Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU RESERTİFİKASYON ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU RESERTİFİKASYON ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU RESERTİFİKASYON ESASLARI
Dr. Filiz Koşar TGHYK YK Başkan Yardımcısı

2 Çıkar Çatışması Beyanı
Bu konu ile ilgili olarak herhangi bir kurum veya firma ile çıkar çatışmam yoktur.

3 Resertifikasyon Yönergesi ile belirlenmiştir

4 TANIM TGHYK tarafından Yeterlik Belgesi verilen Göğüs Hastalıkları uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir. Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. 

5 AMAÇ Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek
Bilgi ve beceri düzeyini arttırmak  Koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet kalitesini yükseltmektir

6 Başvuru Koşulları En az 10 yıl önce TGHYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak Belirtilecek resertifikasyon yöntemlerinden biri ile gerekli başvuru belgelerini sağlayıp, başvuruyu gerçekleştirmek

7 Resertifikasyon Yöntemleri
TGHY sınavının teorik ve pratik bölümlerine  girmek ve başarılı olmak  TGHY sınavının  teorik bölümüne tekrar girip başarılı olmak  ve ek olarak belirtilecek etkinliklerden her yıl en az 30 olmak üzere on yıl içinde toplam en az 300 kredi almış olmak veya Ayrıntıları belirtilecek etkinliklerden her yıl en az 50 olmak üzere on yıl için toplam en az 500 kredi almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 500 krediye ek olarak on yılı geçen her yıl için ek en az 50 kredi almış olmak.

8 Nereye - Kime Yapılır? Resertifikasyon başvuruları her yıl Eylül ayında TGHYK Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır Başvurular TGHYK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon (Resertifikasyon Değerlendirme Komisyonu) tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı  rapor  Yürütme Kurulunda görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlilik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler  başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.

9 Yeni Belgelerin Süresi
Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte olan  Resertifikasyon Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere tekrar başvurabilir

10 Etkinliklerin kredilendirilmesi
 Resertifikasyon için dört temel alanda kredi alınabilir. STE kredisi (Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim) CME, EBAP, ABIM kredileri Bildiri veya konuşma veya oturum başkanlığı Yayın On yılda alınacak krediler bu alanların herhangi birisinden veya birkaçından olabilir.

11 Nelerden Kredi Verilir?
TTB tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı (STE/SMG) Uluslararası kredilendirme kurumlarınca [American Board of Internal Medicine (ABIM), European Board for Accreditation in Pneumology (EBAP) vb.] kredilendirilmiş uluslararası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımlarından alınan CME kredileri Tanımlanan toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak, veya poster ve sözlü sunum ile katılmak  Yapılan bilimsel yayınlardan alınan krediler

12 Başvuru dosyası içeriği
Başvuru dilekçesi Kısa özgeçmiş Önceki  Yeterlik Belgesi örneği  Eğer varsa TGHY sınav sonuçları  Göğüs Hastalıkları alanında Ulusal bilimsel toplantılarda TTB tarafından verilmiş STE-SMG kredi belgeleri Göğüs Hastalıkları alanında uluslararası toplantılarda uluslar arası kredilendirme kurumları tarafından verilen CME kredi belgeleri Belirtilen toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak veya poster ve sözlü sunum ile katılınmış ise bunu belgeleyen toplantı programı örneği Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların listesi

13 Geçici madde Yönergenin geçerliliği TGYK Genel Kurulunda kabul edildikten beş yıl sonra başlamaktadır. Beş yıl sonra resertifikasyon için başvuracak adayların bu yönergenin maddesini taşıması veya madde 4.1.2, ve de belirtilen puanların en az yarısını almış olması gerekir. Yönerge uygulamaya girinceye kadar beş yıl süre ile daha önce verilen Yeterlilik Belgelerin geçerliliği devam etmektedir. 

14 Geçici Maddenin Anlamı
Yönerge 2011 Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Süresi dolan 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Yeterlik belgeleri nisan 2016’ya kadar geçerli olup, eylül 2015’de resertifikasyon için başvurmaları tavsiye edilebilir. Daha erken de olabilir. Teorik sınava girecekse her yıl en az 15 olmak üzere on yıl içinde (ardışık olmayabilir) toplam en az 150 kredi almış olmak. Teorik sınava girmeyecekse her yıl en az 25 olmak üzere on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 250 kredi almış olmak.

15 Puanlama Etkinlik Alanı Etkinlik Kredi Değeri 5.1
Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı TTB tarafından verilen STE-SMG kredilerinin toplamı 5.2 Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı Bu toplantılardan alınan toplam CME kredisi

16 TTB Kartları ile kişisel sayfaya girilmeli Son 6 yıl STE kredi puanı görülüyor
Eksik ve yanlışlar çok fazla önce ilgili Derneğe sonra Derneğinde ilgili Firmaya kongre kaydını girmesi için ve sonra TTB ‘ye kişiyi girmesi için başvurusu gerekiyor

17 TTB sayfanızdan son 5 yıl STE kredi puanı içeren sertifika da veriliyor

18 Puanlama Etkinlik Alanı Etkinlik Kredi Değeri 5.3
a) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılım 5 2 b) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılım c) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda bildiri sunmak NOT: Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır

19 Puanlama Etkinlik Alanı Etkinlik Kredi Değeri 5.3
e) Uluslar arası  toplantılara konuşmacı olarak katılım 25 10 7 f) Uluslar arası  toplantılara oturum başkanı olarak katılım g) Uluslar arası  toplantılarda bildiri sunmak NOT: Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır

20 Puanlama Etkinlik Alanı Etkinlik Kredi Değeri 5.4 25 15 10 7 5 2
SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için 25 SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için 15 SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için 10 SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için 7 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri için 5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer makalelerde 2

21 Puanlama Etkinlik Alanı Etkinlik Kredi Değeri 5.4 25 10 5
SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için) 25 SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizinde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için) 10 Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl) 5 Uluslar arası kitap ya da kitap bölümü yazmak Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak

22 UNUTMAZSANIZ RESERTİFİKASYON ÇOK KOLAY
Sonuç TTB Kartlarınızı STE/SMG ile kredilendirilmiş etkinliklere katılırken ve ayrılırken okutmayı, Uluslar arası toplantılardan da CME vb kredi almayı Kredilendirilmiş toplantılarda konuşmalar ve oturum başkanlıklarınızı belgelemeyi Yayınlarınız ve veya editörlüklerinizi belgelemeyi UNUTMAZSANIZ RESERTİFİKASYON ÇOK KOLAY

23 Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Resertifikasyon için başvurularınızı değerlendirmeyi beklemektedir Teşekkürler….


"TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU RESERTİFİKASYON ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları