Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Arman Polat Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Arman Polat Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Arman Polat Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR?  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine 6 derse yönelik toplam 12 sınavın merkezi olarak yapılacağı yeni bir uygulamanın getirildiği bir sistemdir.  2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri yeni sisteme göre ortaöğretime geçmiştir.

3  Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR?

4 Modelin Amaçları  Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

5  Öğretmenin meslekî performansını artırmak  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak  Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek  Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Modelin Amaçları

6  Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak  Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Modelin Amaçları

7 MODELİN UYGULANMASI 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilmiştir.

8 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler  Fen ve Teknoloji*4  Matematik*4  Türkçe*4  Yabancı Dil*2  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi*2  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük*2 MODELİN UYGULANMASI

9  Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak  Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek MODELİN UYGULANMASI

10  Sınavlar 40 dakika sürecek ve öğrencilere 20'şer soru sorulacak.  Ortak sınavlarda A, B,C,D kitapçığı olmak üzere 4 çeşit kitapçık verilecek.  Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak. MODELİN UYGULANMASI

11

12  Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak SİSTEMİN UYGULANMASI

13  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak SİSTEMİN UYGULANMASI

14 Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

15 Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

16 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

17

18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

19 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

20  Çocukları sınava hazırlanan anne babalara düşen en önemli görev, çocuklarının kaygı yükseltici yaklaşımlardan kaçınmaktır.  Sınavı kazanamazsan mahvoluruz, başarısız olursan gününü görürsün” gibi olumsuzluk bildiren cümlelerden uzak durunuz.  Olabildiğinizce sınav hakkında konuşmayın. Çocuğunuz bu konuyu açarsa, sınavının çok rahat geçeceğini, sınava iyi hazırlandığını, başarılı olacağına inandığınızı söyleyin.  Ona olan sevginizin sınav başarısıyla ilgili olmadığını sınav da başarısız bile olsa seveceğinizi beden dilinizle anlatın.  Sınav öncesi onu mutlu edici küçük bir hediye alabilirsiniz, o bunu mutlu edip rahatlatabilir.

21  Sınav Sabahı, - Çocuğunuzun zamanında uyanmasını sağlayın. -Her günkü gibi kahvaltı yaptırın. Alışık olmadığı besinlerden uzak tutun. -Sınava giriş belgesinin çıktısını ve nüfus cüzdanını yanına aldığından emin olun. -Rahat ve sevdiği kıyafetler giymesine dikkat edin. -Çocuğunuzun başarılı olacağına inandığınızı bir kez daha vurgulayın. -Sınav yerine çok kalabalık bir şekilde gitmeyin.(Anneanne, Babaanne, Teyze….) -Sınav yerine ne erken ne de geç gidin. -Anne-Baba olarak heyecanlı olmanız normal fakat bunu çocuğunuza göstermeyin. Öncelikli olarak siz kendinizi olumsuz düşüncelerinizden uzaklaştırın. Bütün bu yaptıklarınızın onları destekleyici tavır ve tutumlar olduğunu unutmayın. İzin verin, çocuklarınız kendi hayatlarının mimarı olmak için çaba sarf etsinler. Bunu yaparken de sizler onun güvendiği sığınaklar olun.

22 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ …


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Arman Polat Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları