Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİT Ders - Çalışma Soruları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİT Ders - Çalışma Soruları"— Sunum transkripti:

1 AİT 101 1. Ders - Çalışma Soruları

2 1. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’ni siyasi yönden etkileyen en önemli olay Fransız İhtilalidir. Bu ihtilal sonucunda Balkan ulusları Osmanlı Devletine karşı ayaklanarak kendi devletlerini kurmak istemişdir. Bu bilgiye göre Fransız ihtilalinin aşağıdaki ilkelerinden hangisinin Osmanlı Devletini en fazla etkilediği savunulabilir? A. Anayasacılık B. Cumhuriyetcilik C. Laiklik D. Milliyetcilik E. İnsan hakları Cevap d

3 2. Aşağıdakilerden hangisi, OsmanlıDevleti-Rus Çarlığı arasında yapılan savaşın sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması’nın sonuçları arasında değildir? A. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’e yerleşmesi B. Doğu Beyazıt’ın Osmanlılara katılması C. Bulgar Krallığı’nın yeniden Osmanlılara bağlanması D. İngiltere Krallığı’nın Kıbrıs’a yerleşmesi E. Yunanistan’ın Girit adasını topraklarına katması Cevap e

4 3. Osmanlı Devleti’nin XIX
3. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıldaki politikalarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Askeri gücü artırmıştır. B. Fetih politikası izlemiştir. C. Avrupalı devletleri baskı altına almıştır. D. Yeni topraklar kazanmaya çalışmıştır. E. Denge politikasını benimsemiştir.  Cevap e

5 4. II. Mahmud kendisinden önceki padişahların aksine düzenin aksayan yönlerini düzeltmek yerine, zaman içinde işlevini kaybetmiş kurumları ortadan kaldırıp yerine yenilerini kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen yargıya ters düşmektedir? A. Yeniçeri ocağının kaldırılması B. Bazı eski usullerin kaldırılması C. Divan örgütünü bakanlıklar haline getirmesi D. Sadrazamlığın başbakanlığa dönüştürülmesi E. Dış politikada denge siyaseti izlemesi Cevap e

6 5. İngiltere’de halkın baskısıyla kralın kabul etmek zorunda kaldığı Manga Carta’ya benzetilen Osmanlı Devleti’ndeki mutlak otoriteyi ilk kez sınırlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Vaka-yı Hayriye B. Islahat Fermanı C. Sened-i İttifak D. Tanzimat Fermanı E. Kanuni Esasi Cevap c

7 6. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nı yürütebilmek için Avrupalı devletlerden ödeme gücünün çok üzerinde borç para almak zorunda kalmıştır. Bu gelişmenin, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A. Avrupa ile askeri krizlerin sona ermesine B. Askeri alanda ıslahat hareketleri yapılmasına C. Ülkenin ekonomisinin Avrupalıların denetimi altına girmesine D. Yönetim şeklinin demokratikleşmesine E. Ekonominin güçlenmesine Cevap c

8 yılında yapılan Paris Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu antlaşmadan savaşın gerçek tarafları olan Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nın yerine Avrupalı Devletlerin karlı çıktığını kanıtlamaktadır? A. Osmanlı Devleti’nin toprakları Avrupa devletlerinin güvencesi altında olacaktır B. Eflak ve Boğdan’a özerklik tanınacaktır C. Tuna Nehri uluslar arası ticarete açık olması D. Islahat Fermanı’nın uygulanmasına Avrupa devletleri karışmayacaktır E. Karadeniz tarafsız bir deniz olacaktır Cevap e

9 8. Osmanlı Devleti ve müttefikleri ile Rus Çarlığı arasında 1856 yılında imzalanan Paris Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin askeri alanda zayıfladığını göstermektedir? A. Osmanlı Devleti, Avrupa devletler hukukundan yararlanacak B. Karadeniz hiçbir ülkenin denetiminde olmayacaktır C. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü Avrupa devletleri tarafından koruma altına alınacaktır D. Avrupa Devletleri Islahat Fermanı’nı göz önünde bulunduracak E. Osmanlı Devleti, Avrupa Devletler Konseyi’ne kabul edilecek  Cevap c


"AİT Ders - Çalışma Soruları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları