Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI YARIYIL AŞAMA FAALİYET 1 Ders 1. yarıyıl başında Danışman Ataması yapılır. Ders kayıtları, danışmanın kontrolünde yapılır. Müfredata göre açılan kredili derslerden en fazla 4 tanesine ve Uzmanlık Alan Dersine (zorunlu) kayıt yapılır. 2 Ders kayıtları, danışmanın kontrolünde yapılır. Müfredata göre açılan kredili derslerden en fazla 3 tanesine, Uzmanlık Alan Dersine (zorunlu) ve seminer dersine (zorunlu) kayıt yapılır. 3 Tez Uzmanlık Alan Dersine (zorunlu), Tez Dersine (zorunlu) ve verilmemişse seminer dersine kayıt yapılır. (Toplam 21 kredilik 7 ders alınmamışsa kredili derslere de kayıt yapılabilir) Bu yarıyıl sonuna kadar, Tez konusu belirlenerek Enstitü’ye bildirilir. (Tez konusunu bu dönemde bildirmeyen öğrenciler takip eden dönemde tezi bitirmek için başvuru yapamaz- (Öğrenciler, Proje Çalışması kapsamında tez konularını daha önceki dönemlerde de verebilir. Öğrenciler Tez Konularını daha önceki dönemlerde vermiş olsalar bile Yüksek Lisans Tezine 3. Dönem yazılır.) 4 Bu dönem tez bitirmek* için tez teslim dilekçesi (ilk teslim) ve ekleriyle birlikte başvuru yapılabilir. * 4. Dönem başından itibaren tez savunma sınavına girmek için başvuru yapılabilir. Başvuru sırasında tezle birlikte transkriptin de enstitüye teslim edilmesi gerekir. Bu sebeple bu dönem alınan derslerin notları, (kredili dersler ve seminer) savunma başvurusundan en az 1 hafta önce Enstitüye ulaştırılmalıdır. Memur-Miraç DURMUŞ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2 Tez Hakkında Kabul-Düzeltme-Ret Kararları
TEZ TESLİM REHBERİ Yüksek Lisans öğrencilerimiz, Tez Teslimi ve sonrasındaki işlemleri aşağıda belirtilen aşamalardan kolaylıkla takip edebilir. *Öğrenciler aşağıda yazılı hususları eksiksiz olarak yapmalı ve takip etmelidir. Aksi durumda Enstitümüz sorumlu olmayacak ve tüm sorumluluk öğrencinin olacaktır. 1. Aşama: *Öğrencilerimizin Enstitümüze bildirdikleri ve Yönetim Kurulunda onaylanan tez konusu adlarıyla, tez teslimi yaparken vermiş oldukları tez konusu adları aynı olmalıdır. Öğrenciler Tez Konularını 2 farklı şekilde değiştirebilir. -Tez tesliminden en az 10 iş günü önce Tez Konusu Değişikliği Formu’nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edebilir (Tez çalışmasının içeriği değişiyorsa öğrenci tezini en erken bir dönem sonra sunabilir). -Öğrenci tezini Enstitümüze Yönetim Kurulundan geçmiş hali ile teslim eder. Bütün işlemleri Yönetim Kurulundan geçmiş ismiyle sürdürür, öğrenci tez savunma sınavına girer ve burada Jüri Tez Savunma Sınav Raporu’nda Tez Başlığının değişmesini uygun bulduğu taktirde Öğrencinin tez Konusu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilir. Öğrenci bu süreçten sonraki bütün işlemlerini Yeni Tez Konusu ile sürdürür. *Tez Tesliminde öğrenciler aşağıda belirtilen belge ve tezleri Enstitüye teslim eder. -Tez Teslim Dilekçesi (İlk Teslim) -5 adet ciltsiz tez -Transkript (Öğrenciler transkriptlerini alabilmek için Uzmanlık Alan Dersi Notunu danışmanlarından Sınav Not Çizelgesi ile birlikte almalı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederek bu notunu transkriptine işletmelidir. Uzmanlık Alan Dersi notunu transkriptine işleten öğrenciler Enstitümüze gelerek Transkriptini alabilir). 2. Aşama: *Öğrenci tezini teslim ettikten sonra, Enstitü öğrencinin jürisini belirlemek için Anabilim Dalı Başkanlığına Jüri yazısını yazar. (Anabilim Dalı Başkanlığı 15 gün içerisinde yazıya cevap vermelidir.) 3.Aşama : * Tez Jürisi Öneri Formu hazırlanarak Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir. 4. Aşama: Belirlenen jüriler Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp onaylanır. 5. Aşama : *Yüksek Lisans Tez Jürisi, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara varıldıktan sonra, Enstitü tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına üst yazı ile kurul kararı bildirilir ve öğrencinin savunma sınav tarihi istenir. *Bu aşamada öğrenci “Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu” ve 10 adet “Tez Savunması ilanı Formu” nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. *Savunma sınav tarihi en erken Enstitü Yönetim Kurulu tarihinden itibaren 1 hafta sonrası için belirlenebilir. Bu tarih daha erken olamaz. 6. Aşama : *Enstitü tarafından 3 asıl 2 yedek olmak üzere belirlenen Jüri Üyelerine tez savunma tarihine ilişkin üst yazı yazılır. Üst yazı ekinde Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formları ve tezler, Jürilere dağıtılmak üzere öğrenciye teslim edilir. Tezlerin dağıtımından tamamen öğrenci sorumludur. * Tezlerin ve Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formlarının Jüri üyelerine ulaşmasını takip eden en geç 1 ay içerisinde savunma sınavına girilir. Bunun için sınav tarihinden en az 1 hafta önce tezin son hali ciltsiz olarak Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu ile birlikte jürilere ulaştırılır. Tez Hakkında Kabul-Düzeltme-Ret Kararları *Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci savunma sınav hakkını kaybeder ve ancak takip eden yarıyıl tekrar savunma sınavına girebilir. Bu durumu 1 kez daha tekrarlayan öğrencinin tezi reddedilir. *Tez Savunma Sınavı sonucunda, Jüri tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verebilir. Tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde teze son halini vererek, tez teslim dilekçesi (son teslim) ve ekleri ile birlikte tezini enstitüye teslim eder ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mezun edilir. Tezini ve gerekli evrakları belirtilen süre içerisinde Enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin mezuniyeti takip eden döneme bırakılır. *Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içerisinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. *Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve bu öğrenciler tez savunma sınavına en erken 1 dönem sonra girebilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Memur-Miraç DURMUŞ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

3 TEZ TESLİM REHBERİ Memur-Miraç DURMUŞ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans öğrencilerimiz, Tez Teslimi ve sonrasındaki işlemleri aşağıda belirtilen aşamalardan kolaylıkla takip edebilir. *Öğrenciler aşağıda yazılı hususları eksiksiz olarak yapmalı ve takip etmelidir. Aksi durumda Enstitümüz sorumlu olmayacak ve tüm sorumluluk öğrencinin olacaktır. 7. Aşama *Tez Savunma Sınavına giren öğrenci, savunma sonrası Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formlarını jürilerden alır. *”Tez Savunma Sınavı Raporu” Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısı ile 3 gün içinde Enstitüye teslim edilir. ÖNEMLİ: Öğrenci Tez savunma sınav tarihi itibari ile 1 (bir) ay içerisinde Tezle ilgili bütün işlemleri (düzeltme, ekler vs..) bitirerek, Tez Teslim Dilekçesi (son teslim) ve eklerini Enstitüye teslim etmelidir. 8. Aşama Tez Savunma sınavında veya Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formunda belirtilen düzeltmeleri yapılan tez, Tez Jüri Üyesi Tez Onay Formu ile birlikte öğrenci tarafından tekrar jürilere gönderilir. Jüri tezi kontrol ederek, Tez Jüri Üyesi Tez Onay Formunu doldurur ve bu form öğrenci tarafından jüriden alınır. 9. Aşama Jüriler tarafından verilen düzeltmeleri tamamlayıp Tez Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formlarını ve Tez Jüri Üyesi Tez Onay Formunu alan öğrenciler, Tezlerinin son halini Danışmanlarına onaylatır. Tezin son halini onaylayan danışman Tez Kontrol Formunu doldurarak imzalar. *Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci tezin içerisinde bulunan onay sayfasından en az 10 taneyi tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde hazırlamış olmalı ve bütün düzeltmeleri yaptıktan sonra Danışmana ve Jüri Üyelerine (asıl jüriler) imzalatmalıdır (Enstitüye kontrol için verilen 1 (bir) adet tezin içerisinde bu sayfa mutlaka olmalıdır). 10. Aşama *Danışmanı tarafından son hali onaylanan tezin 1 adet çıktısı (ciltsiz) alınarak Enstitüye teslim edilir. *Enstitü tarafından kontrol edilen tezde düzeltmeler varsa öğrenci bu düzeltmeleri yaparak 1 adet ciltsiz tezi tekrardan Enstitüye teslim eder. Bu işlem düzeltmeler tamamen tamamlanana kadar devam edebilir. 11. Aşama Öğrenci Düzeltilmiş tezi, savunma tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde, Enstitüden tez teslimi yapabilmesi için onay aldıktan sonra, “Tez Teslim Dilekçesi (Son teslim) ve bütün ekleriyle birlikte Enstitüye teslim eder. 12. Aşama *Öğrenci ciltli tezini ekleriyle birlikte Enstitüye teslim ederken, ciltli tezin içerisinde bulunan imza sayfası sadece Jüriler tarafından imzalanmış olmalıdır. *Cd ler oluşturulurken tezin içerisinde bulunan onay sayfası eksiksiz olmalıdır. Jüri imzaları, Enstitü müdürünün imzası ve Enstitü Mühürü bu sayfada eksiksiz olmalıdır . *Enstitü Müdürünün imzası sadece cdyi oluştururken 1 sayfa için alınır, Ciltli tezlerde kesinlikle Enstitü Müdürün imzası atılmamış olmalıdır. Enstitü Müdürü ciltli tezleri, öğrencinin mezuniyetinin görüşüldüğü Enstitü Yönetim Kurulunda imzalar. Örnek: Ciltli Tezlerin Onay sayfasında: Tez Danışmanı İmzası bulunmalı Jüri Üyesi İmzası bulunmalı Jüri Üyesi imzası bulunmalı CD içerisinde olacak Onay sayfasında: Enstitü Müdürü İmzası bulunmalı ve Enstitüce mühürlenmiş olmalıdır. ÖNEMLİ HUSUSLAR *Tez Teslimi ile ilgili bütün formlar Enstitümüz sayfası, Öğrenci İşleri Sekmesi, Genel Formlar, Yüksek Lisans Formları ve Doktora Formları sekmelerinde bulunmaktadır. Öğrenciler sadece Yök Tez Veri Formu’nu YÖK’ün sayfasından temin edeceklerdir. Mezuniyet tarihi, Enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyet kararının alındığı tarihtir. Memur-Miraç DURMUŞ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

4 TEZ TESLİMİNDE HAZIRLANACAK CD’LER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
*Öğrenciler aşağıda yazılı hususları eksiksiz olarak yapmalı ve takip etmelidir. Aksi durumda Enstitümüz sorumlu olmayacak ve tüm sorumluluk öğrencinin olacaktır. *Tez teslimi aşamasında (son teslim aşaması), tez teslim dilekçesi ve ekleriyle birlikte Enstitümüze teslim edilecek olan 3 adet cd içersinde; -Tezin tamamı “pdf” olarak hazırlanacak [Örnek-1], -Varsa, tez ekleri word dosyası formatında hazırlanıp, “WinRAR” programı ile sıkıştırılarak örnekteki gibi kaydedilecek [Örnek-2], -Tezin türkçe ve ingilizce özeti “iki ayrı word dosyası” formatında hazırlanacak [Örnek-3] ve [Örnek-4], Örnekler: referansno.pdf = Tezin tam metni [Örnek-1] referansno.rar = Tezin ekleri (varsa) [Örnek-2] referansnotr.word = Türkçe özet [Örnek-3] referansnoing.word = İngilizce özet [Örnek-4] *Cd içersindeki dosya isimleri kesinlikle tez veri formundaki referans numarasıyla başlamalıdır. Örnek: pdf = Tezin tam metni rar = Tez ekleri (varsa) 461701tr.word = Türkçe özet 461701ing.word = İngilizce özet *Tez tesliminde ilgili evraklarla birlikte Enstitümüze teslim edilecek olan 3 adet cd yukarıdaki şekilde hazırlanmadığı taktirde, tez teslim alınmayacaktır. ÖNEMLİ: Tezin tamamı pdf olarak hazırlanırken, tezin tam metni içersinde bulunan Jüri Üyeleri ve Enstitü Müdürü imzasının bulunduğu kısım, imzalatılmış ve Enstitümüz tarafından mühürlenmiş olmalıdır. Aksi halde öğrencinin tez teslimi ile ilgili işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Memur-Miraç DURMUŞ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


"YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları