Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULARIMIZ BEP Tanımı Amacı BEP nedir? \ ne değildir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULARIMIZ BEP Tanımı Amacı BEP nedir? \ ne değildir?"— Sunum transkripti:

1

2 KONULARIMIZ BEP Tanımı Amacı BEP nedir? \ ne değildir?
BEP geliştirme birimi kimlerden oluşur? BEP geliştirme biriminin görevleri nelerdir? BEP geliştirme toplantıları nasıl olmalıdır? BEP nasıl oluşturulur? BEP’in yasal dayanakları nelerdir? BEP nasıl değerlendirilir? KONULARIMIZ

3 BEP NEDİR

4 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan amaçlara yönelik destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır…

5 Bu program;Aile,öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

6 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ AMACI
en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktır.

7 BEP NE DEĞİLDİR?

8 Bireysel çalışma kağıtları değildir.

9 Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir.

10 Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir.

11 Bireyi etiketleyen bir karar dosyası değildir.

12 Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir
kayıt tablosu değildir.

13 Öğrenciye yapabildiklerinin üzerinde verilen ev ödevi ya da bir çalışma programı değildir.

14 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ

15 BEP Geliştirme Birimi Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’ lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Madde 72

16 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur?

17 BEP Geliştirme Birimi Başkanı ve Görevleri
Birim başkanının görevleri şunlardır: a) BEP geliştirme birimini oluşturmak. b) Birimde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak. c) Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda BEP ile ilgili her aşamada kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak. ç) BEP ile ilgili her aşamada ihtiyaç duyulan araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak.

18 BEP Birimi Görev ve Sorumlulukları
Bu birimde görev alan ; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur. Veli;öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. Öğrenci; Eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur.

19 BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra diğer görevleri şunlardır:
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak.

20 devam c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP'inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak. ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek.

21 devam d)Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak. e) Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak. f)Eğitim ve uygulama okulu ile otistik çocuklar eğitim merkezlerinde öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek.

22 devam g) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrencileri belirlemek.
ğ)Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu bilgilendirmek.

23 BEP Geliştirme Birimi Toplantıları…
Çocuk odaklıdır. •Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır. •Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler. •Tüm üyeler için rahat ve çekici bir ortamdır. •Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer veren bir birlikteliktir. •Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır.

24 BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:
BEP Nasıl Hazırlanır?   BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi

25 devam 3.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması 5.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi

26 devam 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.

27 YASAL DAYANAKLAR

28 573 SAYILI K.H.K. 4. Madde (f) bendinde “özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

29 Ö.E.H. Yönetmeliğinin 69-1 “Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.”

30 Ö.E.H.YÖNETMELİĞİ 69-2 (2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını, b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını, c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini, ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri, d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri, e) Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.

31 BEP Nasıl Değerlendirilir?
BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır BEP’ in amaçları doğrultusunda bireydeki ilerlemeleri değerlendirir. İlerleme kaydedilmişse BEP’ in sonraki amaçları belirlenir. Öngörülen süre içerisinde bireyselleştirilmiş eğitim programının uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir.

32 DEVELİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ


"KONULARIMIZ BEP Tanımı Amacı BEP nedir? \ ne değildir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları