Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Bakış Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Bakış Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri."— Sunum transkripti:

1 Genel Bakış Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri ve Katkıları

2 Eğitim tasarımı Program geliştirme Materyal tasarlama Eğitim planlaması

3 Temel Kavramlar Eğitim tasarımı > Program geliştirme > Öğretim Tasarımı < Materyal hazırlama/geliştirme < Öğretim Tasarımı <> Eğitim planlaması <> Öğretim Tasarımı

4 Yetiştirme Eğitim Öğretim Temel Kavramlar Öğrenme

5 Eğitim (Education): Eğitim (Education): İstendik yönde davranış değiştirme sürecidir. Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma süreci. Öğrenme (Learning): Öğrenme (Learning): Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı ve izli yaşantı ürünleridir.

6 Temel Kavramlar Öğretim (Instruction): Öğretim (Instruction): Öğrenmenin sistematik biçimde kılavuzlanmasıdır. Sahnedeki bilge (Sage on the stage) Kenardaki kılavuz (Guide on the side) Yetiştirme (Training): Yetiştirme (Training): Belirli işlevleri yerine getirebilmek için bireylere özellikle teknik yönü ağır basan becerileri kazandırmadır. Gösterme – yaptırma - düzeltme

7 Öğretim Tasarımı Süreci Öğrenme, boşlukta ve ne sonuç getireceği belli olmayan koşullarda yapılmamalı; tersine, ölçülebilir sonuçlara dönük olarak düzenli süreçlerde gerçekleştirilmelidir.

8 Öğretim Tasarımı Tasarım kimin için hazırlanıyor? Öğrenenlerin neyi öğrenmesi ya da kanıtlaması bekleniyor? Konu içeriği ya da beceriler nasıl öğrenilir? Öğrenmeye ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl değerlendirilecek? Öğrenen özellikleri Hedefler - İçerik Öğretim stratejileri / yöntemler Değerlendirme Kemp, Morrison ve Ross

9 Öğretim Tasarımı Nereye gidiyoruz? (Öğretimin hedefleri nelerdir?) Oraya nasıl gideriz? (Öğretim stratejileri ile öğretim ortamı nasıl olmalıdır?) Oraya ulaştığımızı nasıl anlarız? (Öğretimi ve öğretim materyallerini nasıl değerlendiririz?) Öğretim analiziÖğretim stratejileriDeğerlendirme Smith ve Ragan

10 HedefİçerikDeğerlendirme Öğrenme Etkinliği Niçin?Nasıl? Ne? Ne oldu? Öğretim Tasarımı

11 Öğretim Tasarımı Kuramının Temel Öğeleri Öğretim Tasarımı Kuramı Öğretim Durumları İstenen çıktılar EtililikVerimlilik İlgi çekicilik Öğretim Koşulları Öğrenme (içerik) Öğrenen Öğrenme ortamı Geliştirme sınırlılıkları Öğretim Yöntemleri

12 Öğretim Tasarımı Süreci Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve denenmiş bir öğrenme sistemi

13 Öğretim Tasarımı Süreci Analiz (Çözümleme) İhtiyaçları belirleme Öğrenen analizi Kurumsal analiz Öncelikleri belirlemeTasarım (Tasarımlama) Öğretim amaçları İçerik seçme ve düzenleme Strateji geliştirme Ölçme araçlarını hazırlamaGeliştirme Uygulama planı Öğrenci kitabı Eğitimci kılavuzunu geliştirme Materyalleri üretmeUygulama Zaman çizelgesi Bütçe Ortam Öğretmenlerin eğitimiDeğerlendirme Ara değerlendirme Düzeltme Son değerlendirme Geleceğe yönelik kestirimler

14 Sistem Yaklaşımı Belirli işlevleri yerine getirmek için tasarlanmış, bir bütün oluşturan, karşılıklı olarak birbirini etkileyen düzenli unsurlardan oluşan birim ya da elemanlar topluluğudur. İşlem GirdilerÇıktılar Dönüt Çevre

15 Sistem Yaklaşımı

16

17 Öğretim Tasarımı Endüstriyel işletmeler Hastaneler Askeri kuruluşlar Bankalar Uluslar arası örgütler Meslek kuruluşları Sigorta şirketleri Turistik işletmeler Araştırma merkezleri Üniversiteler …

18 Eğitim Teknolojisi Öğrenme-öğretme sorunlarına bilimin uygulanması. İnsanın öğrenmesi İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurların (insan gücü, bilgiler, yöntemler, teknikler, araç gereçler vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir. Bilim UygulamaTeknoloji

19 Öğretim Tasarımını Tanımlama Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Derneği (AECT - Association for Educational Communications and Technology) Amerikan Yetiştirme ve Geliştirme Kurumu (ASTD – American Society for Training and Development)

20 Öğretim Tasarımını Tanımlama Uygun teknolojik süreçleri ve kaynakları yaratma, kullanma ve yönetme yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırma ve performansı iyileştirme konusundaki çalışmalar ve etik uygulamalar (Reiser, 2006). Belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerini giderebilmek amacıyla işlevsel öğrenme sistemlerinin geliştirilmesidir (Şimşek, 2008).

21 Öğretim Tasarımı Disiplin olarak: Disiplin olarak: Nitelikli öğrenme çıktıları sağlamak üzere öğrenme-öğretme sistemlerini geliştirme çalışmalarının kuram ve araştırma boyutunu inceleyen bir bilim dalı. Süreç olarak: Süreç olarak: Belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan işlevsel öğrenme sistemlerini üretebilmeye yönelik bir ürün geliştirme çalışması.

22 Öğretim Tasarımını Tanımlama Öğretim stratejilerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili araştırma yapan, öğretimin niteliğini arttırmak için öğretim kuramlarını kullanan bir bilgi disiplinidir. Öğrenenin bilgi ve becerisinde istenen değişiklikleri oluşturacak uygun yolları belirler. Öğrenme koşullarının sistemli analizi ile öğretim problemlerinin çözülmesi sürecidir. Öğrencilerin performanslarını ve yeterliklerini arttırmak için öğretim işlerinin planlanmasına, geliştirilmesine, değerlendirilmesine ve sürdürülmesine yönelik planlamayı içerir.

23 Öğretim Tasarımı Dick, Carey ve Carey

24 Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğrenci merkezli Hedef yönelimli Anlamlı performans odaklı Öğrenme çıktıları ölçülebilir Verilere dayanır, kendini düzeltici Takım çalışmasıdır Öğretim tasarımcısı Konu alanı uzmanı …

25 Öğretim Tasarımı Sürecinde Kim Kimdir? Öğretim tasarımcısı Öğretmen Konu alanı uzmanı Ölçme ve değerlendirme uzmanı

26 Öğretim Tasarımcısı Rüzgar estiğinde uyuyabilir misin?

27 Alanın Öncüleri ve Katkıları Robert Gagne Öğrenme çıktıları Sözel bilgiler Zihinsel beceriler Tutumlar Bilişsel stratejiler Devinsel beceriler Öğretimin dokuz olayı Dikkat çekme … Kalıcılık ve transfer http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagnѐ Bilişsel psikoloji

28 Alanın Öncüleri ve Katkıları Leslie J. Briggs Öğretim Tasarımının İlkeleri

29 Alanın Öncüleri ve Katkıları M. David Merrill Öğe yerleştirme kuramı (Component display theory) Ayrıntılandırma kuramı (Elaboration theory) Öğretimsel işlemler kuramı (Instructional transaction theory) Öğrenme nesneleri (Learning objects)

30 Alanın Öncüleri ve Katkıları Charles M. Reigeluth Ayrıntılandırma kuramı Benzeşim kuramı (Simulation theory)

31 Alanın Öncüleri ve Katkıları Walter Dick Sistematik öğretim tasarımı Öğretim planlaması

32 Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Sistem Yaklaşımı Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri ve Katkıları


"Genel Bakış Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları