Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN GÖREVLERİ"— Sunum transkripti:

1 BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN GÖREVLERİ
1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. 3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır. Madde 64. Başkan (Okul Müdürü/Md. Yard. 1.Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 2.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 3.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. (Varsa) Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar. Sınıf Öğretmeni / Branş Öğretmenleri 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar. Aile 1 1

2 (Psikolojik Danışman)
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir. Öğrenci 1.Bireyin gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında ilgililerle işbirliği yapar 2.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir, bireye ve aileye rehberlik yapar. 2.Öğretmen ve ailelerle işbirliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenler. Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) (Varsa)Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Temsilcisi 1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. 2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler. 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. 4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar. Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen 2 2

3 BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI
Performans Düzeyi Nasıl Belirlenir? Kontrol listeleri Kaba Değerlendirme Ölçü Aracı

4 Hangi derslerden BEP yapılacağına BEP Birimi
performans formlarını inceleyerek karar verir.

5 Sahip olduğu beceriler (yapabildikleri)
gözlenebilir/ölçülebilir ifadelerle yazılır.

6 BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI
Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar Nasıl Belirlenir?

7

8 Öncelikle uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar kolaydan zora doğru basamaklandırılarak yazılır.

9 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI NEDİR?
BÖP;öğrencinin performansına uygun olarak belirlenen kısa dönemli amaçların öğretiminin öğretimsel amaçlar şeklinde yazılmasıdır. BÖP;Öğrenci için öğretilmesi gereken kısa dönemli amaçların nasıl öğretileceğini açıklayan yazılı dökümandır.

10 BÖP’ÜN ÖGELERİ NELERDİR?
1.Öğrenci 2.Ölçülebilir kısa dönemli amaç 3.Süre 4.Yöntem-Teknik 5.Başlangıç performans düzeyi 6.Öğretim süreci 7.Değerlendirme

11 BÖP Formu

12 Diğer öğrenciler için kullanılan Günlük Planlara (kılavuz kitaplara)
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: BAŞLAMA TARİHİ: KISA DÖNEMLİ AMAÇ: BİTİRME TARİHİ: ARAÇ-GEREÇ: DAVRANIŞLAR BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SINIF ÖĞRETMENİ BİRİM SORUMLUSU OKUL MÜDÜRÜ Diğer öğrenciler için kullanılan Günlük Planlara (kılavuz kitaplara) ufak eklemeler yapılarak BÖP oluşturulabilir.

13

14 Birkaç hatırlatma! Her öğrenci için ayrı bir BEP Birimi oluşturulur
Bir öğrenci hakkında RAM’dan kaynaştırmaya raporu geldiğinde, o öğrenci için BEP Birimi toplanır. BEP Birimi toplantısına aile ve öğrenci katılmalıdır. BEP ailenin onayından sonra uygulanır. BEP 6 aylık veya yıllık olarak hazırlanabilir. Kaynaştırma öğrencilerine Aile Eğitimi yasal bir zorunluluktur. BEP Birimi bunu planlamalıdır.


"BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN GÖREVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları