Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve de ğ erlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve de ğ erlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve de ğ erlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri do ğ rultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. 3. Bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, de ğ erlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sa ğ lanması için özel e ğ itim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır. Sınıf Ö ğ retmen i / Branş Öğretmenleri 1.Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel e ğ itim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel e ğ itim kurumlarında uygular. 2.De ğ erlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 3.Gerekti ğ inde bireye, aileye, ö ğ retmene ve kuruma bilgi verir. 1.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve de ğ erlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Planlanan e ğ itim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3. Bireyin gelişimine göre yeni bireysel e ğ itim programı önerileri hazırlar. 1.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. 2.Çocu ğ u ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.E ğ itim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerekti ğ inde e ğ itim araç gereç deste ğ i sa ğ lar. Başkan (Okul Müdürü/Md. Yard. (Varsa) Gezerek Özel E ğ itim Görevi Verilen Ö ğ retmen Aile BEP GEL İ ŞT İ RME B İ R İ M İ N İ N GÖREVLER İ Madde 64. 1

2 Öğrenci 1.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.De ğ erlendirme sonrasında çıkan e ğ itim önlemi ve yöneltme kararında iste ğ ini belirtir. Rehber Ö ğ retmen ( Psikolojik Danışman ) 1. Bireyin gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında ilgililerle işbirliği yapar 2. Bireyin özel e ğ itim gereksinimleri do ğ rultusunda görüşünü belirtir, bireye ve aileye rehberlik yapar. 2. Öğretmen ve ailelerle işbirliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenler. 1.Birey için saptanan destek e ğ itim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. 2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirli ğ i içinde izler. (Varsa)Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu T emsilcis i E ğ itim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Ö ğ retmen 1.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve de ğ erlendirilmesinde etkin görev alır. 2.De ğ erlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sa ğ lanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş e ğ itim programı önerileri hazırlar. 4.Gerekti ğ inde bireye, aileye, ö ğ retmene danışmanlık yapar. 2

3 BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI Performans Düzeyi Nasıl Belirlenir? - Kontrol listeleri - Kaba Değerlendirme Ölçü Aracı

4 Hangi derslerden BEP yapılacağına BEP Birimi performans formlarını inceleyerek karar verir.

5 Sahip olduğu beceriler (yapabildikleri) gözlenebilir/ölçülebilir ifadelerle yazılır.

6 BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar Nasıl Belirlenir?

7

8 Öncelikle uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar kolaydan zora doğru basamaklandırılarak yazılır.

9 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI NEDİR? BÖP;öğrencinin performansına uygun olarak belirlenen kısa dönemli amaçların öğretiminin öğretimsel amaçlar şeklinde yazılmasıdır. BÖP;Öğrenci için öğretilmesi gereken kısa dönemli amaçların nasıl öğretileceğini açıklayan yazılı dökümandır.

10 BÖP’ÜN ÖGELERİ NELERDİR? 1.Öğrenci 2.Ölçülebilir kısa dönemli amaç 3.Süre 4.Yöntem-Teknik 5.Başlangıç performans düzeyi 6.Öğretim süreci 7.Değerlendirme

11 BÖP Formu

12 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:BAŞLAMA TARİHİ: KISA DÖNEMLİ AMAÇ:BİTİRME TARİHİ: ARAÇ-GEREÇ: DAVRANIŞLAR BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ 123456789101112131415 SINIF ÖĞRETMENİ BİRİM SORUMLUSU OKUL MÜDÜRÜ Diğer öğrenciler için kullanılan Günlük Planlara (kılavuz kitaplara) ufak eklemeler yapılarak BÖP oluşturulabilir.

13

14 Birkaç hatırlatma! Her öğrenci için ayrı bir BEP Birimi oluşturulur Bir öğrenci hakkında RAM’dan kaynaştırmaya raporu geldiğinde, o öğrenci için BEP Birimi toplanır. BEP Birimi toplantısına aile ve öğrenci katılmalıdır. BEP ailenin onayından sonra uygulanır. BEP 6 aylık veya yıllık olarak hazırlanabilir. Kaynaştırma öğrencilerine Aile Eğitimi yasal bir zorunluluktur. BEP Birimi bunu planlamalıdır.


"1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş e ğ itim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve de ğ erlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları