Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş."— Sunum transkripti:

1 Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş

2  Sunum Planı  Açılış Konuşması – Hamdi Bey  Finans;  Zeliha Hanım  Elvan Hanım  Muhasebe;  Sinem Hanım  Esat Bey  Murat Solmaz;  SMS;  Bütçe, İ K Modülü?

3  Finans (Zeliha Hanım);  Günlük Finans Raporunun tamamlanması, konsolide raporun Excelde kontrolü,  Çek bilgilerinin otomatik gönderimi, Mutabakat hızlanması ve Santralin zaman tasarrufu  SMS üzerinde otomatik Çek No manueldi – otomatik yapıldı  Hedef;  Günlük Nakit Akımın otomatik SMS ten raporlanması,  Avans Ödemelerinin SMS üzerinden onaylanması,  Günlük Banka Kayıtlarının XML üzerinden aktarımı,

4  Finans (Elvan Hanım);  SMS XML aktarımının tamamlanması,  Faturası gelmeyen irsaliyelerin otomatik bilgilendirme mailleri,  Logo’da Makro kullanımı,  Hedef:  İ ş avansı ve Kredi Kartı bakiyelerinin otomatik gönderimi,  SMS’e Excellden özellikle Migros, Türkcell, Türk Telekom gibi faturaların aktarımı,

5  Muhasebe (Sinem Hanım) ;  Yurtdışı müşteriler vade raporunun hazırlanması, Otomatik bilgilendirme Mailinin atılması,  Excelden XML yardımıyla ( İ hracat, Telefon faturalarının) Logoya aktarımı,  Logo’da Makro kullanımı,  Zincir Market mutabakatları  Mutabakatlar için mail havuzu oluştu  Hedef:  Ana Verilerin güncellenmesi (Mail adresleri, Telefon, Vergi Dairesi ve vergi no, Vade gibi)

6  Muhasebe (Esat Bey) ;  Masraf Merkezi kontrolünün sistemden çekilerek excel ortamında kontrolünün yapılarak giderlerin do ğ ru aktarımının sa ğ lanması.  Cari Hesap / Kasa / Banka hesapları ile muhasebe sistemine işlenmesinin kontrolü ve do ğ ru hesaplara aktarımının sa ğ lanması.

7  ÖTV beyannamesinin T İ GER sistemden kontrol edilerek hazırlanması ve e-beyanname programına girilerek G İ B sayfasından verilmesi.  (G İ B : GEL İ R İ DARES İ BAŞKANLI Ğ I)  KDV beyannamesinin T İ GER sisteminden otomatik olarak navigatör programı kullanılarak günlük olarak aktarılması, takibi – dönem sonunda e-beyanname programına girilerek G İ B sayfasından verilmesi.

8  İ ndirilecek KDV listesinin excell ortamında hazırlanarak G İ B sayfasından sisteme aktarılması. (Bu işlem normalde 2 gün sürmekte iken Murat Beyin yeni tasarladı ğ ı excell formatı ile yaklaşık 1 günde bitirilebilmektedir.)  İ hraç kayılı ve ÖTV listelerinin sistemden çekilen bilgilerle otomatik olarak oluşturulması ve G İ B sayfasından sisteme aktarılması. (Bunlar tek tek dosyadan elle girilmekte idi)

9  BA / BS formalarının T İ GER sisteminden excell ortamına çekildikten sonra oluşturulan formül ile direk Word ortamına aktarılması ve yapılan tanımlamalar sayesinde otomatik olarak bütün carilere mail olarak atılması – ayrıca bu mutabakat altına eklenen ek bir satır ile dönem itibariyle de carilerin bakiyelerinin de BA / BS mutabakatına eklenerek cari mutabakatının da yapılabilmesi.

10  Ay sonlarında ödenecek olan vergiler ile ilgili olarak hazırlanan İ hraç kayıtlı satış ve ÖTV dosyalarının ekinde verilen mahsup yazılarının da word formatında yapılan formüller ile otomatik olarak güncelleştirilebilmesi.  Günlük olarak da işlenen bütün faturaların kontrol edilerek KDV, Tevkifat, tarih gibi bölümlerde yapılan hataların anında düzeltilebilmesi.

11  Firmaya ait olan sigorta poliçelerinin takibi  Firmaya ait olan teminat mektuplarının takibi  Hedef:  Firma açısından daha kontrollü ve daha denetimden geçmiş bir muhasebe kontrol sisteminin oluşturulması.  Yapılan çalışmalarda oluşan hataların minimuma indirgenerek muhasebenin etkin kullanımı.  Sisteme entegre çalışan programların daha kolay kullanılabilir hale getirilmesi.

12  Günlük olarak bütün girişlerin, kayıtların ve faturaların kontrollerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesinin sa ğ lanarak günlük bazda gider hareketlerinin takibi ve kontrolü.

13  Murat Solmaz;  Konsinye çalışılan carilerin masraf, satış ve bütçe harcama takipleri, (Cezayir, İ ran, Rusya, Ukrayna)  Yurtdışındaki kasaların takibi,  Vade Takip Çalışmasının tamamlanması,  SMS Üzerinden Finans Yükleme Onayının Verilmesi,  SMS Kamil Bey ile proje çalışmalarının takibi,  Bütçe Modülü,  Günlük Nakit Akım Tablosu,

14  Hedef:  Bütçe Çalışmalarını SMS üzerinden sonuçlandırmak,  Veri Ambarı Projesini sonuçlandırıp şirketin ortak bir raporlama ara yüzüne sahip olmasının sa ğ lanması,  SMS üzerinden Maliyet Muhasebesi programının kurgulanması,  Mali işlerin içinde SMS kullanımın daha etkin hale getirerek Logo ile uyumunu arttırmak,

15 Emrah Albulak (SMS);  Bütçe modülünün son durumu

16 TEŞEKKÜRLER


"Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları