Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler"— Sunum transkripti:

1 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler

2 Güvenirlik

3 Güvenirlik, herhangi bir ölçme aracının ölçtüğü özellikleri ne derece duyarlılıkla ölçebildiği, yani ölçme sonuçlarının hatadan ne derece arınmış olduğudur. Ölçme aracının duyarlı ve tutarlı ölçme yapması, aracın güvenirliğini belirler.

4 Güvenirlik Arttırma Yolları
Ölçme sonuçlarının güvenirliğini arttırmada en etkili yol, soru sayısını arttırarak birimin değerini küçültmekle başlar. Ölçme aracının kendisinden kaynaklanan hatalar, aracı oluşturan sorulardan kaynaklanabilir. Soruların açık olmaması gibi Ölçme aracından kaynaklanmayan dış etkenler. Sınıf ortamının sınav yapılabilecek şekilde düzenlenmesi. Aydınlatma, ısınma gibi.

5 Güvenirlik Arttırma Yolları
Sınav sorularının çok zor yada kolay olması. Bir sınav bilenler ile bilmeyenleri ayırabildiği ölçüde güvenilirdir. Sınav yapan kişinin sınav anındaki tutumu, öğrencileri sınav öncesi rahatlatmak gibi. Yeterli sınav süresinin verilmesi Puanlamanın objektif yapılması

6 Güvenirliği Hesaplamada Kullanılan Ölçütler
1)Test –Tekrar Test yöntemi Güvenirliği hesaplanacak test, aynı gruba belli aralıklarla iki kez uygulanır. İki uygulamanın sonuçları arasındaki korelasyon katsayısı bulunur. Korelasyon katsayısı ile +1.00 arasında bir değerdir. Güvenirlik için korelasyon katsayısı +1.00’e yaklaşması gerekir.

7 Güvenirliği Hesaplamada Kullanılan Ölçütler
2) Eşdeğer Formlar yöntemi İki eşdeğer formun aynı cevaplayıcı grubuna aynı anda yada ölçülen özellikte bir değişme olmayacak kadar kısa bir zaman aralığı bırakılarak uygulanıp, iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanarak bulunur Not: Korelasyon : İki değişken arasındaki ilişki miktarını gösterir.

8

9 Güvenirliği Hesaplamada Kullanılan Ölçütler
3)Eşdeğer Yarılar yöntemi Bu metotta test maddelerinin yarısı birine, yarısı diğerine düşecek şekilde iki ayrı teste ayrılır . Bu iki yarı, iki testmiş gibi kabul edilerek aralarındaki korelasyon hesaplanır. Elde edilen değer test yarıya bölündüğü için, testin bir yarısının güvenirliği hesaplanmış olur.

10

11 Güvenirliği Hesaplamada Kullanılan Ölçütler
4)İç Tutarlık Anlamında güvenirlik hesaplaması Sadece bir defa uygulanan testlerin güvenirliğinin hesaplanmasında kullanılır. Testi oluşturan tüm maddelerin birbiriyle olan uyumuna bakılır. KR-20 ve KR-21 güvenirlik katsayıları testi oluşturan maddelerin iç tutarlığının bir ölçüsüdür ve 0.00 ile 1.00 arasında değerler alır. Bu katsayıların 1.00’e yakın olması, testte yer alan maddelerin tutarlı olduğunu ve güvenirliği sağlandığını gösterir.

12 Güvenirliği Etkileyen Faktörler
Ölçmenin yapıldığı kişiler (grup homojen) Ölçmeyi yapan kişi (alan bilgisi) Ölçmenin yapıldığı ortam (gürültü) Ölçme aracı (Soru sayısını arttırmak )

13 Geçerlik

14 Geçerlik Bir ölçme aracının ölçmek istediği değişkeni ölçüp ölçemediği, ölçüyorsa onu başka değişkenlerden ne derece arınık olarak ölçtüğüdür. Ölçme aracının geçerli olması için güvenilir olması ön şarttır.

15 Geçerlik Türleri Kapsam Geçerliği : Testin, ölçmek
istediği konu alanını kapsayıp kapsamadığıdır.

16 2) Yordama Geçerliği: İstatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yararlanarak bilinmeyen durumlar hakkında geleceğe yönelik tahminlerde bulunma işlemidir. Ör: Öğrencilerin matematik testindeki başarıları göz önüne alınarak, fizik dersindeki başarıları hakkında fikir yürütmek gibi.

17 3) Yapı Geçerliği: Eğitimde yapı, zeka, yetenek, kritik düşünme gibi özellikler için kullanılır

18 4) Görünüş Geçerliği: Aracın görünüş geçerliği o aracın ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesidir. Testlerin kapağında yazılıdır. Tarih testi, matematik testi gibi… HIZ TESTİ

19 Kullanışlılık

20 Kullanışlılık Kullanışlılık, ölçme aracının ekonomik olması, hazırlanması ve uygulanmasının kolaylığı, puanlamanın pratik ve yorumlanmasının kolay olmasıdır.


"Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları