Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanzimat ve Islahat Fermanları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanzimat ve Islahat Fermanları"— Sunum transkripti:

1 Tanzimat ve Islahat Fermanları
Kaan SUN

2 Tanzimat Fermanı Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye diye de bilinir. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle)

3 Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri
1. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak 2. Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek 3. Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak 4. Gayrimüslimleri devlete bağlamak

4 Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları
- Padişah kendi isteğiyle yetkilerini kısıtlamıştır. - Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. - Tanzimat Fermanı’yla aynasal düzene geçişte önemli bir adım atılmıştır (ilk anayasacılık hareketi) - Tanzimat Fermanı’yla verilen haklar bir halk hareketi sonucunda değil de padişah tarafında verildiği için Osmanlı ülkesinde batıdakine benzer önemli bazı sosyal gelişmeler yaşanmamıştır. - Tanzimat döneminde hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanlarında yenilikler yapılmıştır.

5 Islâhat Fermânı Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermândır. Tanzimât Dönemi'nin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa tarafından büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. (FERMAN : EMİR , PADİŞAHIN EMİRLERİ)

6 Islahat Fermanının Sonuçları
Bu ferman ile müslüman ve gayri müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır. Ferman müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. Ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum osmanlı devleti'nde dağılmayı hızlandırmıştır. Ayrıca patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri müslimlerde bağımsızlık eğilimini artırmıştır. Avrupalılar yine osmanlı devleti'nin içişlerine karışmaya devam etmiştir. Osmanlının parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü olan tanzimat ve islahat fermanları toplumsal dengeyi zedelemiştir.

7 ZAMANINIZI AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Tanzimat ve Islahat Fermanları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları