Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ Doç. Dr. Ecir YILMAZ Konya Bölge Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ Doç. Dr. Ecir YILMAZ Konya Bölge Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ Doç. Dr. Ecir YILMAZ Konya Bölge Koordinatörü

2 BÖLGELER

3 46. Yarışma Bölge (2015) Verileri 2015 Yılına Ait İstatistikler

4

5

6 KONYA BÖLGESİ PROJE BAŞVUSU SAYILARI KONYA BÖLGESİ PROJE BAŞVUSU SAYILARI ISPARTA 2013 % Artış= 36 ANTALYA147 BURDUR19 DENİZLİ70 ISPARTA143 KONYA95 TOPLAM474 ISPARTA 2014 % Artış= 15 ANTALYA82 BURDUR23 DENİZLİ138 ISPARTA155 KONYA145 TOPLAM543 KONYA 2015 % Artış= 53,23 ANTALYA213 BURDUR20 DENİZLİ136 ISPARTA172 KONYA291 TOPLAM832

7 2015 Yılına Ait İstatistikler 2015 Yılına Ait İstatistikler ANTALYABURDURDENİZLİISPARTAKONYA TOPLAM BİLGİSAYAR 133981447 BİYOLOJİ 391323538145 COĞRAFYA 2415152368 FİZİK 253172465134 KİMYA 20114212480 MATEMATİK 1709112966 PSİKOLOJİ 112952249 SOSYOLOJİ 294233531122 TARİH 28518112688 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 150151233 TOPLAM 22120137170284832 % ORAN 26,62,416,520,434,1100 %

8 Yarışma Süreci

9 YARıŞMANıN AMACı YARıŞMANıN AMACı Gençleri  Düşünmeye,  Gözlem yapmaya,  Merak etmeye,  Merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir.

10 Yarışma  Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını,  Araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini  Sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir. Yarışmanın İçeriği

11  Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır. Yarışmanın Temel İlkeleri Yarışmanın en temel ilkesi projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır.

12 Yarışmanın Temel İlkeleri  Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler  Ancak bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır

13  Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler  Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır?

14 Yarışma Çağrısı temel fen ve sosyal bilimler Aralık  Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel fen ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca her yıl Aralık ayında çağrıya çıkılmaktadır.

15 BilgisayarBiyoloji FizikKimya Matematik CoğrafyaSosyolojiTarih Psikoloji 2014 Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar

16 BilgisayarBiyolojiCoğrafya Eğitimi Değerler Eğitimi FizikKimyaMatematikPsikolojiSosyolojiTarih Tasarım Teknolojik Tasarım Türk Dili ve Edebiyatı 2016 Yılı Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar

17  Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. bir proje en çok iki  Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. Başvuru Koşulları

18  Bir projede sadece bir danışman görev alabilir  D anışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir.  Proje danışmanı olması zorunlu değildir. Başvuru Koşulları

19 Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda Proje Rehberi”ne  Yarışmaya gönderilecek projelerin, o yıl için yayınlanan “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.  Bu hafta içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz Başvuru Koşulları

20 katılamamaktadır  Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır. Başvuru Koşulları

21  Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir. Başvuru Koşulları

22 Başvuru İşlemi Proje Yarışması Kitapçığı ve ilanı TÜBİTAK tarafından hazırlanıp, bu yıl Aralık ayı içerisinde tüm liselere kargo ile ulaştırılır. Ayrıca, TÜBİTAK’ın http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma- projeleri-yarismasi http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma- projeleri-yarismasi WEB sayfasında yayınlanarak öğrencilerin başvuru belgesine ve yarışmayla ilgili bilgilere ulaşmaları sağlanır.

23 Başvuru İşlemi Başvurular Her yıl Ocak ayı içinde online olarak yapılır. 5-18 Ocak 2016

24 Başvuru İşlemleri  Öğrenciler proje rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamış oldukları projelerini son başvuru tarihine kadar http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online sisteme girerler ve başvuru belgelerinin çıktısını alıp imzalı ve onaylı haliyle TÜBİTAK tarafından belirlenen tarihe kadar bağlı bulundukları Bölge Koordinatörlüğü adresine posta, kargo veya elden ulaştırırlar. Okul veya bağlı bulundukları il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince topluca gönderilmesi önemlidir.http://e-bideb.tubitak.gov.tr

25 Başvuruların Değerlendirilmesi Proje Raporu Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilmektedir.

26 Başvuruların Değerlendirilmesi  Değerlendirme puanları baz alınarak uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak olan sergiye davet edilmektedir.  Uygun olmayanlar elenmektedir.

27 Bölge sergisi  Okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik etmeleri için her proje için bir danışman öğretmen görevlendirmektedir.

28 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Jüri üyeleri tarafından sergi süresince projeler incelenmekte ve proje sahibi öğrenciler sözlü sunuma alınmaktadır. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Final Yarışmasına katılacak “Finalist” projeler belirlenmektedir.

29  Sergiye bölge merkezi dışından katılacak öğrencilerin, yol ücretleri, konaklama ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar

30 Bölge Değerlendirmeleri Sergi açılışı ile birlikte jüri değerlendirmeleri yapmaya başlamaktadır.

31 Özgünlük ve YaratıcılıkKullanılan Bilimsel YöntemTutarlılık ve Katkı,Yararlılık (Ekonomik, Sosyal…..)Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık Kaynak TaramasıÖzümseme ve HâkimiyetSonuç ve Açıklık Projelerin değerlendirilmesinde gibi kıstaslar göz önüne alınmaktadır. Başvuruların Değerlendirilmesi

32 Ödüller  Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri, bölge ikincileri ve bölge üçüncüleri belirlenmektedir. Bölge Yarışması töreninde, Birincilik (Finalist), İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık bulunan projelerin sahibi öğrencilere ve danışman öğretmenlerine TÜBÜTAK tarafından para ödülleri verilmektedir.

33 Bölge Finali Ödülleri Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması-2204 Bölge Yarışması 20152016 Bölgelerde yapılan yarışmada dereceye giren öğrenci ödülü Kesin Olmayan Birincilik ödülü 500 TL/Kişi600 TL/Kişi İkincilik ödülü 400 TL/Kişi450 TL/Kişi Üçüncülük ödülü 300 TL/ Kişi350 TL/ Kişi Bölgelerde yapılan yarışmada dereceye giren öğretmen ödülü Birincilik ödülü 500 TL/Kişi600 TL/Kişi İkincilik ödülü 400 TL/Kişi450 TL/Kişi Üçüncülük ödülü 300 TL/ Kişi350 TL/ Kişi

34 Dereceler  Finalist sayısı koordinatörlüğümüze her yıl TÜBİTAK tarafından bildirilmektedir.  İkincilik ve Üçüncülük ödülleri ise her daldan birer projeye verilmektedir.(2016 yılı için 12)

35 Ödüller  Bölgelere yapılan başvurular dikkate alınarak en fazla projeye danışmanlık yapan öğretmene ve en fazla proje ile başvuru yapan okula TÜBİTAK tarafından hazırlanan bir plaket Bölge Ödül Töreninde verilmektedir.

36 Final Yarışması  12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilmektedir.  Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilmektedir.

37 Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması-2204 Öğrenci Ödülleri Final Yarışması 20152016 Birincilik ödülü 3000 TL/Proje başı İkincilik ödülü 2500 TL/Proje başı Üçüncülük ödülü 2000 TL/Proje başı Teşvik ödülü 1500 TL/Proje başı Yılın genç araştırmacısı ödülü 3500 TL/Proje başı

38 Final Ödülleri Final yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere parasal ödülün yanında, alanında birinci olan öğrencilere üniversite sınavında 0,05 ek katsayı, ikinci olanlara 0,04 ek katsayı, üçüncü olanlara ise 0,03 ek katsayı uygulaması bulunmaktadır. Bu da ortalamada 20-25 puan avantaj sağlamaktadır

39 Burs Duyurusu  TÜBİTAK’ın düzenlediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışmaları sonucuna göre veya ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 5.000 (beş bin) kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden birine yerleşen lisans öğrencilerine 2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında aylık 2.000 (iki bin) TL burs verilecektir.

40 Burs Duyurusu  ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde sıralamada 5.001 (beş bin bir) ile 10.000 (on bin) kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden birine yerleşenlere aylık 1.000 (bin) TL burs verilecektir.

41 Burs Duyurusu  TÜBİTAK’ın düzenlediği Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışmaları sonucuna göre veya ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde sıralamada ilk 10.000 (on bin) kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlere yerleşip matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programına (ÇAP) kayıt yaptıranlara 2205- Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında aylık 750 (yedi yüz elli) TL burs verilecektir.

42 Yarışma Bilgilerine Erişim http://e-bideb.tubitak.gov.tr

43 *** ÖNEMLİ TARİHLER 5-18 OCAK 2016Online proje başvuru tarihleri 22 Ocak 2016 Proje başvuru formlarının Koordinatörlüğe teslimi 03 Mart 2016 Sergiye davet edilecek öğrencilerin belgelerinin gönderilmesi 22-24 Mart 2016Bölge sergisi 25 Mart 2016Bölge ödül töreni 02-06 Mayıs 2016Final Yarışması

44


"47. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ Doç. Dr. Ecir YILMAZ Konya Bölge Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları