Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

45. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "45. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 45. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ

2 Bölgeler

3 44. Yarışma (2013) Verileri Küçük Bir İstatistik

4 2013 YILI BÖLGELERE GÖRE BAŞVURU SAYILARI ANKARA 498 ERZURUM 1062 ESKİŞEHİR 378 ISPARTA 474 İSTANBUL ASYA 419 İSTANBUL AVRUPA 604 İZMİR 567 KAYSERİ 690 MALATYA 405 MERSİN 1118 SAMSUN 856 VAN 330 TOPLAM7401

5 Mersin Bölgesi İller Oranı İLPROJE SAYISI BÖLGE YÜZDESİ TÜRKİYE YÜZDESİ ADANA14412,88%1,95% G.ANTEP948,41%1,27% HATAY675,99%0,91% K.K.T.C30,27%0,04% K.MARAŞ23320,84%3,15% KARAMAN141,25%0,19% KİLİS50,45%0,07% MERSİN54048,30%7,30% OSMANİYE181,61%0,24% TOPLAM111820,06%15,11%

6 Mersin Bölgesi Alana Göre Dağılım ADANAG.ANTEPHATAYK.MARAŞKARAMANKİLİSKKTCMERSİNOSMANİYE BÖLGE GENELİ BİLGİSAYAR673902128056 BİYOLOJİ25198 400551131 COĞRAFYA5661330052287 FİZİK (TEMEL)1831700017147 FİZİK (UYGULAMA) 2515835001993186 KİMYA23113701031177 MATEMATİK108614411673114 PSİKOLOJİ4282400025063 SOSYOLOJİ181320851101254267 TARİH10 42020041390 İL TOPLAM PROJE SAYISI 14494672331453540181118 BAŞVURU GENEL TOPLAM1118

7 Mersin Bölgesi Finalist Proje Alana Göre Dağılım ADANAG.ANTEPHATAYK.MARAŞKARAMANKİLİSKKTCMERSİNOSMANİYE BÖLGE GENELİ BİLGİSAYAR22 BİYOLOJİ213 COĞRAFYA1124 FİZİK (TEMEL)11 FİZİK (UYGULAMA) 235 KİMYA11 MATEMATİK1113 PSİKOLOJİ123 SOSYOLOJİ134 TARİH11 İL TOPLAM PROJE SAYISI 6621327

8 Beklentimiz 2013 yılında bölge olarak elde ettiğimiz başarı grafiği ni sizlerle birlikte daha da yükseltmek YETER K İ İ STEYEL İ M! Bunu hep birlikte başarabiliriz

9 Yarışma Süreci

10 Yarışmanın Amacı Gençleri  Düşünmeye,  Gözlem yapmaya,  Merak etmeye,  Merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir.

11 Yarışma  Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını,  araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini  ve sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir. Yarışmanın İçeriği

12  Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır. Yarışmanın Temel İlkeleri Yarışmanın en temel ilkesi projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Yarışmanın en temel ilkesi projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır.

13 Yarışmanın Temel İlkeleri  Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler  A ncak bu destek, bilgi alma ya da l aboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır

14 o Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler o Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır?

15 Yarışma Çağrısı temel ve sosyal bilim  Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek,  çalışmalarını yönlendirmek Aralık  ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca her yıl Aralık ayında çağrıya çıkılmaktadır.

16 BilgisayarBiyoloji FizikKimya Matematik CoğrafyaSosyolojiTarihPsikoloji Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar

17  Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. bir proje en çok iki  Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. Başvuru Koşulları

18  Bir projede sadece bir danışman görev alabilir  D anışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir.  Proje danışmanı olması zorunlu değildir. Başvuru Koşulları

19 Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda Proje Rehberi”ne  Yarışmaya gönderilecek projelerin, 2014 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Başvuru Koşulları

20 katılamamaktadır  Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır. Başvuru Koşulları

21  Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir. Başvuru Koşulları

22  2014 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilmektedirler. Başvuru Koşulları

23 Başvuru İşlemi Proje Yarışması Kitapçığı ve ilanı TÜBİTAK tarafından hazırlanıp, 2013 yılı Kasım ayı içerisinde tüm liselere kargo ile ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, TÜBİTAK’ın http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma- projeleri-yarismasi http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma- projeleri-yarismasi WEB sayfasında yayınlanarak öğrencilerin başvuru belgesine ve yarışmayla ilgili bilgilere ulaşmaları sağlanacaktır.

24 Başvuru İşlemi Başvurular 6-22 Ocak 2014 tarihleri arasında online olarak yapılabilecektir.

25 Başvuru İşlemi Öğrenciler proje rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamış oldukları projelerini son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2014 tarihinde http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online sisteme girecekler ve başvuru belgelerinin çıktısını alıp imzalı ve onaylı haliyle en geç 24 Ocak 2014 günü saat 17.00’e kadar bağlı bulundukları Bölge Koordinatörlüğü adresine posta, kargo veya elden ulaştıracaklardır. http://e-bideb.tubitak.gov.tr

26 Başvuruların Değerlendirilmesi Proje Raporu Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilmektedir.

27 Bölge sergisi  Bölge Koordinatörleri, bölge sergisine katılacak öğrencilerin listesini ve sergi programını en geç 19 Şubat 2014 tarihine kadar sergiye davet edilen öğrencilerin okul müdürlüklerine göndereceklerdir.  (e-posta ile gönderilmesi planlanmakta, yapılması durumunda gönderi yapılmasına gerek kalmayacaktır)

28 Başvuruların Değerlendirilmesi  Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilmektedir.  Uygun olmayanlar elenmektedir.  projelerin insan sağlığına zarar verecek biyolojik ve kimyasal madde içermemesi gerekmektedir.  Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilmektedir.  Uygun olmayanlar elenmektedir.  projelerin insan sağlığına zarar verecek biyolojik ve kimyasal madde içermemesi gerekmektedir.

29 Bölge sergisi  Öğrencileri sergiye davet edilen okul müdürlüklerinden öğrencilere rehberlik etmeleri için her proje için bir danışman öğretmenin görevlendirmeleri istenecektir. Okul müdürlüklerince Bölge Merkezi dışından gelip konaklama yapacak öğrenciler ile öğretmenlerinin Bölge Koordinatörlüğüne yazı ile en geç 04 Mart 2014 tarihine kadar durumu bildirmeleri istenecektir.

30 Bölge sergisi  Sergi 17-19 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  Sergilenecek projelerin sahibi öğrenciler salona 17 Mart 2014 Pazartesi günü 09.00 – 11.00 saatleri arasında gelecek ve saat 12.00’a kadar hazırlık yapacaktır. Aynı gün saat 13.00’da sergi açılışı yapılacaktır. Sergi 19 Mart 2014 Çarşamba günü sona erecektir. 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak olan ödül töreniyle Bölge Yarışması son bulacaktır.

31 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Proje Sergisi 17 Mart 2014 Pazartesi günü saat 13.00’da başlayacak ve 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 10.00’de yapılacak kapanış ve ödül töreni ile sona erecektir.

32 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Yarışmaya davet edilen öğrencilerin Taahhütname, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu, Öğrenci Bilgi Formu ve her öğrenciye ait 1 adet vesikalık fotoğrafın 04 Mart 2014 günü saat 17:30’a kadar Bölge Koordinatörü’ne göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar istenilen belgeleri göndermeyenlerin sergiye katılmayacakları varsayılacaktır.

33 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Yol ve ödül ücretlerinin tarafınıza ödenebilmesi için, bir bankadan adınıza açılmış hesap bilgilerini ve diğer istenen bilgileri ile danışman öğretmeninize ait istenen banka bilgilerini proje başvurusu yaptığınız e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden giriş yaparak doldurmanız gerekmektedir. Banka bilgileri başka birine ait olması durumunda ödeme yapılamayacaktır.

34 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Jüri üyeleri tarafından sergi süresince projeler incelenecek ve proje sahibi öğrencilerden sözlü sunum istenecektir. Jüri üyelerine yapılacak sunumlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar Bölge Koordinatörlüğü tarafından sağlanacaktır. Gerekli olan diğer teçhizatlar ise yarışmacılar tarafından getirilecektir. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Final Yarışmasına katılacak “Finalist” projeler belirlenecektir.

35 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Değerlendirmenin birinci aşaması için projenizi panoya asarak sergiyi gezenlerin ilgisini çekecek, kolayca anlamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlemeniz ve hazırlıklarınızı tamamlamış olarak sergiye gelmeniz gerekmektedir.

36 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  İnsan sağlığına zarar verebilecek kimyasal, biyolojik, yanıcı ve patlayıcı malzemeler projeniz ile ilgili olsa bile sergiye kesinlikle getirilmeyecektir. 17 Mart 2014 günü projenizi sergiye hazırladıktan sonra Bölge Koordinatörü tarafından görevlendirilen kişilere standınızın uygunluğunu onaylatmanız gerekmektedir.

37 Bölge Sergisine ilişkin Açıklamalar  Sergiye bölge merkezi dışından katılacak öğrencilerin, merkeze geliş- dönüş otobüs veya tren (yataklı hariç) ücretleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Ödemenin yapılabilmesi için geliş biletinizin yanınızda olması gerekmektedir. Sergi süresince tüm öğrenciler Bölge Koordinatörünün belirleyeceği yerde konaklayacaklardır. Konaklama ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. (TÜBİTAK yalnızca öğrencilerin ve okul müdürlüğü tarafından belirlenen her proje için bir öğretmenin yol, konaklama ve yemek ücretlerini karşılayacaktır.)

38 Bölge değerlendirmeleri Sergi açılışı ile birlikte jüri değerlendirmeleri yapmaya başlayacaktır. Sergide jüri üyeleri, kendi dallarındaki tüm projeleri ayrı ayrı değerlendirecektir.

39 Özgünlük ve YaratıcılıkKullanılan Bilimsel YöntemTutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal)Uygulanabilirlik ve KullanışlılıkKaynak TaramasıÖzümseme ve HâkimiyetSonuç ve Açıklık Projelerin değerlendirilmesinde gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır Başvuruların Değerlendirilmesi

40 Ödüller  Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri, bölge ikincileri ve bölge üçüncüleri belirlenecektir. Bölge Yarışması töreninde, Birincilik (Finalist), İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık bulunan projelerin sahibi öğrencilere ve danışman öğretmenlerine para ödülleri verilecektir.

41 Ödüller  Finalist sayısı koordinatörlüğümüze daha sonra bildirilecektir.  İkincilik ve Üçüncülük ödülleri ise her daldan birer projeye verilecektir.

42 Ödüller  Bölgelere yapılan başvurular dikkate alınarak en fazla projeye danışmanlık yapan öğretmene ve en fazla proje ile başvuru yapan okula TÜBİTAK tarafından hazırlanan plaket Bölge Ödül Töreninde takdim edilecektir.

43 Ödüller  25 ve üzerinde proje başvurusu olma şartıyla bulunduğu ilde en fazla başvuruyu yapan ilk iki ortaöğretim kurumunun 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programından koşulsuz yararlandırılması planlanmaktadır.

44 Final Yarışması o 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilmektedir. o Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilmektedir.

45 Uyarı Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

46 Uyarı Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamamakta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamamaktadır. Ayrıca bu durum MEB’e de bildirilmektedir. Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamamakta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamamaktadır. Ayrıca bu durum MEB’e de bildirilmektedir.

47 Patent Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilmektedir.

48 Patent Başvurusu Başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluş ise Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapabilirsiniz.

49 Patent Başvurusu Bir ürün, hizmet ya da firma unvanınıza ilişkin ad, logo, işaret vb bir tescil talebiniz varsa Marka Başvurusu adımlarını takip edebilirsiniz.

50 Patent Başvurusu Bir ürünün dış görünüm özelliklerini korumak istiyorsanız, Endüstriyel Tasarım Başvurusu Yapabilirsiniz. Yörenize özgü bir ürüne ilişkin tescil talebiniz varsa Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu yapabilirsiniz.

51 Patent Başvurusu Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilirwww.turkpatent.gov.tr

52 Yarışma bilgilerine erişim Proje rehberine www.projeyarismasi.org, www.projeyarismasi.org online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Proje rehberine www.projeyarismasi.org, www.projeyarismasi.org online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

53 Sıkça sorulan sorular Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına nasıl katılabilirim? Proje yarışmasına, okullara gönderilen Proje Yarışması Kitapçığından ya da TÜBİTAK’ın WEB sayfasından başvuru belgelerini temin edip, online başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunuzu bölge koordinatörlüğüne göndererek katılabilirsiniz.

54 Yarışmayla ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim? TÜBİTAK’ın WEB sayfasından ulaşabilirsiniz. Kimler başvurabilir? Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’den tüm lise ve dengi okul (9., 10. 11. ve 12. sınıf) öğrencileri katılabilir. Sıkça sorulan sorular

55 Proje yarışmasına birden çok projeyle başvuru yapılabilir mi? Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir projeyle katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir. Sıkça sorulan sorular

56 Başka bir proje yarışmasına katıldım, aynı projeyle bu yarışmaya da katılabilir miyim? Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki yıllarda herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler bu yarışmaya katılamaz. Sıkça sorulan sorular

57 Yarışma sonunda derece alanlara verilen ödül nedir? Bölge yarışmasında derece alanlar sadece para ödülü, Final yarışmasında derece alanlar para ödülü ve ÖSYS’ye ilk girdikleri yıl ek katsayı uygulamasından yararlandırılmaktadırlar. Sıkça sorulan sorular

58 Proje sergisinde öğrencilere rehberlik yapmak için her okuldan istenen bir öğretmenin öğrencilerin proje danışmanı olan öğretmeni mi olması gerekiyor? Her okuldan istenen bir rehber öğretmenin, öğrencilerin proje danışmanı olan öğretmeni olması gerekmez, ö ğrencilerle aynı okuldan olması yeterli. Sıkça sorulan sorular

59 Bölge yarışmasında katılımcılara sağlanan olanaklar nelerdir ? Aynı ilden olan öğrenci ve öğretmenlere çay, kahve, öğle yemeği Diğer bölge illerinden gelenlere ek olarak konaklama ve yol ücreti verilmektedir. Sıkça sorulan sorular

60 Proje yarışması başvuru formuna Danışman Öğretmeni kısmı doldurulması zorunlu mu? Bir öğretmenden danışmanlık yardımı alınmamışsa yazılmasına gerek yoktur. Sıkça sorulan sorular

61


"45. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları