Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçüm Geçerliği Murat Coşar Afyon Kocatepe Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçüm Geçerliği Murat Coşar Afyon Kocatepe Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Ölçüm Geçerliği Murat Coşar Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakultesi, Anatomi AD Tıp Fakultesi, Nöroşirurji AD

2 Geçerlik, bir ölçme aracının geliştirilmiş bulunduğu konuda amaca hizmet etmesidir.
Örneğin; Ölçme aracı olan kilogram ağırlık ölçmede geçerli, uzunluk ölçmede geçerli değildir.

3 Eğitim Test, sınav vb. Ölçtüğü şeyle ilgili olan ve ölçtüğü şeyi tutarlı olarak ölçen bir test geçerlidir. Uygunluk ve güvenirlik geçerliğin iki önemli öğesidir.

4 Bir derse ait bilgi ve beceriler bilinmeden sınavdan gecilirse gecerlik düşüktür.
Ölçülecek bir değişken eksik olarak ölçülüyorsa geçerlik düşüktür.

5 Test puanlarıyla ölçüt ya da ölçütler takımı arasındaki ilişki katsayısına geçerlik katsayısı adı verilir. Bu sayı (-1,00) ile (+1,00) arasında değişir.

6 Bir testin geçerliğini, onun güvenirliği sınırlar.
Tesadüfi ölçme hataları düşük güvenirlik katsayısı düşük geçerlik katsayısı Bir test için geçerlik katsayısı, o testin güvenirlik katsayısının karekök değerini geçemez.

7 Geçerlik Türleri Kapsam geçerliği Yordama (tahmin) geçerliği
Yapı geçerliği Görünüş geçerliği

8 1. Kapsam Geçerliği Kapsam geçerliği, testi oluşturan maddelerin ölçülen davranışlar evrenini temsil etme düzeyi hakkında karara varmadır. Masa üç bacak …. tek bacak Test sorularında yığılma … Sorular davranışı ölçmede uygun mu…

9 2. Yordama Geçerliği -1 Yordama, “istatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yararlanılarak bilinmeyen durumlar hakkında yapılan geleceğe yönelik tahminde bulunma işlemidir”

10 2. Yordama Geçerliği - 2 Bir testin yordama geçerliği, o testen elde edilen puanlarla testin yordamak için düzenlendiği değişkenin doğrudan ölçüsü olan ve daha sonra elde edilen ölçüt arasındaki korelasyondur. OSS sınavı üniversite başarısı …. Mezuniyet notu iş başarısı ….

11 3. Yapı Geçerliği Ölçülen değişkenle ilgili olarak mevcut olan
teorik yapıyı doğrular ölçüler yapmak genelde zeka, ilgi, kişilik vb. niteliklerin ölçülmesiyle ilgilidir. Yaş arttıkça zeka artar. Aynı zeka testinin 3, 4 ve 5 sınıflara uygulanması. Sınıf arttıkça ortalama artarsa testin yapı geçerliliği vardır.

12 4. Görünüş Geçerliği Bir ölçme aracının ölçmek istediği davranışı ne derece ölçebilir göründüğüdür. Konunun uzmanlarının görüşleriyle belirlenir. Görünüşte ne kadar geçerlidir. Ehliyet alırken yapılan sınavlar…

13 Sadece hedefte ölçmek istediğimiz hedef davranışlar ölçülmeli, başka şeyler karıştırılmamalı
Derste anlatılmayanları sorma, kopya çekme geçerliği zayıflatır. Testlerin geçerliği geçerlik katsayısı ile hesaplanabilir. Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir. Sınav hem kapsayıcı hem dengeli olmalıdır. Güvenilir olmalı sorular zor olmamalı her öğrenciye hitap etmeli


"Ölçüm Geçerliği Murat Coşar Afyon Kocatepe Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları