Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Orhan DEĞER K.T.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Orhan DEĞER K.T.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Orhan DEĞER K.T.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2 Ortak Lisansüstü Programları Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete “Yükseköğretim kurumlarının yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları tesisi hakkında yönetmelik” Madde 1 :Amaç Türkiyedeki yükseköğretim kurumları aralarında işbirliği tesis edebilirler.

3 Amaç Madde 4: İki üniversite ortak diploma hazırlayabilir. Madde 5 (Amaç): Ortak programların amacı, iki kurum arasındaki akademilerin işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkan vermek

4 Programın esasları Madde 6: Programın başlatılması Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında, bu yönetmelik hükümleri ile uyumlu bir protokol yapılıp Yükseköğretim Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır. Madde 7_14: Yönetmeliğin diğer maddeleri ortak programlara öğrenci kabulü (m.7), öğrenim ücretini ödeme usulü (m.8), eğitim süreleri (m.9), ortak diploma (m.10), ortak programların işleyişi (m.11-14) başlıklarını içermektedir.

5 ÜNİP Bu yönetmeliğin yayınlanmasında Bölge Üniversiteleri arasında Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) toplantılarının her yıl en az 3 kez çeşitli üniversitelerin organizasyonunda yapılması ve bu toplantıların en önemli gündem maddesinin ortak programlar olmasının etkisi büyüktür.

6 ÜNİP

7 İlk yazışma K.T.Ü Rektörlüğü gerek bu toplantılarda alınan kararlar gerekse mezkür yönetmeliğin çıkmasıyla, 15.05.2007 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile ilk yazışmayı yapmıştır (Sayı:407/918). Burada amaç, yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi’nin doktora programı olmayan bazı anabilim dalları için ortak doktora programı açılmasıdır. Atatürk Üniversitesi ile işbirliğinde hem coğrafi yakınlık, hem de bu üniversitedeki Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuvvetli akademik kadrosu dikkate alınmıştır.

8 YÖKnun cevabı YÖK Başkanlığı, K.T.Ü nin bir yazısına cevaben ortak programların hangi alanlarda açılacağına kendi imkanları dahilinde üniversilerce karar verilerek önerilerinin YÖK ‘nun onayına sunulması gerektiğini belirtmiştir (14.06.2007 tarih ve 2223 sayılı yazı).

9 Protokole doğru Ortak doktora programlarının Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dallarında açılması kararı Atatürk Üniversitesi yetkili kurullarında da görüşüldükten sonra27.06.2007 tarihinde “Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında Diş Hekimliği Fakültesinin çeşitli anabilim dallarında ortak doktora programı açılmasına ilişkin protokol” iki üniversite rektörü tarafından imzalandı.

10 Ortak protokol Ortak protokolün IV.maddesi öğrenci başvurusu- kayıt kabul esaslarını vermektedir. Buna göre, a)Ortak doktora programına başvuracak öğrencilerin programın açıldığı üniversitenin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliklerinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir. Örneğin, KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programları için ALES puanı en az 70, Diş Hekimliği mezuniyet transkript not ortalaması 2.60/4.00 olmalıdır.

11 Ortak protokol :sekreterya b)Ortak doktora programının sekreteryası programın açıldığı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülür. c)Öğrenci alımı için ilan, başuru kabulü, değerlendirme ve sınav işlemleri sekreterya ile görevli enstitü tarafından yürütülür.

12 Ortak protokol: değerlendirme ve sınavlar d)Ortak doktora programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi ve giriş sınavı, yeterli öğretim üyesi var ise üçü sekreteryayı yürüten enstitünün anabilim dalının ilgili bilim dalından, ikisi diğer enstitünün anabilim dalının ilgili bilim dalından olmak üzere beş kişilik jüri tarafından yapılır ve ilgili Enstitü tarafından ilan edilir. Öğrenci, tüm kayıt kabul ve öğrenim ücreti ödeme işlemlerini yasal süresi içinde ilan edilen enstitü ile yürütür ve bu enstitünün yönetmeliğine tabidir.

13 Ortak protokol :önemli e)Her iki üniversitenin öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri başvuru koşullarını sağladıkları ve sınavda başarılı oldukları takdirde ortak doktora programına kayıt yaptırabilirler

14 Ortak protokol :mali hükümler Ortak protokolün VI. maddesine göre, ortak doktora programında görevlendirilecek öğretim üyelerine 2547 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre (40/d, 39) ödeme yapılır.

15 Ortak protokol :diploma Ortak protokolün VII. Maddesine göre, mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenciler için Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörleri tarafından ortak diploma düzenlenir.

16 Ortak protokol:yürütme ve yürürlük IX. yürütme ve yürürlük maddesine göre, protokol, anabilim dallarının öğretim üye sayılarındaki değişmeler dikkate alınarak iki yılda bir gözden geçirilir. Uygulama hakkında durum değerlendirmesi yapılarak belirlenen aksaklıklarla ilgili önlemler alınır.

17 YÖK Genel Kurulu kararı Bu protokol imzalandıktan sonra her bir anabilim dalı için hazırlanan doktora programı açma dosyaları YÖK’na gönderildi (24.07.2007). 23.08.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında konu incelenerek, olumlu karar 04.09.2007 tarih ve 3209 sayılı yazı ile K.T.Ü Rektörlüğüne bildirildi.

18 Prosedürler Bundan sonra K.T.Ü tarihinde (belki de Türk Üniversiteler tarihinde) ilk defa iki üniversite arasında ortak doktora programı açılması için gereken prosedürler hızlı bir şekilde zamanla yarışılarak başlatıldı (Enstitü’nün diğer programları için bütün işlemler bu tarihe kadar bitirilmişti).

19 Kontenjan ve ilan Önce 10.09.2007 tarihli K.T.Ü sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Diş Hekimliği Fakültesi’nin kontenjan isteklerini görüşerek doktora programı için toplam 17 kontenjanı (Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı 3,Ortodonti 3, Pedodonti 3, Periodontoloji 3, Protetik Diş Tedavisi 4, Oral Diagnoz ve Radyoloji 1) belirledi ve ilana çıkıldı(Diğer Diş Hekimliği Anabilim dalları için normal doktora programları daha önce açılmıştı).

20 Mülakat sınavı 15.10.2007 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu’nda ortak doktora programları giriş mülakat sınav jüri üyeleri protokolün IV.maddesine göre belirlendi. Atatürk Üniversitesi’nden jüriye katılacak toplam 12 öğretim üyesinin üç günlük yolluklu görevlendirilmeleri yapıldı. Mülakat sınavları 22.10.2007 de yapılarak 17 doktora öğrencisi programa kayıt yapmaya hak kazandı.

21 2007-2008 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında benzer işlemlerle çeşitli anabilim dallarına 11 doktora öğrencisi kayıt yaptırmaya hak kazandı. Dolayısıyla, Atatürk Üniversitesi-KTÜ Ortak Doktora Programı toplam 28 doktora öğrencisiyle başlatıldı.

22 Avantajlar ve dezavantajlar Kuvvetli yanları birleştirme Üniversiteler arası işbirliği Ders ve uygulama programları Mali konular


"Prof.Dr.Orhan DEĞER K.T.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları