Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Sosyal Sorumluluk"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ALANLARI

2 Carroll’un Sosyal Sorumluluk Piramidi
GÖNÜLLÜ SORUMLULUKLAR AHLAKİ SORUMLULUKLAR YASAL SORUMLULUKLAR EKONOMİK SORUMLULUKLAR Carroll’un Sosyal Sorumluluk Piramidi

3 EKONOMİK SORUMLULUKLAR
6. İSTİHDAM OLUŞTURMA 5. GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ETMEK 4. Ülke ekonomisine katkı sağlama, ekonomik güven paydaşı olma 2. Sadece işletme karı değil karın paydaşlara dengeli dağılımı 1. Üretimde doğru, kaliteli üretim müşteri güveni sağlama EKONOMİK SORUMLULUKLAR

4 YASAL SORUMLULUKLAR 3. TÜKETİCİYİ KORUYAN YASALAR
8.MAAŞLAR VE ÜCRETLER 7. SAĞLIK VE GÜVENLİK 6. ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA YAŞI VE SAATİ 5. ZORLA ÇALIŞTIRMA 4. ÇALIŞMA SAATLERİ 3. TÜKETİCİYİ KORUYAN YASALAR 2. ÇEVREYİ KORUYAN YASALAR 1. REKABETİ DÜZENLEYEN YASALAR YASAL SORUMLULUKLAR

5 AHLAKİ SORUMLULUKLAR 5. ÖRGÜTSEL AHLAK OLUŞTURMA 4. SADECE KAR DEĞİL
6. BASKICI DEĞİL EŞİT ÇALIŞMA KOŞULLARI 5. ÖRGÜTSEL AHLAK OLUŞTURMA 4. SADECE KAR DEĞİL KÜLTÜREL KORUMA 3. AHLAKİ SÖMÜRÜ DEĞİL AHLAK ÜRETİM 2. KÜLTÜREL SAYGI 1. TOPLUMUN SOSYAL KURALLARINI DİKKATE ALMAK AHLAKİ SORUMLULUKLAR

6 GÖNÜLLÜ SORUMLULUKLAR
6. TOPLUMSAL GÖNÜLLÜK 5. KURUMSAL HAYIRSEVERLİK 4. KURUMSAL SOSYAL PAZARLAMA 2. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA 1. KURUMSAL SOSYAL TEŞVİKLER GÖNÜLLÜ SORUMLULUKLAR

7 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

8 Sürdürülebilir Kalkınma
İş Etiği Sürdürülebilir Kalkınma Kurumsal Yönetişim Kurumsal Vatandaşlık Kurumsal Hesap Verme Sorumluluğu

9 İş Etiği ahlaki ya da etik davranışın
mal ve hizmet üretiminde ve satışında ahlaki ya da etik davranışın önemini ortaya koymaktadır. İş etiği kavramı, ticari etkinliklerin ahlaki özellikleri için kullanılan bir terimdir.

10 İş Etiği İş etiği kavramı daha çok
Sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları aynı anlama gelmese de bir arada sıklıkla kullanılan kavramlardır. Sosyal sorumluluk kavramı daha genel bir çerçevede ele alınırken İş etiği kavramı daha çok bir alt disiplin olarak görülmektedir.

11 İş Etiği dürüstlük, sorumluluk adalet aklı kullanma cesaret
İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği) 2008 İş Ahlâkı Raporu yayınlamıştır. Bu rapor Türkiye’de iş ahlâkı açısından mevcut durumu ortaya koymaktadır. dürüstlük, sorumluluk adalet aklı kullanma cesaret bu ilkelerin katılımcıların eğitim düzeyine bağlı olarak farklılaştığı görülmüştür Raporda ortaya çıkan sonuçlarından bazıları

12 Sürdürülebilir kalkınma, DOĞAL KAYNAKLARI TÜKETMEDEN,
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde programlama yapılmasını amaçlamaktadır.

13 YOKSULLUĞUN AZALTILMASI YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma kavramı artık sadece çevresel faaliyetlerle sınırlandırılmamaktadır. YOKSULLUĞUN AZALTILMASI YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 1992 yılında Rio'da gerçekleştirilen Dünya Zirvesinde temelleri atılan bu yaklaşım, çevresel boyutun yanı sıra sürdürülebilir kalkınmada sosyal boyutun da öne çıkmasını sağlamıştır.

14 yoksulluğu ortadan kaldıran
Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları söz konusudur ve bu boyutların her biri de birbiriyle karşılıklı ilişki içerisindedir. Sürdürülebilir kalkınma süreci, yoksulluğu ortadan kaldıran bir büyüme yapısının sosyal ve çevresel iyileşmelerle uyumlulaştırılmasını gerektirmektedir. Toplumun, ekonominin değişim ve dönüşümünde birbiri ile ilişkili pek çok faktör etkili olmaktadır

15 Kurumsal Yönetişim, küçük ve büyük hissedarlar, yönetim kurulu,
üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır

16 KURUMSAL YÖNETİŞİM KAVRAMI
ADİL SAYDAM HESAP VERME SORUMLULUKLAR Kurumsal Yönetişim kuralların iyi tanımlandığı, kurumsal verimliliğin artırılmasına yönelik bir anlayış olarak kabul edilmektedir.

17 paydaşları ve doğal çevreye olan ilişkileri ve etkilerini
Kurumsal Vatandaşlık Kurumsal vatandaşlık "bir kurumun paydaşları ve doğal çevreye olan ilişkileri ve etkilerini işlevsel hale getirecek stratejileri ve uygulamalar

18 dört bileşen altında belirlenmiştir
Kurumsal Vatandaşlık KURUMSAL VATANDAŞLIK dört bileşen altında belirlenmiştir 1. Kârlılığı sağlamak (ekonomik sorumluluk) 2. Kanunlara uymak (yasal sorumluluk) 3. Etik davranma taahhüdü vermek (etik sorumluluk) 4. Hayırseverlik yoluyla geri vermek (kurumsal yardımların taahhüdü) Pek çok işletme ilk iki sorumluluğu yerine getirme konusunda bir karmaşa yaşamamakla beraber son iki sorumluluk diğer ikisi kadar net ve zorunlu görülmemektedir

19 Kurumsal Hesap Verme Sorumluluğu
Kurumsal hesap verme sorumluluğu , kurumsal sosyal sorumluluktan FARKLIDIR Kurumsal sosyal sorumluluk bir kurumun sorumluluklarının çerçevesini çizerken kurumsal hesap verme sorumluluğu, kurumların sorumluluklarına yönelik açıklama, ispatlama veya hareketlerini raporlama görevine işaret eder.

20 DÜNYAYI DEĞİŞTİREMEZLER DEĞİŞTİRMEKLE BAŞLAYABİLİRLER
ŞİRKETLER; TEK BAŞLARINA DÜNYAYI DEĞİŞTİREMEZLER AMA İŞE KENDİLERİNİ DEĞİŞTİRMEKLE BAŞLAYABİLİRLER

21 ZENGİN VE YOKSUL ÜLKELER ARASINDAKİ UÇURUM GİTTİKÇE DERİNLEŞİYOR
% 20 DÜNYANIN % 20’Sİ SAHİP % 20 DÜNYADAKİ ZENGİNLİĞİN %80’İNE BU ZENGİNLİK DÜNYANIN GELİŞMİŞ BÖLGELERİNDE TOPLANMIŞ DURUMDA % 20 % 20 % 20

22 DÜNYA VARLIKLARININ YARISI DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI
DÜNYANIN % 2’ SİNİN ELİNDE DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI DÜNYADAKİ VARLIKLARIN % 1’ İNE SAHİP

23 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKTA
PAYDAŞ KAVRAMININ YERİ VE ÖNEMİ

24 2. Bu paydaşların kurum ile ilgileri nelerdir?
Paydaş yönetimi anlayışına dayalı kurumsal sosyal sorumluluk, paydaşların beklentilerine karşılık verilmesi ve isteklerinin tatmin edilmesini mümkün kılmaktadır. Paydaş yönetiminde aranması gereken sorular şunlardır 1. Kurum paydaşları kimlerdir? 2. Bu paydaşların kurum ile ilgileri nelerdir? 3. Paydaşlar kurum açısından hangi fırsatları sunmakta ve hangi tehditleri taşımaktadır? 4. Kurum paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, etik ve gönüllü hangi sorumluluklara sahiptir? 5. Paydaşların beraberinde sunduğu fırsatlar ve tehditlerle en iyi şekilde başa çıkabilmek için hangi stratejiler ve faaliyetler yürütülmelidir?

25 Paydaş Teorisi İŞLETME YATIRIMCILAR DEVLET SOSYAL GRUPLAR TEDARİKÇİLER
MÜŞTERİLER TİCARİ BİRLİKLER TOPLUM ÇALIŞANLAR

26

27 3 Kumbara, Milli Eğitim Bakanlığı destekli ve Doğuş Grubu sponsorluğunda, Para Durumu’nun 2016 yılına kadar Türkiye’nin 81 ilindeki devlet okullarında 4. sınıf öğrencileri ile yürütmeyi planladığı bir finansal okuryazarlık eğitim programıdır. PROGRAM ORTAKLARI

28 Eğitimlerde kullanılacak materyaller Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenecek ve yaş grubuna göre uygunluğu kontrol edilmiştir. Eğitimlerde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş personelin koordinasyona katkısı olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca okullarda düzenlenecek etkinliklere de katkı sağlamaktadır. 3 Kumbara sponsoru olan Doğuş Grubu, eğitim dokümanlarının basımı, dağıtımı, ulaşım masrafları ve diğer 3 Kumbara’nın diğer giderlerini karşılamaktadır. 3 Kumbara Eğitimlerinin uygulayıcısı Para Durumu sınıf içi ve dışı eğitim materyallerinin hazırlanmasından ve saha operasyonlarının organizasyonundan sorumludur. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) 3 Kumbara Finansal Okuryazarlık Eğitimlerine gözlemci olarak katılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin ve materyallerinin geliştirilmesinde katkı sağlamıştır.

29 «ÇEVRE» ALANINDAKİ K.S.S
PROJENİN ADI: TEMA / EL KOYUN PROJENİN İÇERİĞİ: Türkiye’de ki doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele, toprağın korunması, ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlanmaktadır. PROJENİN AMACI: TEMA’nın verimli toprakların «kurtarılmasını» sağlamak üzere 10 köyde başlatacağı projenin duyurulması ve destek sağlanması HEDEF KİTLE: Büyük Kuruluşlar / Bireyler / Medya Kuruluşları

30 «ÇEVRE» ALANINDAKİ K.S.S
PROJENİN ADI: «FALIM» ‘SAKIZ AĞAÇLARINA SEVGİ AŞILIYORUZ’ PROJENİN İÇERİĞİ: Ege bölgesinde en kaliteli reçinesini vermesi nedeni ile ekonomik değer olarak yerel halkın refahına katkı sağlaması, ekonomiye kazandırması gibi çok önemli nitelikler barındırmaktadır. PROJENİN AMACI: Sakız ağacı gibi ekonomik, sosyal ve yerel bir değeri ülkemize yeniden kazandırmak Proje sahasında bozuk bitki örtüsünü rehabilite ederek örnek bir sakızlık alan oluşturmak SOSYAL PAYDAŞLAR: TEMA Vakfı, İzmir ileri teknoloji Enstitüsü, Alaçatı Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Ege Üni. Bahçe Bitkileri Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Murat İsfendiyaroğlu

31 PROJENİN SEÇİLME NEDENİ:
PROJENİN ADI: «FALIM» ‘SAKIZ AĞAÇLARINA SEVGİ AŞILIYORUZ’ PROJENİN SEÇİLME NEDENİ: TEMA Vakfı, projeyi FALIM markası ile paylaştı. Türkiye’nin «sakız ağacı» gibi yerel bir değerini koruma sorumluluğunu «TÜRKİYENİN SAKIZ MARKASI» olarak sadece FALIM üstlenebilirdi. FALIM; Türkiye’de «DAMLA SAKIZI» İLE ÖZDEŞLEMİŞ BİR MARKADIR, en çok satan ürünü DAMLA SAKIZI AROMALIDIR.

32 «EĞİTİM» ALANINDAKİ K.S.S
PROJENİN ADI: ECZACIBAŞI «HİJYEN» PROJESİ PROJENİN İÇERİĞİ: Temizlik ve Hijyen Eğitimi PROJENİN AMACI: YİBO öğrencilerine çağdaş tuvalet ve banyo ortamları sunmak ve hijyen eğitimleriyle çocuklara doğru ve hijyenik kullanım şekillerini altarmak. PAYDAŞLAR: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – İPEK KAĞIT - ARTEMA

33 «SAĞLIK» ALANINDAKİ K.S.S
PROJE SAHİBİ KURUM: ROCHE FİRMASI PROJENİN ADI: MAVİ BİSİKLET (KAMPANYA İSMİNDEKİ MAVİ KURUMUN RENKLERİNDEN ALIYOR) PROJENİN İÇERİĞİ: KANSERDE ERKEN TANI İÇİN YOL AÇIK PROJENİN AMACI: Kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat önemine dikkat çekmek amacı. PAYDAŞLAR: TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU – SAĞLIK BAKANLIĞI

34 SOSYAL PAZARLAMA PLANLAMASI

35 4. PAZALAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ
ARKA PLAN, AMAÇ ve ODAK - Sponsor kim? - Neden bunu yapıyorlar? - Plan hangi sosyal mesele - Hangi nüfusa odaklanılacak? 2. DURUM ANALİZİ - SWOT - Programın çevresel analizi 3. PAZARIN BÖLÜMLENMESİ - DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER - HEDEF KİTLENİN BÜYÜKLÜĞÜ 4. PAZALAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ - KAMPANYA HEDEFLERİ - DAVRANIŞLARDA, TURUMLARDA DEĞİŞİMLER 5.DAVRANIŞIN BENİMSENMESİ - HEDEFLENEN DAVRANIŞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER - DAVRANIŞIN FAYDALARI

36 8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI
6. KONUMLANDIRMA - HEDEF KİTLENİN DAVRANIŞINI VE FAYDALARINI GÖRMEK İSTEMEK 7. PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ - ÜRÜN, FİYAT, YER, TANITIM 8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI 9. BÜTÇE 10. UYGULAMA VE KAMPANYA YÖNETİMİ PLANI


"Kurumsal Sosyal Sorumluluk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları