Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARIMIZDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ Durmuş PAYAS 1

2 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 1- Kaynaştırma eğitimi nedir. Cevap 1- Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Durmuş PAYAS

3 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 2- Öğrenci Kaynaştırma eğitimi uygulamasına hangi belgelerle alınır ? Cevap 2- a) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu . b)İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Yerleştirme Kararı. Durmuş PAYAS 3

4 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 4- İlköğretim çağına gelmiş engelli öğrencilerin kayıt kabul esasları nelerdir ? Cevap 4- ) Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır. Durmuş PAYAS 4

5 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 5- Engelli bireylerin zorunlu eğitim çağı nedir ? Cevap 5- a) ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. b )72 ayını dolduran bireylerin kaydı ise ilköğretim kurumlarına yapılır c) Zorunlu öğrenim çağında olup da okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir Durmuş PAYAS 5

6 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 6- Öğrenci kaynaştırmaya alındığında yapılacak iş ve işlemler nelerdir ? Cevap 6-a) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, BEP geliştirme birimi oluşturulur. b) Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. İlk yılın BEP ini RAM hazırlayarak kararla birlikte okula gönderir. Durmuş PAYAS 6

7 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 7- Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi kimlerden oluşturulur? Cevap 7- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. (2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur. Durmuş PAYAS 7

8 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 8- Kaynaştırma Yoluyla Eğitim gören öğrenciye 8. sınıf sonunda diploma verilir mi? Cevap 8- a) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilere normal öğrencilere verilen diploma verilir. b)İlköğretimde Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Durmuş PAYAS 8

9 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 9- Kaynaştırma Yoluyla Eğitim gören öğrencilerin başarıları nasıl değerlendirilir? Cevap 9- a) Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir b) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. c) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı (Kaynaştırma) izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır. d ) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin sınav, proje, performans ödevleri ve ders içi performansları bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. Durmuş PAYAS 9

10 OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları
Sorun 10- Kaynaştırma Yoluyla Eğitim gören öğrencilerle ilgili mevzuat açısından sorun yaşanmaması için dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap 10- a) BEP hazırlama ve geliştirme biriminin kurulmalı. b) Olabildiğince alt sınıflarda kaynaştırma uygulamasına başlanmalı. c) Öğrencilerin BEP leri her yıl mutlaka yenilenmeli d) 8. sınıf sonunda diploma verileceği gözönünde bulundurularak öğrencinin başarı değerlendirmesinin mevzuata uygun olarak geçer not ile değerlendirilmesine özen gösterilmeli . e) Tüm bu tedbirlere rağmen öğrencinin başarısız olabileceği ve durumda normal düzey başarısız öğrencilere uygulanan yönetmelik hükümlerinin bu öğrenciler için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. (tüm BEP lerin , yazılı sözlü uygulamaların,alınan özel eğitim tedbirlerinin bunu kanıtlaması şartıyla) Durmuş PAYAS 10


"OKULLARDA UYGULANAN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları