Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi. BNB Buse Küçük Nagehan Eloğlu Betül Hasözhan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi. BNB Buse Küçük Nagehan Eloğlu Betül Hasözhan."— Sunum transkripti:

1 Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi

2 BNB Buse Küçük Nagehan Eloğlu Betül Hasözhan

3 Araştırmamızın Amacı Öğrencilerin sınav dönemi kaygı düzeyinin ölçülmesi ve cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olup olmadığının incelenmesi.

4 Araştırmanın Yöntemi Örneklem: Melikşah Üniversitesi öğrencileri Veri toplama sürecinde; Fen-Edebiyat Fakültesi kantini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Neşve Kampüs Melikşah Üniversitesi Kütüphanesi

5 Toplam100 İİBF25 Hukuk27 FEF26 MMF11 Sağlık Bilimleri11 Toplam100 Hazırlık2 1.Sınıf28 2. Sınıf22 3. Sınıf40 4. Sınıf7 Yüksek Lisans1

6 Toplam100 Kadın55 Erkek45 Toplam100 19 Yaş19 20 Yaş19 21 Yaş24 22 Yaş19 23 Yaş14 24 Yaş Ve Üzeri5

7 Veri Toplama Aracı Yeniden revize edilmiş sınav kaygısı ölçeği kullanıldı. Daha önce bu ölçek Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Akın ve Marmara Üniversitesi’nden İbrahim Demirci tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış ve uygulanmıştır. Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği (Revised Test Anxiety): Benson ve El-Zahhar (1994) tarafından, öğrencilerin sınav kaygı düzeylerini belirlemeye yönelik geliştirilen ve bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayalı olan bir ölçme aracıdır. Benson ve El- Zahhar (1994) Amerikan ve Mısır örneklemin de ölçeğin 20 madde ve 4 alt boyuttan oluşan son halini vermişlerdir.

8 Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği’nin alt boyutları ve maddeleri Gerginlik=4,5,6,12,20 Bedensel belirtiler=10,15,16,17,18 Endişe ölçeği=1,2,3,8,11,19 Sınavla ilgisiz düşünceler=7,9,13,14 Ölçek hem alt boyutlara göre hem de toplam bir sınav kaygısı puanı vermektedir.

9 Ölçekte ters puanlanan madde olmayıp ölçekten alınan yüksek puan, yüksek düzeyde sınav kaygısı olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük 20’dir. Ölçek alt boyutlara ilişkin puan vermektedir.

10 Güvenilirlik Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeğinin Cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları; gerginlik alt ölçeği için.78, bedensel belirtiler alt ölçeği için.77, endişe alt ölçeği için.71, sınavlarla ilgisiz düşünceler alt ölçeği için.80 ve ölçeğin tamamı için.88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları ölçeğin tamamı için.65 ve alt ölçekler için sırasıyla.75,.64,.74,.70 olarak bulunmuştur.

11

12 Geçerlik =.051 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri; x²=332.20, sd=160 p=0.00, RMSEA=.056, CFI=.92, IFI=.92, GFI=.91 ve SRMR Ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi dört boyutta iyi uyum verdiği görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri.40 ile.76 arasında değişmektedir.

13 Veri Analizi İndependent Sample T Testi uygulayarak veri analizini yaptık. CinsiyetYaşFakülteSınıf Veri Sayısı100 Ortalama1.453.102.563.25

14 Araştırmanın Hipotezi, Kadınların erkeklere oranla sınav döneminde sınav kaygılarının daha yüksek olacağı öngörülmüştür

15 Sonuçlar-Bulgular-Değerlendirme CinsiyetVeri SayısıOrtalamaStandart Sapma Kadın5542.119.474 Erkek4539.8010.642 Sig.Sig. (2-tailed) Equal variances assumed,386,254

16 Değerlendirme Yapılan çalışma sonucunda erkeklerle kadınların sınav kaygısı düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

17 Daha sonraki çalışmalar için öneriler; Yenilenmiş sınav kaygısı ölçeğini uygulamak, puanlamak ve değerlendirmek oldukça kolaydır. Sınav kaygısıyla ilgili çalışma yapacak arkadaşlar ölçeği rahatlıkla uygulayabilir.


"Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi. BNB Buse Küçük Nagehan Eloğlu Betül Hasözhan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları