Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye İtibar Endeksi Araştırmanın Modeli ve Metodolojisi Mart 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye İtibar Endeksi Araştırmanın Modeli ve Metodolojisi Mart 2012."— Sunum transkripti:

1 Türkiye İtibar Endeksi Araştırmanın Modeli ve Metodolojisi Mart 2012

2 1 X-Reputation İtibar Modeli

3 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma % X-Reputation Modeli

4 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

5 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

6 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

7 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

8 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

10 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma X-Reputation Modeli

11  Tanıma: Her ilişki tanımakla başlar, bir kurum olarak, ticari ve sosyal paydaşlar arasındaki bilinirliğiniz ilk tanıma boyutunda ölçümlenir.  Beğeni: Tanımadan sonraki adım beğenidir; kurumunuzun beğenilip beğenilmediği ticari ve sosyal paydaşlar arasındaki itibarınızın temel taşlarından birisidir. X-Rep ikinci olarak beğeni boyutunu ölçümler.  Güven: Kurumunuza duyulan güven, kriz sonrası ekonomide önemli bir yer taşımaktadır. X-Rep modelinin öne çıkan tarafı güveni bir kendi başına bir boyut olarak ölçümlemesidir ki bu artık küreselleşmiş ekonomimizde hem çok boyutludur, hem de büyük önem taşımaktadır.  İlişki: Kurumunuzla ‘ alış-veriş’ e, girenlerin oranı iletişim stratejinizden aldığınız verimliliğin ilk ölçütlerinden birisidir.  Memnuniyet: Kurumunuzla temas edenlerin memnuniyet derecesi şüphesiz itibar yönetimde büyük bir rol alır. Günümüzde artık pazarlama stratejileri CRM üzerinden yürütülmektedir, paydaş memnuniyeti iletişim ve pazarlama iletişiminin en değerli kıstaslarından birisidir.  Sadakat: Kurumunuzla temas edenler arasında, fikri sorulduğunda şirketinizi tavsiye edenlerin oranı hem itibarınız açısından önemli bir gösterge hem de karlılığınız için vazgeçilmeyecek bir stratejidir. X-Rep sadakati ayrı bir boyutta ölçümler.  Elçilik: Kurumunuzla temas edenler arasında, fikri sorulmasa bile şirketinizi tavsiye edenlerin oranını ifade eder.  Gönüldaşlık: Kurumunuz için gönüllü olarak, fayda beklemeden çalışmayı; kurumunuzun gelişimi için, karşılık beklemeden, katkıda bulunmayı göze alacakların oranıdır. İtibar Parametrelerinin Tanımı

12 2 Saha Çalışması

13 Örneklem: Türkiye İstatistik Kurumu’ nun belirlediği Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS II) Alt Bölgesi olan 26 ilde, 2055 görüşmeciyle yapılmıştır. Örneklem Türkiye’ nin kentsel nüfusunu temsil etmektedir. Saha Çalışması Tarihleri: 15 Aralık 2011 – 12 Ocak 2012 Kalite kontrolleri : Soru formu sahaya çıkmadan önce üç farklı pilot çalışma yapılmış, saha çalışanlarına eğitim verilmiş, saha süresince 32 süpervizör kullanılmış, toplanan verilerin % 20 ‘si telefon kontrolü yoluyla denetlenmiştir. Toplanan veriler geçerlilik ve tutarlılık testlerinden geçirilmiştir. Saha Çalışması

14 Türkiye’nin en itibarlı şirketi Alkolsüz içecek Bankacılık ve Sigorta Beyaz Eşya Elektronik Enerji Gıda GSM-Telekom Holdingler İnşaat Otomotiv Perakende Tekstil ve Konfeksiyon Türkiye Geneli ve 12 Lokomotif Sektör

15 3 İtibar Endeksi Puanı Hesaplanması

16 Satış Pazarlama Halkla İlişkiler Sponsorluk CRM Sosyal Sorumluluk Sosyal Mecra İtibar Yönetimi Kriz Yönetimi Günümüzde pazarlama, iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi ayrı konular olmaktan çıkmıştır, bugün ‘ Entegre Pazarlama İletişimi’ halini almışlardır. Artık pazarlamadan satışa insan kaynaklarından finansa kadar tüm fonksiyonların aynı yönde hareket etmesi, temel hedefler üzerinde birleştirilmesi gerekmektedir. Entegre Pazarlama İletişimi ve İlişki Kapitali

17 8 7 6 5 4 3 2 1 Gönüldaşlık Elçilik Sadakat Memnuniyet İlişki Güven Beğeni Tanıma % İtibar Piramidini oluşturan 8 parametre ölçüldükten sonra bu parametrelerin değerleri birbirlerine dönüşüm katsayılarıyla düzeltilerek firmanıza ait endeks puanı hesaplanır. Bütünsel Yaklaşım: Verimli İtibar Yönetimi

18 GEÇMİŞ Xsights’ın ‘Algı Modeli, X-Percept’, ‘Sosyal İmgeler Teorisi’ ne’ dayanır. Sosyal algı kavramı 1961’ de Serge Moscovici tarafından tanımlanmıştır. Moscovici’ ye göre sosyal algı bir ‘değerler, fikirler ve uygulamalar sistemidir ve bu sistemin iki görevi vardır; bunlardan birincisi kişilere maddi ve sosyal hayatlarında rehber olmak, ikincisi ise kişilere dünyalarını ve geçmişlerini kategorize etmek için bir çerçeve yaratmaktır.’ X-Percept: Sosyal İmgeler ve İtibar

19 KurumsalFinansal DuygusalSosyal X- Percept Modeli Faktörleri Xsights ilgili sosyal paydaşları belirledikten sonra kurumların sosyal algısını her paydaş için dört boyutta değerlendirir.

20 1.Kurumsal Göstergeler; bunlar iyi yönetilmekle ilgili olan özelliklerdir. “Bu kurum şeffaf ve dürüst bir kurumdur. “ 2. Finansal Göstergeler; bunlar bir şirketin finansal gücüyle ilgili olan özellikleridir. “Bu kurumun finansal ve ticari kapasitesi yüksektir. “ 3. Duygusal Göstergeler; bunlar müşterimize karşı duyulan kişisel bağın göstergeleridir. “Bu kuruma saygı duyarım.” 4. Sosyal Göstergeler; bu göstergeler müşterimizin içinde bulunduğu topluma olan katkısıyla ilgili göstergelerdir. ‘’Bu kurum toplumun gelişimi için çalışır.’’ Algı Faktörlerinden Örnekler Xsights ilgili sosyal paydaşları belirledikten sonra kurumların sosyal algısını her paydaş için dört boyutta değerlendirir. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

21 TEŞEKKÜRLER


"Türkiye İtibar Endeksi Araştırmanın Modeli ve Metodolojisi Mart 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları