Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Programı Tasarımı S.47-57 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Necati BUĞDAY 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Programı Tasarımı S.47-57 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Necati BUĞDAY 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ,"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Programı Tasarımı S.47-57 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Necati BUĞDAY 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın. 2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz. 4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz. 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız. Tıklayın

2 EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI

3 Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğeler oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğeler oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlanmakla başlanmalıdır. Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlanmakla başlanmalıdır. Necati BUĞDAY

4 Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel öğelerden oluşmakta ve plan çizmesi bu öğeler arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakla farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel öğelerden oluşmakta ve plan çizmesi bu öğeler arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakla farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Necati BUĞDAY

5 Bir programın temel öğeleri, hedef, içerik(konu alanı),öğrenme yaşantıları ve değerlendirmedir. Bir programın temel öğeleri, hedef, içerik(konu alanı),öğrenme yaşantıları ve değerlendirmedir. Necati BUĞDAY

6 Bir eğitim programı tasarımında sorulması gereken şu dört soruya yanıt aranmaktadır. 1. Ne yapılmalıdır? 2. Konu alanı neleri içermelidir? 3. Hangi öğrenme stratejileri, kaynak ve etkinlikleri kullanılmalıdır? 4. Sonuçları değerlendirmek için hangi ölçme teknikleri ve araçlar kullanılmalıdır? Bu dört öğe birbiriyle ilişki içindedir, bir öğe hakkında verilen karar diğerlerini de etkilemektedir

7 PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI ; Eğitim programları tasarımlarını geliştirmede genelde üç temel yaklaşım izlenmektedir ; 1. Konu merkezli program tasarımları 2. Öğrenen merkezli program tasarımları 3. Sorun merkezli program tasarımları

8 Konu tasarımı: Hem en eski yaklaşım, hem de tüm eğitimciler tarafından en iyi bilinen yaklaşımdır. Bu yaklaşımın dayanağı olan aklın, insanı farklı kılan bir unsur olduğuna ve bilginin aranması ve elde edilmesinde buna gerek olduğuna inanılmaktadır. Konu tasarımı: Hem en eski yaklaşım, hem de tüm eğitimciler tarafından en iyi bilinen yaklaşımdır. Bu yaklaşımın dayanağı olan aklın, insanı farklı kılan bir unsur olduğuna ve bilginin aranması ve elde edilmesinde buna gerek olduğuna inanılmaktadır. Necati BUĞDAY Ah şu nezle öldürdü meni..

9 Disiplin tasarımı: Bu yaklaşımda eğitim programı, akademik disiplinler üzerinde yoğunlaşmasına karşın, aslı yine konu tasarımı ile aynıdır. Bu yaklaşımda konuların nasıl verildiği ve bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı önemli görülmektedir Disiplin tasarımı: Bu yaklaşımda eğitim programı, akademik disiplinler üzerinde yoğunlaşmasına karşın, aslı yine konu tasarımı ile aynıdır. Bu yaklaşımda konuların nasıl verildiği ve bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı önemli görülmektedir Necati BUĞDAY Yatakta bile disiplin şart !

10 Geniş alanlı tasarım: Bu yaklaşım da konu merkezli tasarımın neden olduğu parçalanma ve bölünmelerdeki ayrılma sorununa çözüm getirme amacı ile oluşturulmuştur. Amacı, konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmektir. Geniş alanlı tasarım: Bu yaklaşım da konu merkezli tasarımın neden olduğu parçalanma ve bölünmelerdeki ayrılma sorununa çözüm getirme amacı ile oluşturulmuştur. Amacı, konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmektir. Necati BUĞDAY Geniş düşünelim arkadaşlar…

11 Süreç tasarımı: Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine, tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımıdır.”Eleştirici düşünce” bu yaklaşımın en önemli ürünlerinden biridir. Süreç tasarımı: Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine, tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımıdır.”Eleştirici düşünce” bu yaklaşımın en önemli ürünlerinden biridir. Necati BUĞDAY

12 ÖĞRENEN MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI Çocuk merkezli tasarımlar: Bu tasarımın savunucuları, öğrencinin en iyi şekilde öğrenebilmesi için etkin duruma geçirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. Onlara göre öğrenme, öğrencinin yaşantısından ayrılmamalıdır, ikisi birbirisiyle bağlantılıdır. Öğrencinin ilgisi ve ihtiyaçları ön plandır. Çocuk merkezli tasarımlar: Bu tasarımın savunucuları, öğrencinin en iyi şekilde öğrenebilmesi için etkin duruma geçirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. Onlara göre öğrenme, öğrencinin yaşantısından ayrılmamalıdır, ikisi birbirisiyle bağlantılıdır. Öğrencinin ilgisi ve ihtiyaçları ön plandır. Ohhh ne rahat Necati BUĞDAY

13 Yaşantı merkezli tasarımlar: Bu yaklaşımlar da çocuk merkezli yaklaşımlar gibidir. Fakat burada çocukların ihtiyaçları ve ilgilerinin önceden tasarlanamayacağı fikri ön plandadır, dolayısı ile eğitim programı çerçevesinin tüm çocuklara göre planlanamayacağı ileri sürülür. Yaşantı merkezli tasarımlar: Bu yaklaşımlar da çocuk merkezli yaklaşımlar gibidir. Fakat burada çocukların ihtiyaçları ve ilgilerinin önceden tasarlanamayacağı fikri ön plandadır, dolayısı ile eğitim programı çerçevesinin tüm çocuklara göre planlanamayacağı ileri sürülür. Ne yaparsın abee konfor şart..! Necati BUĞDAY

14 Romantik(radikal) tasarımlar: Savunucuları, okulun işlev ve iş görünün tamamen gözden geçirilip değiştirilmesinin gerektirdiği ileri sürülmektedir. Bu tasarımcılardan pestallozzi “kişiler kendilerini en iyi kendi doğalarında bulabilir” demişti. Hey ne zaman bana sıra gelecek. Necati BUĞDAY

15 Hümanistik tasarımlar: Bu tasarımcılar, Hümanistik psikolojiyi ön planda tutmuşlardır. Bu psikolojik yaklaşımda insan davranışı basit bir etki- tepki ilişkisinden çok daha karmaşık olduğu ileri sürülmüştür. Hümanistik tasarımlar: Bu tasarımcılar, Hümanistik psikolojiyi ön planda tutmuşlardır. Bu psikolojik yaklaşımda insan davranışı basit bir etki- tepki ilişkisinden çok daha karmaşık olduğu ileri sürülmüştür. Büyük orta doğun’un meyvesi Necati BUĞDAY

16 SORUN MERKEZLİ TASARIMLAR Yaşam şartları tasarımları: Bu tasarımla, eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve “gerçek “ dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadır. Yaşam şartları tasarımları: Bu tasarımla, eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve “gerçek “ dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadır. Bu tasarım üç ana varsayım üzerine kurulmuştur. Bu tasarım üç ana varsayım üzerine kurulmuştur. Ne ihtiyarı daha çok gencim..ha ha ha! Necati BUĞDAY

17 1. Toplumun değişen yaşam ortamına uyum sağlaması 2. Konular, toplumun yaşamına göre düzenlenecek 3. öğrencileri öğrenmeye ve sorun çözme süreçlerini kullanmaya özendirmesidir. Yeni tasarımımı n keyfi sürem bari Necati BUĞDAY

18 Çekirdek (CORE) Tasarımı: Bu tasarım da konu merkezlidir ve genel eğitim üzerinde odaklanmıştır. Tasarımlar, öğrenci sisteme girmeden önce yapılır. Fakat bazı değişiklere de olanak sağlar. Tolumun sorunlarını ön plana koyar. Öğrencini toplumun sorunlarını görmesini ve bu konulara eğilmesini amaç edinir. Bu tasarım da konu merkezlidir ve genel eğitim üzerinde odaklanmıştır. Tasarımlar, öğrenci sisteme girmeden önce yapılır. Fakat bazı değişiklere de olanak sağlar. Tolumun sorunlarını ön plana koyar. Öğrencini toplumun sorunlarını görmesini ve bu konulara eğilmesini amaç edinir. Tasarımımı beyendinizmi ? Necati BUĞDAY

19 Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık tasarımı : Bu tasarımcılar toplumun sosyal, ekonomik, politik, gelişmelerinin program tasarımı ile bağlantısı konusu üzerinde ilgilenirler. Program tasarımı ile eğitimcilerin, toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceklerine inanırlar. Bu tasarımcılar toplumun sosyal, ekonomik, politik, gelişmelerinin program tasarımı ile bağlantısı konusu üzerinde ilgilenirler. Program tasarımı ile eğitimcilerin, toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceklerine inanırlar. Toplumsa l sorun olsunda yicem seni Necati BUĞDAY

20 Konu Merkezli 1. Çocuk merkezli tasarımlar 2. Yaşantı merkezli tasarımlar 3. Romantik(radikal)tasarımlar 4. Hümanistik 1. Konu tasarımı 2. Disiplin tasarımı 3. Geniş alanlı tasarım 4. Süreç tasarımı 1. Yaşam şartları tasarımı 2. Çekirdek(CORE)tasarımı 3. Toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık tasarımı Sorun Merkezli Öğrenen Merkezli Program tasarımı yaklaşımlarının şematik gösterimi

21 Program Öğelerinin Sırası ve İlişkilerinin Kontrolü İhtiyaçları belirlenmesi Amaçların Belirlenmesi İçeriğin Seçimi İçeriğin Düzenlenmesi Öğrenme Yaşantılarının Seçimi Neyin Nasıl Değerlendirileceğinin saptanması EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ ABD’de Yaygın Olan Eğitim Program Modelleri 1.Taba Modeli

22 Tyler Modeli Kaynak birey Olası Genel Amaçlar Süzgeç eğitim Felsefesi Süzgeç Öğrenme psikolojisi Kesinleşmiş Öğretim Araçları Öğrenme Yaşantılarının Sağlanması Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi Öğrenme Yaşantılarının Yönlendirilmesi Öğrenme Yaşantılarının değerlendirilmesi Kaynak Toplum Kaynak Konu- Alanı

23 Taba-Tyler Modeli başla İhtiyaçların belirlenmesi Genel amaçları belirleme Amaçları saptama İçeriği seç İçeriği düzenleme Öğrenme yaşantılarını belirleme Öğrenme yaşantılarını düzenle Değerlendirme yap Ayrıntılı işleri formüle İşlemleri tekrar belirleme bitir Sonuç yeterlimi evet hayır

24 Sistem Yaklaşımına Göre Program Geliştirme Modeli Problemin tanımı Problemin tanımı Gelişme Gelişme Değerlendirme Değerlendirme Aşama işlem 1-Amacın belirlenmesi 2-Komisyon üyelerinin belirlenmesi 1-amaçların davranışa dönüşmesi 2-uygun ders planlarının yazılması 3-öğretim materyallerinin geliştirlmesi 4-öğrenme ortamının desenlenmesi 1-sonuçların değerlendirilmesi 2-sürekli dönüt sağlaması


"Eğitim Programı Tasarımı S.47-57 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Necati BUĞDAY 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları