Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG SÜRECİ HUN ORTA OKULU REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG SÜRECİ HUN ORTA OKULU REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş."— Sunum transkripti:

1 TEOG SÜRECİ HUN ORTA OKULU REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

2 I. I. TEOG Sınavları TEOG: Sistemin temeli ilkö ğ retim 8. sınıfta okuyan ö ğ rencilerin ilgili e ğ itim yılında yılda iki kez merkezi ortak sınav yapılmasına dayanmaktadır. -Ortak merkezi sınavlar, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, TC. İ nkılap tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin birinci sınavı, üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı ortak sınav şeklinde uygulanacaktır. - 2014-2015 E ğ itim yılı TEOG sınavları I. Dönemde; Kasım aynın son haftası 26-27 sinde, mazeret 13 14 Aralık, II. Dönemde; Nisan ayının son haftasında 29-30 Nisan uygulanacaktır. Mazeret 16-17 Mayıs tarihlerinde olacaktır.

3 I. I. TEOG Sınavları  Sınavın Ders Kapsamı, Soru Sayısı ve Süre

4 I. TEOG Sınavları  Kısa Kısa …:  *Sınav ücreti yok  *Başvuru Yok..  *Birinci günde 3 oturum, İ kinci günde 3 oturum olmak üzere 6 oturumda yapılacaktır.  *Her ders için tek oturum ve 40 dakika süre verilecektir.  *Hesap makinası, cetvel, telefon, bilgisayar vb. cihazların kullanımı yasak olacak.  *Her ö ğ renci yoklama listesindeki sıraya göre oturtulacak.  *Sınavlarda ABCD kitapçıkları olacaktır  * Sınavda yanlışlar, do ğ ruları etkilemiyor.  * 2014-2015 Ö ğ retim yılında 8. sınıfta olan her ö ğ renci sınava girebilir

5 II. TEOG Sınavları

6 Sınavın Uygulanması:  Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek 20 soru ve 40 dak. Süre olacaktır.  Ö ğ renciler sınıf yoklama listesine göre oturtulacak gerekti ğ inde ö ğ rencinin yerini de ğ iştirme yetkisi görevli ö ğ retmende olacaktır.  Ö ğ renci tükenmez kalem ile cevap ka ğ ıdını imzalayacak, kitapçık türünü (ABCD) olarak kodlayacaktır.  Sınavdan sonra de ğ erlendirmede aynı salonda sınava giren, aynı soru kitapçık türünü kullananlar arasında bilgisayar ortamında de ğ erlendirme yapılacaktır.

7 II. TEOG Sınavları  PYBS SINAVINA AYRICA G İ R İ LMEYECEK, BAŞVURULAR OKULDAN OLACAK  Sınava bilgisayar özelli ğ i olan hiçbir cep telefonu, hesap makinası gibi aletler getirilmeyecek  Sınav süresini tam kullanma  Sınav araları çok uzun, motivasyonunuzu bozacak konuşmalar ve yiyeceklerden sakının  Mazeret sınavı  Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek

8 II. TEOG Sınavları Sınavın De ğ erlendirilmesi: a. Tek bir puan türünde hesaplama yapılacaktır, b. Her soru eşit a ğ ırlı ğ a sahip olacaktır, c. Her test için sadece do ğ ru sayıları dikkate alınacaktır, d. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı: e. [(Do ğ ru sayısı/ soru sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. f. Örnek: Türkçe; (15/20) x100=75

9 II. TEOG Sınavları TEOG Hesaplaması; Her bir ö ğ rencinin 6.7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8.sınıfta yapılan a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen puan ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan (YEP) elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

10

11 II. TEOG Sınavları

12 TOPLAM YEP İ Ç İ NDE % 30’U DERS BAŞARI PUANI % 70’ İ ORTAK MERKEZ İ SINAV PUANI OLUŞTURMAKTADIR.

13 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ  Sınavlara Giren her ö ğ rencinin tercih hakkı oluyor,  Tercih döneminde A formunda en fazla 15 okul tercih ediliyor,  B Formunda en fazla 6 okul türü tercih ediliyor, ancak en az 4 okul türü zorunlu.  ‘Tercih yapmak’, ‘tercih yapmamaya’ oranla ö ğ renci için daha avantajlı.  Tercih listesi istek listesidir,  Tercih edilen okul sayısının çok olması, az olmasından daha avantajlıdır.

14 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Sıra No Alternatif 3 İ lçe 1Çankaya 2Altında ğ 3Yenimahalle

15 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Gizli Tercih : YEP 9. SINIF DERS BAŞ. ALANYERC İ HSONUÇ

16 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ  Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen, Sosyal Bilimler veya Anadolu Liselerine dönüştürüldü.  TEOG Tercihlerinde Özel Kolejlerin burslu programları da tercih edilebiliyor,  Özel kolej tercihlerinde Türkiye genelinde %5’lik dilimde olanlar yada bulunduğu ilde %5’lik dilimde olanlar tercih hakkına sahiptir.  Minimum puan uygulaması kaldırılmıştır.  Tercihler öğrencinin % lik dilimleri (TÜRKİYE GENELİ VE İL GENELİ) dikkate alınarak yapılmalı.

17 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ  Keçiören’de Durum:  2013-2014 E ğ itim yılında 10 binden fazla ö ğ renci sınava girdi,  Anadolu Liselerinin toplam kontenjanı, 2985 idi.  TEOG Yerleştirmeleri sonucunda;  En yüksek puanlı Anadolu lisesi: Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi, (464,7582) oldu,  En düşük puanlı Anadolu Lisesi; Nuri Pakdil Anadolu Lisesi (332,4187) oldu.  Fark: 464-332= 132 puandır.  Nakiller neticesinde toplam (Keçiören) 12 okulun taban puanı arttı. 2 okulun düştü, 1 okulun de ğ işmedi.

18 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Başvuru yerleşilen okul müdürlüğüne yapılacak. İlk nakil talebi 25-28 Ağustos 2014 saat 17.00’ye kadar alındı 29 Ağustos'ta nakil yerleşme işlemleri tamamlandı. Nakiller benzer bir sistemde Eylül ayı son haftasına kadar haftalık periyotlarla yapıldı. Tüm gelişmeler (nakil, boş kontenjan vb.) e-okul üzerinden takip ediliyor… Öğre n Kayıtlı Olduğu Okul Nakil Talebinin olduğu Okul Tarih AhmetG. Osman Anadolu Lisesi B.Gökdağ Anadolu Lisesi 29 Ağustos AyşeFarabi Anadolu Lisesi G. Osman Anadolu Lisesi 5 Eylül

19 TEOG, LYS, EK ÖSYS, ÖMS, TERCİH DÖNEMİ Merkezimizde tüm sınav ve tercih dönemlerinde, tercih danışmanlı ğ ı yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013-2014 E ğ itim yılında; ö ğ renciveli LYS:8644 TEOG:361382 D İĞ ER:68 Ö ğ renciye yardımcı olunmuştur, çalışmalarımız 2014- 2015 ö ğ retim yılında da devam edecektir.

20 I.TEOG Sınavlar Görevler Okul Yönetimi Ö ğ renci bilgilerini e- Okul üzerinden güncellemek. Ö ğ renci ve velileri bilgilendirmek, Sınavlara girecek ö ğ rencilerin listesini ilan etmek. Engelli, kaynaştırma ö ğ rencilerinin sınav tedbirleri için RAM’a yönlendirmek. Zorunlu yabacı dil bilgisini işlemek, Mazeret bildiren ö ğ rencilerin durumunu bildirmek. Rehberlik Servisleri Sınav ile ilgili ö ğ rencilere bilgi aktarmak (konferans, afiş, broşür vb.) Engelli ö ğ renciler ile ilgili alınacak ‘sınav tedbirleri’ ile ilgili ilgili aileye rehberlik etmek. Sınavların yapısı, dersler, süre vb. bilgileri ö ğ rencilere aktarmak, Sınav ders kazanımlarının listesini yayınlamak. Velileri teog ile ilgili bilgilendirmek Ö ğ renci Velileri Çocu ğ unun sınav listesinde olup olmadı ğ ını kontrol etmek, Ö ğ rencinin yasal mazeretini okul yönetimine zamanında bildirmek, TEOG puanının nasıl oluştu ğ unu ö ğ renmek, Çocu ğ unun ‘çalışma stratejisinin’ uygunlu ğ unu denetlemek,

21 III.TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Okul Yönetimi Sınav sonuçları, tercih dönemi bilgilerini ö ğ rencilerine aktarmak, Şifre, tercih işlemi bilgilerinin her ö ğ rencisine ulaşmasını sa ğ lamak, Tercih dönemi okulun çalışma saatlerini ve yetkililerini ilan etmek, TEOG sonuçlarını içeren bir rapor hazırlamak, Yerleştirme sonuçlarını içeren bir rapor hazırlamak, Mezun takip sistemi kurmak. Rehberlik Servisleri TEOG sonucu ve tercihlerle ilgili gerekli bilgileri ö ğ rencilere aktarmak, Her mezun ö ğ rencinin TEOG raporunu hazırlamak, Tercih edilecek, okul veya programların tanıtımını yapmak, Tercih döneminde, fiziki, veya interaktif danışmanlık yapmak, Ö ğ rencilerin A ve B kariyer planı hazırlamasına yardım etmek. Ö ğ renci Velileri Çocu ğ unun okul tercihleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmak, Çocu ğ unun kariyer planı hazırlamasına destek olmak, Okul ve program türlerini tanımak, Tercih dönemi takvimini takip etmek, Sonuçları okula ve danışmana bildirmek, Çocu ğ unun yeni okuluna uyum sa ğ lamasına yardımcı olmak, Son kararı çocu ğ a bırakmak.

22 II.TEOG Sınavlar Görevler Okul Yönetimi Okulda OMS ‘ların sa ğ lıklı şekilde yapılmasını sa ğ lamak, Ö ğ rencilerin 6. ve 7. sınıf ders başarı ortalamalarını ilan etmek, Sınavda, sınıf oturma düzeni, kitapçık türü gibi önemli bilgileri ö ğ rencilere aktarmak, Mazeret sınavı ile ilgili işlemleri zamanında yapmak, Sınavlarda görevli ö ğ retmenlere rehberlik yapmak. Rehberlik Servisleri Sınavlarda dikkat edilecek hususlar konusunda konferans, seminer gibi etkinlikler yapmak, Sınav kaygısı ile ilgili grup danışmanlı ğ ı çalışması yapmak, OMS temel yapısı ile ilgili bilgi aktarmak, broşür afişler hazırlamak, Yıl sonu başarı ort. ADBO, OMSO, ve YEP oluşumunu gösteren afişler hazırlamak. Özel e ğ itim alan ö ğ rencileri K.P raporunu haz. Ö ğ renci Velileri OMS’ların temel yapısını ö ğ renmek, Çocu ğ unun 6.7. sınıf ders başarı ort. Bilmek, OMS derslerin a ğ ırlıklarını ö ğ renmek, Çocu ğ unun do ğ ru bir TEOG stratejisi oluşmasını sa ğ lamak, Sınav sonuçlarını uzmanlarla de ğ erlendirmek, (rehberlik) Sa ğ lıklı bir sınav dönemi için fiziki, duygusal hazırlık yapmak.


"TEOG SÜRECİ HUN ORTA OKULU REHBERLİK SERVİSİ TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları