Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)"— Sunum transkripti:

1 2015- 2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)
NİLÜFER ÖZTÜRK SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

2 SINAVLARI TANIMAK Sınavda ne kadar sürem var?
Okul puanımın etkisi var mıdır? Sınavlar nasıl uygulanıyor? Sınavda uygulanacak taktikler nelerdir? Yerleşmek istediğim kurumun taban puanı nedir? Sınavlara hazırlık sürecinde nelere dikkat etmeliyim? Sınavlardaki psikolojik durumum beni nasıl etkiler? SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

3 TEOG SINAVININ UYGULANMASI NASILDIR
TEOG Sınavının uygulaması altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin ortak olarak bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesidir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

4 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler
Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil(İngilizce) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

5 Ortak sınavlar her dönem için;
DERSLER SINAV SAYISI MERKEZİ TÜRKÇE 3 2. MATEMATİK FEN VE TEK. İNGİLİZCE TC İNK.TAR. ATATÜRKÇÜLÜK 2 1. DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL. Üç sınavı olan dersler için ikinci sınav İki sınavı olan dersler için ilk sınav Sınav akademik takvime göre bakanlığımız tarafından belirlenen müfredatı kapsayacak “ORTAK SINAV” yazılıları şeklinde yapılacaktır Ders kazanım çizelgeleri ve adreslerinde yayınlanmaktadır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

6 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlar Ne Zaman Yapılacak? SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

7 SINAV TARİHLERİ 2015-2016 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem
Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 25-26 Kasım 2015 12-13 Aralık 2015 Ocak 2016 II. Dönem 27-28 Nisan 2016 14-15 Mayıs 2016 Haziran 2016 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

8 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI (25 KASIM 2015 ÇARŞAMBA-27 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA) Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süre Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA Matematik 10.10 Din Kült.Ah. Bil. 11.20 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

9 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI (26 KASIM 2016 PERŞEMBE-28 NİSAN 2016 PERŞEMBE) Ders Adı Başlama Saati Soru Sayısı Süre Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA TC İnk.Tar. ve Atatürkçülük 10.10 Yabancı Dil (İngilizce) 11.20 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

10 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI Ortak sınavlar birinci gün üç oturum ikinci gün üç oturum olmak üzere altı oturum şeklinde uygulanacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günü ders yapılmayacaktır. ( sınıflar tatil yapacaktır.) Öğrenciler ortak sınavlara kendi okullarında belirlenmiş sınıf ve sıra numarasında tekli oturma düzeninde sınava gireceklerdir. Sınavların yapılacağı sınıflarda 2 gözetmen öğretmen bulunacak, gözetmen öğretmenler başka okullardan görevlendirilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

11 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI Her sınavda; 20 soru; 40 dakika; 30 dakika mola verilecektir. A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü kullanılacaktır Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir. İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınav salonundan çıkma izniniz yoktur. Sınava geç kalan öğrenciler sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav salonuna girebilecek, ancak ek süre verilmeyecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

12 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
SINAVIN UYGULANMASI Öğrenciler sınav salonuna hiçbir elektronik cihaz getirmeyecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı sınav kurallarını ihlal gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıtları verilecektir. Kopya çekildiği sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta bulunan öğrencilerin cevap kağıtları ikili/toplu kopya taramasından geçirilecektir. Kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili sınavları iptal edilecektir. Sınav bitiminde cevap kağıdı görevli öğretmenlere teslim edilecek ve sınav yoklama tutanağı imzalanacaktır. Sınav kitapçıkları isteyen öğrencilere tüm oturumlar tamamlandıktan sonraki gün verilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

13 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Geçerli bir mazereti olup sınava giremeyen öğrenci telafi sınavına girecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

14 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Telafi Sınavına Kimler Girebilecek? Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler mazeret durumunu gösteren belgeyi sınavın yapıldığı gün okul müdürlüğüne bildirecektir. Öğrencilerin durumları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar MADDE 23 (3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. maddesi gereğince mazeret durumları okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

15 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

16 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Her sorunun puan değeri eşittir. Doğru cevap sayısı esas alınarak puanlar bulunacaktır Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; (Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100 formülü ile hesaplanacaktır. Ör/ 17/20x100=85(SP) SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

17 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI
Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

18 Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır

19 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına(18) bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

20 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının Hesaplanması (TEOG SINAV PUANININ HESAPLANMASI)
OSP= ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = ( ) / 2 =

21 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları (e okul yılsonu notları bölümünde) ile 8’ inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puan (AOSP1 + AOSP2) / 2) toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. YEP 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

22 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacaktır. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

23 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Devamsızlık durumu SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

24 Ortak Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

25 SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
Sınavlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve kurallar (Kılavuzlar); ve oges.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmaktadır   Detaylı bilgi için rehberlik servisimize başvurabilirsiniz. SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

26 VERİMİ ARTIRMANIN YOLU
SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

27 Herkes dünyayı değiştirmek ister
Herkes dünyayı değiştirmek ister. Ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.! Tolstoy SAFRANBOLU KANUNİ ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları