Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEMİN İLE ÇİZİLEN ULUSAL SINIRLAR MİSAK-I MİLLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEMİN İLE ÇİZİLEN ULUSAL SINIRLAR MİSAK-I MİLLİ"— Sunum transkripti:

1 YEMİN İLE ÇİZİLEN ULUSAL SINIRLAR MİSAK-I MİLLİ
Misak-ı milli nedir? Misak-ı millinin önemi ve etkisi ne olmuştur?

2 Misak-ı Milli Nedir? -Milli and -Milli yemin
Konu içerik olarak; sınır belirleme, kırmızı çizgileri çizme konusudur. -Milli and -Milli yemin -Türk yurdunun hatlarını çizen belge -Siyasi barışın azmini ortaya koyan maddeler bütünü -Ulusun varlığını devam ettireceği harita -İşgal dönemindeki siyasi istikameti gösteren milli mücadelenin andıdır

3 Misak-ı Milli Nasıl Doğdu?
Refik Halit, ‘Yeni bir yavru daha doğdu. Bereketi bol olsun başımıza bir milli daha çıktı. Millet anamız varlığını bir kez daha gösterip ortaya milli bir yavru daha attı… Misak-ı milli aman Allahım söylemesi ne güç ne çirkin ne gayri milli bir kelime… (alemdar 2.şubat.1920)

4 Milli mücadelenin fikri altyapısı genelgeler ve kongrelerle ortaya konulmuştur.

5 MİİLİ İRADE VATANIN BÖLÜNÜLMEZLİĞİ MİİLİ MÜCADELE BAĞIMSIZLIK

6 Vatan bütünlüğü hangi coğrafya olacaktır ?
Elden çıkan balkanlar mı, Trablusgarp mı Mısır mı Suriye mi Azeri coğrafyası mı yoksa ideolojik türkçülük mantığıyla türkiye ve türkistandan öte turan mı?

7 DOĞMASININ KÖKENİ NEYDİ? Prof. Dr. Kemal Arı
Olaylara en uygun soru ise Kemal Arı hocanın sorusu olacaktır ; bir ulus bir yana ölümü öteki yana bağımsızlığı koyup bağımsızlığı için and içerse bu ne anlama gelir? Zira bu duruş yalnız yaşamama isteğinden de ötede bir anlama bir isteği, bir öze sahip bulunuyor Türk ulusu 28 ocak 1920 tarihinde ulusal and misakı milli ile bütün dünya uluslarının önünde bağımsızlığını sağlayıncaya kadar savaşı sürdüreceği için yemin etme yoluna gitmiştir.

8 İlk maddeden itibaren Erzurum kongresi misakı millinin yol haritası alın yazısı gibidir öyle ki vatanı bütün olarak görüp parçalatmaz bir fikir oluşması zaten misakı millinin özüdür, milli kuvvet ve iradede meclisten bahseder meclis ise son Osmanlı ve devamında Ankara da ki 1.TBMM olacaktır sınırlar çizilmiş kader yazılmıştır.

9 MECLİSİ MEBUSANIN TOPLANMASI

10

11 Vekiller ( herkes, saltanat yanlıları dahil.)
Müdafa-i hukuk cemiyeti-kurulamadı. Felahı Vatan Grubu (saltanal yanlı vekillerin oldugunun ispatı) Misak-ı milli kararları kabul ediliyor.

12 NUTUK Nutukta ise Mustafa Kemal Paşa bu durumu şöyle anlatmaktadır; ‘Sözlerinde durmayan bu efendiler inançsız korkak cahil idiler, inançsız idiler çünkü milli amaçların dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı korkak idiler; biricik dayanağın ve kurtuluşun millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı. Nazik davranarak gayelerine ulaşabileceklerini sanıyorlardı.’

13 MİSAK-I MİLLİ KARARLARI
28 ocak 1920 Osmanlı Devletinin Mondros mütarekesini imzaladığı 30 ekim 1918 tarihinde düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumu , halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir. Bu mütareke hududu içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan toprakların tümü hiçbir şekilde ayrıcalık kabul etmez bir bütündür. Halkın oyları ile anavatana katılan üç sancakta Kars Ardahan Batum gerekirse halk oyuna başvurulacaktır. Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan batı Trakyanın hukuki durumunun tespiti de halkın tam bir özgürlükle vereceği kararlara uygun olmalıdır. Hilafet merkezi İstanbul ve Marmara denizinin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Azınlıklar komşu ülkelerdeki Müslüman halkın hakları ile aynı haklara sahip olacaklardır. Milli ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacı ile tam bir serbest sağlanması siyasi hukuki mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gerekir. Kapitülasyonlar kabul edilemez.

14 ETKİSİ İstanbul işgal ediliyor.
Meclisi mebusan kapatılıyor. (Doğrudan milli iradeye saldırı!) Ankara başkent oluyor. Mustafa Kemal- Büyük Millet Meclisi açılması Padişah adına ülke yönetme

15 MİSAK-I MİLLİNİN ÖNEMİ
1-Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu 2-Milli sınırlar meclis onayından geçti 3-Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü 4-Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi. 5-Milli mücadele için meclisin desteği alındı 6-Kurtarılacak vatan belli oldu 7-Türk halkının temel hakları dile getirildi. 8-Ulusal devlet anlayışı kabul edildi 9-Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi 10-Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı 11-Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi 12-Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev-letleri İstanbul’u resmen işgal etti. 13-Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi   

16 NECLA ŞEBNEM ŞERBETCİOĞLU


"YEMİN İLE ÇİZİLEN ULUSAL SINIRLAR MİSAK-I MİLLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları