Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi. Endüstri toplumlarında çalışanların kullandıkları bilgiler yaklaşık 3 yıl içerisinde, hızla gelişen bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi. Endüstri toplumlarında çalışanların kullandıkları bilgiler yaklaşık 3 yıl içerisinde, hızla gelişen bilgi."— Sunum transkripti:

1 İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

2 Endüstri toplumlarında çalışanların kullandıkları bilgiler yaklaşık 3 yıl içerisinde, hızla gelişen bilgi çağının gerisinde kalmaktadır. Peter F. DRUCKER

3

4 YETİŞTİRME GELİŞTİRME Bilgi Beceri Tutum

5 Eğitim İhtiyacı Analizi Süreci

6 İşletme(örgüt/organizasyon) Düzeyinde Analiz

7 Örgütsel analiz, örgütün; hedeflerini, Kaynaklarını, Eğitimin transfer edileceği ortamı, Eğitimi sınırlayabilecek iç ve dış koşulları kapsar.

8 Örgüt iklimi; örgütteki değerler sistemi veya örgüt üyelerinin duygu ve tutumlarıdır.

9 Eğitim, işgörenlerin davranışlarında, organizasyon amaçlarına uygun bir değişim sağlayacak mı?

10 İş(görev) Düzeyinde Analiz

11 İş analizi, işi oluşturan ödev ve görevlerin tanımlanması için işle ilgili bilgilerin toplandığı bir süreçtir. İş analizi sonucu ; İş tanımı( işin niteliği, yapıldığı şartlar) ve iş gerekleri(beceri, sorumluluk, asgari başarı standartları) belirlenir.

12 İş tanımları işin profili iken, İş gerekleri işin istediği çalışan profilidir.

13

14 KİŞİ DÜZEYİNDE ANALİZ

15 Kişi düzeyinde analiz; çalışanın var olan bilgi ve becerileri ile ulaştığı performansın, standart, yani istenen performansa uygun olup olmadığının saptanmasıdır.

16 Kişi Analizde Önemli Noktalar 1.Değerler 2.İhtiyaçlar 3.Mevcut Performansın Değerlenmesi 4.Potansiyel Performansın Ölçülmesi 5.Kişisel Kariyer Geliştirme Planı 6.Beceri ve Yetenek Analizi

17 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

18 1) Gözlem Yöntemi 2) Anket yöntemi 3) Görüşme Yöntemi

19 Gözlem Yöntemi Kişileri değerlendirmede planlı bir şekilde veya rastgele inceleme yöntemiyle uygulanabilir. İki türlüdür: Dışarıdan Gözlem Katılarak Gözlem

20 Olumlu yönleri: İş akışı bozulmaz. Sağlıklı bilgi elde edilir. Olumsuz yönleri: Gözlemcinin bilgili olması gerekir. İş ortamındaki gözlemin yanıltıcı etkisi vardır.

21 Anket Yöntemi Eğitim ihtiyaç analizi yapılırken en sık başvurulan yöntemdir ve diğer yöntemlerden daha avantajlıdır.

22 Anketlerin hazırlanmasında dikkat edilecekler : Amaç Kullanılan dil Anketin biçimi Kişisel bilgiler Dengeli dağılım

23 Olumlu yönleri: Büyük kitlelere ulaşılır. Ekonomiktir. Cevaplayıcı özgür iradesini kullanabilir. Sonuca ulaşmak daha kolaydır. Olumsuz yönleri: Yanıltıcıdır. Konu dışı sorular es geçilmiş olunur.

24 Görüşme Yöntemi İşletme yönetici veya dışarıdan bir danışman personelle yüz yüze görüşerek işteki eğitim ihtiyaçları saptanmaya çalışılır.

25 Teşekkürler


"İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi. Endüstri toplumlarında çalışanların kullandıkları bilgiler yaklaşık 3 yıl içerisinde, hızla gelişen bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları