Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FIRINLI İLKÖĞRETİM OKULU Okullarda görev yapan Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarından biri de bireysel eğitim gerektiren ve “Kaynaştırma” eğitimine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FIRINLI İLKÖĞRETİM OKULU Okullarda görev yapan Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarından biri de bireysel eğitim gerektiren ve “Kaynaştırma” eğitimine."— Sunum transkripti:

1 FIRINLI İLKÖĞRETİM OKULU Okullarda görev yapan Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarından biri de bireysel eğitim gerektiren ve “Kaynaştırma” eğitimine alınan öğrencilerin eğitimlerini programlamak, takip etmek ve bu öğrencilere uygun BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ) hazırlama çalışmalarını gerçekleştirmek…   İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak siz değerli öğretmenlerimize bu bilgilendirme ve paylaşım toplantısını hazırladım… Halil İbrahim DURAN Psikolojik Danışman

2 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

3 KAYNAŞTIRMA YOLU İLE EĞİTİM NASIL UYGULANIYOR
KAYNAŞTIRMA YOLU İLE EĞİTİM NASIL UYGULANIYOR? KAÇ FARKLI MODEL UYGULAMA BİÇİMİ VAR?

4 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Destek odası, özel-araç gereçler ve eğitim materyalleri, fiziksel düzenlemeler ve BEP  yapılır. Kayıtlı bulunduğu okuldaki eğitim programını takip ederler. Diploma

5 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
Okul öncesi kurumlarda 2 öğrenci____10 sınıf mevcudu 1öğrenci____20 sınıf mevcudu Diğer kademelerde 2 öğrenci___25 sınıf mevcudu 1 öğrenci___35 sınıf mevcudu Geçmeyecek şekilde düzenlenir. Her sınıfta 2 öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.

6 YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfındadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde ve sosyal etkinliklerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır. İlköğretim programını takip ederler. İlköğretim programı temel alınarak hazırlanmış olan BEP doğrultusunda

7 YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
İlköğretim programını takip edemeyecek özel eğitim sınıfları Yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip ederler. Bu program doğrultusunda BEP Eğt. Uyg. Okulu Eğt. Programı ve Otistik Çocuklar Eğt. Programı uygulanan özel eğitim sınıflarından mezun olanlar Takip ettiği programa uygun diploma

8 YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA özel eğitim sınıfları
Okul öncesi ve ilköğretim 10 sınıf mevcudu Orta öğretim ve yaygın eğitimde 15 sınıf mevcudu Otistik çocuklar için 4 sınıf mevcudu Normal sınıflarda 2 öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.

9 TERSİNE KAYNAŞTIRMA Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcudu 5 özel eğt. Öğrenci olmak üzere Okul öncesi ____ 14 öğrenci İlköğretim ve Ortaöğretim ______ 20 öğrenci

10 Tanılama 1.Eğitsel tanılama 2.Tıbbi tanılama

11 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
KAYNAŞTIRMAYA ALINAN ÖĞRENCİLER Zihinsel Yetersizliği Görme Yetersizliği İşitme Yetersizliği Ortopedik Yetersizlik Dil ve Konuşma Güçlüğü Özel Öğrenme Güçlüğü Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Otizm Duygusal Uyum Güçlüğü Sosyal Uyum Güçlüğü Süreğen Hastalık Üstün veya Özel Yetenek

12 1.TIBBİ TANILAMA Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçümlerin esas alındığı tanılama modelidir. Bu tanılama modelinde, yetersizliğin varolup-olmadığı belirlenmekte, varolan zedelenmenin yeri, derecesi, zedelenmeye yol açan etmenler, süreğen olup olmadığı ya da ilerleyip ilerlemediği gibi özellikler tespit edilmektedir.

13 Ülkemizde 573 Sayılı K.H.K’ye Dayalı Tanılama Süreci ÜlkemizdeTanılama Süreci
Farkına Varma Hekime Başvurma Tıbbi Rehabilitasyon R.A.M. Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi (ETİDE) En Az Sınırlandırılmış Eğitim Ortamına Yerleştirme Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu (ÖEHK) Eğitsel Tanılama Yapma Destek Eğitim Planı Hazırlama Yöneltme Raporu Hazırlama Destek Eğitim Planı uygulamasındaki görevlilere danışmanlık yapma, Yerleştirme kararı sonuçlarını izleme, Yerleştirme yapılan kuruma, bireye, destek eğitim planının uygulanmasında görev alan personele ve aileye danışmanlık yapma, Aile Eğitimi Programları hazırlama, Personel gereksinimini belirleme ETİD ekibinden gelen yöneltme raporunu değerlendirerek gerekli ÖE önlemlerini alma, Ö.E. uygulamaları yapılan okulların gereksinimlerini belirleme ve karşılama En az sınırlandırılmış eğitim ortamına yerleştirme kararını alma, Hizmet içi eğitim prog. açılmasını sağlama, Kaynak dağıtımı …… Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi (BEPGB)

14 2.Eğitsel Tanılama Eğitsel tanılama , öğrencilerle eğitim ve öğretime nereden başlanacağına yönelik bireylerin disiplin alanlarındaki varolan performanslarının belirlenmesine hizmet etmektedir. Özel eğitim gerektiren birey için nasıl ve nerede eğitim ortamı oluşturulacağına, hangi araçların kullanılabileceğine ve ne tür bir eğitim programına alınması gerektiğine hizmet edebilmektedir.( Varol, 1992)

15 Tanılama 3.Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreci:
2.Okula Giden Bireyin Tanılanması ve Belirlenmesi: A-Gönderme Öncesi Süreç: a-Öğrencinin güçlü zayıf yönlerinin belirlenmesi c-Öğrencinin ailesi hakkında bilgi d-Öğrencinin sağlık problemleri B-Gönderme Süreci: a-Müdahale Programın Değerlendirilmesi b-Raporun RAM tarafından Değerlendirilmesi 3.Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreci: Aile ve Öğretmen Görüşmesi, Öğrencinin Gelişim ve disiplin Alanlarında Ayrıntılı değerlendirilmesi ve En uygun eğitim Ortama yerleştirilmesi

16 BAŞVURU SÜRECİ Aile Branş Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Okul İdaresi
Okul Rehberlik Servisi Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi (RAM)

17 Kaynaştırma Öğrencileri için ek olarak BİREYSEL GELİŞİM RAPORU
BAŞVURU SÜRECİ Ram’a gönderilecek öğrenci için EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU İSTEĞİ Kaynaştırma Öğrencileri için ek olarak BİREYSEL GELİŞİM RAPORU OKULUN RESMİ YAZISI DOKTOR RAPORU


"FIRINLI İLKÖĞRETİM OKULU Okullarda görev yapan Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarından biri de bireysel eğitim gerektiren ve “Kaynaştırma” eğitimine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları