Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM DÜZENLEMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM DÜZENLEMELERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM DÜZENLEMELERİ

2 • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
• Özel Eğitim Okulları • Evde Eğitim • Hastane Sınıfları

3 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin amaç ve görevleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

4 -İl düzeyinde eğitsel tanılama izleme,değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini yapar,
-Okullarımızda çeşitli nedenlerle normal eğitim programını sürdürmekte ve öğrenmekte güçlük çeken öğrencilerin başarısızlık nedenlerini zeka taramaları ve bireysel incelemeler ile araştırır, -Başarısızlık nedenlerini ortaya koyarak öğrenci için en iyi eğitim ortamını önerir,

5 -Okul ve meslek seçimlerinde öğrencilere rehberlik yapar,
-Davranış problemi olan çocuklar için danışma terapileri uygular ve sonuçlarını değerlendirir, -Özel eğitim okullarına gidecek öğrencilerin işlemlerini yürütür ve İl Özel Eğitim Kuruluna yerleştirme önerisini sunar,

6 İzleme Değerlendirme Ekibini kurar faaliyetlerini il düzeyinde yürütür,
-İl Özel Eğitim Kurulunda görev alır ve bu görevleri yerine getirirken aynı zamanda danışmanlık hizmetlerini de yürütür, -Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanacak özel eğitim gerektiren bireyler için eğitim programı hazırlanmasında özel eğitim sınıf öğretmenine yardımcı olur,

7 -İl Rehberlik Çerçeve Programını hazırlar ve okullara dağıtımını sağlar,
-Okullardan yıl sonu gelen Rehberlik Çalışma Raporlarını değerlendirir ve bir rapor halinde Milli eğitim Müdürlüğüne sunar, -Her yıl en az iki kez toplanan İl Özel Eğitim Kurulu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Kurulu toplantılarına katılır, -Yakın çevresinde bulunan üniversite ve diğer eğitim kurumları ile araştırmalar yapar ve sonuçlarını değerlendirir.

8 ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

9 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ AMACI
1.Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,

10 2. Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini

11 3. Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

12 AYRI OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI
A.Görme Engelliler İlköğretim Okulları Yatılı Gündüzlü

13 B.İşitme Engelliler İlköğretim Okulları/Liseleri
Yatılı Gündüzlü

14 C.Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları
Yatılı Gündüzlü

15 D.Eğitilebilirler İlköğretim Okulları
Gündüzlü E.İş Okulları F.Eğitim ve Uygulama Okulları

16 G.İş Eğitim Merkezi Gündüzlü H.Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM) I.Bilim Sanat Merkezleri J.Hastane Okulları

17 NORMAL OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI
Kaynaştırma Özel Eğitim Sınıfı

18 Evde Eğitim Adından da anlaşılacağı gibi evde eğitimin basit tanımı; eğitim ve öğretim işlemlerinin tamamının evde yürütülmesi işlemidir. Bu hizmeti alan öğrencinin eğitim ve öğretim ortamı kendi evidir.

19 Evde eğitim hizmetinden isteyen herkes faydalanamaz
Evde eğitim hizmetinden isteyen herkes faydalanamaz. Hatta bu hizmetten tüm engelli bireylerimiz de faydalanamaz. Evde eğitim hizmetini alabilmek için bireyin engelini ve evden çıkmasının sakıncalı olduğunu gösterir bir sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekmektedir.

20 Eğer bireyin elinde "en az. kadar süreyle
Eğer bireyin elinde "en az kadar süreyle sebeplerden dolayı evde eğitim alması uygundur." ifadesi yazılı bir sağlık kurulu raporu varsa bu hizmeti almak için bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine evde eğitim talebiyle başvurabilir.

21 Önemli olan diğer bir nokta bireyin mutlaka bir okula kayıtlı olması gerekmektedir. Yani zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış bireyler bu hizmetten faydalanamazlar.

22 Bu şartları taşıyan bireylerin velileri Rehberlik ve Araştırma Merkezinde evde eğitim için başvurduktan sonra, rehberlik ve araştırma merkezi tarafınan görevlendirilen bir personel evinizin eğitim-öğretim ortamı olarak kullanılabilir olup olmadığını gözlemlemek için ve gerekli evrakları aile ile birlikte doldurmak için evinizi ziyaret eder.

23 RAM tarafından evde eğitim kararı alındıktan sonra öğrencinin bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğü tarafından öğrencinin kayıtlı bulunduğu kademe ve sınıf seviyesine göre evde eğitim vermek üzere öğretmen görevlendirir. Bu öğretmen engeline göre özel eğitim öğretmeni olabileceği gibi branş öğretmenleri de olabilir.

24 Öğretmenler bireyin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik BEP planı hazırlarlar. Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine göre değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılır ve özel tedbirler alınır.

25 Evde eğitim süreci birey, aile ve öğretmenin iş birliği ile planlanır
Evde eğitim süreci birey, aile ve öğretmenin iş birliği ile planlanır. Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda bu hizmet sona erdirilir.

26 HASTANE SINIFLARI Resmî ve özel hastahanelerde çeşitli hastalıklardan dolayı yatan ve tedavi gören çocuklar için, Millî Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ve üniversiteler arasında imzalanan protokollere göre eğitim-öğretimden yararlanma, ders yılı kayıplarını önleme amacıyla açılan sınıflardır.

27 Bu kurumlarda gerektiğinde seviye gruplarına göre birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Programlarda, öğrencilerin hastalığı ve hastane şartları göz önüne alınarak gereken esneklik sağlanır.

28 Sınıf mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur
Sınıf mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur. Okul öncesi için bir öğretmen, diğer sınıflar için iki öğretmen görevlendirilir. Öğretmenlerden birisi il millî eğitim müdürlüğünce, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen aynı zamanda sınıf da okutur. Millî eğitim müdürlüğü, hastaneye yakın okullardan branş öğretmenlerini, müdür yetkili öğretmenin önerileri doğrultusunda görevlendirilir.

29 Öğretmenlerin çalışma saatleri, öğrencilerin hastalık durumlarına göre gereken esneklik sağlanarak okul müdürlüğünce, hastane yönetimi ile iş birliği yapılarak düzenlenir. Sınıfa gelemeyecek durumdaki öğrencilere odalarında eğitim verilir.

30 Bir aydan fazla hastahane ilköğretim okuluna devam eden öğrencinin başarı durumu ve gelişimi okuluna bildirilir; sınıf geçme ve diploma işlemleri kayıtlı bulunduğu okul tarafından yürütülür.


"ÖZEL EĞİTİM DÜZENLEMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları