Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ
Doç. Dr. Ecir YILMAZ Konya Bölge Koordinatörü

2 Bölgeler

3 46. Yarışma Bölge (2015) Verileri
2015 Yılına Ait İstatistikler 46. Yarışma Bölge (2015) Verileri

4

5

6 ISPARTA 2013 % Artış= 36 ANTALYA 147 BURDUR 19 DENİZLİ 70 ISPARTA 143
KONYA BÖLGESİ PROJE BAŞVUSU SAYILARI ISPARTA 2013 % Artış= 36 ANTALYA 147 BURDUR 19 DENİZLİ 70 ISPARTA 143 KONYA 95 TOPLAM 474 ISPARTA 2014 % Artış= 15 ANTALYA 82 BURDUR 23 DENİZLİ 138 ISPARTA 155 KONYA 145 TOPLAM 543 KONYA 2015 % Artış= 53,23 ANTALYA 213 BURDUR 20 DENİZLİ 136 ISPARTA 172 KONYA 291 TOPLAM 832

7 2015 Yılına Ait İstatistikler
ANTALYA BURDUR DENİZLİ ISPARTA KONYA TOPLAM BİLGİSAYAR 13 3 9 8 14 47 BİYOLOJİ 39 1 32 35 38 145 COĞRAFYA 24 5 15 23 68 FİZİK 25 17 65 134 KİMYA 20 21 80 MATEMATİK 11 29 66 PSİKOLOJİ 2 22 49 SOSYOLOJİ 4 31 122 TARİH 28 18 26 88 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 12 33 221 137 170 284 832 % ORAN 26,6 2,4 16,5 20,4 34,1 100 %

8 Yarışma Süreci

9 Merak ettiklerini araştırmaya
Yarışmanın Amacı Gençleri Düşünmeye, Gözlem yapmaya, Merak etmeye, Merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir.

10 Yarışmanın İçeriği Yarışma
Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını, Araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini Sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir.

11 Yarışmanın Temel İlkeleri
Yarışmanın en temel ilkesi projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır.

12 Yarışmanın Temel İlkeleri
Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler Ancak bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır

13 Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır?
Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler

14 Yarışma Çağrısı Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel fen ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca her yıl Aralık ayında çağrıya çıkılmaktadır.

15 2014 Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar
Bilgisayar Biyoloji Fizik Kimya Matematik Coğrafya Sosyoloji Tarih Psikoloji 2014 Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar

16 2016 Yılı Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar
Bilgisayar Biyoloji Coğrafya Değerler Eğitimi Fizik Kimya Matematik Psikoloji Sosyoloji Tarih Teknolojik Tasarım Türk Dili ve Edebiyatı 2016 Yılı Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar

17 Başvuru Koşulları Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.  

18 Başvuru Koşulları Bir projede sadece bir danışman görev alabilir
Danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Proje danışmanı olması zorunlu değildir.

19 Başvuru Koşulları Bu hafta içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz
Yarışmaya gönderilecek projelerin, o yıl için yayınlanan “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu hafta içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz

20 Başvuru Koşulları Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır.

21 Başvuru Koşulları Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir.

22 Başvuru İşlemi Proje Yarışması Kitapçığı ve ilanı TÜBİTAK tarafından hazırlanıp, bu yıl Aralık ayı içerisinde tüm liselere kargo ile ulaştırılır. Ayrıca, TÜBİTAK’ın WEB sayfasında yayınlanarak öğrencilerin başvuru belgesine ve yarışmayla ilgili bilgilere ulaşmaları sağlanır.

23 Başvurular Her yıl Ocak ayı içinde online olarak yapılır.
Başvuru İşlemi Başvurular Her yıl Ocak ayı içinde online olarak yapılır. 5-18 Ocak 2016

24 Başvuru İşlemleri Öğrenciler proje rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamış oldukları projelerini son başvuru tarihine kadar adresinden online sisteme girerler ve başvuru belgelerinin çıktısını alıp imzalı ve onaylı haliyle TÜBİTAK tarafından belirlenen tarihe kadar bağlı bulundukları Bölge Koordinatörlüğü adresine posta, kargo veya elden ulaştırırlar. Okul veya bağlı bulundukları il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince topluca gönderilmesi önemlidir.

25 Başvuruların Değerlendirilmesi
Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilmektedir.

26 Başvuruların Değerlendirilmesi
Değerlendirme puanları baz alınarak uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak olan sergiye davet edilmektedir. Uygun olmayanlar elenmektedir.

27 Bölge sergisi Okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik
etmeleri için her proje için bir danışman öğretmen görevlendirmektedir.

28 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar
Jüri üyeleri tarafından sergi süresince projeler incelenmekte ve proje sahibi öğrenciler sözlü sunuma alınmaktadır. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Final Yarışmasına katılacak “Finalist” projeler belirlenmektedir.

29 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar
Sergiye bölge merkezi dışından katılacak öğrencilerin, yol ücretleri, konaklama ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

30 Bölge Değerlendirmeleri
Sergi açılışı ile birlikte jüri değerlendirmeleri yapmaya başlamaktadır.

31 Başvuruların Değerlendirilmesi
Projelerin değerlendirilmesinde Özgünlük ve Yaratıcılık Kullanılan Bilimsel Yöntem Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal…..) Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık Kaynak Taraması Özümseme ve Hâkimiyet Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınmaktadır.

32 Ödüller Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri, bölge ikincileri ve bölge üçüncüleri belirlenmektedir. Bölge Yarışması töreninde, Birincilik (Finalist), İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık bulunan projelerin sahibi öğrencilere ve danışman öğretmenlerine TÜBÜTAK tarafından para ödülleri verilmektedir.

33 Bölge Finali Ödülleri Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması-2204 Bölge Yarışması  2015 2016 Bölgelerde yapılan yarışmada dereceye giren öğrenci ödülü Kesin Olmayan Birincilik ödülü 500 TL/Kişi 600 TL/Kişi İkincilik ödülü 400 TL/Kişi 450 TL/Kişi Üçüncülük ödülü 300 TL/ Kişi 350 TL/ Kişi Bölgelerde yapılan yarışmada dereceye giren öğretmen ödülü

34 Dereceler Finalist sayısı koordinatörlüğümüze her yıl TÜBİTAK tarafından bildirilmektedir. İkincilik ve Üçüncülük ödülleri ise her daldan birer projeye verilmektedir.(2016 yılı için 12)

35 Ödüller Bölgelere yapılan başvurular dikkate alınarak en fazla projeye danışmanlık yapan öğretmene ve en fazla proje ile başvuru yapan okula TÜBİTAK tarafından hazırlanan bir plaket Bölge Ödül Töreninde verilmektedir.

36 Final Yarışması 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilmektedir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilmektedir.

37 Yılın genç araştırmacısı ödülü
Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması-2204 Öğrenci Ödülleri Final Yarışması  2015 2016 Birincilik ödülü 3000 TL/Proje başı İkincilik ödülü 2500 TL/Proje başı Üçüncülük ödülü 2000 TL/Proje başı Teşvik ödülü 1500 TL/Proje başı   Yılın genç araştırmacısı ödülü 3500 TL/Proje başı

38 Final Ödülleri Final yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere parasal ödülün yanında, alanında birinci olan öğrencilere üniversite sınavında 0,05 ek katsayı, ikinci olanlara 0,04 ek katsayı, üçüncü olanlara ise 0,03 ek katsayı uygulaması bulunmaktadır. Bu da ortalamada puan avantaj sağlamaktadır

39 Burs Duyurusu TÜBİTAK’ın düzenlediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışmaları sonucuna göre veya ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk (beş bin) kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden birine yerleşen lisans öğrencilerine  Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında aylık (iki bin) TL burs verilecektir.

40 Burs Duyurusu ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde sıralamada (beş bin bir) ile (on bin) kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden birine yerleşenlere aylık (bin) TL burs verilecektir.

41 TÜBİTAK’ın düzenlediği Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje
Burs Duyurusu TÜBİTAK’ın düzenlediği Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışmaları sonucuna göre veya ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde sıralamada ilk (on bin) kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlere yerleşip matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programına (ÇAP) kayıt yaptıranlara Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında aylık 750 (yedi yüz elli) TL burs verilecektir.

42 Yarışma Bilgilerine Erişim

43 Online proje başvuru tarihleri
*** ÖNEMLİ TARİHLER 5-18 OCAK 2016 Online proje başvuru tarihleri 22 Ocak 2016 Proje başvuru formlarının Koordinatörlüğe teslimi 03 Mart 2016 Sergiye davet edilecek öğrencilerin belgelerinin gönderilmesi 22-24 Mart 2016 Bölge sergisi 25 Mart 2016 Bölge ödül töreni 02-06 Mayıs 2016 Final Yarışması

44


"47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları