Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Retrograd Otolog Prime Yönteminin Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Ve Hemogram Değerlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yeliz Koçoğlu Marmara Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Retrograd Otolog Prime Yönteminin Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Ve Hemogram Değerlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yeliz Koçoğlu Marmara Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Retrograd Otolog Prime Yönteminin Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Ve Hemogram Değerlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yeliz Koçoğlu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD. 1

2 Bu çalışmanın planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde rol alan araştırmacıların endüstri ile herhangi bir bağının bulunmadığını taahhüt ederiz.

3 KAN KORUYUCU YÖNTEMLER
Akut normovolemik hemodilüsyon Mini dolaşım sistemleri Mini kardiopleji Cell saver Ultrafiltrasyon Heparin kaplı sistemler Retrograd otolog prime

4 RETROGRAD OTOLOG PRİME (ROP)
KBP devrelerinin hastanın kendi kanı ile prime edilmesi - Panico ve Neptün ; 1959 (1) - Rosengart ve arkadaşları; 1998 (2) Avantajları Azalmış prime Azalmış hemodilüsyon Aneminin engellenmesi Maliyet ve hastaya ekstra girişim gerektirmeme 1.Surg Forum; Panico FG, Neptune WB; 10: 605-9, 1960. 2. J. Thorac Cardiovasc Surg. Rosengart TK; Feb; 115 (2): ; discussion 438-9, 1998.

5 AMAÇ Çalışmamızda ROP uygulamasının hemoglobin, hematokrit değerleri ve transfüzyon uygulaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. 5

6 Elektif açık kalp cerrahisi, n= 50 Randomize
HASTALAR VE YÖNTEM Elektif açık kalp cerrahisi, n= 50 Randomize Grup 1 (n=25, kontrol): Standart prime (1650 ml) Grup 2 (n=25, çalışma): ROP uygulandı (762±96 ml) 6

7 ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLME KRİTERLERİ
Ejeksiyon Fraksiyonu > %30 Hematokrit değeri % arasında Euro skoru değeri < % 6 İlk kez opere olan Erişkin dönem Altta yatan hematolojik hastalığı olmayan Bilinen bir kanama patolojisi olmayan Elektif şartlar

8 AŞAMA 1: ROP TORBASI TASARIMLI PERFÜZYON SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

9 AŞAMA 2 : ROP YÖNTEMİ İLE ARTERİYEL HATTIN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

10 AŞAMA 3 : ROP YÖNTEMİ İLE ARTERİYEL VE VENÖZ HATTIN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

11 AŞAMA 4 : ROP YÖNTEMİ İLE PERFÜZYON SİSTEMİNİN HASTA KANI İLE DOLDURULMASI

12 Takip Parametreleri; Ameliyat öncesi (t0) İndüksiyon sonrası ( t1)
Kardiopulmoner baypasın 10. dakikası (t2) Kros klemp sonrası 5. dakika (t3) Isınma tamamlandıktan sonra (t4) KPB sonrası 10. dakika (t5) Yoğun bakım ilk 6. saat (t6) Yoğun bakım ilk 12. saat (t7) 12

13 Takip Edilen Parametreler;
Hemoglobin, hematokrit düzeyleri Peroperatif ve postoperatif kan ve kan ürünü kullanımı KPB ve aortik kross klemp süreleri 24 saatlik drenaj miktarları Ekstubasyon zamanları YB ve hastane kalış süreleri

14 HASTA VERİLERİ Grup 1 Grup 2 P n % Cinsiyet Erkek 19 76% 20 80% 0,73
Grup 1 Grup 2 P n % Cinsiyet Erkek 19 76% 20 80% 0,73 Kadın 6 24% 5 20% Ort Ss Yaş 57,68 11,43 55,72 12,40 0,553 Boy(cm) 170,36 9,00 168,12 6,21 0,142 Kilo(kg) 77,72 10,66 79,80 8,70 0,472 BMI 26,99 4,83 28,29 3,33 0,090 BSA (M2) 1,91 0,15 0,11 0,946 EF % 50,80 6,32 54,04 6,93 0,089 ES% 2,42 1,81 1,48 1,38 0,055

15 Grup 1 Grup 2 Kross Klemp Süresi (dk) KPB Süresi(dk) p Ort Ss 110,72
35,01 107,04 39,65 0,641 KPB Süresi(dk) 158,76 36,79 148,20 41,88 0,240

16 SONUÇLAR Hematokrit Değerleri
KPB girişi (p<0,05) Grup 1: % 24,05±3,5 Grup 2: %29,56±4,52 Kros Klemp Sonrası (p<0,05) Grup 1: %26,55±3,41 Grup 2: %30,13±4,03 Isınma Sonrası (p<0,05) Grup 1: %27,84±3,24 Grup 2: %31,42±3,95   KPB sonrası (p<0,05) Grup 1: %29,58±3,21 Grup 2: %33,35±3,26  

17

18 Hemoglobin Değerleri KPB girişi (p<0,05) Grup 1: %7,79±1,26
Kros Klemp Sonrası (p<0,05) Grup 1: % 8,62±1,16 Grup 2: % 9,85±1,41) Isınma Sonrası (p<0,05) Grup 1: % 9,57±1,09 Grup 2: % 10,89±1,18)   KPB sonrası (p<0,05) Grup 1: % 8,91±1,08 Grup 2: % 10,26±1,33

19

20 SIVI DÜZEYLERİ Grup 1 Grup 2 P Drenaj (cc) 1207,60 704,90 733,40
Ort Ss İdrar (cc) 1462,00 631,01 1698,60 656,74 0,076 Denge (cc) 113,60 631,13 276,00 1025,40 0,351 Drenaj (cc) 1207,60 704,90 733,40 599,05 0,001 Anestezi Volüm Miktarı (cc) 2218,00 784,60 2366,00 1088,93 0,454

21

22 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIM BULGULARI
Grup 1 Grup 2 P Ort Ss KPB Kullanılan ES (Ünite) 0,32 0,69 0,04 0,20 0,077 Anestezi ES (Ünite) 2,76 1,33 1,72 1,54 0,008 Anestezi Tdp (Ünite) 1,84 1,1 1,44 0,91 0,142 Yb ES (Ünite) 2,32 1,65 0,80 1,11 0,001 Yb TDP (Ünite) 2,16 1,90 1,40 1,68 0,128 Yb Tromb (Ünite) 0,12 0,44 0,540 Servis ES (Ünite) 0,16 0,37 0,47 0,735

23

24

25 TOPLAM KAN VE KAN ÜRÜNÜ KULLANIMI
Grup 1 Grup 2 MW P Ort Ss İntraoperatif ES (ünite) 3,08 1,60 1,76 1,64 165,000 0,004 İntraoperatif TDP (ünite) 1,84 1,10 1,44 0,91 247,000 0,142 Postoperatif ES (ünite) 2,48 1,68 0,96 1,51 138,500 0,001 Postoperatif TDP (ünite) 2,16 1,90 1,40 236,000 0,128

26

27 DİĞER PARAMETRELER Grup 1 Grup 2 P Ort Ss Extübasyon süresi (saat)
7,56 5,06 6,88 4,02 0,800 YB süresi (gün) 2,40 0,95 2,36 1,11 0,684 Serviste kalış süresi (gün) 5,48 2,14 4,48 1,35 0,124

28 TARTIŞMA Kalp cerrahisinde en çok tartışılan konular arasında KPB'ın başlaması ile prime solüsyonunun meydana getirdiği hemodilüsyon, prime solüsyonu miktarı, kan transfüzyonları ve komplikasyonları yer almaktadır. Transfüzyon Komplikasyonları Solunumsal komplikasyonlar Bakteriyel enfeksiyonlarda artış Allerjik transfüzyon reaksiyonları Maliyet American Association of Blood Banks; 558-Vangelen-Tyler V. Bedhesda; 9, 2005.

29 ANEMİ!!! Komplikasyonları Yara yeri enfeksiyonları,
Serebral, renal, ve pulmoner fonksiyonlarda bozulma, YB ve hastanede kalış süresinde uzama, Mortalitede artış (1,2). Anemi Sınırları 70 yaş üzerinde 8gr/100 ml, 70 yaş altında 7gr/100 ml olarak kabul edilmektedir (3,4) 1.CritCare Med; KochCG et al; 34: , 2006.  2.İmplications on operative Crit Care Med; Habib RH et al; 33: , 2005.  3.Ann Thorac Surg; Jones JW et al; 49: , 1990 4.Ann Thorac Surg; Jones JW et al51: 541-6, 1991

30 Çalışmamızda Anemi Sınırları
En Düşük Hemoglobin Değeri Grup 1: 7,79 ±1.26 mg/dlt Grup 2 : 9,67±1,55 mg/dlt

31 LİTERATÜR Hou X ve ark.; 2009 Kardiyak cerrahi, Randomize, N=120
Grup 1 (n=60, kontrol): Standart prime Grup 2 (n=60, çalışma): ROP Transfüzyon ihtiyacı ; Grup 1: % 83.3 ve Grup 2: % 26.7 ROP yöntemi ile; Kan ve kan ürünü kullanımı daha az Eur J. Anaesthesiol Dec. Hou X. 26 (12): , 2009.

32 Severdija ve ark., 2011 Randomize, N=100
Kardiyak cerrahi, Randomize, N=100 Grup 1 (n=50, kontrol): Standart prime (1627± 108ml) Grup 2 (n=50, çalışma): ROP (782 ± 96 ml ) KPB sırasında en düşük Htc: Grup 1: % 22 ve Grup 2: % 26 ROP yönteminin; Dilüsyonel anemide azalma Kan ve kan ürünü daha az  Perfüzyon. 2011, 26 :

33 Vandewielea ve ark., 2013 Randomize, N=753
Kardiyak cerrahi, Randomize, N=753 Grup 1 (n=475, kontrol): Standart prime (1600 ml) Grup 2 (n=498, çalışma): ROP (475 ml ) ROP yönteminin; Kan transfüzyonlarının olumsuz etkileri ile başa çıkmada önemli  Interact CardioVasc Thorac Surg; Vandewielea K,16 (6): , 2013.

34 ROP Oldukça güvenilir, Düşük maliyetli,
Uygulanmasında ek personel ve yüksek teknolojik donanıma gereksinimi olmayan, Hasta için ciddi yan etkilerini bulunmayan ve hastaya ekstra girişim gerektirmeyen, 5-8 dakika gibi çok kısa sürelerde gerçekleştirilerek zaman kaybına yol açmayan, Dilüsyonu oluştuktan sonra değil oluşmadan engellemeye çalışan, Basit ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir.

35 YORUM ROP uygulamasının kan transfüzyonunun yan etki ve komplikasyonlarını azaltmakla kalmayıp, postoperatif drenaj miktarını da anlamlı olarak düşürdüğünü düşünmekteyiz.

36 TEŞEKKÜRLER


"Retrograd Otolog Prime Yönteminin Kan Ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Ve Hemogram Değerlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yeliz Koçoğlu Marmara Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları