme ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir ileti ş ime de ğ il.

26 Çocu ğ unuzun tepesinden konu ş mayın. Konu ş urken fiziksel olarak çocu ğ unuzun düzeyine inin. Çocu ğ unuzun bir davranı ş ı ya da bir olay nedeniyle çok sinirliyseniz, objektif davranamayaca ğ ınız için, yeniden sakinle ş ene kadar ileti ş im kurmaya çalı ş mayın. Beklemek, yatı ş mak ve çocukla daha sonra konu ş mak en iyisidir.

27 Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin. Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Gerçek bir aktif dinleme kolay i ş de ğ ildir ve bedeniniz ve zihniniz yorgunken daha da zorla ş acaktır.

28 "Senin için neyin iyi oldu ğ unu ben biliyorum", "sadece dedi ğ imi yap, sorun çözümlenecektir" ya da "ben sözümü bitireyim sen de konu ş acaksın" gibi cümleleri, telkinlerde bulunmayı ve ahlaki açılardan kınamayı en az düzeyde tutun. Bunlar açık ileti ş im kurma ve bu açıklı ğ ı devam ettirmeye yardımcı olmayacaktır. Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın.

29 Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz. Aptal, budala, tembel gibi a ş a ğ ılayıcı sözler kullanmayın. Çözüme yönelik somut adımlar geli ş tirmesi için çocu ğ a yardımcı olun.

30 Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın. E ş ler nasıl bir disiplin uygulayacakları konusunda aralarında konu ş malı ve kuralları belirlemelidirler. Disiplinin yanlı ş davranı ş ları cezalandırmak de ğ il, do ğ ru davranı ş ları ö ğ retmek olarak görülmesi çok önemlidir.

31 Saygılı ve destekleyici bir dil kullanın. Bu bakımdan genel kural ş udur: Çocuklarınızla konu ş urken, çocu ğ unuzun kendisini anlatırken hangi kelimeleri kullandı ğ ını duymak istiyorsanız, siz de o kelimeleri kullanın. Çocu ğ unuzun kendisini güvende hissedece ğ i bir ev ortamı olu ş turun. Çocu ğ unuzu oldu ğ u gibi kabul edin. Çocukların duydukları ş eylerin kendileri hakkındaki duygularını etkileyece ğ ini unutmayın.

32 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın demek yerine hangi davranı ş ı veya seçimini be ğ enmedi ğ inizi ve neden be ğ enmedi ğ inizi belirtin.

33 Aile içinde olumlu ileti ş im nasıl olmalı? Anne-baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş im ailenin mutlulu ğ unu artırır. Ayrıca çocu ğ un bu ileti ş im tarzını model alarak hayatı boyunca sa ğ lıklı sosyal ili ş kiler kurmasına yardımcı olur ve kendini ifade yetene ğ i ile özgüvenini güçlendirir.

34 Çocuklar nasıl ileti ş im kuracaklarını anne-babalarını izleyerek ö ğ renirler. Dolayısıyla çocukların da bu önemli beceriyi ö ğ renebilmeleri için anne- babaların etkin ileti ş imciler olması gereklidir.

35 Zaman Ayırmak Çift olarak birlikte zaman geçirmek her ili ş ki için önemlidir. Ancak i ş in içinde çocuklar oldu ğ unda ba ş ba ş a geçirecek zaman bulmak da kolay olmaz. Bu nedenle anne-babalar birlikte geçirecekleri özel zaman dilimlerini önceden saptamalıdırlar. Önemli olan anne- babanın düzenli olarak birlikte zaman geçirmesidir. Bu her gün olabilir, iki günde bir olabilir, haftada bir olabilir, yani anne-baba için ne ş ekilde uygunsa o ş ekilde ayarlanabilir.

36 Etkin İ leti ş im Anne-baba arasındaki ileti ş imin bir di ğ er önemli kısmı da bu ileti ş imin nasıl etkin bir ş ekilde kurulabilece ğ inin bilinmesidir. Anne-babalar etkin bir ileti ş im kuramazsa, büyük olasılıkla ba ş arısız ileti ş im yöntemlerini çocuklarına da aktaracaklardır.

37 Etkin İ leti ş im Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir. Anne-babalar böyle davrandı ğ ında karma ş ık mesajlar gönderirler. Anne- babalar duyguları konusunda dürüst olmalıdırlar.E ğ er öfkeliyseler, öfkelerini ifade etmenin uygun yollarını bulmalıdırlar.

38 Etkin İ leti ş im Dokunmak mükemmel bir sözsüz ileti ş im yoludur. Omzuna dokunmak, sarılmak duyulan memnuniyeti hem e ş e, hem de çocuklara göstermenin çok güzel bir yoludur.

39 Etkin İ leti ş im Katılım göstermek ve dinlemek etkin bir ileti ş im için gerekli iki önemli vasıftır Katılım göstermek dikkatin tam olarak konu ş an ki ş iye verilmesi demektir. Bu, o anda yapılmakta olan tüm aktiviteleri durdurarak, konu ş an ki ş inin gözlerine bakarak ve hiçbir ş ey söylemeyerek yapılabilir.

40 Etkin İ leti ş im Dinlemek ise söylenen ş eylere dikkat etmek ve sadece sözlere de ğ il, konu ş an ki ş inin beden diline de kulak vermek anlamına gelir.

41 YAŞAMDA EN BÜYÜK MUTLULUK SEVİLDİĞİNİ BİLMEKTEN GELİR. V. Hugo

42 Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in "ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum".

43 Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin. Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir.

44 Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin. Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar.

45 Bunun yerine: İğ neleme. İğ nelemeler kar ş ıdaki ki ş iyi yaralayabilir. Ekin bir ileti ş imde i ğ nelemelerin yeri yoktur. Bunu deneyin: Saygı göstermek. Kar ş ıdaki ki ş iye saygı göstermeye ve onun bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Görü ş lerine katılmayabilirsiniz ama dü ş üncelerinizi de ifade edebilirsiniz.

46 Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir. Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir.

47 Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin. Bunun yerine: Niyet okuma. Kar ş ınızdaki ki ş iye onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz.

48 Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun.

49 Bunun yerine: Geçmi ş e takılıp kalmak. Bir sorun ya da çatı ş ma çözümlendiyse, bunu daha sonraki çatı ş malarda tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Anne-babalar birbirlerine temiz bir sayfa açma fırsatı vermelidir Bunu deneyin: Bugüne ve gelece ğ e odaklanmak. Gündemdeki belirli konu üzerinde odaklanın.

50 Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunu deneyin: Sırayla konu ş mak. Kar ş ıdaki ki ş i konu ş makta çekingen davranıyorsa, konu hakkındaki görü ş lerini sorun.

51 Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunu deneyin: Konu ş mak. Olumsuz bile olsa, duygularınızı ifade edin.

52 Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunu deneyin: Kar ş ılıklı nezaket kurallarına uymak. Konu ş ma ne kadar alevlenirse alevlensin, kar ş ınızdaki ki ş iye nazik ve saygılı davranmaya çalı ş ın.

53 Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz.

54 Bunu deneyin: Gündem olu ş turmak. Bir konu ş mada gündeme gelen ş ikayetlerin bir listesini yapın ve bir seferde yalnızca bir ş ikayeti ele alın. Bunun yerine: Kar ş ı ş ikayetlerde bulunmak. Konu ş macının yaptı ğ ı ş ikayetlere kendi ş ikayetlerinizle yanıt vermeyin. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının.

55 Katılımınız İçin Teşekkürler……..


"AİLE ve İLETİŞİM. İletişim Nedir? İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları