Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi"— Sunum transkripti:

1 Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi

2 BNB Buse Küçük Nagehan Eloğlu Betül Hasözhan

3 Araştırmamızın Amacı Öğrencilerin sınav dönemi kaygı düzeyinin ölçülmesi ve cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olup olmadığının incelenmesi.

4 Araştırmanın Yöntemi Örneklem: Melikşah Üniversitesi öğrencileri
Veri toplama sürecinde; Fen-Edebiyat Fakültesi kantini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Neşve Kampüs Melikşah Üniversitesi Kütüphanesi

5 Toplam 100 İİBF 25 Hukuk 27 FEF 26 MMF 11 Sağlık Bilimleri Toplam 100 Hazırlık 2 1.Sınıf 28 2. Sınıf 22 3. Sınıf 40 4. Sınıf 7 Yüksek Lisans 1

6 Toplam 100 Kadın 55 Erkek 45 Toplam 100 19 Yaş 19 20 Yaş 21 Yaş 24 22 Yaş 23 Yaş 14 24 Yaş Ve Üzeri 5

7 Veri Toplama Aracı Yeniden revize edilmiş sınav kaygısı ölçeği kullanıldı. Daha önce bu ölçek Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Akın ve Marmara Üniversitesi’nden İbrahim Demirci tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış ve uygulanmıştır. Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği (Revised Test Anxiety): Benson ve El-Zahhar (1994) tarafından, öğrencilerin sınav kaygı düzeylerini belirlemeye yönelik geliştirilen ve bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayalı olan bir ölçme aracıdır. Benson ve El-Zahhar (1994) Amerikan ve Mısır örneklemin de ölçeğin 20 madde ve 4 alt boyuttan oluşan son halini vermişlerdir.

8 Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği’nin alt boyutları ve maddeleri
Gerginlik=4,5,6,12,20 Bedensel belirtiler=10,15,16,17,18 Endişe ölçeği=1,2,3,8,11,19 Sınavla ilgisiz düşünceler=7,9,13,14 Ölçek hem alt boyutlara göre hem de toplam bir sınav kaygısı puanı vermektedir.

9 Ölçekte ters puanlanan madde olmayıp ölçekten alınan yüksek puan, yüksek düzeyde sınav kaygısı olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük 20’dir. Ölçek alt boyutlara ilişkin puan vermektedir.

10 Güvenilirlik Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeğinin Cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları; gerginlik alt ölçeği için .78, bedensel belirtiler alt ölçeği için .77, endişe alt ölçeği için .71, sınavlarla ilgisiz düşünceler alt ölçeği için .80 ve ölçeğin tamamı için .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları ölçeğin tamamı için .65 ve alt ölçekler için sırasıyla .75, .64, .74, .70 olarak bulunmuştur.

11

12 Geçerlik =.051 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri; x²=332.20, sd=160 p=0.00, RMSEA=.056, CFI=.92, IFI=.92, GFI=.91 ve SRMR Ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi dört boyutta iyi uyum verdiği görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri .40 ile .76 arasında değişmektedir.

13 Veri Analizi İndependent Sample T Testi uygulayarak veri analizini yaptık. Cinsiyet Yaş Fakülte Sınıf Veri Sayısı 100 Ortalama 1.45 3.10 2.56 3.25

14 Araştırmanın Hipotezi,
Kadınların erkeklere oranla sınav döneminde sınav kaygılarının daha yüksek olacağı öngörülmüştür

15 Sonuçlar-Bulgular-Değerlendirme
Cinsiyet Veri Sayısı Ortalama Standart Sapma Kadın 55 42.11 9.474 Erkek 45 39.80 10.642 Sig. Sig. (2-tailed) Equal variances assumed ,386 ,254

16 Değerlendirme Yapılan çalışma sonucunda erkeklerle kadınların sınav kaygısı düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

17 Daha sonraki çalışmalar için öneriler;
Yenilenmiş sınav kaygısı ölçeğini uygulamak, puanlamak ve değerlendirmek oldukça kolaydır. Sınav kaygısıyla ilgili çalışma yapacak arkadaşlar ölçeği rahatlıkla uygulayabilir.


"Cinsiyete Göre Sınav Dönemi Kaygı Düzeyi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları