Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015"— Sunum transkripti:

1 BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015
DESTEK EĞİTİM ODASI BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015 BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

2 BUCA REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ VE
BU SUNUM ; TÜM YASAL MEVZUAT BUCA REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ VE İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KOMİSYONU TARAFINDAN İNCELENEREK HAZIRLANMIŞTIR. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

3 DAYANAKLAR; a-)1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
b-)222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu c-)01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun d-)573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun hükmünde kararname, e-)Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname f-)Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği g-)Okul Öncesi eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği h-)Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ı-) Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarihli Özel Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar konulu yazısı, i-)Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015/15 sayılı Genelgesi j-) Personel Genel Müdürlüğü’nün 29/01/2009 tarih ve sayılı destek eğitim hizmetleri konulu yazısı, k-)Personel Genel Müdürlüğü’nün 09/10/2009 tarih ve 2499/82109 sayılı yazısı, l-) Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yayınlanan Destek Eğitim Odası Klavuz kitapçığı BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

4 Destek Eğitim Hizmetleri Destek Eğitim Nedir?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

5 (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği-Değişiklik: 21.07.2012/R.G.:28360)
Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden üstün yetenekli öğrenciler ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine Destek Eğitim denir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği-Değişiklik: /R.G.:28360) BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

6 KISA BİR ANLATIMLA Okul ve kurumlarda;
Tam Zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim olanağıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

7 DESTEK EĞİTİM ODASI NEDİR?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

8 Tam Zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ( Engelli ya da Özel yetenekli öğrenciler ) sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla (programlanan zamanlarda,belirli plan içerisinde )özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarına destek eğitim odası denir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

9 ÖRNEK BİR DESTEK EĞİTİM ODASI
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

10 BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

11 BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

12 BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

13 Destek Eğitimin Amacı BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

14 Destek eğitim odası eğitiminde amaç, kaynaştırma öğrencisinin gereksinim duyduğu alan veya alanlarda destek sağlayarak öğrencinin o dersle ilgili olarak başarabileceği en üst düzeye gelmesini sağlamaktır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

15 KISA BİR ANLATIMLA Kaynaştırma yolu ile eğitim alan öğrencileri birlikte eğitim gördüğü diğer öğrencilerin seviyesine ulaştırmaya veya yaklaştırmayı sağlamak için bu öğrencilere, diğer öğrenciler kendi sınıflarında eğitimlerine devam ederken, ayrı bir sınıf ya da odada, dersi boş olan veya o saatte dersi olmayan bir öğretmen tarafından verilen destek eğitim hizmeti olarak algılanmalıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

16 Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

17 Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması Zorunludur. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

18 Okullarda Destek Eğitim Hizmeti Nerelerde Verilir?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

19 Okulda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir derslik / oda yoksa; Gerektiğinde yönetici odaları, rehberlik servisi (Görüşme olmadığı veya uygun zamanlarda), kütüphane, öğretmenler odası, Okul Aile Birliği odası gibi mekanlar uygun bir planlama doğrultusunda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilir. DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA ORTAM DÜZENLEME,FARKLI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMEK HER ZAMAN MÜMKÜNDÜR. ……BAŞLAMAK BİTİRMENİN YARISIDIR…… BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

20 Destek Eğitim Odasının açılması ve eğitimin başlaması, araç-gereç bulunması şartına bağlanmamalıdır.
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

21 DESTEK EĞİTİM ODASINDA ÖNEMLİ OLAN
Eğitim-öğretime uygun fiziki koşullara sahip bir ortam, İhtiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanmış bir öğrenci, Gönüllü bir öğretmenin olmasıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

22 DESTEK EĞİTİM ODASINDA;
Öğrencilere,ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmeti verilmesi için düzenlenmiş sınıflardır. Birebir eğitim yapılabileceği gibi,gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle küçük grup eğitimi yapılabilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

23 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLENEN ORTAMLARDA DESTEK EĞİTİM
Çalışılacak beceri alanına göre belirlenen ortamlardır.Örneğin servis yapma becerisi için mutfak veya yemekhane ortamının kullanılmasıdır.Birebir eğitim yapılabileceği gibi gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi yapılabilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

24 SINIF ORTAMINDA; Öğrencinin grup içinde birebir çalışmasının Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Geliştirme Biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen derslerde,destek eğitim öğretmenin ders öğretmeni ile birlikte sınıf ortamına katılması ve kaynaştırma öğrencisinin eğitim öğretimini destekleyici çalışmalar yapmasıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

25 ATÖLYE VE LABORATUVAR ORTAMINDA
BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda, kaynaştırma öğrencisinin atölye veya laboratuvar ortamında,grup içinde destek eğitim öğretmeniyle birebir çalışması ve destek eğitim öğretmenince öğrencinin eğitim öğretimin destekleyici çalışmalar yapılmasıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

26 Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenmelidir. Fiziksel Engelli olan bir öğrenci için (asansör yoksa), üst katlarda destek eğitim odası belirlenmemelidir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

27 Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

28 Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda;
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

29 ÇOK ÖNEMLİDİR DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANAN ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İLE (ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER /ÜSTÜN ZEKALI(ÖZEL YETENEKLİ) ÖĞRENCİLERİN REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİNCE TANILANMIŞ OLMASI GEREKİR. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

30 REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN GÖNDERDİĞİ RAPORDA TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA YAZACAKTIR.
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

31 DESTEK EĞİTİM ODASI RESMİ OLARAK NASIL AÇILIR?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

32 il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda
Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

33 Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda yer almaktadır.
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

34 Destek Eğitim Odaları, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi doğrultusunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Odası açmak istiyoruz.” diye yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

35 Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Açılış onayları, açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

36 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okulun fiziki şartları, öğrenci sayıları, yetersizlik türleri ve yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir. Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

37 Tüm Kaynaştırma /Bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler destek eğitim odasından faydalanır mı?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

38 Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

39 Sonra, ilgili öğrenciler BEP Geliştirme Biriminin
Destek Eğitim Odasında eğitim alacak öğrencilerin, öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir. Sonra, ilgili öğrenciler BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Bu belirlemede, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

40 BEP BİRİMİ Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) Varsa Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur. BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

41 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur: a) Müdür yardımcıları. b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları. c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci. d) Disiplin kurulundan bir temsilci. e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci. f) Okul öğrenci temsilcisi. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

42 BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda
Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda Rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

43 Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanır.
Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

44 Ancak; Destek eğitim odasından yararlanacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan program doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

45 BU BAĞLAMDA; Türkçe dersinde 2 saat destek eğitim odasına alınan öğrenciye Matematik eğitimi verilecekse, bu öğrenciye 2 saat daha görmediği türkçe dersi verilmesi gerekmektedir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

46 Öğrenciye Destek Eğitim Odasında derslerin verilmesinde şu yöntemler ayrı ayrı ya da karma olarak kullanılabilir: BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

47 a. Öğrenci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemediği derslerin bazı saatlerinde Destek Eğitim Odasına alınarak ilgili dersi BEP’i doğrultusunda alması sağlanabilir. Ancak, bir dersin tamamı (Örneğin Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece Destek Eğitim Odasında verilmemelidir. Öğrenci, ilgili dersi akranlarıyla da alabilmelidir. Haftada 5 saat olan Türkçe dersinin 3-4 saati Destek Eğitim Odasında, kalan 1-2 saati ise kendi sınıfında alınmalıdır. Öğrencinin Türkçe dersinden daha fazla ders desteği alması isteniyorsa, bu dersler okulun ders saatleri içinde olmak kaydıyla, velisinin de onayını alarak, öğrencinin ders saatleri dışında verilebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

48 b. İkili eğitim yapılan okullarda, velinin de onayını alarak, sabahçı öğrencilere öğleden sonra, öğleci öğrencilere sabah, Destek Eğitim Odasında ders verilebilir. c. Tam gün eğitim yapılan okullarda, saat 14.30’dan sonra kurs, etüt, egzersiz gibi eğitim öğretim çalışmaları varsa , velinin de onayını alarak, öğrenciye Destek Eğitim Odasında ders verilebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

49 Dikkat ! Destek Eğitim Odasındaki dersler, okuldaki eğitim öğretimin devam ettiği ders saatleri içinde yapılması gerektiğinden, hafta sonları yapılamaz. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

50 Destek Eğitim Odasında öğrenciler grup oluşturularak eğitim verilebilir mi?
Destek Eğitim Odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılması esastır. Ancak ; Verilecek eğitim desteğinin niteliğinin etkilenmemesi için, BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için karar verebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

51 Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?
Öğrencinin Destek Eğitim Odasında alacağı haftalık ders saati, öğrencinin haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

52 Destek Eğitim Odasında Yürütülecek Eğitim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır?
Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün ve saatlerde destek eğitim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Öğrencilerin devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

53 Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

54 Destek Eğitim Odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek Eğitim Odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

55 İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alan öğretmenlerinden maaş karşılığı ders saatini dolduramayan öğretmenlerin yanı sıra, maaş karşılığı ders saatini dolduranlardan istekli olanlar, Destek Eğitim Odasında ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilebilinir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

56 Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir. Destek Eğitim Odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

57 İlgi ek ders yönetmeliğinin 18.maddesinde şu ifade yer almaktadır,
İlkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim odalarında görevlendirilebilirler. İlgi ek ders yönetmeliğinin 18.maddesinde şu ifade yer almaktadır, MADDE 18 : İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

58 Bu Şekilde görev verilen öğretmenlere ek ders?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

59 ÖRNEKLE ANLATMAK GEREKİRSE
Sınıf öğretmenleri Madde: 18 de anılan durumlarda okul idaresinin destek eğitim odasında görev vermesi durumunda; KBS sistemi üzerinde ek ders puantajı şu şekilde yapılmalıdır; Sınıf öğretmeni 2 saat destek eğitim odasında görev aldıysa Normal ekders ücreti 13 saat %25 ekders ücreti saat verilmelidir. TOPLAMDA SINIF ÖĞRETMENİN ALDIĞI EKDERS 15 SAAT OLACAKTIR.GİRMİŞ OLDUĞU DESTEK EĞİTİM ODASINDAKİ DERSİ %25 FAZLA ALMIŞ OLACAKTIR. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

60 Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenine, dolduramadığı saat kadar Destek Eğitim Odasında görev verilir. Maaş karşılığı verilen Destek Eğitim Odası görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Ayrıca branş öğretmenlerine, 15 saat maaş karşılığı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek Eğitim Odasında görev verilebilir. Branş öğretmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılığı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek Eğitim Odasında ek ders görevi verilebilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

61 Bir branş öğretmeninin, branşındaki dersleri ile Destek Eğitim Odasındaki dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

62 Destek eğitim odasında yapılacak eğitim için yönetici ve öğretmenler, “Ek Ders Ücreti” konulu 2007/19 No’lu Genelge ile ekindeki çizelgede belirtilen azami süreleri geçemeyecek biçimde ek derse girebilirler. Ayrıca, konunun dahi iyi anlaşılabilmesi için söz konusu genelgenin 22’nci maddesinde ek ders ücretlerinin hangi görevler için % 25 fazlasıyla ödeneceğine açıklık getirilmiş olup öğretmen ve yöneticilerin özel eğitim kapsamında destek eğitim odasında okuttukları ders saatleri için ek ders ücretlerinin % 25 fazlasıyla ödenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

63 Öğretmenin, maaş karşılığı girdiği derslerin dışındaki Destek Eğitim Odasında girdiği her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. (Dayanak: M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü tarih ve B.08.0.PGM /287/11227 sayılı yazı. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

64 Okul yöneticileri de Destek Eğitim Odasında görev alabilirler
Okul yöneticileri de Destek Eğitim Odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri maaş karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Okul yöneticilerinin Destek Eğitim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti, % 25 artırımlı ödenir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

65 BRANŞI SINIF ÖĞRETMENİ OLAN İDARECİLER
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

66 ANCAK Kadrosu sınıf öğretmenleri olan idarecilerinin derse girmeme zorunluluğu ilkokuldaki ders bütünlüğünün bozulmaması nedeniyle olmaktadır. Branşı Sınıf Öğretmeni olan idarecilerin Destek Eğitim Odalarında Ek ders alabilmesi için 6 saat maaş karşılığı dersini tamamladıktan sonra; 6 saat daha ek ders karşılığı destek eğitim odasında ders verebilecektir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

67 Ek ders ücreti karşılığı çalışan (kadrolu öğretmen olmayan) öğretmenlere Destek Eğitim Odasında ders görevi verilememektedir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

68 Destek Eğitim Odası’nda görev alacak öğretmen okul içinden temin edilemezse;
Destek Eğitim Odası uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi öğrencilerin eğitim alacağını ve varsa okuldaki mevcut öğretmenlerin hangi saatlerde görevlendirildiğini içeren planlama) resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek, öğretmen bulunamayan saatler için öğretmen isteğinde bulunulur. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

69 Destek Eğitim Odasında Eğitim Desteği Alan Öğrencinin Başarı Değerlendirmesi
Nasıl Yapılır? BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

70 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü, süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

71 BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler yer alır ve öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

72 Öğrencinin destek eğitim odasında eğitim aldığı derslere ilişkin, değerlendirme süreçlerinde kullanılan ölçme araçları, çalışma kâğıtları/defterleri dönem sonu raporuyla birlikte okul idaresine teslim edilir BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

73 Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, sınıf içinde yapılan çalışmaların yanı sıra Destek Eğitim Odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

74 Uygulamalı Beceri Eğitimleri Nasıl Sunulur?
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

75 Destek eğitim odasında eğitim alan öğrenciler için uygulamalı beceri eğitimi yapılması gereken derslerde BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda, sınıf, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda grup içinde birebir eğitim yapılacak şekilde destek eğitim hizmeti sunulabilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

76 Destek Eğitim Odalarında Sunulan Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesinde RAM’ların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

77 Eğitim öğretim yılı başında okullara destek eğitim odaları ile ilgili bilgilendirme yapar.
Destek eğitim odalarının açılış ve işleyiş sürecinde (odanın dizaynı, BEP hazırlanması) okul ve kurumlara danışmanlık hizmeti verir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

78 DESTEK EĞİTİM ODASINDA BULUNMASI GEREKEN MATERYALLER
1-ÖĞRENCİ DOSYASI Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (RAM Raporu) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Bireyin Kullandığı ilaçların kupürü (var ise) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP). (BEP’ler 1 aylık olabileceği gibi 1 yıllıkta olabilir. Yıllık Plan gibi düşünülmelidir.) Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) Günlük Plan olarak düşünülmelidir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

79 2-DESTEK EĞİTİM ODASI DEFTERİ
Devam-Devamsızlık Durumu İşlenen Konular (Standart Sınıf Defteri gibi doldurulmalıdır) Destek Eğitim Odasında bireysel ya da Gurupla eğitim alan öğrencilerin isimleri günlük yazılacaktır. Çalışmanın gurup mu bireysel mi olduğu belirtilecektir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

80 3-ÜRÜN DOSYASI Verilen Ödevler
Öğrencinin aşama kaydettiği çalışma notları (öğretmence önemli bulunanlar) 4-ARAÇ ve GEREÇLER Yazı Tahtası (Portatif ya da Sabit) Abaküs Okuma-Yazma Seti (güncel) Mevsim Şeridi Öğretmenin uygun bulacağı araç ve gereç BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

81 DESTEK EĞİTİM ODASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrencilerin mevcut performansları belirlenmelidir. (ilgili ders ile ilgili yapabildikleri ve yapamadıkları) Performanslar belirlenir iken ( Rehberlik ve Araştırma Merkezimizden temin edebileceğiniz) 6 ayrı engel türü için bakanlık tarafından geliştirilen formlar kullanılmalıdır. Yapamadıkları arasından kazandırılması hedeflenen amaçlar belirlenmelidir. (BEP) BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

82 Rehberlik ve Araştırma Merkezinde bireye ait bir dosya vardır, mutlaka incelenmelidir.
Çalışmaların sonunda başarı değerlendirilirken standart bir yaklaşım olan (5 denemeden üçünde bağımsız olarak o davranış-beceriyi sergileyip sergilemediği ölçülmeli) ölçüt bağımlı testler kullanılmalıdır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

83 Ortamdaki kalorifer petekleri korumalı olmalıdır
Ortamdaki kalorifer petekleri korumalı olmalıdır. Ahşap ya da başka yumuşak bir malzeme ile kapatılmalı ya da kaplanmalıdır. Destek Eğitim Odasında Türkçe, Matematik gibi derslere yer verilecek olup, göreceli olarak daha kolay, eğlence ve yeteneğe dönük dersler (müzik, beden eğitimi vb.) kesinlikle öğrencilerin sınıfları ile birlikte işlenmelidir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

84 DESTEK EĞİTİM PLANI (*) ÖĞRENCİNİN VELİSİNİN Adı Soyadı : Adı Soyadı :
Doğum Tarihi : Adres ve Telefonu : Planı Uygulayan : Uygulama Yeri : Uygulama Tarihi : Uygulama Saatleri : Uygulamaya Alınacak Öğretmenler : Öğrenciler : Veliler : Uygulama Türleri ve Süreleri : Sonuçlar : Öneriler : İş Birliği Yapılacak Kişi ve Kurumlar : * Günlük uygulama konu-süre-sonuç ve önerileri ayrıca günlük plânlarda belirtilecektir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

85 DESTEK EĞİTİM ODASINDA YAPILACAK DERS PLANLAMASININ SÜRESİ
Öncelikli olarak bir yıldan daha uzun süreli plan yapılmaz. Planlama 3 aylık olabileceği gibi 1 yılllıkta olabilir, Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinden,yeterli seviyeye ulaştıkları düşünülenler RAM’a yönlendirilerek uygun görüldükleri taktirde kaynaştırma eğitiminden çıkarılabilir. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

86 DESTEK EĞİTİMİNDE SORUMLULUKLAR
Destek Eğitimi hizmetinin okullarda sunulmasında aşşağıdaki şemada yer alan kurum ve kişiler rol oynar. Sorumluluklar altında belirtilenler kurum ve kişilerin mevzuatta yer alan görevlerinin yanı sıra mevcut uygulamalardan da yola çıkılarak destek eğitim hizmetinin gerektirdiği sorumluluklardır. BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

87 İL/İLÇE MEM Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nu kurmak,
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu önerisi doğrultusunda DESTEK EĞİTİM ODASI açılışı onayı vermek, Destek eğitim odası açılış onayı verilen okulun hazırladığı ders ücreti onayını vermek, RAM’ın düzenlediği müdür,rehber öğretmenlere yönelik her eğitim öğretim yılı başında farkındalık toplantılarına katılmak, Destek eğitimde görev yapabilecek öğretmen havuzu oluşturmak, Öğretmenlerin özel eğitime yönelik hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

88 OKUL YÖNETİMİ *BEP geliştirme birimini ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme komisyonu oluşturmak ve destek eğitime ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek, *Destek eğitim odası açılması için gerekli başvuru evraklarını hazırlamak(ekders ücreti onayı,görev alacak öğretmenin dilekçesi,haftalık ders programı,e-okul sisteminden kaynaştırma öğrenci listesi *Destek eğitim hizmeti sunacak öğretmeni görevlendirmek *Destek eğitim hizmeti sunulması belirlenen alanlarda uyarlama yapmak,fiziksel mekan ayarlamak, BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

89 *Öğretmenler arası koordineyi sağlayıcı toplantılar düzenlemek,
Destek eğitim hizmetleri konusunda veli bilgilendirmesi yapmak, Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Destek eğitim hizmetleri için gerekli materyal desteği sağlamak Destek eğitim odası çalışmalarını izleme,denetleme çalışmalarını planlamak, BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

90 REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca kaynaştırma kararı almak, Yerleştirilen öğrencilerin izleme çalışmasını yapmak Destek Eğitim hizmeti çalışmalarını izlemek üzere okul ziyaretleri gerçekleştirmek Eğitim öğretim yılı başında okullarda destek eğitim hizmeti ile müdür ve rehber öğretmenlere yönelik farkındalık,iyi örnekler toplantıları düzenlemek Destek eğitim odası açılması ve ücret uygulaması ile ilgili okullara ,İl/İlçe MEM’ne müşavirlik etmek BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

91 REHBER ÖĞRETMEN Öğretmene,okul yönetimine ve veliye destek eğitim hizmetleri çalışmalarında rehberlik etmek, Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciyi,eğitsel tanılama ve değerlendirme için RAM’a, hastaneye yönlendirmek, BEP geliştirme birimi ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantılarına katılmak, Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, BEP hazırlama çalışmalarında performans alımı,amaç belirleme,yöntem-teknik ve değerlendirme konularında öğretmenlere danışmanlık yapmak Destek eğitim hizmetleri çalışmaları ve destek eğitim odası haftalık ders programı hazırlamak için okul yönetimine danışmanlık yapmak, BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

92 ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİ Öğrenciyi eğitsel tanılama ve değerlendirme için okul yönetimi ve rehberlik servisine yönlendirmek, Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Aileyi destek eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirmek,yönlendirmek Öğrencisine sunulan destek eğitim hizmetleri çalışmasında okul yönetimi ve okul rehberlik servisi ile işbirliği yapmak Haftalık destek eğitim ders programı hazırlanmasında okul yönetimine yardımcı olmak, Ders öğretmenleri ile destek öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlamak, Öğrencinin gelişimini takip ederek genel değerlendirme yapmak, BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

93 DERS ÖĞRETMENİ Öğrenciyi değerlendirme kriterlerini belirlemek ve öğrencinin performansını değerlendirmek, BEP hazırlamak, Eğitim materyali hazırlamak, Destek eğitim öğretmeniyle işbirliği yapmak, Yeni uygulamalar konusunda bilgi edinmek,hizmetiçi eğitime katılmak BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

94 ATÖLYE LABORATUVAR ÖĞRETMENİ
Öğrenciyi değerlendirme kriterlerini belirlemek ve öğrencinin performansını değerlendirmek, BEP hazırlamak, Eğitim materyali hazırlamak, Destek eğitim öğretmeniyle işbirliği yapmak, Yeni uygulamalar konusunda bilgi edinmek,hizmetiçi eğitime katılmak BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

95 DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMEN
Öğrenciyi değerlendirme kriterlerini belirlemek ve öğrencinin performansını değerlendirmek, BEP hazırlama sürecine katılmak ve BEP doğrultusunda eğitim öğretim yapmak, Öğrencinin diğer öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışmak Ara değerlendirmede aynı dersin öğretmeniyle işbirliğine girmek, Gerektiğinde destek eğitim için ders materyali geliştirmek, Genel değerlendirmede aynı dersin öğretmeniyle işbirliğine gitmek, Öğrencinin yararlandığı sağlık eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, Yeni uygulamar konusunda bilgi edinmek,hizmet içi eğitime katılamak, BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015

96 YAPTIĞINIZ TÜM ÇALIŞMALARDA VELİNİN YAZILI VE İMZALI İZNİ OLMADAN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMAYINIZ.
BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015


"BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KASIM-2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları