Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ORPHEUS ETİKETİ” DOKTORA EĞİTİMİNDE UYGULANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ORPHEUS ETİKETİ” DOKTORA EĞİTİMİNDE UYGULANMASI"— Sunum transkripti:

1 “ORPHEUS ETİKETİ” DOKTORA EĞİTİMİNDE UYGULANMASI
Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Science in the European System “ORPHEUS ETİKETİ” DOKTORA EĞİTİMİNDE UYGULANMASI DOÇ.DR. ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR DANIŞMANLIK ve ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI , İZMİR

2 ORPHEUS ve AVRUPA DOKTORA VİZYONU
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ORPHEUS ETİKETİ almaya hak kazanmış olan ilk Türk Üniversitesidir.

3 ORFE (ORPHEUS) VE EURYDIKE
Orfe (Orpheus), kimilerince gerçekten yaşamamış efsanevi bir isim veya mitolojik bir şair olarak görülmesine karşın, ezoterizmde, Antik Yunan'a bilgeliği Pisagor ve Platon’dan önce getirmiş, en büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Orfe'nin sevgili karısı bir meşe nemf'i olan Eurydiki bir gün Aristaeus’tan kaçarken ayaklarına bir yılan dolanır. Orfe, sevgilisi ölüp yeraltına (öte-âleme) gidince, ona tekrar kavuşmak için büyük çabalar gösterir. Tanrılardan yardım görme umuduyla, özlem içinde çalgısı olan lir'i çalarak harikulade, ahenkli müzikler yaratır. Bu çabaların sonunda yeraltı tansuri olan Pluto'dan bir yanıt gelir. Sevgilisine kavuşacaktır, fakat bir koşul vardır: sevgilisi yeraltı aleminin karanlıklarından ışığa çıkana kadar onun yüzüne bakmaması gerekmektedir. Böylece tanrisal yardımla, sevgilisi, aether (esîr) katlarından çıkıp yükselmeye başlar, fakat tam ışığa çıkacakken Orfe dayanamaz, ardından gelen sevgilisini görmek için dönüp geriye bakar. Bu büyük hatasından ötürü de sevgilisine kavuşamaz.

4 Orfe Yunanistan’a Trakya’dan ya da Asya’dan gelmiş olmalıdır
Orfe Yunanistan’a Trakya’dan ya da Asya’dan gelmiş olmalıdır. Kimi kaynaklara göre Orfe MÖ 8. yüzyılda bir Trakya kralı ile bir Apollon rahibesinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Semadirek (Samothrake) Adası’ndaki misterler eğitiminden geçtikten sonra Mısır’a gidip İsis Misterleri inisiyasyonundan geçti. Daha sonra Yunanistan’a geçip Delf kentinde kendi inisiyatik organizasyonunu kurdu. Orfe’nin Delf’te kendi ekolünü kurmasını bazı araştırmacılar, aynı zamanda, eski Yunanistan’daki yozlaşmış inanışlarda yapılan bir tür reform hareketi olarak kabul ederler. Orfe eski inanışları tümüyle reddederek tepki çekmek yerine, eski inanışlardaki ilahlara ezoterik anlamlar yükleyerek, bu batıl duruma gelmiş inanışları -kimilerince Apollon kültü olarak adlandırılan- ezoterik öğretisi içinde eritme yöntemine başvurmuştur. Örneğin Orfe, Yunanlara “eski ilahınız Diyonizos yoktur” demek yerine “Diyonizos aslında tezahür etmiş İlahi Kelam’dır ve bu, insanların içinde sezgi ve vicdan tarzında belirir” demeyi tercih etmiştir. Orfe, elinde kozalak başlı bir asa taşırdı. Adı (Orfe ya da Arfa) inisiyelerinin kendine hitap biçiminden doğmuş olup “ışığıyla şifa veren” anlamına geliyordu. Kurduğu inisiyatik organizasyonun merkezi olan Delf’teki Apollon Tapınağı’nın kapısı üzerinde ünlü “kendini bil!” sözü yazılıydı. Grek mitolojindeki birçok öğe ve öykü Orfe’nin kurduğu inisiyasyon merkezinden ihraç olmuş sembollerden ibarettir. Orfe’nin inisiyatik öğretisinde kullanılan sembollerden bazılarıEvridiki, aether, Tartaros, yeraltına iniş, organlara ayrılma, kartal, iki yılanlı asa, titanlar, ateş, meşale, Phanes, Apollon, gnöthi scauton (kendini bil), küre, Lethe çeşmesi, Mnémosyne çeşmesi, Moira ya da Moira’lar, Erinyeler, kozmik yumurta, süt, şarap, yay, yılan ve Zagreus’tur. 

5 Pisagor ve Platon gibi birçok inisiyenin yararlandığı Orfe’nin öğretisi, diğer ezoterik ekollerde de görüldüğü gibi, sürekli olarak tekrar doğuş ilkesini esas almaktaydı. Amaç, insanın semavi yanına zıtlık gösteren, Titanlarla simgelenen dünyevi, maddi tutkuları, nefsani arzuları yenerek kurtuluşa varmaktı.

6 ORPHEUS Etiket Süreci Orpheus Etiketine Başvurunun Yapılması ( ) Ön Değerlendirme Süreci Ön Değerlendirme Sonuçlarına Göre Uygulama Esaslarımızın revizyonu Üniversite Senatosunun Kararı ( ) Orpheus Etiket Komisyonunun Değerlendirme Ziyareti ( ) Orpheus Etiketine Uygun Uygulamaların Başlatılması ve Örneklerle Kanıtlanması Orpheus Etiketinin Alınması ( )

7 DOKTORA EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI
(Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 28813Sayılı Resmi gazetede 6 Kasım 2013’de yayımlandı. SBE Lisansüstü öğretim ve sınav uygulama esasları, ’de revize edildi.) Öğrenci Kabul Koşulları: 60 ALES/ GRE/ GMAT (ilgili puan türü) ya da 50 TUS + 60 YDS Danışmanlık Adaylığı Koşulları: Projesi (konusu) olmalı ve etik kurul başvurusu yapmış olmalı (Eğitim dönemi başında etik onay alınmış olmalı) Önceki doktora tezlerini "genişletilmiş SCI" kapsamında yayınlamış olmalı Başvuru ile birlikte (öğrenim süresini aşmış öğrenciler hariç) 5’den fazla doktora öğrencisi bulunmamalı Profesör, Doçent ya da doçentlik kriterlerini sağlayan en az 3 yıl deneyimli Yrd. Doç. olmalı Kontenjanlar, mevcut proje/ tez konusu sayısına göre belirleniyor. Web sitesinde danışman adayları ve tez konuları duyuruluyor. Öğrenci adayları ile danışman adayları sınav öncesinde görüşüyor.

8 1. Yarıyıl: 2. Yarıyıl: Doktora Girişi Sınavı:
Anabilim Dalı danışman adayları, SINAV jürisinde bulunur. Sınav sonucunda kazanan öğrenciler duyurulur. Bu aşamada, öğrencinin tezi geniş çerçevede belirlidir. Doktora Süresi ve Ders Yükü: Öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından en az 21 kredi ve en çok 30 kredi olmak koşulu ile en az 7 ders, tez önerisi ve tezle ilgili araştırma konuları, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. 1. Yarıyıl: Birinci yarıyılın başında, öğrencinin danışman ataması yapılır. Öncelikle 30 AKTS’lik derslerini seçer. Akademik takvime uygun sınavlarına girer. Birinci yarıyıl sonuna veya en geç ikinci yarıyıl başına kadar "Tez İzleme Komitesi" oluşturulur. 2. Yarıyıl: 30 AKTS’lik derslerini seçer ve sınavlarına girer. İkinci yarıyıl sonuna kadar, öğrenci Tez İzleme Komitesi önünde "Tez Önerisini" savunur. Savunma tarihinden 3 hafta önce, danışman Tez İzleme Komitesi Üyelerini Enstitü’ye bildirir. Öğrenci tez önerisini, sözlü savunmadan 2 hafta önce Tez İzleme Komitesi üyelerine teslim eder.

9 3. Yarıyıl: (2. yarıyıl sonuna kadar) Tez Önerisi Savunması
TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI (2. yarıyıl sonuna kadar) Tez Önerisi Savunması başarılı mı? Danışman ve Tez Projesi değişti mi? HAYIR EVET HAYIR En geç 3 ay içinde 2. tez önerisi savunması EVET En geç 1 ay içinde 2. tez önerisi savunması Tez Önerisi Savunma tutanakları 3 gün içinde Enstitüye gönderilerek tez aşamasına geçilir. Tez Önerisi Savunması Evet 3. Yarıyıl: TEZ’e ve Derslere (30 AKTS’lik) devam - Sınavlar Tez izleme komitesi toplantısı (6 ayda bir) RED Aynı revizyonlar tekrar edilir.

10 DOKTORA YETERLİK SINAVI
YETERLİK SINAVI: Dördüncü yarıyılın sonuna kadar girilmelidir. Yeterlik sınavı, “Doktora Yeterlik Komitesi” tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sürekli görev yapmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca seçilen kişiden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı “Doktora Yeterlik Sınav Jürileri” ni, enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturur. Öğrencinin, “Danışman görüşü” yeterlik jürisine sunulur. Yeterlik jürisi 1’i anabilim dalı dışından, 1’i üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur.

11 Dersler 90 AKTS değerindeki ders 3 (üç) yarıyılda tamamlanmalıdır.
Dördüncü yarıyılda ise; eğer varsa başarılı olunamayan dersler ya da öğrencinin isteğine göre fazla ders alınabilir. 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl 5. Yarıyıl 6. Yarıyıl 7. Yarıyıl 8. Yarıyıl 8 AKTS Tez ile ilgili Araştırma Konuları-I 22 AKTS DERS 10 AKTS Tez ile ilgili Araştırma Konuları-II 20 AKTS DERS 12 AKTS Uzmanlık Alanı 18 AKTS DERS 30 AKTS Tez Çalışması YETERLİK SINAVI

12 Tezle İlgili Araştırma Konuları- I
Bu dersin amacı: Ders öğrencinin tez danışmanı ile yürütülecek olup, öğrencinin gerek doğrudan tezi ile ilgili gerekse tezi ile ilişkili konularda problemleri tanımlamasını, bu konu ile ilgili literatüre hakim olmasını en az bir araştırma konusu için problemin tanımını ve önemini ortaya koyacak bir literatür derlemesi hazırlamasını hedeflemektedir. Bu dersinin öğrenme çıktıları: Tezi ile ilgili alanda literatür tarayabilir. Elde ettiği literatürü sentez edebilir. Akademik yazım kurallarını bilir. Bilimsel makalenin bölümlerini ve içeriklerini bilir. Tezi ile ilgili alanda bilimsel araştırma makalesi ve/ veya derleme yazabilir.

13 Tezle İlgili Araştırma Konuları- II
Bu dersin amacı: Ders öğrencinin tez danışmanı ile yürütülecek olup, öğrencinin tezini ya da tezi ile ilgili konulardan en az bir konuda araştırma planlayabilmesini hedeflemektedir. Bu dersinin öğrenme çıktıları: Tezi ile ilgili alanda literatürü takip edebilir. Tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda öneri hazırlama kurallarını bilir. Tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda öneri yazabilir. İlgili etik kurullara tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda öneri hazırlayabilir. Tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda ilgili etik kurula başvuru yapabilir.

14 4. Yarıyıl: Tez’e ve AKTS tamamlayıcı derslere devam - Sınavlar
Tez İzleme Komitesi Toplantısı 4. Yarıyıl Sonuna Kadar: YETERLİK SINAVI YETERLİK SINAVI başarılı mı? 5. yarıyıl sonuna kadar tekrarlama HAYIR EVET İkinci kez başarılı mı? EVET 5., 6., 7., 8., ……12. Yarıyıllar Teze devam Konferanslar / kurslara katılım Tezle ilgili bildiri / yayınlar HAYIR Tezini teslim ediyor mu? En erken: 6. yarıyıl sonu En geç: yarıyıl sonu Aynı uygulama devam eder. “Gerekli görüldüğü durumlarda; yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir.” KAYIT SİLME YOK !!! EVET

15 Doktora Yeterlik Sınavına Girebilmek İçin:
Derslerini başarılı olarak tamamlamış olması; ARBİS formatında bir özgeçmişinin ve aşağıda belirtilen belgelerin bulunduğu portfolyosunu sunması gerekmektedir. Dosyasında; En az bir adet tez konusu ile ilişkili, ulusal/ uluslararası hakemli bir dergiye göre hazırlanmış (elektronik dergi olabilir) ve adayın ilk iki isimden biri olduğu makale/ derleme/ araştırma makalesi/ olgu sunumu teslim yazısı, En az bir adet bilimsel toplantıda yapılmış sözlü/ poster sunum özeti ve bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Doktora yeterlilik sınavı, “yazılı ve sözlü” olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavlarının yazılı bölümü; portfolyo sunumu, manuskript, en az 1 adet bilimsel toplantıda sözel/ poster sunumunun belgelendirilmesi ve ARBİS formatında özgeçmiş sunumundan oluşur. Yazılıda, bunlara ek olarak bilimsel sorular yer alır. Yeterlik sınavlarının sözlü bölümü ise; manuskriptin sunulması ve bilimsel olarak değerlendirilmesi şeklindedir. Buna ek olarak çalıştığı alanla ilgili sorular yer alır.

16 Doktora Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin:
Tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde en az 2 adet yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de dergiye gönderilmiş olarak hazırlanmış TOPLAM 3 ADET araştırma makalesi sunulmalıdır. Bu makalelerden en az ikisi genişletilmiş SCI/ SSCI (ya da SCI/ SSCI kapsamında indekslenen) dergilerde olmalıdır. Yayına kabul edilmiş bir makalenin dergi İMPAKT FAKTÖRÜ 4 ve YUKARISI ise, ilk isim olmak kaydıyla, iki yerine tek makale de kabul edilebilir. Aday üç makaleden en az birinde birinci isim olmalıdır. Projesi ile ilgili ulusal/uluslar arası PATENT kuruluşlarına başvurusu inceleme aşamasına gelmiş olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz. Bu kişilerin diğer yayınları için yukarıdaki şartlar geçerlidir. Ayrıca, tüm öğrencilerin tezi ile ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az 1 kez sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması şartı, tez savunma sınavına başvuru için aranır.

17 DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI
Tez danışmanınca tezi (ve tezle ilgili makaleleri/ patenti, vb) kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavına girmek için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş 8 kopyasını enstitüye iletir. Makaleler ve diğer bilgiler (özgeçmiş, Etik kurul onayı) tezin ekler bölümünde bulunmalıdır. Tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az ikisi üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere altı asil iki yedek üyeden oluşur. Danışman oy kullanamaz ve jüri başkanı olamaz. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Jüri Başkanı, jüri üyeleri tarafından sınavın başlangıcında belirlenir. Sınav sırasında Üniversite dışında bulunan üye(ler) gerektiği durumlarda elektronik iletişim yolu ile sözlü sınava katılabilir. Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Enstitü’ye bağımsız yazılı değerlendirmelerini iletirler. Bu değerlendirmeler öğrenciye bildirilir ve öğrenci tez savunma sınavına, varsa gerekli düzeltmeleri yaparak katılır. Jüri, tezin tesliminden sonra en geç iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, altmış dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Tez sınav yeri Enstitü tarafından belirlenir ve Enstitüden bir görevli (Akademik / İdari personel) de bulunur.

18 En geç 6 ay içinde düzeltme yapılarak 2. kez Tez Sınavına girilir.
Sınavdan EN AZ 1 AY ÖNCE tez sınavı jüri üyesi (3’ü tez izlem komitesinden ve en az ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi) ve tarih bildirimi ve jüri üyelerine ciltsiz tez ve makale teslimi yapılır. DOKTORA TEZ SINAVI (izleyiciye açık olarak yapılır) En geç 6 ay içinde düzeltme yapılarak 2. kez Tez Sınavına girilir. RED DOKTORA TEZ SINAVI (izleyiciye açık olarak yapılır) KABUL KABUL En geç 1 ay içinde ciltli 2 kopya tez, makale, tez veri formu, İngilizce ve Türkçe tez özetleri, Mezuniyet için gerekli olan tüm belgeler Enstitüye teslim edilir. RED Aynı uygulama devam eder. DOKTORA DİPLOMASI

19 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Öğrenci ve Danışmanın Ahengi Dileklerimle…


"“ORPHEUS ETİKETİ” DOKTORA EĞİTİMİNDE UYGULANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları