Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI

2 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Tasarım, belli bir konuda yapılması gereken faaliyetleri belli bir plan çerçevesinde uygulamaktır.

3 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
BİLGİLERİN PLANLANMASI ORGANİZE EDİLMESİ UYGULANMASI

4 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
SİSTEM KURAMI GİRDİ Tasarımın Hedefi SÜREÇ Tasarımın Planlanması ve Uygulanması ÜRÜN Tasarımın Etkileri DÖNÜT Tasarımın Hatalarının Düzeltilmesi

5 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Öğretim Tasarımı Eğitim içinde öğrenme-öğretme ortamlarının planlanması, organize edilmesi ve uygulanması faaliyetleridir.

6 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Öğretim Tasarımı (Kemp, Morrison ve Ross , 1994): 1. Kimin için program geliştirilecek? 2. Neler öğretilecek? 3. Öğrenmeyi en iyi biçimde gerçekleştirmede ne gibi kaynaklar ve prosedür kullanılacak? 4. Gerekli olan öğrenmelerin oluşup oluşmadığı nasıl kontrol edilecek?

7 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Öğretim tasarımı: Bireysel ve grup öğrenmelerine, Sistemli olarak tasarlandığında öğrencilerin gelişimine, Öğrenme-öğretme süreçlerinin etkili planlanmasına katkı sağlar.

8 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Öğretim Tasarımında Önemli Noktalar (Kemp, Morrison ve Ross, 1994): Sorunlara çözüm getirme Öğrencilerin genel özellikleri Konular ve ünitelerin alt başlıkları Hedef ve davranışlar Konuların devamlılığı Öğretim stratejileri Dağıtım sistemleri Değerlendirme ilkeleri Bilgi kaynakları

9 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Genel Tasarım Modeli Öğretim tasarımının ana amacı, öğrenme-öğretme kalitesinin artırılmasıdır. Rosenberg (1982): ANALİZ TASARIM GELİŞTİRME UYGULAMA DEĞERLENDİRME

10 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
ANALİZ BASAMAĞI Hedef-davranışlar, Öğrencinin özellikleri, Çevre şartları ve Var olan fırsatlar belirlenir. Değerlendirme faaliyetleri yapılır. Kaynaklar ortaya çıkarılır.

11 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
TASARIM BASAMAĞI Öğretim ortamının özellikleri hedef ve çevre şartlarına göre değerlendirilir. Bu özelliklere uygun olan öğrenme-öğretme faaliyetleri belirlenir.

12 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
GELİŞTİRME BASAMAĞI Geliştirme faaliyetleri daha önceden belirlenen hedef ve davranışlara uygun ürünler ortaya çıkarmaya çalışır.

13 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
UYGULAMA BASAMAĞI Öğrenme-öğretme faaliyetleri, hedef ve davranışlara uygun olarak öğrenme ortamlarında uygulanmaya başlanır.

14 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
DEĞERLENDİRME BASAMAĞI Yapılan bütün öğretim tasarımı faaliyetleri, belirlenen hedef ve davranışları gerçekleştirme bakımından yorumlanır. Aksaklıklar var ise ortaya çıkarılarak ilgili basamağa gönderilir. Hiçbir hata meydana gelmeyinceye kadar devam eder.

15 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Kuramsal Temeller Öğretim tasarım kuramı, daha çok öğrenmenin oluştuğu öğretim ortamlarının düzenlenmesi konusunda yoğunlaşmaktadır.

16 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Öğretim tasarım kuramlarında önemli olan faktörler (Richey, 1990): Öğrenci, Konu, Ortam ya da çevre, Bilgilerin sunulması.

17 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ÖĞRENME ÖĞRETME KURAMLARI

18 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Tasarım Modelleri Dick ve Carey Modeli Hannafin ve Peck Modeli Knirk ve Gustafson Modeli Jerrold Kemp Modeli Gerleach ve Ely Modeli Hızlı Esas Modeli Ramiszowski Modeli Özel Ulusal Medya Modeli Syracuse Modeli Mager Modeli Diamond Modeli Gagne, Briggs ve Wager Modeli

19 Dick ve Carey Modeli: Materyal Seçimi Öğretim Analizinin Uygulaması
Hedef Belirleme Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Kriter Referans Testinin Geliştirilmesi Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesi Materyal Seçimi Öğretim Analizinin Uygulaması Davranışların Yazılması Öğretimin Gözden Geçirilmesi Summative Değerlendirme Formative Değerlendirme.

20 2. Hannafin ve Peck Modeli:
İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ TASARIM DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME BAŞLAMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA

21 3. Knirk ve Gustafson Modeli:
2. TASARIM 1. PROBLEMİN TANIMI 3. GELİŞTİRME Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Problemin Tanımı Organize Etme Hedeflerin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi Davranışların Belirlenmesi Medya Seçimi Sonuçların Analizi Materyallerin Geliştirilmesi Uygulama Materyallerin Gözden Geçirilmesi

22 Formative Değerlendirme Summative Değerlendirme Öğrencinin Özellikleri
4. Jerrold Kemp Modeli: Formative Değerlendirme Summative Değerlendirme Öğrenme Sorunları Öğrencinin Özellikleri Task Analizi Davranışlar Konun İncelenmesi Öğretim Stratejileri Öğrenmenin Verilmesi Araçların Değerlendirilmesi Öğrenme Kaynakları

23 5. Gerleach ve Ely Modeli:
Davranışların Belirlenmesi Giriş Davranışların Belirlenmesi İçeriğin Belirlenmesi Performansın Değerlendirilmesi Dönütlerin Analizi Stratejilerin Grupların Organize Edilmesi Zamanın Planlanması Yerin Kaynakların Seçimi

24 6. Hızlı Prototip Model: İhtiyaçların Belirlenmesi – İçerik Analizi Davranışların Belirlenmesi Tasarımın Yapılması Kaynak Taraması Sistemin Yerleştirilmesi Ve Uygulanması

25 7. Ramiszowski Modeli: KONU HEDEF VE DAVRANIŞLAR DEĞERLENDİRME DÖNÜT
ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME DÖNÜT GÖZDEN GEÇİRME

26 8. Özel Ulusal Medya Modeli:
1. PROBLEMİ TANIMLAMA 2. FAALİYET ANALİZİ YAPMA 3. FAALİYETLERİ ORGANİZE ETME 4. HEDEFLERİ BELİRLEME 5. YÖNTEMLERİ BELİRLEME 6. PROTOTİP MODEL VE ÖN TASARIMI HAZIRLAMA 7. ÖN TASARIMI VE DENEMEYİ YAPMA 8. SONUÇLARI ANALİZ ETME 9. UYGULAMAYI YAPMA

27 TASARIM DEĞERLENDİRME MATERYALİ VE SÜRECİ
9. Syracuse Modeli: HEDEF LERİ BELİR LEME TASA RIM VE TEST YAPMA TASARIM FORMATI NIN BELİRLEN MESİ DEĞERLEN DERİME VE MATERYAL SEÇİMİ TASARIM DEĞERLENDİRME MATERYALİ VE SÜRECİ KOOR DİNAS YON UYGULA MA DEĞER LENDİR ME VE GÖZDEN GEÇİRME

28 10. Mager Modeli: ANALİZ GELİŞTİRME UYGULAMA İYİLEŞTİRME

29 11. Diamond Modeli: İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ ÖĞRENCİLERİN TASARIM
HEDEFLERİN ÖĞRENCİLERİN TASARIM UYGULAMA DEĞERLENDİRME GÖZDEN GEÇİRME

30 12.Gagne, Briggs ve Wager Modeli:
1. İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 2. HEDEFLERİN BELİRLENMESİ 3. DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ 4. HEDEF KİTLE TANIMI GEREKLİ OLAN YETENEĞİN BELİRLENMESİ 6. KONU DEVAMLILIĞI VE AKIŞKANLIK SAĞLANMASI 7. UYGULAMA FAALİYETLERİ 8. DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ DÖNÜT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

31 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
Sonuç Tüm tasarım modelleri gerekli olan yerlerde etkili kullanılmalıdır. Bu modeller kullanılırken, öğretim ortamının özellikleri iyi bir biçimde analiz edilmelidir. Analiz sonuçlarına göre en uygun tasarım modellerinden biri seçilmelidir.

32 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI
TEŞEKKÜRLER


"EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları