Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASSURE Modeli Hayrettin Binzet. Bir konuyu anlatacağınız bir dersi düşünelim….  Nasıl hazırlanırdınız?  Kendinizi sınıfa girerken düşünün. Ne yapardınız?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASSURE Modeli Hayrettin Binzet. Bir konuyu anlatacağınız bir dersi düşünelim….  Nasıl hazırlanırdınız?  Kendinizi sınıfa girerken düşünün. Ne yapardınız?"— Sunum transkripti:

1 ASSURE Modeli Hayrettin Binzet

2 Bir konuyu anlatacağınız bir dersi düşünelim….  Nasıl hazırlanırdınız?  Kendinizi sınıfa girerken düşünün. Ne yapardınız?  Her öğretmen ne yapmalıdır?  Maksimum öğrenme düzeyini sağlamak için öğrenme ortamını nasıl yapılandırırdınız?  Bir daha bu dersi verişinizde nasıl bir yöntem izlerdiniz?

3 Tanım  ASSURE modeli;  bir dersin geliştirilmesinde ve öğretim teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğinin planlanması için geliştirilmiş adım-adım işlemler bütünüdür.

4 Hangi sorunların çözümünü hedefler?  Bir ders planının hazırlanma aşamalarını sistematikleştirerek ders planı hazırlama  Etkili materyal seçimi, kullanılması ve değerlendirilmesi süreçlerinin geliştirilmesini sağlar.

5 Nasıl bir öğretim öngörür?  Dayandığı kuram:  Davranışçı ve bilişsel  Programlı öğretimi  Gagne'nin öğrenme koşullarını kapsamaktadır

6 ASSURE Modeli  Sınıf içi uygulamaları,  1 ders saatini  planlama,  yürütme ve  materyal seçme için bir kılavuz niteliğindedir.

7 Öğrenme-öğretim süreçleri ya da öğretim materyallerinin tasarımına ilişkin öngördüğü sürecin ayrıntıları ya da aşamaları nelerdir? Her bir aşamada ne tür ayrıntılar öngörmektedir?

8 ASSURE Modeli Aşamaları

9 A- Analyze Learners (Öğrencilerin Analizi)  Öğrencilerin;  Genel özellikleri (yaş, ögrenme düzeyi, meslek, kültürel ya da sosyo-ekonomik faktörler)  Giriş yetenekleri (bilgi, yetenek ve tutumları)  Öğrenme stilleri (Algısal tercihler ve güçlülükler, bilgi işleme alışkanlıkları, motivasyonel faktörler ve psikolojik faktörler)

10

11 S- State objectives (Hedeflerinin belirlenmesi)  Her bir öğrencinin hangi öğrenme hedefine ulaşması beklenmektedir?  Öğretimin sonuçları nelerdir?

12 Hedeflerin ABCD’si  Audince (Topluluk)  Behavior (Davranış)  Conditions (Şartlar)  Degree (Derece/Seviye)

13 Hedeflerin Sınıflandırılması  Bilişsel  Duyuşsal  Psiko-motor  Bireylerarası

14

15 S- Select methods, media and materials (Yöntem, ortam ve materyallerin seçimi)  Yöntemin seçilmesi  Ortamın seçilmesi  Materyalin seçilmesi  Mevcut materyallerin seçimi  Mevcut materyallerin revizyonu.  Yeni materyal tasarımı.

16

17 U- Utilize media and materials (Ortam ve materyallerden yararlanma)  Materyallerin hazırlanması  Ortamın hazırlanması  Öğrencilerin hazırlanması  Öğrenme deneyimlerinin sağlanması

18

19 R- Require learner participation (Öğrenci katılımını sağlama)  Hedeflere ulaşmayı sağlayacak aktiviteler  Etkileşim  Geri bildirim

20

21 Evaluate and revize (Değerlendirme ve düzeltme)  Öğrenciyi değerlendirme  Öğretimi (ortam, materyalleri vb.) değerlendirme

22

23 Sonuç

24 Hangi koşullarda kullanılabilir?  Öğretimin sistematik olarak planlanması ve yürütülmesinde  Materyal seçimi, kullanımı ve değerlendirilmesinde kılavuz olarak

25 Zayıf yönleri nelerdir?  Zaman alıcı olması

26 Güçlü yönleri nelerdir?  Riskleri önceden satın alır  Öğretimin sistemli planlamasında ve materyal seçiminde etkilidir  Classroom Link programı ile bilgisayar ortamında uygulama imkanı sağlanmıştır.

27 ASSURE Modeli Hayrettin Binzet


"ASSURE Modeli Hayrettin Binzet. Bir konuyu anlatacağınız bir dersi düşünelim….  Nasıl hazırlanırdınız?  Kendinizi sınıfa girerken düşünün. Ne yapardınız?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları