Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

2 E-devlet uygulamaları
TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARI Yurt genelinde çeşitli kurumlar kendilerini e-Devletin gereklerine göre hazırlayabilmek için çeşitli projeler üretmiş ve uygulamaya koymuşlardır. Bu projelerin bir kısmı yerele bir kısmı ise tüm ülkeye ait uygulamaları kapsamaktadır. Bu bölümde bu projeler genel anlamda incelenerek verdikleri hizmetler irdelenecek ve 2010 senesi itibariyle gerçekleşen hizmetleri özetlenecektir.

3 E-devlet uygulamaları
TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARI 18 Aralık 2008 tarihinde faaliyete geçirilen e-Devlet Ana Kapısı, genelde kurum bazlı sunulan e-Devlet hizmetlerinin bütünleşik bir yapıda sunulmasına, mükerrerliklerin ve kaynak israfının önlenmesine, kurum içi ve kurumlar arasında elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımına izin verecek şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

4 E-devlet uygulamaları
Tüm ülkeye yayılan bazı e-Devlet projesi örnekleri şunlardır; Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Kayıt Sistemi, Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete Bilgi Sistemi (REGA), Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP I-II), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP), Polis Bilgi Ağı (POLNET),

5 E-devlet uygulamaları
Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i), e-Bildirge, MEDULA yaygın olarak hizmet veren başlıca e-Devlet uygulamalarıdır. Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK), Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi gibi vatandaş ve iş dünyasına hizmet edecek önemli projelerin de tamamlanması ile e-devlet alanında önemli gelişmeler kaydedilecektir.

6 E-devlet uygulamaları
OECD tarafından 2006 yılında tamamlanan e-Devlet Türkiye Araştırmasına göre; Türkiye e-devlet uygulamasında büyük çaplı ilerlemeler kaydetmektedir. Türkiye e-devlet alanında devleti daha etkin, etkili, şeffaf ve hesap verebilir kılmaya yönelik önemli kazanımlar elde etmiş bulunmaktadır. Türkiye, bu amaca yönelik olarak aşağıdaki hususlara odaklanmıştır: Mümkün olduğu kadar çok e-hizmet gerçekleştirmek yerine, elektronik ihale, sosyal güvenlik ve sağlık ödemelerinin elektronik ortamda yapılması, gümrük ve vergi tahsilatı gibi yüksek hacimli/yüksek getirisi olan hizmetlerin elektronik ortama taşınması.

7 E-devlet uygulamaları
Vergi daireleri, Maliye Bakanlığı muhasebe birimleri, ulusal yargı ağı ve ulusal polis ağı gibi BİT ağları ile e- devletin altyapısının kurulması. Kimlik bilgilerinin yetkili kamu kurumlarınca paylaşılmasını sağlayacak, her gerçek ve tüzel kişiye tek bir kimlik numarası tahsisi yapılmasına dayanan vatandaş ve vergi numarası veri tabanının hazırlanması gibi projeler e-devletin gelişmesinde önemli kolaylaştırıcı faktörlerden birisi olmuştur.

8 E-devlet uygulamaları
Ölçülebilir nitelikte önemli sonuçlar elde edilmiştir; sosyal güvenlik sektörüne yapılan 2,5 milyon dolarlık e- devlet yatırımları sayesinde sahteciliğin önlenmesi ile yıllık 1 milyar dolar, etkinliğin artırılması ile de yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf sağlanmıştır. e-Devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç olduğundan e-devlet yapısının geliştirilmesi ve e-devlet hizmetlerinin kullanımının artırılması için çeşitli çalışmalar halen yürütülmektedir.

9 E-devlet uygulamaları
E-Devlet Uygulamalarında Alan Adı Uzantıları Türkiye’de kamu hizmeti sağlayan kuruluşlar “gov.tr” uzantılı, yerel yönetimler “bel.tr” uzantılı, ilköğretim ve liseler “k12.tr” uzantılı, üniversiteler ve enstitüler “edu.tr” uzantılı, askeri hizmetler “mil.tr” uzantılı ve asayiş hizmetleri “pol.tr” uzantılı web adresleri kullanmaktadır. Aşağıda web adreslerinin alan adı uzantılarına göre dağılımları görülmektedir. “com.tr” uzantılı işletme web adresleri bu dağılımın dışında tutulmuştur.

10 E-devlet uygulamaları
Com, Net, Org Uzantılar ".com" , ".net" , ".org" alan adları, isteyen herkesin, kurum, kuruluş ya da kişi farkı gözetmeksizin alabildiği alan adlarıdır. Com.tr / Biz.tr / info.tr Uzantıları ".com.tr" , ".biz.tr" , ".info.tr" alt alan adları, ticari faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların alabildiği alt (ikinci düzey) alan adıdır. Bu alt alan adı, ".tr" üst düzey alan adı altındaki ticari kuruluşların alan adlarının ve internet tabanlı hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısının artırılarak internetin ticari alanlarda kullanımının yaygınlaştırılmasına olanak sağlanması için açılmıştır.

11 E-devlet uygulamaları
Gen.tr Uzantılar Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların Internet ortamında var olmalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Org.tr Uzantılar ".org.tr" alt (ikinci düzey) alan adı, vakıf, dernek, kar amacı bulunmayan oluşumlar ve benzeri sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.

12 E-devlet uygulamaları
Av.tr Uzantılar ".av.tr" Türkiye Barolar Birliği'ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarının başvurabileceği bu alt alan adının sadece avukatlık meslek grubuna tahsis edilmiş olması itibariyle, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesi konusunda TBB tam olarak yetkilendirilmiştir. Pol.tr Uzantılar ".pol.tr" emniyet teşkilatının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Bel.tr Uzantılar ".bel.tr", il, ilçe ve belde belediye teşkilatlarının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.

13 E-devlet uygulamaları
Mil.tr Uzantılar ".mil.tr" alt alan adı, askeri kamu kurum ve kuruluşlarının kullanması için açılmış alt alan adıdır." Bbs.tr Uzantılar ".bbs.tr" alt alan adı, BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kişi ve/veya kuruluşların kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır. BBS (İLAN TAHTASI SİSTEMLERİ) Nedir:Bulletin Board System teriminin kısaltmasıdır. Kullanıcının mesaj bırakabildikleri elektronik bülten tablosudur. Modem aracılığıyla bağlanılarak bilgi alışverişinde bulunan on-line sistemlerin genel adıdır. Bilgisayarlı Bilgi Servisi olarak Türkçeleştirilmiştir. Bazı BBS’ler üyelik üzerine kurulmuştur. K12.tr Uzantılar ".k12.tr" alt alan adı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumlarının kullanımı için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.

14 E-devlet uygulamaları
Edu.tr Uzantılar ".edu.tr" alt alan adı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarının kullanması için açılmış bir alan adıdır. Name.tr Uzantılar ".name.tr" alt alanı, T.C. vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı kişilerin, kişisel kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır. Bu alt alan, ".tr" üst düzey alanı altındaki kişisel alanların ve hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısının artırılarak, internetin kişisel kullanımının yaygınlaştırılmasına, bireylerin toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve kişisel gelişimlerini gelişmelerini artırabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

15 E-devlet uygulamaları
Net.tr Uzantılar ".net.tr", internet hizmeti veren kuruluşların kullanımı için açılmış alt (ikinci düzey) alan adıdır. Gov.tr Uzantılar ".gov.tr" alt alanı, devlet kurum ve kuruluşlarının kullanması için açılmış alt alan adıdır. Web.tr Uzantılar Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların Internet ortamında var olmalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

16 E-devlet uygulamaları
BAŞLICA E-DEVLET PROJE VE UYGULAMALARI Devletin temel görevleri olarak bakıldığında, verimliliğin arttırılması, süreçlerin iyileştirilmesi, devlet mekanizmaları arasında kordinasyon ve etkileşimin sağlanması, devletin yönetmekle yükümlü olduğu kaynakların doğru olarak belirlenmesi, kontrol edilmesi ve etkin şekilde kullanılması e- devlet projelerinin öncelikle hedefi olarak görülmektedir. Türkiye’de bu yaklaşımla oluşturulmuş mevcut otomasyon projeleri de bu görüşü destekler niteliktedir. Örneğin, nüfus ve vatandaşlık bilgilerinin otomasyonunu, Türkiye’nin insan profilini doğru bir şekilde belirlemeyi ve yönetmeyi hedefleyen MERNİS Projesi bu anlayışla hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda, aşağıda Türkiye’deki e-devlet uygulamaları ve mevcut durum hakkında bilgiler verilmiştir.

17 E-devlet uygulamaları
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Vatandaşın, ağ ortamına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesinin temel koşullarından biri de her vatandaşın bir vatandaşlık numarasının bulunmasıdır. Her vatandaşın bir numaraya sahip olası, erişimi kolaylaştıran, güvenilir hale getiren, isim benzerlikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklıkları önleyen bir sistemdir. Ayrıca ülke çapında vatandaşların kayıtlı oldukları yere bakılmaksızın işlemlerin her yerden yapılabilmesi, merkezi bir veri tabanı uygulaması ile doğum, ölüm nakil, evlenme, boşanma gibi işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla Geliştirilen ‘Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi – MERNİS proje e-devlet çalışmalarının uygulamalarından birisidir. Bu proje ile vatandaşlar askerlik işlemlerinden, sağlık hizmetlerine, eğitimden mahkemelere kadar her yerde aynı numara ile işlem yapabilecek, vatandaşlarla ilgili bilgiler tek bir kaynakta toplanacak ve gerektiğinde bu kaynaktan alınarak kullanılacaktır.

18 E-devlet uygulamaları
MERNİS Projesinin genel anlamıyla sağladığı hizmetler şunlardır; Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamak. Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus veri tabanlarını Merkezde bütünleştirilerek Merkezi Nüfus Veri Tabanını kurulmasını gerçekleştirmek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini sağlamak.

19 E-devlet uygulamaları
Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandığı bir alt yapı üzerinde çevrim-içi (on-line) yürütülmesini sağlamak. Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde edilmesini sağlamak. Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak, Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlamak.

20 E-devlet uygulamaları
MERNİS projesi pek çok alanda yenilikler getirmiştir. Vergi tahsilatını ve denetimini kolaylaştırarak kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması kolaylaşacak, yatırımcılar gerçek bilgiler ışığında yatırımlarına yön verebilecek, tapu ve banka muamelelerinde kişi bilgilerine ilişkin sahtecilik ortadan kalkacak, askerlik çağı gelenlerin takibatı kolaylaşacak, tüm sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmetlerin birleştirilmesi kolaylaşacak, seçmen kütüklerinin yenilenerek listelerin güncelleştirilmesi sağlanacak, mahkemelerde görülen davalarda kimlik tespitleri MERNİS veritabanından alınabilecek buda davaların hızlanmasını sağlayacaktır. E-devlet uygulamaları

21 E-devlet uygulamaları
Kimlik Paylaşımı Sistemi Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişi bilgilerinin, KPS veri tabanından elektronik ortamda güncel ve hatasız bir şekilde on-line paylaşılmasını sağlayan projenin adıdır. MERNİS Projesinin en önemli amaçlarından birisi de, merkezde oluşturulan veri tabanından kamu kuruluşlarına bilgi verilmesini amaçlayan Kimlik Paylaşım Sisteminin uygulamaya konulmasıdır. Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarına MERNİS veritabanı açılarak nüfus hizmetlerinde tekrar ve zaman kaybının önüne geçilmiştir. Kurumların kendi verilerinde eksik olan T.C. Kimlik Numaralarını tamamlamaları ile farklı kurumlarda bulunan tek kişiye ait bilgiler arasındaki bağlantının T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılması sağlanmıştır. Elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kimlik doğrulaması KPS üzerinden yapılabilmektedir.

22 E-devlet uygulamaları
Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) Devlet mevzuatının halka tanıtılması amacıyla Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi sayesinde yayınlanan tüm mevzuata ait bilgiler en güncel şekliyle takip edilebilecek, istenen mevzuata ait bilgiler sitede bulunan bölümden arama yapılarak aranabilecektir. Arama yaparken aranmak istenen bilgiye ait numara, isim, yıl, nitelik vb. bilgilerden herhangi biri sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmıştır.

23 E-devlet uygulamaları
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Tüzük, Yönetmelik ve Mülga Kanunların bulunduğu ve izlendiği Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS)’nin izlenmesi ile modern hizmet anlayışı içinde mevzuatta meydana gelen değişikliklerin günü gününe bilgisayarlardan takip edilme imkânı doğmuştur. Resmi Gazetede yayımlanacak olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelikler, Resmi Gazetede de yayımlandıktan ve yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren Mevzuat Bilgi Sistemi(MBS) içinde değişiklikleri ile birlikte güncel olarak görülebilecektir.

24 E-devlet uygulamaları
Resmi Gazete Bilgi Sistemi (REGA) e-Devletin imkanları çerçevesinde devletimizin resmi yayın kuruluşlarından biri olan Resmi Gazete’de günlük olarak internette yayınlanmaya başlanmıştır. Bu sayede üyelik hizmeti gerektirmeksizin herkes dilediği zamanda internet erişimi ile resmi gazetenin hem günlük sayılarına, hem de daha önce yayınlanmış sayılarına (27 Haziran ve sonrası) oluşturulmuş olan arşiv arama bölümü sayesinde ulaşabilmektedir. E-devlet uygulamaları

25 E-devlet uygulamaları
Resmi Gazete’nin web sitesi sayesinde, birtakım zorluklar dolayısıyla Resmi Gazetenin ulaşmakta zorlandığı bölgelerdeki kişiler veya kurumların gazeteye ulaşma problemi ortadan kalkmıştır. Bu sayede, kişiler veya ilgili kurumlar yayınlanan ilanları takip edebilmekte, Kanun’lara günü gününe ulaşabilmektedir. Değişen Kanun’ları anında takip etmekle yükümlü olan devlet daireleri, bu site sayesinde tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Yönetmeliklerin orijinal metinlerine ulaşabilmektedir.

26 E-devlet uygulamaları
Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) Vatandaşların vergi ödemedeki bürokrasiden kurtulmalarını ve aynı zamanda internet üzerinden beyanname verilmesini de sağlayacak olan Vergi Dairesi Otomasyon Projesi sayesinde ülkemizdeki vergi gelirleri kontrol altına alınarak kayıt dışı ekonomi de kontrol altına alınmış olacaktır. Bu proje ile ülkemizdeki 300’den fazla vergi dairesi ülke çapında kurulan bir ağ ile birbirine bağlanmış olup, projeyi kullanması düşünülen personelden 6000 kişinin eğitimi de gerçekleştirilecektir. VEDOP projesi kapsamına alınmış vergi dairelerinde bulunan bilgiler ortak bir veri tabanında toplanarak, bu bilgilerin bir kısmı çevrimiçi ortamda mükelleflerin sorgulamasına açılmıştır.

27 E-devlet uygulamaları
VEDOP projesi kapsamında sorgulanacak bilgiler Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. 2002 yılında tam otomasyon projesinin tüm ülkeye yaygınlaşması VEDOP-2 olarak adlandırılan proje ile gerçekleştirilmiştir. Maliye Bakanlığı bu proje ile vergi mükellefini bir müşteri olarak görüp, müşteri tatminini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin uygulanması ile vergi dairelerindeki işlemler hızlanmış, raporlama ve sorgulama işlemleri kolaylaşmıştır.

28 E-devlet uygulamaları
Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) Merkez Erişimli Taşra Otomasyon projesi ile hedeflenenler genel olarak şunlardır; Bu proje ile tüm taşra teşkilatının merkezle bağlantısını sağlamak Hazine davalarının Merkez-Taşra irtibatı ile daha hızlı yürütülmesini sağlamak Merkez-Taşra arası hızlı elektronik iletişimi sağlamak İş süreçleri ve dokümanların standartlaşmasını sağlamak Toplam kalite yönetimini sağlamak Daha hızlı merkezi denetimi sağlamak

29 E-devlet uygulamaları
Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) ile; kısa vadede tüm İl/İlçe Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında etkin bir dava takip ve denetim sağlanması hedeflenmektedir. Orta vadede ise, kâğıtsız ve standart dava süreçlerinin tasarlandığı, tüm dava dosyalarının, toplam kalite yönetimi anlayışıyla, elektronik ortamda takip edilmesi planlanmaktadır.

30 E-devlet uygulamaları
Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi (MEBSİS) Milli Eğitim Bakanlığı, e- Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında bir dizi proje yürütmektedir. Hedef kitlesi düşünüldüğünde Türkiye’nin en büyük kurumlarından birisi olan Milli Eğitim Bakanlığı da yürüttüğü iş ve işlemleri internet ortamına hızla taşıyarak e- dönüşümü başarıyla uygulayan kurumlardandır.

31 E-devlet uygulamaları
Ülkemizde eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile ilgili çalışmaları MEB adına “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü” yürütmekte ve çeşitli projeleri uygulamaya çalışmaktadır. Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında uygulamaya geçirilen ve e-Devlete ulaşma adımlarının en önemlilerinden birisi “Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (MEBBİS)”dir. Bu kapsamda Bakanlığın çeşitli birimlerinin faaliyetleri elektronik ortamda yapılmakta ve yönetim işlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

32 E-devlet uygulamaları
MEBBİS'in hayata geçirilmesi 1987 yılında PERSİS (Personel Sistemi) ile başlamıştır. Bu sebeple çeşitli alt sistemler oluşturulmuş ve Bakanlık birimlerinin hizmetine alınmıştır. Bu alt sistemlerin en önemlisi ise “İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi” projesidir. Bakanlık bünyesindeki birimlerin işlemlerini yürütmek üzere kullandıkları programların tümü elektronik ortama taşınarak, kullanıcıların daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde işlerini gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal internet sayfası, yürütülen tüm atama, sınav vb. işlemlere ait duyuru ve başvurulara kişilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde donatılmıştır.

33 E-devlet uygulamaları
Bu sistem tüm Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve kurumlarına ait verileri tek noktada toplamıştır. Öğrenci yerleştirme ve sınav başvuruları, sınavla girilen okullarla ilgili yapılacak işlemler, öğretmenin özlük hakları, derece, kademe takibi, yer değiştirme, vb. okullardaki fiziki imkânların kaydı, öğrenci devam devamsızlık takibi yapılmaktadır. Her ilçe ve okula tahsis edilen adresi sayesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelecek yazıların gereği yapılabilmektedir. Bir eğitimci gözüyle MEBSİS projesi; kırtasiyeden kurtulma ve anında işlem olarak değerlendirilmektedir.

34 E-devlet uygulamaları
e-Okul Projesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS projesiyle kurum ve personel bilgilerinin yönetimi için kurmuş olduğu yapının, okul ve öğrenci bilgileri için de sağlanabilmesi amacıyla 2007 yılında e-Okul projesi başlatılmıştır. e-Okul projesi ile yaklaşık 37 bin resmi okuldaki yaklaşık 15 milyon öğrencinin bilgileri merkezi bir veritabanında T.C. Kimlik Numarası esas alınmak suretiyle kaydediliyor; öğrenciler okul, sınıf ve şubelerine göre bu sistemde tutuluyor, ilk kayıt işleminden mezuniyete kadar nakil, devamsızlık, not, sınıf geçme, karne, disiplin vb. işlemleri sistem tarafından gerçekleştirilerek, İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan servis aracılığıyla öğrenci nüfus bilgileri e-Okul sistemine aktarılmaktadır.

35 E-devlet uygulamaları
İstatistik tutulması, öğrenci başarısının izlenmesi, merkezi sınav planlaması, sınav başvurusu, norm kadro tespiti, ücretsiz ders kitabı dağıtımı vb. konularda öğrenci bilgisine ihtiyaç duyulduğunda, bu sistemden üretilen verilerden faydalanılmakta ve öğrenci ile ilgili her türlü bilgi toplama ihtiyacı sistemden sağlanmaktadır. E-devlet uygulamaları

36 E-devlet uygulamaları
e-Okul projesi, okulların yönetim ve otomasyon işlerinin yürütülmesine yardımcı olmakta, kayıt işlemleri; öğrenci bilgilerinin tutulması, güncellenmesi ve arşivlenmesi; öğrenci dosyalarının oluşturulması; not ve devamsızlık takibi; karne işlemleri; kitap seçim işlemleri; yazışmalar, evrak takibi vb. birçok işlem sistem yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Okula yeni kayıt yaptıracak ya da nakil yoluyla gelen öğrencinin daha önceki okulundan bilgilerinin aktarılması vb. konuların elektronik ortamda yürütülebilmesi ile okullar arası iletişim kolaylaşmıştır.

37 E-devlet uygulamaları
MEBBİS veritabanı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlere destek verdiği gibi; öğrenci, öğretmen, kurum vb. konularda gerekli bilgileri diğer kurumlarla da paylaşmaktadır. TÜİK, DPT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kredi ve Yurtlar Kurumu, ÖSYM, okulların başarı durumlarıyla ve çeşitli nedenlerle okuma zorluğu içindeki öğrencilerle ilgilenen kurum ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu birçok konuda e-Okul verileri önemli bir destek sağlayacaktır.

38 E-devlet uygulamaları
Ulusal Yargı Ağı Projesi Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kağıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir. Anayasa’mızın 141/son maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak günümüzde yargı birimlerinde çalışmaların yoğun emek harcanarak yapıldığı, çok sayıda belge ve kayıt kullanıldığı, bunun ise, zaman ve emek kaybına neden olduğu, işlemleri daha da masraflı hale getirdiği ve hata riskini arttırdığı bir gerçektir.

39 E-devlet uygulamaları
UYAP çok kapsamlı ve birbirinden farklı faaliyetleri içermektedir. Projenin Ana hedefi ise, tüm yargı birimlerini kapsayan iç otomasyonu ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, e-Devlet ilkesinin e-Adalet kısmını oluşturarak yargıda kaliteli hizmet vermektir.

40 E-devlet uygulamaları
Ayrıca yargının dış kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacı, oluşturulan entegrasyonlarla elektronik ortamdan (MERNİS vb.) güncel ve hızlı bir şekilde karşılanacağından, bu tür bilgileri bekleyen dava/soruşturma dosyalarının daha hızlı tamamlanmasını ve yargılama giderlerinin asgariye indirilmesini sağlayacaktır. Genel mimari açıdan UYAP ile dava adliyeye intikal ettiği andan itibaren her aşama elektronik ortama geçirilerek, mükerrer işlerin yapılmasından kaçınılmaktadır.

41 E-devlet uygulamaları
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve cezaevlerine ait bilgilerin izlenebilmesi sağlanmış, her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin UYAP aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır.

42 E-devlet uygulamaları
UYAP projesinin başlıca faydaları şunlardır: UYAP projesi elektronik imza altyapısı üzerine kurulmuştur. Bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir. Dosyalardaki tüm belge ve evraklar, elektronik ortama aktarıldığından dosyaların arşivlemesi elektronik ortamda yapılmakta, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının arşivdeki dosyalara erişimi daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde olmaktadır. Güvenlik ve gizlilik ilkesi doğrultusunda bu dosyaların sadece ilgili personel tarafından görülmesi sağlanmaktadır.

43 E-devlet uygulamaları
UYAP sistemi sayısal imza altyapısına uygun olarak geliştirilmiştir. T.C. kimlik numarası bazlı çalıştığı için yetkili kullanıcıların, dosyadaki tarafların tüm geçmişine erişebilmesini, mükerrer itham ya da birleşmiş suç olup olmadığını kontrol imkânı sağlamaktadır. Birim değil fonksiyon bazlı geliştirilen modüllerle, tüm yargı birimlerini kapsayan tam entegrasyon sağlanarak sisteme girilecek bilgilerin bir kez girilmesi gerçekleştirilmiştir. Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi ile kâğıtsız ofis mantığında elektronik ortamda yapılmaktadır. Sistemde gerçekleştirilen işlevlerde süreçler, belgeler ve formlar açısından standart sağlanmış ve işlem süreleri kısaltılmıştır.

44 E-devlet uygulamaları
Adil, etik değerlere uygun, hızlı ve etkin tevzi işlemleri yapılabilmektedir. Adliye içerisinde anlık olarak veya tarih bazında tevzi edilen dosyaların dağılımı ve adliyeler arasındaki dağılımı alınarak zaman ve maliyet kazancı sağlanmıştır. Tevzi işleminde personelin iş yükü azaltılarak zaman kazancı sağlandı. Ceza, harç ve diğer hesaplamalar otomatik yapılabilmektedir. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, etkin olarak izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir. Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında görülebilmekte, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişilebilmektedir. Otomatik yılsonu devir işlemleri yapılabilmektedir. Avukatların bürolarından yetkileri dahilinde sistemdeki dava dosyalarına erişebilmekte, inceleyebilmekte, suret alabilmektedir.

45 E-devlet uygulamaları
Vatandaşın ihtiyaç duyduğu belirli bilgilerin internete açılması sağlanmaktadır. Teftiş işlemleri hızlanmıştır. Öncesinde günlerce süren teftiş işlemleri, çok kısa bir sürede yapılabilmektedir. Müfettişler için hazırlanan ekranlar vasıtasıyla, müfettiş mahkemeye gitmeden odasından teftiş yapabilmektedir. Mahkemede hazırlanan standart raporlar haricinde müfettişler için denetlemeye yönelik özel raporlar hazırlanmıştır. Sonuç olarak; projenin amacı gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-Dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturup e- Adaleti sağlamaktır.

46 E-devlet uygulamaları
POLNET projesi (Polis Bilgi Ağı) Vatandaşların emniyeti ve asayişin sağlanması ile ilgilenen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istenilen bilgilere hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşılmasını sağlayan e-Devlet uygulamalarından biri olan POLNET projesi sayesinde yılında Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından verilen büyük ödülü alarak bu alanda örnek bir e-Devlet çalışması yaptığını kanıtlamıştır.

47 E-devlet uygulamaları
Emniyet Genel Müdürlüğünün e-Devlet projeleri ile sunduğu hizmetler içinde parmak izi görüntülerinin kaydedilmesi, sahiplerinin kimlik bilgilerinin doğrulanması, karşılaştırılması, depolanması, vatandaşların asayiş faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve yapılacak müracaatlara zaman ve emeklerinin minimum düzeyde kullanılmasının sağlanması ve ihtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurulması bulunmaktadır. Polnet projesi ile ulusal ve uluslar arası bütün bilgi ağları ve bilgi bankaları üzerinde, sorgulama yapabilecek şekilde tasarlanmış, şahıs, olay ve eşya ana başlıkları altında ortak bir veritabanı halinde dizayn edilmiş olup, polis uygulamaları açısından önem taşıyan tüm bilgi tipleri, sistematik biçimde veri tabanına girilebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

48 E-devlet uygulamaları
Proje Trafik güvenliği ile ilgili Türkiye’de mevcut bulunan her türlü veriyi tutmak, bu verileri karar vericilere tutarlı ve ilişkisel bir biçimde sunmak, Ülkemizdeki kazaların %80’inin meydana geldiği km’lik yol güzergahında etkin trafik denetimi sağlamak üzere merkezdeki kayıtlar üzerinden çevrimiçi sorgulama yaparak, kazaların sıklıkla meydana geldiği noktaları dinamik haritalarla halka duyurmak, kayıp, çalıntı araç ve ceza puanı kayıtlarının vatandaşlar tarafından sorgulanmasına imkan vererek aranan şahıslarla ilgili verilere çevrimiçi ulaşılmasını sağlamaktadır. E-devlet uygulamaları

49 E-devlet uygulamaları
Vatandaşlara trafik kuralları, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler, otomobillerde yazın ve kışın yapılması gerekli bakımlarla ilgili bilgiler ile benzin tasarrufu ile ilgili bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanan diğer bilgilerdir. Ayrıca, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi, parmak izi görüntülerinin kaydedilmesi, sahiplerinin kimlik bilgilerinin doğrulanması, karşılaştırılması ve depolanmasını sağlanmaktadır. Polnet aynı zamanda günün ihtiyaçlarına, değişen mevzuata ve teknolojiye göre de sürekli yenilenebilen bir projedir.

50 E-devlet uygulamaları
MEDULA Uygulaması Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları olan Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart'ı tek bir çatı altında altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha birçok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir.

51 E-devlet uygulamaları
Medula sistemi aracılığıyla sağlık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir: Sistem yardımıyla, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilir.  Bir sağlık tesisi hastayı başka bir sağlık tesisine sevk etmek isterse bu sistemi kullanır. Sağlık tesisi hastaya verdiği hizmetin, hasta için kullandığı tıbbi malzemenin ve ilaçların masraflarını geri ödeme kurumuna bu sistem ile bildirir. Hasta raporlarıyla ilgili işlemler gerçekleştirilir.

52 E-devlet uygulamaları
Medula Hastane Uygulamaları Sağlıkta geri ödeme sistemlerinin elektronik ortamda kaydı, hasta muayene, tetkik ve tedavilerine ilişkin ödemelerin ve rakamsal verilerin değerlendirilmesi ile kurumun sağlık politikalarının oluşturulmasında gerekli karar destek mekanizmasını sağlayabilmek amacıyla MEDULA sistemi kurulmuştur. Sağlık Uygulama Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte özel sağlık kuruluşları ve üniversiteler için 01/09/2007 tarihinden itibaren Sistemin uygulanması zorunlu hale getirilmiş olup, bu kapsamda sağlık hizmetinden faydalanan hak sahiplerine ilişkin sağlık hizmeti faturaları MEDULA Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. MEDULA sisteminin uygulanması ile öncelikle hastanın kimlik kaydı, tesis kaydı, doktor kaydı ve hastaya yapılan işlemlerin sağlıklı bir şekilde alınması istenmektedir.

53 E-devlet uygulamaları
Medula V3 İle; Kullanılan sistemin “aynı gün aynı branştan diğer tesislere ödeme yapılamaması” İşlemin kontrol edilmesi, Kullanılan sistemin “30 günde bir yapılır” gibi tekrarlı işlemlerin kontrolünün sağlanması, Mevcut sistemin birlikte faturalandırılamaması, Ömür/işlem miat kontrolleri gibi işlemlerin kontrol edilmesi, Muayene katılım payı tahsili işlemi ile ilgili olarak hatalı muayene işlemine engel olunması, Herhangi bir tesiste yatan bir hastaya ait başka bir tesiste muayene işlemi yapılmasının engellenmesi sağlanmıştır.

54 E-devlet uygulamaları
Medula Eczane Uygulamaları Bir süre kullanılan ilaç provizyon sistemi MEDULA ile entegre çalışmadığından hantal kalmakta ve tüm ihtiyaçları karşılayamamaktaydı. Bu nedenle 2008 yılı Ocak ayı itibariyle MEDULA hastane uygulamasıyla entegre çalışan MEDULA Reçete Provizyon Sistemi hazırlanmıştır. MEDULA Reçete Provizyon Sistemi, sağlık kuruluşları, sözleşmeli eczaneler ve Genel Sağlık Sigortası alt birimleri tarafından kullanılacak olup; Reçete ve fatura kontrol işlemlerinin zamanında, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını, Reçetelerin tıbbi kurallara göre yazılmasını, Suiistimaller oluşmadan yakalanmasını, Sosyal tepkilerin azaltılmasını, Kaynakların eşit bir şekilde kullanılmasını, Veri analizi yaparak kurum için yeni stratejiler geliştirilmesini, Mevcut personelin daha etkin kullanılmasını, Akılcı ilaç kullanımını, Hekimlerin denetim altına alınmasını sağlayacaktır.

55 E-devlet uygulamaları
Tüm eczanelerin gerçek ortamda kullanımına açılması planlanan MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ile ilaca ait prospektüs bilgilerinin provizyon sistemine aktarılması, Eczane Provizyon Sisteminin ülkemiz ve dünyada yaşanan güncel bilgi işlem teknolojilerine bağlı olarak sorunsuz bir şekilde işletiminin sağlanması ve reçete kontrol birimlerinde yapılan elle kontrollerin minimuma indirilmesi mümkün olabilecektir.

56 E-devlet uygulamaları
Elektronik Fon Transfer Sistemi - EFT Projesi EFT Sistemi yurt içinde Türk Lirası ödemelerinin bankalar arasında elektronik ortamda, gerçek zamanlı olarak aktarılmasını ve birebir mutabakatını sağlayan sistemdir. Yüksek tutarlı banka ödemelerinin yanı sıra düşük tutarlı müşteri ödemelerinin de yapılabildiği sistemde işlemler kesindir ve iptal edilememektedir. Projeyle, ödeme transferini hızlandırmak, ödemelerde riskleri azaltmak, iş risklerini azaltmak, işlem maliyetlerini ve masraflarını azaltmak, hızlı ve sağlıklı bilgi üretmek, fonların akışkanlığını ve yönetilebilirliğini arttırmak, hizmetleri iyileştirmek amaçlanmıştır.

57 E-devlet uygulamaları
Ülkelerin ekonomileri üzerinde olumlu etkileri olan EFT sistemleri bankacılık sektörü içinde kolaylıklar ihtiva ettiğinden Merkez Bankası tarafından gerekli görülerek yürürlüğe alınmıştır. EFT sisteminin amaçları şunlardır; Nakit dolaşımını azaltmak Ödemelerin güvenli, güvenilir, hızlı ve risksiz bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak, Sağlıklı ve hızlı bilgi sağlamak, Para politikasının etkin olarak uygulanmasını kolaylaştırmak, Elektronik bankacılık uygulamalarının gelişmesini sağlamak

58 E-devlet uygulamaları
Bir ülkede sağlıklı, güvenli, risksiz ve süratli çalışan bir ödeme sistemi yalnızca genel anlamda ülke ekonomisi, mali sistem ve para politikası yönünden değil, aynı zamanda ekonomik dünyanın içerisinde yer alan kuruluşlar ve bireyler için de önem taşımaktadır.

59 E-devlet uygulamaları
Bugün, EFT Sisteminin sayesinde kuruluşlar ve bireyler, bankalarının kendilerine sunduğu telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak, diğer şahıslara yönelik ödemelerini, kredi kartı borçlarını, telefon, doğalgaz, elektrik, su, yakıt, okul taksiti gibi birçok türdeki ödemelerini günü geldiğinde, anında ve herhangi bir ücret ya da komisyon ödemeksizin gerçekleştirebilmektedirler.

60 E-devlet uygulamaları
Kurumlar ve bireyler bir bankadan diğerine ödeme göndermek istediklerinde EFT Sistemini kullanırlar. EFT sisteminin nasıl çalıştığı konusuna sıra geldiğinde ise;

61 E-devlet uygulamaları
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN OTOMASYONU PROJESİ Gümrük İdaresi Modernizasyon Projesi Gümrük Sistemleri Otomasyon projesi (GİMOP), ülke çapında 48 noktada 56 gümrük idaresini ve 18 başmüdürlüğü birbirine bağlamaktadır. Türkiye’nin kamu sektöründeki ilk veri ambarı uygulamasını oluşturmaktadır. Bu proje ile gümrük mevzuatının ve rejimlerin geliştirilmesi, gümrük teşkilatının yeniden düzenlenmesi, gümrük mevzuatında yeknesak uygulama, personel kaynağının daha iyi kullanılması, dış ticaret istatistiklerinin daha hızlı ve etkin üretilmesi, daha etkili vergi tahsilâtı ile seçici ancak daha etkili gümrük kontrolünü sağlamaya yönelik bilgisayar sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır.

62 E-devlet uygulamaları
Bunlardan ilki Gümrük İdaresi’nin modernizasyonu Projesi- GİMOP’ tur. Gümrük beyannamelerinin elektronik veri değişimi sistemi kullanılarak gümrük idarelerine iletimi de proje kapsamında gerçekleştirilen yeniliklerden biridir. GiMOP projesi bünyesinde tamamlanarak kullanılmaya başlanan kaçakçılık, kıymet ve tarife bilgilerini içeren kapsamlı bir veritabanına merkez ve taşra birimlerinin erişimi sağlanmıştır. Gümrük Müsteşarlığı tarafından halen yürütülmekte olan ikinci bir projeyle de gümrük kapılarında bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla miktar, değer, insan kaçakçılığı ve yasa dışı eşya trafiğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

63 E-devlet uygulamaları
Gümrük İdaresi’nin modernizasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar; yükümlülerin hem internet hem de Elektronik Veri Değişimi (EDİ) adı verilen yöntemle gümrüğe gelmeksizin kendi bürolarından beyanname tescil etmeleri sağlanmıştır. Elektronik imzaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasıyla yükümlülerin gümrük idaresine gelmeksizin gümrük işlemlerini yapmaları da mümkün olabilecektir. Yukarıda bahsedilen ve 2000 yılı başında başlatılan EDI uygulaması ile 2007 yılı itibariyle % 51 oranında beyannamenin elektronik yolla tescil işlemi yapılmıştır.

64 E-devlet uygulamaları
Projede hedeflenen, kaçakçılık, kıymet ve tarife bilgilerini de kapsayan "Veri Ambarı" adı verilen yazılımın devreye sokulmasıyla hem merkez hem de taşra idarelerinin ihtiyaçları olan bilgilere kısa sürede ulaşmaları imkânı tanıdığı gibi, söz konusu bilgilerden performans analizleri, geleceğe dönük tahminler gibi istatistiksel analizlerde yapılabilmektedir. Bu sayede kontrol hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi ve dış ticaret istatistiklerinin kısa sürede çıkarılması mümkün olmaktadır.

65 E-devlet uygulamaları
Gümrük bilgisayar sistemine önceden tanıtılan bilgiler doğrultusunda eşyaların çoğu dokümantasyon muayenesi için sarı hatta girmekte ancak riskli görüntüler kırmızı hat olarak adlandırılan fiziksel kontrollerin yapıldığı yere iletilmektedir. Sonradan kontrole tabi eşyalar mavi hatta fiziksel kontrole veya dokümantasyon kontrolüne tabi tutulmayacak eşyalarda yeşil hatta gönderilerek hızlı bir şekilde gümrük işlemleri tamamlanmaktadır. Gümrük İdaresinin Modernizasyonu kapsamında uygulanmakta olan e-Gümrük projesi Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen 2003 yılı e-Devlet konulu e-Avrupa ödüllerinde 357 proje arasında finale kalmıştır.

66 E-devlet uygulamaları
Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi Gümrük kapılarının, teknolojinin sağladığı modern imkanlarla donatılması ve her bakımdan sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması, ulusal güvenliğimiz açısından olduğu kadar ekonomik ve jeopolitik unsurlar açısından da büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Sınır kapılarına TIR arama cihazları, plaka okuma sistemi, kurularak, GPRS aracılığıyla Türkiye’den transit geçen TIR’lar takip edilerek, kaçakçılık ile etkin mücadele edilmesi planlanmıştır.

67 E-devlet uygulamaları
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (TAKBİS) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesine 2001 yılında başlanmıştır. Ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi felsefesi çerçevesinde analiz edilerek sorunlar ve çözüm yollarının bulunması, tapu kadastro hizmetlerinin bu yolla elektronik olarak yerine getirilmesi, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların teknik anlamda tapu ve kadastro ile ilişkilerinin belirlenmesi, yerel yönetimlere ve ilgili diğer kurumlara arazi bilgi sistemi mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. Tapu kadastro ile ilgili her türlü işlemin internet aracılığıyla gerçekleştirilmesini amaçlayan proje, icra, alım-satım, mal varlıklarının tespiti, kiralama, devir, ipotek gibi tüm işlemleri kapsıyor.

68 E-devlet uygulamaları
Mahalli İdarelerde e-devlet Uygulamaları Bu bölümde, mahalli idarelerin e-Devlet’e geçiş sürecinde yaptıklarına değinilmiştir. Ülkemizde yapılan pek çok yarışmada ilk üçe girmeyi başaran uygulamaların çoğunlukla mahalli idarelere ait olması da mahalli idarelerin e-Devlet konusuna verdiği önemin bir göstergesidir. Mahalli idarelerin bilgi işlem altyapısı, hizmeti mesai saatlerinde değil 7 gün 24 saat olarak sunmakta bu yüzden de birtakım işlemler için oluşabilecek kuyrukları önlemekte, bürokrasiyi azaltarak halkın işini kolaylaştırmaktadır. 

69 E-devlet uygulamaları
Adapazarı Belediyesi Örneği Belediye, e-Belediye projesiyle şeffaflık, verimlilik ve katılımcılığı artırmak amaçlanmaktadır.

70 E-devlet uygulamaları
Web sayfasında faaliyetler modülünde; Görev sorumluluklar, Faaliyetler ve Projeler, Yıllık Faaliyet Raporları, Meclis Kararları, Meclis Gündemi, İhale İlanları Etkinlikler ve Stratejik Plan bulunmaktadır.

71 E-devlet uygulamaları
Bu anlamda da e-devletin ana temalarından olan şeffaflık uygulanarak halkın güvenini temel alan yönetim anlayışı hayata geçirilmiş olmaktadır. Ayrıca on-line hizmetler modülü içinde; E-belediye uygulamaları, hizmet rehberi, telefon belediyeciği, e-bilgi edinme formu ve e-rehber’e de ulaşılabilmektedir.

72 E-devlet uygulamaları
Belediye tarafından sunulan hizmetlerin internet üzerinden yapılabilir olmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Elektronik imzanın yürürlüğe girmesiyle daha farklı işlemlerinde internet üzerinden yapılması mümkün olabilecektir.

73 E-devlet uygulamaları
Ulaştırma Bakanlığı e-Devlet Kapısı Projesi Günümüzde her türlü bilgiye erişmek, günlük hayatımızı kolaylaştıracak olan hizmetlerden yararlanmak veya araştırma yapmak için internet kullanılmaktadır. Ülkemizde e-Devlet uygulamalarına; pasaport başvurusu, ehliyet başvurusu gibi sorgulama amaçlı hizmetler; vergi beyannamesi, okul kaydı, bankacılık işlemleri gibi çevrim içi hizmetler; hava durumu, kanunlar, mevzuatlar gibi bilgi verme amaçlı hizmetler; örnek olarak verilebilmektedir. Birçok kamu kurumunun çok değişik alanlarda sunmakta olduğu farklı elektronik hizmetler bulunmaktadır. Ancak, vatandaşlar bazen bunların hepsinin farkında olamamakta, bu ise söz konusu hizmetlerin yaygın şekilde kullanımını engellemektedir. Oysa birçok dünya ülkesinde uygulamaya geçirilen e- Devlet kapısı gibi bir yapının oluşturulması bu tür sorunları engelleyici bir faktör olacaktır.

74 E-devlet uygulamaları
e-Devlet kapısı; e-Devlet uygulamalarının tek bir çatı altında bir araya getirilerek, sunulmasıdır. Böylece devletin ana kapısı oluşturulmuş, hizmetlerin tümünün bu kapıda toplanarak tek bir kaynaktan sunulması sağlanmış olacaktır. Bu kapı, vatandaş ihtiyaçları gözetilerek, hızlı, kesintisiz, güvenilir, çevrim içi, birden fazla iletişim kanalından erişilebilir nitelikte olan, entegrasyonu sağlanmış bir şekilde sunumu için oluşturulan, gücünü teknolojiden alan bir yapıdır.

75 E-devlet uygulamaları
e-Devlet kapısı; vatandaşı, iş dünyasını (tüzel kişileri) ve kamu kurumlarını birbirine bağlayarak aynı çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir. Ulaştırma Bakanlığınca yürütülen e-Devlet kapısı projesi Türksat A.Ş. tarafından yürütülmektedir. e-Devlet kapısı projesinde vatandaş, iş ve devlet olmak üzere 3 ayrı sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalar yaşam döngüsü ve vatandaş odaklılık temel alınarak oluşturulmuştur. Vatandaş sayfasında, kişinin doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyacağı bilgiler kategorize edilmiştir. İş sayfasında, şirketin kuruluş aşamasından kapanış aşamasına kadar olan süreçlerdeki bilgiler sınıflandırılmıştır.

76 E-devlet uygulamaları
Devlet sayfasında ise, ülkemizin tanıtımı ve devlet stratejileri hakkında bilgiler ve hizmetler kategorize edilmiştir. Diğer ülkelerin e-Devlet sayfaları incelenerek, sundukları hizmetlere ana kapıdan ulaşılması böylece hizmeti nereden alacağını bilmeyen kişileri yönlendirerek kolaylık sağlanması yönünde tasarlanmıştır.

77 E-devlet uygulamaları
e-Devlet kapısının perspektifi; kurum odaklı değil, hizmet odaklı olmaktadır. Kurumların, vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yer ve zaman kısıtlaması olmadan sunmasıdır. Vatandaş, tek bir şifre ve TC kimlik numarası ile tek bir kimlik doğrulama sayesinde tüm elektronik devlet hizmetlerine bir noktadan, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişebilecektir. Farklı hizmetlere erişmek için tek bir kullanıcı adı ve şifre yeterli olacak böylece vatandaş ve şirketler, devlet ile ilişkilerini tek bir nokta üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir.

78 E-devlet uygulamaları
Türkiye’de e-hizmete dönüştürülerek e-Devlet kapısı üzerinden verilebilecek kamu hizmetlerinin bir envanterinin çıkarılması, önceliklerinin belirlenmesi, bu hizmetlerin verilmesinde rol alan kurumların e-Devlet kapısı açısından değerlendirilmesi ve genişleme planlaması yapılmasına imkân sağlayacak verilerin üretilmesi adına fizibilite çalışmaları ise devam etmektedir.

79 E-devlet uygulamaları
Genel Değerlendirme Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ülkemizde gerçekleştirilen e-Devlet çalışmalarına bakıldığında, e- Devlet çalışmalarına gerekli önemin verildiği gözlemlenmektedir. Ancak e-Devlet uygulamalarının tabana yayılması için 18 Aralık 2008 tarihinde faaliyete geçirilen e-Devlet kapısı uygulamalarının vatandaşların bilgilendirilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

80 E-devlet uygulamaları
Hızla gelişen teknoloji sayesinde e-Devlet kapısı hizmetleri tek bir yerden verdiği ve devlet kurumlarının bütünleşmesini sağladığı için; vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, zaman tasarrufu sağlayacak, hizmetleri daha kısa sürede almasını temin edecek böylece hayat kalitesini yükseltecek, ayrıca toplumun verimlilik düzeyini artıracak ve kamu hizmetlerini dünya standartlarının üzerine çıkaracaktır. Türkiye de dünya ülkelerinden geri kalmamak ve vatandaşların kamu hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için e-Devlet çalışmalarının arttırarak sürdürülmelidir.

81 E-devlet uygulamaları

82 E-devlet uygulamaları
e-Europe+ Eylem Planı’nın ana sloganı “her bireyi, evi, okulu, işyerini internete taşımak ve bilgi toplumu yapı taşlarının oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Bilgi toplumuna ulaşmada önemli bir yere sahip bu uygulamaların sürdürülmesi ve gereken dönüşümlerin planlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.


"E-devlet uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları