Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI"— Sunum transkripti:

1 BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI
Özge TAŞTAN Özel Eğitim Öğretmeni

2 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur?
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için okul veya kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.

3 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur?
BEP geliştirme birimi üyeleri; BEP geliştirme birim başkanı,(Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı) Varsa gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, Sınıf öğretmeni, Branş öğretmenleri, Rehber öğretmen-psikolojik danışman Öğrenci velisi ve Öğrenciden oluşur.

4 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur?
BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere RAM bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

5 BEP Geliştirme Biriminin Görevleri Nelerdir?
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için BEP’lerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç- gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapar.

6 BEP Geliştirme Biriminin Görevleri Nelerdir?
Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden hazırlanmasını sağlar. Öğrenciler için hazırlanan BEP’i değerlendirerek gerektiğinde yeniler.

7 BEP Geliştirme Biriminin Görevleri Nelerdir?
Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/ kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunur. Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapar.

8 TOPLANTI GÜNDEMİNİ NELER OLUŞTURUR?
1)  Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması 2) Toplantının amacının ve bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi 3) Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi 4) Çocuğa daha önce bir BEP uygulanmışsa; Değişimin sonuçları, Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği, Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliği, katılımını ve gelişimini nasıl etkilediği

9 5) Bireyin performansının değerlendirilmesi,
Genel müfredata göre nerede olduğu, Çocuğun güçlü yanları, Gereksinim öncelikleri, Eğitimsel gereksinimleri, Öğrenme özellikleri,

10 TOPLANTI GÜNDEMİNİ NELER OLUŞTURUR?
6) Yıllık amaçların ve her bir yıllık amaç için kısa dönemli amaçların geliştirilmesi 7) Destek hizmetlerin belirlenmesi(destek eğitim odası, sınıf içi yardım vb..) 8) BEP geliştirilmesi ve uygulanması için personelin sorumlulukları açısından nasıl bilgilendirileceği 9) Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi

11 Eğitsel Performans Düzeyi Nasıl Belirlenir?
Var olan performans düzeyinin belirlenmesinin amacı, öğrencinin gelişim ve disiplin alanlarında neleri yapıp, neleri yapamadığının saptanmasıdır. Eğitsel performans düzeyi, değerlendirme ölçekleri verilerine göre oluşturulmalıdır. Öğrencinin performansı performans belirleme formu veya kaba değerlendirme araçları ile yapılır.

12 Eğitsel Performans Düzeyi Nasıl Belirlenir?
Sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi değerlendirirken tüm derslere ilişkin eğitsel performansını, alan/branş öğretmenlerinin de girmiş oldukları derslerdeki eğitsel performansını (neleri yapıp yapamadığının) belirlemesi gerekir.

13 TEŞEKKÜRLER


"BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları