Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ Stratejisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ Stratejisi"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi
KAĞITSIZ BEYAN Nezaket Gürsoy- Gümrük Uzmanı

2 Gümrükler Genel Müdürlüğü
KAĞITSIZ BEYAN Gümrük beyanının yalnızca elektronik ortamda yapılarak elektronik imza ile imzalanması ve beyannameye eklenecek belgelerin yine elektronik ortamda e-imzalı olarak beyannameye eklenmesi işlemidir. Gümrükler Genel Müdürlüğü

3 KAĞITSIZ BEYANNAMEYE GEÇİŞ AŞAMALARI
AB ve Dünya Bankası Desteği ile 1998 yılında başlayan Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu çalışmaları Modernizasyon Yaygınlaştırma Planı 2010 yılında Merkezi BİLGE’ye geçiş E-belge sisteminin başlaması ve tamamen kağıtsız ortamda beyan Gümrükler Genel Müdürlüğü

4 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 59.-60. maddeleri
5911 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Kanunda yapılan Değişiklikler Gümrük Yönetmeliği Madde 112 (2) “Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır. Ancak, beyanın elektronik imzayla yapılamayacağı istisnai haller Müsteşarlıkça belirlenir.” Gümrükler Genel Müdürlüğü

5 NEDEN KAĞITSIZ BEYANNAME Hedefler Beyan sürecinde sürat
Ofisden beyan verilebilmesi, gümrük idaresine çıktı alınıp sunulma zorunluluğunun kaldırılması İzlenebilirlikte artış Beyannamenin yanı sıra eklerin de sistem üzerinden merkezden görülebilmesi buna bağlı olarak kontrollerde etkinlik Gümrükler Genel Müdürlüğü

6 Verimlilik artışı Kağıt tasarrufu NEDEN KAĞITSIZ BEYANNAME Hedefler
İş takibi ile görevlendirilen personelin, başka konularda daha verimli bir biçimde istihdam edilebilmesi İdarede yığılmaların önlenmesini müteakip çalışma ortamında sağlanacak farklı düzen Kağıt tasarrufu Beyannamenin dökümünün alınmaması sonucu sağlanacak tasarruf Gümrükler Genel Müdürlüğü

7 Gümrükler Genel Müdürlüğü
UYGULAMA ÖZETİ Gümrük Beyannamesi elektronik ortamda doldurulur e-imza ile Gümrük İdaresi sistemine aktarılır. Beyannameye eklenmesi gereken belgeler tarayıcıdan geçirilerek elektronik ortama aktarılır e-imza ile imzalanarak e-belge sistemi aracılığı ile gümrük idaresine gönderilir. E-belge sistemi beyanname ile ekli belgeleri eşleştirir ve idaredeki görevli memurun kullanımına açar. Beyanname ilave bir kabul işlemine gerek kalmaksızın muayene memurunun yetkisine düşer. Muayene işlemi gerçekleştirilir, bloke kaldırılır. Tahakkuk eden vergiler mükellefince ödenmesini müteakip beyanname kapanmış statüye geçer . Eşya ambar çıkışına hazır hale gelir. Gümrükler Genel Müdürlüğü

8 UYGULAMA TAKVİMİ VE BAŞLAYAN PİLOT UYGULAMALAR
Ankara TIR, Esenboğa ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinde uygulama başlatılmıştır. Teknik alt yapıdaki sorunların giderilmesi sonrasında 01/01/2012 tarihine kadar tüm gümrük idarelerinde uygulamaya başlanılması hedeflenmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü

9 KAĞITSIZ BEYANNAMENİN ALT BİLEŞENLERİ E-belge sistemi.
Beyannameye eklenecek belgelerin sadeleştirilmesi çalışmaları. Gümrükler Genel Müdürlüğü

10 Gümrükler Genel Müdürlüğü
E-BELGE PROJESİ E-Belge Projesi ithalat ve ihracat işlemi yapan Yükümlülerin, Gümrük işlemlerinde Gümrük Müsteşarlığınca kağıt ortamında istenen belgeleri Merkezi Gümrük Sistemine dijital ortamda gönderebilmesini sağlamak üzere geliştirilen bir yazılım ve bu yazılımın üzerinde çalıştığı İçerik Yönetimi Sisteminden oluşan bir projedir. Söz konusu proje Gümrük Beyannamesi eki belgeleri ve Firma Dosya Belgelerini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğü

11 BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELERİN SADELEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
373 değişik belge; 233 tanesi gümrük mevzuatı dışında kalan mevzuat, 140 tanesi ise gümrük mevzuatı kapsamında, Tek Pencere sistemi Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Meslek Örgütleri ile yapılan Protokoller Gümrükler Genel Müdürlüğü

12 SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN PROTOKOLLER
İmza süreci tamamlanmış protokoller Gelir İdaresi Başkanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı (Revizyonda) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bankalar Birliği İhracatçılar Birliği İmza süreci devam etmekte olan protokoller Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gümrükler Genel Müdürlüğü


"GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ Stratejisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları