Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 9 Olumlu İşgören Tutumları ve Davranışları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 9 Olumlu İşgören Tutumları ve Davranışları."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 9 Olumlu İşgören Tutumları ve Davranışları

3 İşgören Adanmışlığı İşgören Adanmışlığı
Bir kişinin işinde/ örgütte enerji, işe adanma ve işi özümseme ile nitelendirilen psikolojik durumu.

4 İş Tatmini İş Tatmini Kişinin işi hakkındaki olumlu ve olumsuz duygu ve tutumları. Küresel Yaklaşım İş tatminini genel bir yapı olarak incelemek. Özellik Yaklaşımı iş tatminini bireysel unsurlar ya da özelliklerden oluşur gibi incelemek

5 Minnesota Tatmin Anketi (MSQ)
İş Tatmini İŞ TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ Minnesota Tatmin Anketi (MSQ) Tatmini 20 iş özelliğine ayıran iş tatmini öz bildirim ölçeği. İş Tanımlama Endeksi Tatmini beş iş özelliğiyle ölçen bir iş tatmini öz bildirim ölçeği.

6 İş Tatmini Porter-lawler Modeli
İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI Porter-lawler Modeli İş tatmini ve performans arasındaki ilişkide iş ile ilişkili ödüllerin aracı olduğu teori.

7

8 Tüm iş örgütü hakkında çalışanların duyguları ve
Örgütsel Bağlılık Örgütsel Bağlılık Tüm iş örgütü hakkında çalışanların duyguları ve tutumları.

9 Örgütsel Bağlılık ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ Farklı olmalarına rağmen, iş tatmini ve örgütsel bağlılık kavramları yakından ilişkilidir. Araştırma iki faktör arasında oldukça yüksek olumlu korelasyon olduğunu göstermektedir.

10 İşgören Tutumları ve İşgören Devamlılığı
İŞGÖREN DEVAMSIZLIĞI Hem devamsızlık hem de işten ayrılma gönüllü ve gönülsüz biçimde sınıflandırılabilir. Gönüllü devamsızlık, işgörenlerin başka bir şey yapmayı istedikleri için işi kaçırdıkları zamandır.

11 olduğunu göstermektedir
İşgören Tutumları ve İşgören Devamlılığı İŞGÖREN DEVİR ORANI Devamsızlıkta olduğu gibi, işgören devir oranını tanımlama ve ölçmede de zorluklar mevcuttur. Hem iş tatmini hem de örgütsel bağlılık çalışanın işten ayrılmasının öngörücüleri olarak araştırılmıştır. Meta-analizler düşük düzeyde iş tatmini ve örgütsel bağlılığın her ikisinin de daha yüksek işten ayrılma oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir

12 İşgören Tutumları ve İşgören Devamlılığı
İŞGÖREN DEVİR ORANI İşten Ayrılma Niyeti Çalışanların işlerinden ayrılmak için kendi kendilerine rapor ettikleri niyetler.

13 farklı görevler için eğitilmesi gibi, bk. 6. Bölüm)
İşgören Adanmışlığının, İş Tatmininin ve Örgütsel Bağlılığının Artırılması İş Rotasyonu Can sıkıntısı ve monotonluğu azaltmak için çalışanların bir görev türünden diğerine sistematik hareketi (çalışanların farklı görevler için eğitilmesi gibi, bk. 6. Bölüm)

14 İlave, daha çeşitli iş görevlerini dâhil ederek işin genişlemesi.
İşgören Adanmışlığının, İş Tatmininin ve Örgütsel Bağlılığının Artırılması İş Zenginleştirme İlave, daha çeşitli iş görevlerini dâhil ederek işin genişlemesi.

15 Beceriye Göre Ücret Ödeme Sistemi
İşgören Adanmışlığının, İş Tatmininin ve Örgütsel Bağlılığının Artırılması Beceriye Göre Ücret Ödeme Sistemi Çalışanlara örgütteki pozisyonları yerine kendi bilgi ve becerilerine göre ücret ödenen ücret sistemi. Başarı Ödülü Çalışanların bir temel ücret ve performansa dayalı olarak ek ödeme aldıkları ücret sistemi.

16 İşgören Adanmışlığının, İş Tatmininin ve Örgütsel Bağlılığının Artırılması
Kazanç Paylaşımı Etkili grup performansına dayalı ücret sistemi. Kâr Paylaşımı Tüm çalışanların örgüt kârlarından küçük bir pay aldığı plan.

17 Sıkıştırılmış İş Haftası Esnek Çalışma Saatleri
İşgören Adanmışlığının, İş Tatmininin ve Örgütsel Bağlılığının Artırılması Sıkıştırılmış İş Haftası Her gün için çalışma saatlerini artırırken çalışma haftasındaki günleri azaltan program. Esnek Çalışma Saatleri Çalışanın haftada belli bir saati çalışmayı taahhüt ettiği ancak her iş gününün başlama ve bitiş saatleri ile ilgili esneklik sunan program.

18 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Olumlu İşgören Davranışları ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Örgüt üyelerinin iş örgütünü ve hedeflerini geliştirme ve artırma çabaları.

19 İş yerinde ruh hâlini etkileyen olumlu duygular.
Olumlu İşgören Davranışları OLUMLU DUYGULANIM VE İŞGÖREN MUTLULUĞU Olumlu Duygulanım İş yerinde ruh hâlini etkileyen olumlu duygular.

20


"BÖLÜM 9 Olumlu İşgören Tutumları ve Davranışları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları