Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2  Kariyer planlama bireylerin hayatındaki kişiliklerinin oluşturan farklı rollerini planlamalarıdır.  Bir insanın iyi bir işinin olması onun mesleki kariyer yönüyle iyi bir yerde olduğunu gösterir.  İnsanların kariyerlerini sadece işe ve eğitime ilişkin olarak düşünmemek gerekir. Çünkü bireyler toplumda algılanırken çok farklı özellikleri dikkat çeker.

3  Örgütsel kariyer planlama, organizasyonun gelecekte ihtiyaç duyacağı eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelik olmasına karşın, bireysel kariyer planlama bireyin bireysel özellik ve amaçları üzerinde durur.  Bireyin kariyer planı ile bireyin ilgi alanı arasında bir paralellik olmalıdır. Çünkü bireylerin güçlü oldukları ve ilgi duydukları alanlarda başarılı olma ihtimali daha fazladır.

4 Bireysel kariyer yönetiminin süreçleri:  Bireyin kendini tanıması  Bireyin kendisinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirlemesi  Fırsatların belirlenmesi  Tehditlerin belirlenmesi

5 Bireysel kariyer yönetimi kapsamındaki faaliyetler Bireysel vizyonu belirleme Kariyer hedeflerini belirleme Yetkinlikleri belirleme Meslek seçimi İşe ilişkin öncelikleri belirleme İş imkânlarını araştırma Özgeçmiş hazırlama

6  Kariyer yönetimi, bir organizasyonda insan kaynağını geliştirilmesini içeren belirli süreç ve çalışmalardan oluşur.  Kariyer yönetimi çalışanın kariyerini; hem organizasyonun ihtiyaçlarına hem de kendisinisin tercihlerine ve yeteneklerine uygun olarak planlamasına ve yönetmesine imkânlar sağlayan organizasyonel bir yapının tasarlanması ve yapılandırılması olarak tanımlanabilir

7 Kariyer yönetimi iki boyutludur. Sürecin bir tarafı organizasyondur  Organizasyon; bireye iş ve kariyer gelişimi fırsatları hakkında bilgi sağlar ve ona uygun kaynakları sunar ve bu bağlamda çalışanın kendisini geliştirmesi için elverişli ortam yaratır.  Bunun yanında birey kariyerini bir plan dâhilinde geliştirmek için kariyer yönetimi amaçlarına ihtiyaç duyar. Bireyin bu ihtiyacını kariyer yönetimi gerçekleştirir.

8  Bireyin kariyer yönetiminde atacağı ilk adım kendisini tanımasıdır.  Elde ettiği bilgiler ışığında esnek, geleceğe yönelik bir kariyer planlaması yapılır  Bu plan bireyin kariyerinin, yaşamı boyunca yer alacağı iş pozisyonlarının tasarlanmasıdır.

9  Mesleğiniz, yetenekleriniz ile evrenin ihtiyaçlarının kesiştiği yerdedir.  Kariyer geliştirme, bireylerin mesleklerinde ilerleyebilmeleri, kendilerini geliştirebilme amacıyla kurumların belirli yöntemleri kullanması faaliyetidir.

10 Belli başlı kariyer planlama teknikleri  Eğitim seminerleri  Yönetici geliştirme programları  Performans analizi  Terfi ve oryantasyon gibi çeşitlerdir.

11  Uygulamaların amacı çalışanların mevcut potansiyelini en üst seviyeye getirip, hem kariyer süreçlerinde çalışanlara yardımcı olmak, hem de kurumsal hedeflerine ulaşmaktır.  Bireylerin kariyer planlarının çalıştıkları kurumun kariyer geliştirme programlarıyla denkleştirilip desteklenmesine kariyer yönetimi denir.

12  Kariyer yönetiminde en önemli nokta eşit, tarafsız ve adil uygulamalar yapılmasıdır.  Kariyer yönetimi çalışanın motivasyonunu artırarak işinde başarılı ve verimli olmasını sağlar.  Aynı zamanda çalışanın organizasyona bağlılığını artırır.

13  Organizasyonların kariyer geliştirme çalışmaları, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek, organizasyonun ulaşmak istediği stratejik hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.  İşletmelerde kariyer yönetimine önem verilmesinin nedeni, bireyin iş doyumunu ve örgütte kalmasını sağlamaya yöneliktir.

14 Kariyer planlama, kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü-zayıf yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarının tanımlanması, kendisi için kısa, orta ve uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir.

15

16

17

18

19 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

20 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları