Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. Ünite: İslam’da İman Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. Ünite: İslam’da İman Esasları"— Sunum transkripti:

1 2. Ünite: İslam’da İman Esasları

2 1-İman kavramI İman, kelime olarak tasdik etmek, doğrulamak, şüpheye yer vermeyecek biçimde yürekten inanmak anlamına gelir. Dindeki anlamı ise Peygamberimizin Allah’tan getirdiği her şeyi tasdik etmek ve bunların doğru olduğuna gönülden inanmaktır.

3 İmanda esas olan kalp ile tasdiktir
İmanda esas olan kalp ile tasdiktir. Bu nedenle kişi iman esaslarını hür iradesiyle benimsemeli ve tasdik etmelidir.

4 Bir kimse diliyle inandığını söylese bile kalbiyle tasdik etmezse mümin olmaz. Yüce Allah, bir ayette şöyle buyurmaktadır: “Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği hâlde, ağızlarıyla inandık diyenler ve küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin…”(Maide Süresi 41)

5 İmanda asıl olan kalbin tasdiki olmakla birlikte inancın söylenmesi öğütlenmiştir. Buna da “ikrar” denir. Bu nedenle genellikle iman, “Kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır.” şeklinde ifade edilmiştir.

6 İmanlI İNSAN; Sorumluluklarının bilincine sahip insandır.
Çünkü inanan insan, bir gün Allah’ın huzurunda yaptıklarının hesabını vereceğine inandığı için, Allah’a ve insanlara karşı olan görevlerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Sözlerinde ve davranışlarında ölçülü olur. Her türlü aşırılıktan sakınır.

7 Ailesine, çevresine, tüm insanlara ve hatta hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterir.
Felaketler karşısında sarsılmaz, ümitsizliğe düşmez, Allah’a sığınır ve güvenir. Bütün bunlar, insanın huzurlu ve mutlu olmasını sağlar.

8

9 2. İslam’da İmanIn İfadesi: Kelİme-İ Tevhİt ve Kelİme-İ Şehadet
Kelime-i tevhit ve kelime-i Şehadet, İslam dinini kabulün, yani imanın göstergesi ve ifadesidir. Tevhit, kelime olarak birlemek anlamına gelir. Allah’a, onun birliğine, bütün yüce nitelikleri kendisinde topladığına inanmaktır. Bu inanç en özlü biçimde “kelime-i tevhit”te ifade edilmiştir.

10 “Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.”
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” “Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.”

11 Allah’a ibadet etmekle, onun emir
Kelime-i tevhidi davranışlarımızla da ortaya koyabiliriz. Bu da ancak Allah’a ibadet etmekle, onun emir Ve yasaklarını tereddütsüz bir şekilde kabul etmekle gerçekleşir.

12 Onun hiçbir dengi de yoktur.”
“De ki: O Allah birdir. Her şey ona muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamıştır Onun hiçbir dengi de yoktur.”

13 Şehadet, kelime olarak bir şeyin gerçekliğini doðrulama ve tasdik etme anlamlarına gelir. Kelime-i şehadet ile Yüce Allah’ın tek olduğu ve Hz. Muhammed’in onun peygamberi olduğu vurgulanmaktadır. İnsanlar bu sözü söyleyerek hem Müslüman olurlar hem de Müslüman olduklarını herkese ilan ederler.

14 “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resulüh”
“Ben Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in, onun kulu ve elçisi olduğunu kabul ederim.”


"2. Ünite: İslam’da İman Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları