Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Erlan Bakiev 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Erlan Bakiev 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Erlan Bakiev 1-1

2 Kısım 2 Tutumlar & İ ş tatmini 2-2 Örgütsel Davranış Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri

3  Tututmların üç bileşenin karşılaştırmak.  Tutumar ve davranış arasındaki ilişkiyi özetlemek.  Ana iş tutumlarını karşılaştırmak.  İ ş tatminin tanımı ve ölçümünü göstermek.  İ ş tatminin asıl sebeplerini özetlemek.  Farklı ülkelerde iş tatmini konsepti fark edip etmedi ğ ini göstermek 2-3 Bu kısmı okudultan sonra sunları yapabilirsiniz:

4 Tutumlar 2-4  Nesneler, insanlar veya olaylar hakkında, olumlu veya olumsuz, de ğ erlendirici ifadeler.  Tututmlar birisinin bir şey hakkında ne hissetti ğ ini yansıtır

5 Tutumların Üç Ana Bileşenleri 2-5 Biliş– fikir vetya ininç “Benim işarkadaşımın benden %20 daha çok ma ğ aş aldı ğ ını yeni ö ğ rendim” Etki– inanç ile ilgili dugusal veya sezgisel kısım. “adil davranılmadı ğ ım için kızgınım” Davranış– belli bir yönde davranma niyeti “En kısa zamanda bu şirketi terkedece ğ im ve herkese burası ne kadar kötü oldu ğ unu anlataca ğ ım”

6 Davranışı Takip Eden Tutumlar: Biliçsel Uyuşmazlık 2-6 Iki veya daha çok tutumlar, veya davranış ve tutumlar arasındaki her hangi bir tutarsızlık  Şahıslar genelde uyuşmazlı ğ ı azaltmaya çalışırlar  Uyuşmazlı ğ ı azaltma dile ğ ı aşa ğ ıdakilerle tanımlanır:  Uyuşmazlı ğ ı oluşturan unsurlarin öneminden  Unsurlar üzerinde şahsın ne kadar etkisinin oldu ğ u inancının derecesi  Uyuşmazlı ğ ı içermesi muhtemel ödüller

7 Tutumları Takip Eden Davranışlar: Aracı De ğ işkenler 2-7 Tutum-davranış ilişkilerinin en güçlü aracıları:  Önem  Davranışa Benzerli ğ i (ilişi ğ i)  Ulaşabilirlik  Sosyal Baskılar  Direk bireysel deneyim Tutumları bilmek davranışı tahmin etmeye yardım eder

8 İ ş Tutumları 2-8  İ ş Tatmini  İ ş İ lgisi  Psikolojik Güçlenndirme  Kurumsal Ba ğ lılık  Dugusal ba ğ lılık  Devam eden (süren) ba ğ lılık  Zorunlu (Kurallı) ba ğ lılık  Algılanmış Kurumsal Destek (AKD)  İ şçi Katılımı (Engagement)

9 İ ş Tatmini Ölçümü 2-9  Global Tek Sınıflandırma Metodu  Sadece birkaç genel soru  Oldıkça sa ğ lam (accurate)  Puan Toplama Metodu  İ şin ana unsurlarını tanımlar ve bu ö ğ elerle karşı olan duygularını sorar Faseta ile Ortalama İş Tatmini

10 İ ş Tatminin Sebepçileri Nelerdir? 2-10  İ şin Kendisi – ortalama memnuniyet ile en güçlü ilişki  Sosyal Unsur– İ nsanlar kendi işlerinin sosyal çeri ğ ini gördükleri ile çok güçlü ilişki vardır  Ödeme– İ nsanın kendisini rahat yaşam seviyesinde bulduktan sonra ilişk yoktur  İ lerleme  Gözetim  İ ş Arkadaşlar

11 Tatminsizli ğ in Sonuçları 2-11 Çıkış Ses Çıkarma İ hmal Etmek Sadakat Pasiften Aktife Bozucudan Kurucuya

12  Daha iyi iş ve kurumsal performans (300 çalışma+)  Daha iyi Kurumsal Vatandaşlık Davranuşlar (KVD) (KVD– çalışanların fromal iş görevleri olmayan ama kurumsal etkilili ğ e katkıda bulunmak için yapılan sa ğ duyu davranışlardır  Daha üst seviye müşteri memnuniyeti (Zappos)  Genelde daha az devamsızlık ve işten ayrılma  İ şyeri sapma olaylarının azalması Tatminin Yararları 2-12

13 Global Uygulamalar 2-13 İ ş tatmini sadece Amerikan bir konsepmidir?  Kültürlerarası fark var ancak iş tatmini bir global problemdir Batı kültürlerindeki çalışanlar işlerinden daha mı memnun?  Evet, ama bunun en önemli sebeplerinden biri de Batılıların çalışanların pozitif duygu ve mutluluklarına de ğ er vermesindendir

14 Yöneticilere Uygulamalar 2-14 Çalışanların tutumları olası problemleri uyarır ve davranışı etkiler  Memnun ve ba ğ lı çalışanlar kurumsal çıktıları artıran davranışları sergilerler  Yöneticiler iş tutumları geliştirmek için önce onu ölçmeleri şart  İ şi e ğ lenceli yapmak için: yöneticilerin fokus olması gereken en önemli ö ğ elerden biri işin içsel kısımlarıdır (ba ğ lılık, geridönüşüm)  Memnuniyeti oluşturmada yüksk ma ğ aş çözüm de ğ ildir

15 Unutmayın… 2-15  Kişiler kendi işleri hakkında bir çok tutumları vardır.  İ ş tatmini kurumsal etkililikle do ğ rudan ilişkilidir.  Çalışanların ço ğ u işiyle memnundur, ancak bunun aksi halinde, memnuniyete karşı bazı eylemler oluşabilir..

16 Özet 2-16 1. Tutumun üç ö ğ esini karşılaştırdık 2. Davranış ile tutumlar arasındaki ilişkiyi özetledik. 3. Ana iş tutumlarını karşılaştırdık. 4. İ ş tatminin tanımını ve nasıl ölçüldü ğ ünü gösterdik. 5. İ ş tatminin ana sebepçilerini özetledik. 6. İ ş tatmini ABD dışındaki ülkelerde farklılı ğ ı


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Erlan Bakiev 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları