Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kan transfüzyonunun Yan etkileri zKan transfüzyonu yararlı olduğu kadar aynı zamanda tehlikeli bir tedavi yöntemidir. Mortalite oranı küçük cerrahi girişimlere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kan transfüzyonunun Yan etkileri zKan transfüzyonu yararlı olduğu kadar aynı zamanda tehlikeli bir tedavi yöntemidir. Mortalite oranı küçük cerrahi girişimlere."— Sunum transkripti:

1 kan transfüzyonunun Yan etkileri zKan transfüzyonu yararlı olduğu kadar aynı zamanda tehlikeli bir tedavi yöntemidir. Mortalite oranı küçük cerrahi girişimlere oranla daha yüksektir. zBaşlıca ölüm nedenleri - Grup uyuşmazlığı z Akut kalp yetmezliği z- Hepatit z- Gr(-) bakteri sepsisleridir

2 Kan transfüzyonuna bağlı yan etkiler üç grupta toplanabilir zHemolitik reaksiyonlar zNonhemolitik immun reaksiyonlar zEnfeksiyöz komplikasyonlar

3 Hemolitik reaksiyonlar zAlıcıdaki antikorların transfüze edilen eritrositleri paçalanmasına bağlıdır. Transfüzyonun fazla olması intravasküler hemolize yol açar. Hemolitik reaksiyonlar geç ve erken olarak sınıflandırılır.

4 Akut hemolitik reaksiyonlar zAkut intravasküler hemoliz ABO uygunsuzluğu nedeniyle ortaya çıkar. Fatal seyreder. Uyanık hastada semptomlar zDöküntü zAteş zKusma zGögüs ve yan ağrısı

5 Anestezi altında semptomlar zVücut ısısında yükselme zAçıklanamayan taşikardi zHipotansiyon zHemoglobinuri zCerrahi alanlarda diffüz sızdırma şeklinde kanama

6 Tedavi: zKan transfüzyonu sonlandırılır. zYeniden kan ve hastanın grubu kontrol edilir. zKoagülasyon testleri, trombosit sayısı ve Hb değerleri kontrol edilir. zİdrar sondası yerleştirilir, hematüri kontrol edilir. zMannitol ve intravenöz sıvı ile osmotik diürez sağlanır. zDütük doz dopamin infüzyonu renal kanakymyny artyrmak için batlanyr. zHızlı kan kaybı olduğunda taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu gereklidir

7 Geç Hemolitik Reaksiyonlar zRh sisteminin non-D antijenleri veya Koll. Duffy. Kidd antijenlerine karty gelitir. Semptomlar 2-21 gün sonra ortaya çykar. Sarylyk ve hemoliz görülür. zTedavi zDestekleyicidir zTransfüzyon hemosiderozisi zGraft-versus-Hast hastalığı

8 Nonhemolitik İmmün Reaksiyonlar zAlıcının verici kanındaki akyuvarlar, trombositler ve plazma proteinlerine aşırı duyarlılığı sonucu gelişir. zFebril reaksiyonlar zÜrtikerial reaksiyonlar zAnaflaktik reaksiyonlar zNonkardiyojenik pulmoner ödem zPosttransfüzyon purpurası zImmun supresyon

9 Enfeksiyoz komplikasyonları zHepatit zAIDS zSitomegalouinus, Epstein-Barr virusu zParazitik enfeksiyonlar (Malarya, toxoplazmozis, Chagas hastalığı) zBakteriyel enfeksiyonlar (sifiliz, brusella, yersinyozis

10 Masif kan transfüzyonları zHastanın total kan volumünün veya daha fazlasının 24 saatten kısa sürede transfüze edilmesidir. Erişkin bir insanda kan volümü yaklaşık 5000 ml’dir. Bu da 10 ünite kan transfüzyonuna denk gelir.

11 Masif kan transfüzyonuna bağlı komplikasyonlar zDüşmüş oksijen taşıma kapasitesi zPıhtılaşma defektleri (en sık dilüsyonel trombositopeni) zHipotermi zHiperkalemi zAsidoz ve sitrat toksisitesi zHipokalsemi zSolunum yetmezliği


"Kan transfüzyonunun Yan etkileri zKan transfüzyonu yararlı olduğu kadar aynı zamanda tehlikeli bir tedavi yöntemidir. Mortalite oranı küçük cerrahi girişimlere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları