Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bankaya Özel / Internal Use T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015-2016 Güz Dönemi Ders: BIL-515.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bankaya Özel / Internal Use T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015-2016 Güz Dönemi Ders: BIL-515."— Sunum transkripti:

1 Bankaya Özel / Internal Use T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015-2016 Güz Dönemi Ders: BIL-515 Yazılım Mühendisliği Öğretmen : Doç.Dr. Şenol Zafer ERDOĞAN Hazırlayan : Kamil BALIKÇI Sunum Tarihi : 10/11/2015

2 Bankaya Özel / Internal Use Kelime anlamı olarak Çevik, Atılgan, Atik anlamına gelir. Agile, genellikle yazılım geliştirme de kullanılan geleneksel yazılım geliştirme methodlarına (Waterfall,Prototyping, Incremental Development vb.) alternatif methodolojiler bütünüdür. 1990 larda, var olan Yazılım geliştirme süreçleri bürokratik, yavaş ve aşırı derecede sıkı bir düzene sahip olmasından dolayı eleştirilmeye başlanmıştı. 1990 ortalarında yazılım geliştirme sektöründe ağır yazılım geliştirme methodlarına karşı olan; geliştirme organizasyonlarının teknolojik ve gereksinim değişikliklerine hızlıca adapte olabilmesine olanak sağlayan yenilikçi yaklaşımları destekleyen sayıca az düşünce liderleri vardı. Bunlar yazılım değişikliklerine uyum sağlamanın ötesinde bu değişiklikleri daha da güçlendirmenin çok daha başarılı bir geliştirme stratejisi olacağını farkettiler. Bu sektör liderleri Şubat 2001, Snowbird,Utah da bir araya geldikleri görüşmelerinde Agile Software Development terimini ortaya attılar. Ve günümüzde oldukça meşhur olan «Agile Manifestosunu» yayınladılar.

3 Bankaya Özel / Internal Use Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer vermeye kanaat getirdik. Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız Önceden Planlama ve detaylı gereksinimlerin yerine sürekli planlama, takım ve işbirliğini güçlendirme, zamanla gelişen tasarım, erkenden ve sık sık test ; en önemlisi de hızlı iterasyonlarda, sık sık çalışan yazılım teslim etme felsefesidir.

4 Bankaya Özel / Internal Use Agile Yöntemler; aşağıdaki yazılım geliştirme methotları için çatı/şemsiye bir isimdir. FDD: Feature-Driven Development RUP : Rational Unified Process DSDM : Dynamic System Development Method

5 Bankaya Özel / Internal Use Kaynak: http://crankypm.com/category/polls/http://crankypm.com/category/polls/ Agile Yöntemlerin hepsi yalın yönetim ve Agile Manifesto da ki temel prensipler çerçevesinde uygulanır. Aralarındaki farklılık ise methodların süreçlerindeki farklılıktan kaynaklanır. Agile Yöntemler denildiğinde ilk akla gelen ve en popüler ve yoğun olarak kullanılan yöntem SCRUM ile devam edeceğiz.

6 Bankaya Özel / Internal Use 1990’ların başında Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından geliştirilen bir çerçevedir. Müşteri’den devamlı geri besleme alma mekanizması ile riski kontrol eder ve değişen koşullara göre devamlı yeniden “planlar”, deneysellik üzerine kurulmuştur Kısa aralıklarla teslim edilen çalışan fonksiyon ile, en yüksek “değerli” ürünü geliştirmeyi temel alır

7 Bankaya Özel / Internal Use Scrum terimi ilk olarak 1986 yılında; HBR de Takeuchi and Nonaka, The New Product Development Game adlı makalesinde yer almıştır. Scrum rugby oyununda bir terimdir. Temelleri Toyota’ya dayanmaktadır. (Lean Manufacturing) Scrum, 1993’ te yazılım geliştirme süreçlerine uyarlanmaya başlandı.

8 Bankaya Özel / Internal Use

9

10 Development Team kendi kendine organizedir. Üye sayısı 3 ile 9 arasındadır Development Team’in her bir üyesi özelleştirilmiş yeteneklere ve odak alanlarına sahip olabilir fakat sorumluluk bir bütün olarak Development Team’e aittir. Development Team bir PBI’ı çalışan bir ürün haline getirecek tüm yeteneklere sahiptir (Cross Functional) Developer dışında bir unvan tanımaz

11 Bankaya Özel / Internal Use Ürünün vizyon ve stratejisinden sorumludur. Release Yönetimi yapar. Sprint Review Toplantıları’nın sahibidir Development Team’in geliştirdiği işin değerini maksimize etmekle sorumludur. Yatırım Getirisinden sorumludur Product Backlog un Yönetiminden sorumludur

12 Bankaya Özel / Internal Use Scrum Takımı’nın, Scrum teori, pratik ve kurallarına bağlı kalması için çalışır Scrum Takımı dışındaki kişilerin Scrum Takımı’yla olan iletişimlerine yardım eder Agile ve Scrum konusunda sürekli gelişimi sağlar Hizmetkar liderdir

13 Bankaya Özel / Internal Use Bir ay veya daha az zaman sınırı olan, içerisinde “Done” durumunda, kullanılabilir ve potansiyel olarak yayınlanabilir bir Ürün Parçasının oluşturulduğu Sprint, Scrumın kalbidir. Baştan sona bir geliştirme çalışması boyunca Sprintlerin süresi sabittir. Önceki Sprint biter bitmez yeni Sprint başlar. Her bir Sprint bir aydan uzun bir ömrü olmayan bir proje olarak düşünülebilir. Projeler gibi Sprintler de bir şeyi başarmak için kullanılır. Her bir Sprintin sonucunda ortaya çıkacak olan ürünü vardır.

14 Bankaya Özel / Internal Use Product Backlog yapılacak işlerin önceliklendirilmiş sıralı listesidir Product Backlog’tan, içeriğinden,erişilebilirliğinden ve sıralamasından Product Owner sorumludur. Bir Scrum takımının yapacağı işlerin tek kaynağıdır Üst sıralarda öncelikli ve detaylandırılmış, alt sıralarda önceliği düşük ve detaylandırılmamış PBI’lar bulunur. Bu işlere dair büyüklük ataması (“size”lama) “Development Team” tarafından yapılır.

15 Bankaya Özel / Internal Use Sprint Planning Toplantısı’nın çıktılarından biridir Sprint Goal, Sprint Backlog’ta bulunan maddelere dair Development Team’in odaklanmasını sağlayan birkaç cümleden oluşan bir ifadedir. Sadece Development Team’e aittir ve kendisinden Development Team sorumludur. Development Team’in, Sprint’i planlaması için kullanılır.

16 Bankaya Özel / Internal Use Geliştirme takımının sprint sonunda ürettiği çalışan yazılımdır. Çalışan Yazılım, product owner istemesi durumunda release edilebilir bir durumda olmalıdır.

17 Bankaya Özel / Internal Use Product Backlog Item’ların istenen kalitede teslim edilmesi için belirlenen aktivitelerin listesidir ADIMLARKONTROL AnalizEvet Geliştirme Evet Kod Değerlendirme Evet Fonksiyonel Test Evet Kullanıcı Kabul Testi Evet

18 Bankaya Özel / Internal Use Gün içinde yapılacak işin planlandığı 15 dakikalık toplantıdır Bugün ne yapacağım? Dün ne yaptım? Development Team üyeleri bir araya gelir ve bilgi paylaşımı yaparlar Önümde engel var mı?

19 Bankaya Özel / Internal Use 4 haftalık Sprint için 8 saat ile sınırlıdır Takip eden “Nasıl?” bölümünde yapılacak PBI’lara dair Sprint Backlog oluşturulur Ne?” bölümünde PBI’ların büyüklükleri, Sprint’te hangilerinin yapılacağı ve Sprint Goal belirlenir. Toplantının girdisi Product Backlog, çıktısı Sprint Backlog ve Sprint Goal’dür “Nasıl?” bölümünde Development Team üyeleri analiz ve tasarım yaparlar “Nasıl?” bölümüne Product Owner katılmak zorunda değildir

20 Bankaya Özel / Internal Use Proje paydaşları Product Owner tarafından davet edilir Development Team üyeleri bitmiş PBI’ların sunumunu yapar ve çalışan yazılım hakkındaki soruları cevaplandırır Development Team üyeleri nelerin iyi gittiğini, nelerin iyi gitmediğini ve yaşanan problemlerin nasıl çözüleceğini anlatır Product Owner hangi Product Backlog Item’ların Definition Of Done’a uyduğunu açıklar 4 haftalık Sprint’lerde 4 saat ile sınırlıdır Paydaşlar geri bildirimlerde bulunurlar, bunlar PO’ya Sprint Planning Toplantısı için önemli bir girdi sağlar.

21 Bankaya Özel / Internal Use 4 haftalık Sprint’lerde 3 saat ile sınırlıdır Scrum Takımı’nın işini yapış şeklindeki iyileştirmelerin yapılabilmesi için plan oluşturmadır Bir önceki Retrospective Toplantısı’nda commit verilen maddelerden yapılanlar değerlendirilir Son Sprint’in ilgili kişiler, ilişkiler, süreç ve araçlar için nasıl geçtiğinin değerlendirilmesi Starfish Mad/Sad/Glad

22 Bankaya Özel / Internal Use Sprint süresi içerisinde ekibin yapacağı çalışmaların izlenmesine olan sağlayan araçtır. Ekibin yaptığı çalışmalarda planın ne kadar ilerisinde veya gerisinde olduğu görünebilmektedir. Bu chart genellikle Scrum Board nın yanında yer alır. Scrum Master “Daily Meeting”lerde ortaya çıkan, takımın ilerlemesini engelleyecek problemleri “Impediment List”de toplar. Çözümleri için gerekli adımları atar. PBI’ların oluşturulması ve/veya detaylandırılması işidir. GELECEKTEKİ Sprint’lere alınacak PBI’ları olgunlaştırmak, Product Backlog’u arındırmak, etki noktalarını çıkarabilmek Grooming çalışmaları her zaman toplantı şeklinde gerçekleşmek zorunda değildir.

23 Bankaya Özel / Internal Use

24 http://tureng.com/search/agile HBR Makale : Takeuchi and Nonaka, The New Product Development Game Kitap : Software in 30 days, Ken Scwaber and Jeff Sutherland http://agilemethodology.org/ http://www.agilesherpa.org/intro_to_agile/a_brief_history_of_agile/ http://crankypm.com/category/polls/ ACM Türkiye Finans Katılım Bankası Agile Dönüşüm Dokümanları Kitap : Jeff Sutherland’s Scrum Handbook

25 Bankaya Özel / Internal Use


"Bankaya Özel / Internal Use T.C. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015-2016 Güz Dönemi Ders: BIL-515." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları