Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Veri Toplama Araçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri Veri Toplama Araçları."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Veri Toplama Araçları

2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Temel Kavramlar Ölçme, birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar kullanılarak gözlenip, gözlem sonuçlarının sembollerle gösterilmesidir.

3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Temel Kavramlar... Niteliklerin kendileri ile aynı türden araçlarla ölçülmesi doğrudan ölçmedir. Metre ile uzunluğun, terazi ileağırlığın ölçülmesi örnektir. Niteliklerin kendileri ile aynı türden araçlarla ölçülmesi doğrudan ölçmedir. Metre ile uzunluğun, terazi ileağırlığın ölçülmesi örnektir. Niteliklerin göstergeleri ile ölçülmesi dolaylı ölçmedir. Test ile başarının, anket ile görüşlerin ölçülmesi böyledir. Niteliklerin göstergeleri ile ölçülmesi dolaylı ölçmedir. Test ile başarının, anket ile görüşlerin ölçülmesi böyledir.

4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Temel Kavramlar... Ölçme düzeyi (ölçek türü), birey ya da nesnelerin ölçülen özelliklerine ilişkin elde edilen ölçme sonuçlarının matematiksel nitelikleridir. Sınıflama, sıralama, aralık ve oran olmak üzere dört ölçme düzeyi vardır. Ölçme düzeyi (ölçek türü), birey ya da nesnelerin ölçülen özelliklerine ilişkin elde edilen ölçme sonuçlarının matematiksel nitelikleridir. Sınıflama, sıralama, aralık ve oran olmak üzere dört ölçme düzeyi vardır. Ölçme hatası, gözlenen puanların gerçek puanlardan olan sapma miktarıdır. Ölçmelere karışan hatalar sabit, sistematik ve tesadüfi (seçkisiz) olmak üzere üç grupta incelenir. Ölçme hatası, gözlenen puanların gerçek puanlardan olan sapma miktarıdır. Ölçmelere karışan hatalar sabit, sistematik ve tesadüfi (seçkisiz) olmak üzere üç grupta incelenir.

5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güvenirlik  Ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir.  Aynı bireyler üzerinde aynı ya da paralel formlar kullanılarak yapılan ölçmelerin tutarlılığıdır.  Bir özelliğin doğru olarak ölçülebilme derecesidir.

6 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güvenirlik... Güvenirliği tanımlayan üç kavram:  Duyarlılık  Kararlılık  Tutarlılık

7 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güvenirliği inceleme yöntemleri I. Tek uygulamaya dayalı yöntemler Kuder Richardson (KR) 20-21: D/Y, E/H ikili cevap seçenekleri Kuder Richardson (KR) 20-21: D/Y, E/H ikili cevap seçenekleri Cronbach Alpha: Derecelemeli cevap seçenekleri Cronbach Alpha: Derecelemeli cevap seçenekleri Hoyt’un varyans analizi Hoyt’un varyans analizi Testi Yarılama: Spearman Brown ve Rulon formülleri Testi Yarılama: Spearman Brown ve Rulon formülleri

8 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güvenirliği inceleme yöntemleri... II. İki uygulamaya dayalı yöntemler Eşdeğer (Alternatif, Paralel) Formlar Eşdeğer (Alternatif, Paralel) Formlar Test-Tekrartest: Aynı test ya da eş formlar belli aralıklarla Test-Tekrartest: Aynı test ya da eş formlar belli aralıklarla

9 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güvenirliği inceleme yöntemleri... III. Değerlendirmeciler Arası Tutarlılık: İki veya daha çok uzmanın aynı nitelikleri aynı yönergeye dayalı değerlendirmeleri arasındaki uyumun düzeyidir. IV.Ölçmenin Standart Hatası. Bireysel puanların yorumlanmasında kullanılır. Belli güven düzeyleri için bireyin teste ilişkin gerçek puanının (performansının) hangi sınırlar içinde kalacağını tahmin etmede kullanılanılır.

10 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güvenirliği etkileyen faktörler Ölçme aracı Ölçme aracı Ölçme yöntemi / aracı ve kullanılan soru sayısı Ölçme yöntemi / aracı ve kullanılan soru sayısı Soruların homojenliği Soruların homojenliği Yönerge Yönerge Puanlama nesnelliği Puanlama nesnelliği Testi alan birey ve gruba bağlı faktörler Testi alan birey ve gruba bağlı faktörler Bireyin sağlık durumu Bireyin sağlık durumu Grubun heterojen olması Grubun heterojen olması Uygulama koşulları ve zaman Uygulama koşulları ve zaman

11 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Geçerlik  Ölçülmek istenen özelliğinin diğer özelliklerle karıştırılmaksızın ölçülebilme derecesidir.  Ölçme sonuçlarının geçerliği, amaçlanan ölçmenin gerçekleştirilebilme derecesidir.

12 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Geçerlik Türleri Kapsam Geçerliliği Kapsam Geçerliliği Maddelerin hedef davranışların iyi bir örneklemi olması Maddelerin hedef davranışların iyi bir örneklemi olması Uzman kanısına dayalı değerlendirme Uzman kanısına dayalı değerlendirme Ölçüt Geçerliliği (Ölçüte Dayalı Geçerlik). Ölçüt Geçerliliği (Ölçüte Dayalı Geçerlik). Eşzaman/Halihazır/Uygunluk Geçerliği: Ölçüt aynı veya önceki yakın bir zamanda ölçülmüşse Eşzaman/Halihazır/Uygunluk Geçerliği: Ölçüt aynı veya önceki yakın bir zamanda ölçülmüşse Yordama Geçerliği: Ölçüt daha sonra ölçülmüşse Yordama Geçerliği: Ölçüt daha sonra ölçülmüşse Yapı Geçerliliği. Testten elde edilen puanlar, testin ölçtüğünü varsaydığı kavramı/yapıyı ölçüyor mu? Test ölçtüğü özelliği nasıl bir yapısal model içinde ölçüyor?. Yapı Geçerliliği. Testten elde edilen puanlar, testin ölçtüğünü varsaydığı kavramı/yapıyı ölçüyor mu? Test ölçtüğü özelliği nasıl bir yapısal model içinde ölçüyor?.

13 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Geçerlik... Görünüş geçerliği, teste ilişkin teknik olmayan bir özelliktir. Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumudur. Görünüş geçerliği, teste ilişkin teknik olmayan bir özelliktir. Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumudur. Geçerliği etkileyen faktörler Geçerliği etkileyen faktörler Ölçme sonuçlarının güvenirliği Ölçme sonuçlarının güvenirliği Ölçme yöntemi ve soru sayısı Ölçme yöntemi ve soru sayısı Puanlayıcı yanlılığı Puanlayıcı yanlılığı Uygulama koşulları Uygulama koşulları

14 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Madde analizi  Madde özelliklerini incelemeye yönelik analizleri tanımlar. Sık kullanılan madde istatistikleri şunlardır.  Madde ayırt edicilik indeksi  Madde güçlüğü (başarı, yetenek testlerinde)  Madde varyansı

15 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anket İnsanların demografik özelliklerini, yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir. İnsanların demografik özelliklerini, yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

16 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anket... Soru türleri  Olgusal  Bilgi, yeterlik  Davranış  İnanç ve kanı

17 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anket geliştirme süreci Anket...

18 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anket... Anket uygulama biçimleri Yüz yüze Yüz yüze Posta Posta Telefon Telefon Bilgisayar Bilgisayar Karma Karma

19 Sorularınız?


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri Veri Toplama Araçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları