Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK"— Sunum transkripti:

1 İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK
“Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. ”(Hadis-i Şerif) EMEK: Emek, insanın bir amaca ulaşmak, bir yarar elde etmek için zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf etmesi, gayret göstermesidir. RIZIK: Yüce Allah’ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey demektir.

2 İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK
İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve başarılı olmak için çaba gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın, çalışmadan ve gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade etmektedir. Derslerde başarılı olmak ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın yolu da çalışmaktan geçmektedir. Yüce Allah bir ayetinde çalışmanın gereğini şöyle vurgulamıştır: “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm Suresi, 39.ayet) Bir başka ayette ise herkesin kazancının karşılığını alacağı şöyle dile getirilir: “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmış-tır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.”(Casiye Suresi, 22.ayet)

3 İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK
Bu noktada bizlerin yine en büyük örnekleri peygamberlerdir. Özelde ise Hz.Muhammed(sas)’dir. Sevgili Peygamberimiz(SAS) ticaretle uğraşmış, çobanlık yapmıştır. Diğer peygamberlerden Hz. Âdem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz. İdris terzilik ve Hz. Davut demircilik gibi güzide mesleklerle uğraşmışlardır. Bu yüzdendir ki İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. Bu nedenle emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar da dinimizce haram sayılmıştır. Dinimiz, “Rızkı veren Allah’tır.” diyerek çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey beklemeyi ve dilenmeyi uygun görmez. Peygamberimiz bu konuyu şöyle dile getirir: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…” Hacı Bektaş Veli de “Çalışmadan geçinenler bizden değildir.” diyerek çalışmanın önemine dikkat çekmiştir.

4 İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK
İnsan, çalışmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir. Ayrıca kazancını Allah’ın uygun görmediği yerlerde harcamamalıdır. İsraf etmeden dünyalık nimetlerden faydalanmalıdır. Bu konuda Allah şöyle buyurur: “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…”(Kasas Suresi, 77.ayet) Çalışkan insanlardan oluşan toplumlar tarih boyunca başarıya ulaşmış, medeniyetler kurmuşlardır. Bilim, teknoloji, güzel sanatlar alanındaki başarılara da insanların özverili çabaları sonucu ulaşılmıştır. Allah herkesin rızkını verir ancak rızkı elde etmek için çalışıp emek harcamak gerekir. Kişi, rızkını kazanmak için çalışma, emek harcama yönünde tercihte bulunursa Allah da onun bu tercihine ve çabasına göre rızkını verir. Kur’an’da, Yüce Allah; “... Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım...”(Al-İmran Suresi, 195.ayet) buyurmaktadır.

5 İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK


"İnsanın Çabası: EMEK ve RIZIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları