Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özge TAŞTAN Özel Eğitim Öğretmeni.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için okul veya kurumlarda eğitim performansları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özge TAŞTAN Özel Eğitim Öğretmeni.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için okul veya kurumlarda eğitim performansları."— Sunum transkripti:

1 Özge TAŞTAN Özel Eğitim Öğretmeni

2  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için okul veya kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.

3  BEP geliştirme birimi üyeleri;  BEP geliştirme birim başkanı,(Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı)  Varsa gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen,  Sınıf öğretmeni,  Branş öğretmenleri,  Rehber öğretmen-psikolojik danışman  Öğrenci velisi ve  Öğrenciden oluşur.

4  BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere RAM bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.  Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

5  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için BEP’lerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlar.  Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç- gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapar.

6  Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden hazırlanmasını sağlar.  Öğrenciler için hazırlanan BEP’i değerlendirerek gerektiğinde yeniler.

7  Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/ kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunur.  Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapar.

8 1) Birim üyelerinin selamlaşması ve tanışması 2) Toplantının amacının ve bir önceki toplantı tutanağının gözden geçirilmesi 3) Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi 4) Çocuğa daha önce bir BEP uygulanmışsa;  Değişimin sonuçları,  Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği,  Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliği, katılımını ve gelişimini nasıl etkilediği

9 5) Bireyin performansının değerlendirilmesi,  Genel müfredata göre nerede olduğu,  Çocuğun güçlü yanları,  Gereksinim öncelikleri,  Eğitimsel gereksinimleri,  Öğrenme özellikleri,

10 6) Yıllık amaçların ve her bir yıllık amaç için kısa dönemli amaçların geliştirilmesi 7) Destek hizmetlerin belirlenmesi(destek eğitim odası, sınıf içi yardım vb..) 8) BEP geliştirilmesi ve uygulanması için personelin sorumlulukları açısından nasıl bilgilendirileceği 9) Toplantıya katılanların ve toplantı sırasında alınan kararların, yapılan tartışmaların yazılı olarak kaydedilmesi ve uyuşma sağlanamayan kararların gözden geçirilmesi

11  Var olan performans düzeyinin belirlenmesinin amacı, öğrencinin gelişim ve disiplin alanlarında neleri yapıp, neleri yapamadığının saptanmasıdır.  Eğitsel performans düzeyi, değerlendirme ölçekleri verilerine göre oluşturulmalıdır.  Öğrencinin performansı performans belirleme formu veya kaba değerlendirme araçları ile yapılır.

12  Sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi değerlendirirken tüm derslere ilişkin eğitsel performansını,  alan/branş öğretmenlerinin de girmiş oldukları derslerdeki eğitsel performansını (neleri yapıp yapamadığının) belirlemesi gerekir.

13  TEŞEKKÜRLER


"Özge TAŞTAN Özel Eğitim Öğretmeni.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için okul veya kurumlarda eğitim performansları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları