Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci."— Sunum transkripti:

1 ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci

2 SUNUM PLANI 1. Ortak Sınavları Öncesi 11. Ortak Sınavlar
ı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ı. b. Rehberlik Servisleri Görevleri ı. c. Ebeveynlerin Görevleri 11. Ortak Sınavlar ıı . a. Okul Yönetiminin Görevleri ıı .b. Rehberlik Servislerinin Görevleri ıı .c. Ebeyenlerin Görevleri III. Ortak Sınavlar Tercih ve Yerleştirme Dönemi ııı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ııı. b. Rehberlik Servislerinin Rolü ııı. c. Ebeveynlerin Sorumlulukları

3 I. I. Ortak Sınavlar Sınavları
Ortak Sınav Uygulaması: Sistemin temeli ilköğretim 8. sınıfta okuyan öğrencilerin ilgili eğitim yılında yılda iki kez merkezi ortak sınav yapılmasına dayanmaktadır. -Ortak merkezi sınavlar, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, TC. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin birinci sınavı, üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı ortak sınav şeklinde uygulanacaktır Eğitim yılı Ortak sınav uygulaması sınavları I. Dönemde; Kasım aynın son haftası sinde, 2. Dönemde; Nisan ayının son haftasında nisan uygulanacaktır.

4 I. I. Ortak Sınav Uygulaması sınavlar
Sınavın Ders Kapsamı, Soru Sayısı ve Süre

5 I. Ortak Sınav Uygulaması Sınavları
Kısa Kısa …: *Sınav ücreti yok *Başvuru Yok.. *Birinci günde 3 oturum, İkinci günde 3 oturum olmak üzere 6 oturumda yapılacaktır. *Her ders için tek oturum ve 40 dakika süre verilecektir. *Hesap makinası, cetvel, telefon, bilgisayar vb. cihazların kullanımı yasak olacak. *Her öğrenci yoklama listesindeki sıraya göre oturtulacak. * Geçen yıldan farklı Sınavlarda A, B,C ve D kitapçıkları olacaktır. Görsel ve şekilsel soruların sayısı artırılacak ve çeldiriciliği daha az sorular sorulacak ve uzmanların belirtiği üzere daha kolay bir sınav öğrencileri bekliyor. * Sınavda yanlışlar, doğruları etkilemiyor. * Öğretim yılında 8. sınıfta olan her öğrenci sınava girebilir (MEB, 2013).

6 I.Ortak Sınavlar Sınavlar Görevler
Okul Yönetimi Öğrenci bilgilerini e-Okul üzerinden güncellemek. Öğrenci ve velileri bilgilendirmek, Sınavlara girecek öğrencilerin listesini ilan etmek. Engelli, kaynaştırma öğrencilerinin sınav tedbirleri için RAM’a yönlendirmek. Zorunlu yabacı dil bilgisini işlemek, Mazeret bildiren öğrencilerin durumunu bildirmek . Rehberlik Servisleri Sınav ile ilgili öğrencilere bilgi aktarmak (konferans, afiş, broşür vb.) Engelli öğrenciler ile ilgili alınacak ‘sınav tedbirleri’ ile ilgili ilgili aileye rehberlik etmek. Sınavların yapısı, dersler, süre vb. bilgileri öğrencilere aktarmak, Sınav ders kazanımlarının listesini yayınlamak. Velileri teog ile ilgili bilgilendirmek Öğrenci Velileri Çocuğunun sınav listesinde olup olmadığını kontrol etmek, Öğrencinin yasal mazeretini okul yönetimine zamanında bildirmek, Ortak sınav puanının nasıl oluştuğunu öğrenmek, Çocuğunun ‘çalışma stratejisinin’ uygunluğunu denetlemek,

7 I.TEOG Sınavlar Sınav Tedbirleri
TEOG SINAV TEDBİRİ İÇİN 194 ÖĞRENCİ BAŞVURUDA BULUNDU Engel (Hastalık) Türü Sınav Tedbirleri Az Görenler Tek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre Ayrıca,; Okuyucu kodlayıcı, 18 Punto yazılı soru ve cevap kağıdı, a. b birlikte seçeneklerinden birisini alabilecekler İşitme Engelliler Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan (DEHAB) Otizm Bedensel Engeli Olanlar Ayrıca; Zihinsel Engelliler Her ders için 15’er dakika ek süre (MEB, 2013).

8 II. Ortak Sınavlar Sınavları

9 II. Ortak Sınavlar Uygulaması Sınavları
Sınavın Uygulanması: Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek 20 soru ve 40 dak. Süre olacaktır. Öğrenciler sınıf yoklama listesine göre oturtulacak gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi görevli öğretmende olacaktır. Öğrenci tükenmez kalem ile cevap kağıdını imzalayacak, kitapçık türünü kurşun kalemle (A,B,C ve D) olarak kodlayacaktır. Sınavdan sonra değerlendirmede aynı salonda sınava giren, aynı soru kitapçık türünü kullananlar arasında bilgisayar ortamında değerlendirme yapılacaktır (MEB,2013).

10 II. Ortak Sınavlar Sınavları
Sınavın Değerlendirilmesi: Tek bir puan türünde hesaplama yapılacaktır, Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır, Her test için sadece doğru sayıları dikkate alınacaktır, Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı: [(Doğru sayısı/ soru sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. Örnek: Türkçe; (15/20) x100=75

11 II. Ortak Sınavlar Ortak Sınav Puan Hesaplaması; Her bir öğrencinin 6.7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8.sınıfta yapılan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen puan ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan (YEP) elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12

13 II. Ortak Sınav Uygulaması Sınavları

14 II. Ortak Sınav Uygulaması Sınavları
TOPLAM YEP İÇİNDE % 30’U DERS BAŞARI PUANI % 70’İ ORTAK MERKEZİ SINAV PUANI OLUŞTURMAKTADIR.

15 II.Ortak Sınavlar Görevler
Okul Yönetimi Okulda OMS ‘ların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak, Öğrencilerin 6. ve 7. sınıf ders başarı ortalamalarını ilan etmek, Sınavda, sınıf oturma düzeni, kitapçık türü gibi önemli bilgileri öğrencilere aktarmak, Mazeret sınavı ile ilgili işlemleri zamanında yapmak, Sınavlarda görevli öğretmenlere rehberlik yapmak. Rehberlik Servisleri Sınavlarda dikkat edilecek hususlar konusunda konferans , seminer gibi etkinlikler yapmak, Kodlama ve verimli çalışma konularında öğrencileri bilgilendirmek Sınav kaygısı ile ilgili grup danışmanlığı çalışması yapmak, OMS temel yapısı ile ilgili bilgi aktarmak, broşür afişler hazırlamak, Yıl sonu başarı ort. ADBO, OMSO, ve YEP oluşumunu gösteren afişler hazırlamak. Özel eğitim alan öğrencileri K.P raporunu haz. Öğrenci Velileri OMS’ların temel yapısını öğrenmek, Çocuğunun 6.7. sınıf ders başarı ort. Bilmek, OMS derslerin ağırlıklarını öğrenmek, Çocuğunun doğru bir TEOG stratejisi oluşmasını sağlamak, Sınav sonuçlarını uzmanlarla değerlendirmek, (rehberlik) Sağlıklı bir sınav dönemi için fiziki, duygusal hazırlık yapmak.

16 15 dakika Ara…

17 III. ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Sınavlara Giren her öğrencinin tercih hakkı oluyor, Tercih listesi istek listesidir, Tercih edilen okul sayısının çok olması, az olmasından daha avantajlıdır.

18 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Gizli Tercih : YEP 9. SINIF DERS BAŞ. ALAN YERCİH SONUÇ Dikkat !!

19 III. ORTAK SINAV TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen, Sosyal Bilimler veya Anadolu Liselerine dönüştürüldü. TEOG Tercihlerinde Özel Kolejlerin burslu programları da tercih edilebiliyor, Özel kolej tercihlerinde Türkiye genelinde %5’lik dilimde olanlar yada bulunduğu ilde %5’lik dilimde olanlar tercih hakkına sahiptir. Minimum puan uygulaması kaldırılmıştır. Tercihler öğrencinin % lik dilimleri (TÜRKİYE GENELİ VE İL GENELİ) dikkate alınarak yapılmalı.

20 III. ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Keçiören’de Durum: Eğitim yılında 1 binden fazla öğrenci sınava girdi, Anadolu Liselerinin toplam kontenjanı, 2985 idi. TEOG Yerleştirmeleri sonucunda; En yüksek puanlı Anadolu lisesi: Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi, (464,7582) oldu, En düşük puanlı Anadolu Lisesi; Nuri Pakdil Anadolu Lisesi (332,4187) oldu. Fark: = 132 puandır. Nakiller neticesinde toplam (Keçiören) 12 okulun taban puanı arttı. 2 okulun düştü, 1 okulun değişmedi.

21 III. ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Başvuru yerleşilen okul müdürlüğüne yapılacak. İlk nakil talebi Ağustos 2014 saat 17.00’ye kadar alındı 29 Ağustos'ta nakil yerleşme işlemleri tamamlandı. Nakiller benzer bir sistemde Eylül ayı son haftasına kadar haftalık periyotlarla yapıldı. Tüm gelişmeler (nakil, boş kontenjan vb.) e-okul üzerinden takip ediliyor… Öğren Kayıtlı Olduğu Okul Nakil Talebinin olduğu Okul Tarih Ahmet G. Osman Anadolu Lisesi B.Gökdağ Anadolu Lisesi 29 Ağustos Ayşe Farabi Anadolu Lisesi 5 Eylül

22 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Tercih yapmayan ya da tercihlerine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirilmeleri; Öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, Okul kontenjanı, Okulun yerleştirme puanı dikkate alınarak yapılacaktır.

23 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Sorunlar: Öğrenci ve aileler sistemi tanımıyor, Sınav sonuçlarını okuma becerisi zayıf, Okul türleri yeterince tanınmıyor, Mesleki program uygulayan okul bölümleri tanınmıyor, Hiçbir öğrencinin A ve B planı yok… Taban puan, yüzdelik dilim, kontenjan vb. veriler yanlış yorumlanıyor, Özel eğitim alan öğrenciler baştan dışlanıyor, yardım edilmiyor, Tercih listesi hazırlamayı bilmiyorlar, Taban puana gereğinden fazla değer atfediliyor, Hiçbir öğrencinin bir kariyer planı yok… Kariyer seçimi ‘rastlantısal’ yapılıyor….

24 2005-2011 YILLARI ARASI İŞSİZLİK ORANLARI
İŞSİZLİK ORANI (%) 2005 10,6 2006 10,2 2007 10,3 2008 11,0 2009 14,0 2010 11,9 2011 9,8 Kaynak: TÜİK

25 Kaynak: TÜİK

26 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Dünya Rekabet Gücü Endeksi, (Kurumlar, altyapı, sağlık, temel eğitim, mesleki eğitim) Sıra no Ülke Puanı 1 İsviçre 5,67 2 Singapur 5,61 3 Finlandiya 5,54 …. 44 Türkiye 4,45 Kynak, Sala- I- Martin vd. 2013/ SDE (Ekonomik Özgürlükler ve Türk Dünyası Raporu) 2014;53-54

27 Türkiye, 2,732 puan

28 İnovasyon performansı (Maastricht Üniversitesi)
Avrupa 2020 İnovasyon Birliği vizyonuna dayalı İnovasyon Birliği Sıralaması aracı geliştirilmiştir. 1.İnovasyon liderleri: Denmark, Finland, Germany, Sweden (performance well above that of the EU27). 2.İnovasyon takipçileri: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Slovenia and the UK (performance close to that of the EU27). 3.Ilımlı düzeyde inovasyon yapanlar: Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Malta, Poland, Portugal, Slovakia and Spain is (performance below that of the EU27). 4.Zayıf düzeyde inovasyon yapanlar: Bulgaria, Latvia, Lithuania and Romania (performance well below that of the EU27). “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Türkiye, zayıf düzeyde yer almaktadır, 2010 Sunum

29 III.ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Okul Yönetimi Sınav sonuçları, tercih dönemi bilgilerini öğrencilerine aktarmak, Şifre, tercih işlemi bilgilerinin her öğrencisine ulaşmasını sağlamak, Tercih dönemi okulun çalışma saatlerini ve yetkililerini ilan etmek, Ortak sınav sonuçlarını içeren bir rapor hazırlamak, Yerleştirme sonuçlarını içeren bir rapor hazırlamak, Mezun takip sistemi kurmak. Rehberlik Servisleri Ortak sınav sonucunu ve tercihlerle ilgili gerekli bilgileri öğrencilere aktarmak, Her mezun öğrencinin Ortak sınav raporunu raporunu hazırlamak, Tercih edilecek, okul veya programların tanıtımını yapmak, Tercih döneminde, fiziki, veya interaktif danışmanlık yapmak, Öğrencilerin A ve B kariyer planı hazırlamasına yardım etmek. Öğrenci Velileri Çocuğunun okul tercihleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmak, Çocuğunun kariyer planı hazırlamasına destek olmak, Okul ve program türlerini tanımak, Tercih dönemi takvimini takip etmek, Sonuçları okula ve danışmana bildirmek, Çocuğunun yeni okuluna uyum sağlamasına yardımcı olmak, Son kararı çocuğa bırakmak.

30 ORTAK SINAV UYGULAMASI ÖĞRENCİ RAPORU
Öğrenci; Adı Soyadı: TC Kimlik No: 6. Sınıf Ders Başarı Ort. 7.Sınıf Ders Başarı Ort. I.OMS SINAV SONUCU Yaklaşık YEP Puanı: Muhtemel Okul ve Programların mini listesi, Öğrencinin kariyer profili ile ilgili, öğretmen görüşleri (2’ cümle) Ailesinin görüşleri (1-2 cümle) Rehberlik servisi görüşleri, Test anket sonuçları Öğrencinin A ve B planları

31 ORTAK SINAV SÜRECİNİ ÖLÇELİM
Ortak Sınav Uygulaması sistem ve süreçle ilgili bilgilendirme çalışmaları sonucunda mevcut durumu ölçmek için ölçeğimizi uygulayalım. Okulumuzda çıkan sonucu okul yönetimine, ve öğretmenler kuruluna sunalım. Sonuç raporunun bir örneğini RAM’a gönderelim, Eksik noktalar için yeni çalışmalar planlayalım. Süreç ve Sonuç Odaklı Çalışma!!

32 TEOG, LYS, EK ÖSYS, ÖMS, TERCİH DÖNEMİ
Merkezimizde tüm sınav ve tercih dönemlerinde, tercih danışmanlığı yapılmaktadır. Bu kapsamda Eğitim yılında; öğrenci veli LYS :86 44 TEOG : DİĞER :6 8 Öğrenciye yardımcı olunmuştur, çalışmalarımız öğretim yılında da devam edecektir. Kariyer Danışma Birimi

33 https://www.facebook.com/groups/ /


"ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları