Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Başlığı: İlköğretim öğrencilerinde matematik kaygısı ile matematik başarısı arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi Grup Adı: M&M’S.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Başlığı: İlköğretim öğrencilerinde matematik kaygısı ile matematik başarısı arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi Grup Adı: M&M’S."— Sunum transkripti:

1

2 Araştırma Başlığı: İlköğretim öğrencilerinde matematik kaygısı ile matematik başarısı arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi Grup Adı: M&M’S Grup Üyelerinin Adı: Merve İLHAN Fatma Sevde GÜLEN

3 Araştırmanın Amacı: İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile öğrencilerin; matematik başarısı arasında ilişki olup olmadığı saptanmak istenmektedir. Ayrıca ; Recep BİNDAK (Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü ) F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005

4 Yöntem Örneklem: Ölçek Kayseri il merkezinde bulunan bir özel okulda uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini söz konusu ilköğretim okulunda 4.sınıfta okuyan 20 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 11’i erkek 9’u kızdır.

5 Veri toplama süreci: Öğrencilerin matematik kaygılarını ölçmeye yönelik aracın geliştirilmesindeki ilk aşamada konuyla ilgili kaynaklar gözden geçirilmiş olup incelenen kaynaklardan en uygunu seçilmiştir. İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte toplam 10 soru bulunmaktadır. Ayrıca likert tipi bir ölçek olup 5 aşamada derecelendirilmiştir.

6 Bu ölçek formu Siirt il merkezine bulunan dört farklı ilköğretim okulunun 7.sınıfına devam eden (45 kız ve 77 erkek olmak üzere) toplam 122 öğrenciye uygulanmıştır. Bunlardan 5 tanesi, eksik veya yönergeye uygun doldurulmadığı için değerlendirme dışı tutulmuştur. Analizler 117 anket formu üzerinden yapılmıştır.

7 Ölçeğin geçerliği için yapı geçerliği, faktör analizi yapılmıştır. 10 maddeden oluşan matematik kaygı ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur. Test yarılama yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısı ise Sperman-Brown düzeltmesi ile 0,83 olarak bulunmuştur.

8 Yapılan araştırmalar tutum ölçeklerinin çok sayıda madde içermesinin sakıncalı olduğunu göstermiştir. Çok sayıda madde içeren ölçeklerin öğrenciler tarafından cevaplandırılmasının fazla zaman alması, ölçeği dolduranların dikkatinin sonlara doğru azalmasına neden olduğu belirtilmiştir. İlköğretim öğrencileri için uygulanması ve cevaplandırılması kolay bir matematik kaygı ölçeği geliştirmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

9

10

11 Veri Analizi: Anket formundaki maddeler beş basamaklı likert tipi şeklinde hazırlanmıştır. Her veri toplama aracının (cevaplayıcının) ölçek puanı, maddelere gösterdiği tepki puanlarının toplamından elde edilmiştir. Bu puanlar toplanarak her veri toplama aracı için bir ölçek puanı bulunmuştur. Yüksek puan matematik kaygısının yüksek olduğunu göstermektedir. Bulunan kaygı düzeyleriyle her öğrencinin üç yıllık başarı düzeylerinin ortalaması arasındaki ilişki korelasyon uygulanarak bulunmuştur.

12 Sonuçlar/Bulgular ve Değerlendirme: Bu uygulama sonucunda 4.sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyleriyle matematik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır.

13

14 Öneriler : Araştırma birden fazla okulda uygulanıp örneklem daha geniş tutulabilir ve hem devlet hem de özel okullarda uygulanırsa daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca aynı yaş grubundaki öğrencilere uygulanarak hem devletteki hem de özel okullarda okuyan öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile matematik başarıları arasında farklılık olup olmadığına bakılarak ayrı araştırma oluşturulabilir.


"Araştırma Başlığı: İlköğretim öğrencilerinde matematik kaygısı ile matematik başarısı arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi Grup Adı: M&M’S." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları