Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NURAY TALİ. Hasta ve Hasta Yakınları İle Etkili İletişim: Etkili iletişim kişilerin birbirlerine ö nem vermesi, saygı duyması; kişilerin birbirini dinlemesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NURAY TALİ. Hasta ve Hasta Yakınları İle Etkili İletişim: Etkili iletişim kişilerin birbirlerine ö nem vermesi, saygı duyması; kişilerin birbirini dinlemesi."— Sunum transkripti:

1 NURAY TALİ

2 Hasta ve Hasta Yakınları İle Etkili İletişim: Etkili iletişim kişilerin birbirlerine ö nem vermesi, saygı duyması; kişilerin birbirini dinlemesi ve anlamaya ç alışması ile olur. Etkili iletişim olabilmesi i ç in verici ile alıcının ortak tecr ü be alanının kesişmesi gerekir. Ortak tecr ü be alanı ne kadar genişse iletişim o kadar etkili olur. Ekili iletişimin amacı:İletmek istediğimizi karşımızdaki kişiye ama ç ladığımız bi ç imde iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.

3 Etkili iletişimde; Uygun dil se ç mek ve ses tonu “sağlık personeli çok yüksek ya da anlaşılmayacak kadar alçak olmayan bir ses tonuyla önemli noktaları vurgulamasını bilmeli. Ses tonu karşılıklı olarak huzur ve güven vermelidir.” A ç ık ve doğru mesaj vermek Saygı duymak, g ü ven vermek “ Hastanın ve sağlık personelinin karşılıklı olarak nazik, a ç ık ve d ü r ü st davranması yapılacak işleri kolaylaştırır. B ö ylece hastanın ve sağlık personelinin birbirini dinleme olasılığı artar, karşılıklı olarak bilgi daha kolay aktarılır ” G ö z teması sağlamak Beden diline dikkat etmek Sağlık personelinin hasta ile etkili bir iletişim kurabilmesi i ç in g ö z teması ve baş hareketi ile dinlediğini belli etmeli. İki y ö nl ü iletişim kurmak Geri bildirimde bulunmak

4 Geri bildirim ; Tanımlayıcı olmalı Olaya özgü olmalı Yapıcı olmalı Doğrulanabilir olmalı İhtiyaçlara cevap verebilmeli Düzeltilebilecek konulara odaklanmalı Uygun dille söylenmeli Zamanında olmalı İki yönlü iletişim halinde olmalı

5 Dinlemeyi ö ğrenmek Dinleme bir sanattır, ger ç ek dinleme konuşmaktan daha zordur, gayret ve disiplin gerektirir. Sağlık personeli-hasta iletişiminde karşılıklı etkin dinleme ç ok ö nemlidir. Etkin dinleme sayesinde teşhis ve tedavi aşamaları daha kolay aşılabilir. İyi dinleyiciler Dikkat ve ilgi ile dinler S ö zlerin i ç eriği kadar duyguları da dinler Sabırlıdır, duygularını kontrol edebilir Etkili Dinleme;  Dinleyen konuşanın s ö ylediklerini a ç arak geri verir  Anlamadığı şeyleri sorar  Anladığından emin olmak i ç in s ö yleneni kendi ifadeleri ile tekrar eder  Konuşan dinleyenin ne anladığını ö ğrenir

6 İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İ Ç İN TEMEL İLKELER  Susun  Konuşanı rahatlatın  Dinlemek istediğinizi g ö sterin  Dikkat dağıtıcı ö ğeleri uzaklaştırın  Karşınızdaki kişiye empati g ö sterin  Zaman tanıyın  Ö fke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin  Soru sorun, geribildirimde bulunun  Yargılayıcı olmayın

7 Empati kurmak Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya ç alışmasıdır. Kişinin, diğerinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama yeteneğidir. Kendisini karşısındakinin yerine koyma;olaylara onun bakış a ç ısıyla bakabilme, kişinin rol ü nde kısa bir s ü re kalabilmeyi i ç erir. 2.Duygu / d ü ş ü ncelerini doğru anlama /hissetme;onun ne d ü ş ü nd ü ğ ü n ü anlayabilme (bilişsel y ö n ü ),karşıdakinin hissettiklerinin aynısını hissedebilme (duygusal y ö n ü ) 3.Empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi;Y ü z ü /bedeni kullanma, s ö zl ü olarak onu anladığını ifade etmeyi i ç erir.

8 Sağlık ç alışanları ile hasta ve hasta yakınları arasında ilişkinin nasıl kurulması gerekir? Tıbbi sekreter, hemşire,sağlık destek personeli, kapıdaki g ü venlik g ö revlisi, bir laboratuar teknisyeni, yada bir hekim olabiliriz. Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım kapımızı ç alan ve bizden bir şey istemek i ç in, yardım almak i ç in gelen herkese uygulamamız gereken davranış bi ç imi ş ö yledir:

9 selamlama, g ü l ü mseme, g ö z teması, yer g ö sterme, fiziksel ve psikolojik olarak hastayı rahatlatma, tanışma, onu dinleme ve sorularla onun talebini doğru olarak algılama, onu yapılacak olan işlem hakkında bilgilendirme, endişelerini giderme ve ardından onunla işbirliği halinde gerekli işlemi yapma aşamalarıdır.

10 T ü m bunlar doğrultusunda; Hastanıza ayırdığınız zaman az da olsa onun tamamını hastaya ayırın! Hastanın s ö yleneni anlayıp anlamadığından emin olun! Hastanıza ismiyle hitap edin! Kolaylaştırıcı olun Gerektiğinde espri yapın Gerektiğinde hastanızın ü st ü ne gidin A ç ık u ç lu sorular sorun Sonu ç c ü mlesi kullanın TEŞEKKÜRLER


"NURAY TALİ. Hasta ve Hasta Yakınları İle Etkili İletişim: Etkili iletişim kişilerin birbirlerine ö nem vermesi, saygı duyması; kişilerin birbirini dinlemesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları