Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASSURE Modeli Hayrettin Binzet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASSURE Modeli Hayrettin Binzet."— Sunum transkripti:

1 ASSURE Modeli Hayrettin Binzet

2 Bir konuyu anlatacağınız bir dersi düşünelim….
Nasıl hazırlanırdınız? Kendinizi sınıfa girerken düşünün. Ne yapardınız? Her öğretmen ne yapmalıdır? Maksimum öğrenme düzeyini sağlamak için öğrenme ortamını nasıl yapılandırırdınız? Bir daha bu dersi verişinizde nasıl bir yöntem izlerdiniz?

3 Tanım ASSURE modeli; bir dersin geliştirilmesinde ve öğretim teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğinin planlanması için geliştirilmiş adım-adım işlemler bütünüdür.

4 Hangi sorunların çözümünü hedefler?
Bir ders planının hazırlanma aşamalarını sistematikleştirerek ders planı hazırlama Etkili materyal seçimi, kullanılması ve değerlendirilmesi süreçlerinin geliştirilmesini sağlar.

5 Nasıl bir öğretim öngörür?
Dayandığı kuram: Davranışçı ve bilişsel Programlı öğretimi Gagne'nin öğrenme koşullarını kapsamaktadır 

6 ASSURE Modeli Sınıf içi uygulamaları, 1 ders saatini planlama,
yürütme ve materyal seçme için bir kılavuz niteliğindedir.

7 Öğrenme-öğretim süreçleri ya da öğretim materyallerinin tasarımına
 ilişkin öngördüğü sürecin ayrıntıları  ya da aşamaları nelerdir?  Her bir aşamada ne tür ayrıntılar  öngörmektedir?

8 ASSURE Modeli Aşamaları

9 A- Analyze Learners (Öğrencilerin Analizi)
Genel özellikleri (yaş, ögrenme düzeyi, meslek, kültürel ya da sosyo-ekonomik faktörler) Giriş yetenekleri (bilgi, yetenek ve tutumları)  Öğrenme stilleri (Algısal tercihler ve güçlülükler, bilgi işleme alışkanlıkları, motivasyonel faktörler ve psikolojik faktörler)  

10

11 S- State objectives (Hedeflerinin belirlenmesi)
Her bir öğrencinin hangi öğrenme hedefine ulaşması beklenmektedir? Öğretimin sonuçları nelerdir?

12 Hedeflerin ABCD’si Audince (Topluluk) Behavior (Davranış)
Conditions (Şartlar) Degree (Derece/Seviye)

13 Hedeflerin Sınıflandırılması
Bilişsel Duyuşsal Psiko-motor  Bireylerarası 

14

15 Yöntemin seçilmesi Ortamın seçilmesi Materyalin seçilmesi
S- Select methods, media and materials  (Yöntem, ortam ve materyallerin seçimi)  Yöntemin seçilmesi Ortamın seçilmesi Materyalin seçilmesi Mevcut materyallerin seçimi Mevcut materyallerin revizyonu. Yeni materyal tasarımı.

16

17 U- Utilize media and materials (Ortam ve materyallerden yararlanma)
Materyallerin hazırlanması Ortamın hazırlanması Öğrencilerin hazırlanması Öğrenme deneyimlerinin sağlanması

18

19 R- Require learner participation (Öğrenci katılımını sağlama)
Hedeflere ulaşmayı sağlayacak aktiviteler Etkileşim Geri bildirim 

20

21 Evaluate and revize (Değerlendirme ve düzeltme)
Öğrenciyi değerlendirme Öğretimi (ortam, materyalleri vb.) değerlendirme

22

23 Sonuç

24 Hangi koşullarda kullanılabilir?
Öğretimin sistematik olarak planlanması ve yürütülmesinde Materyal seçimi, kullanımı ve değerlendirilmesinde kılavuz olarak

25 Zayıf yönleri nelerdir?
Zaman alıcı olması

26 Güçlü yönleri nelerdir?
Riskleri önceden satın alır Öğretimin sistemli planlamasında ve materyal seçiminde etkilidir Classroom Link programı ile bilgisayar ortamında uygulama imkanı sağlanmıştır.

27 ASSURE Modeli Hayrettin Binzet


"ASSURE Modeli Hayrettin Binzet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları