Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ (E) Öğr. Gör. Dr. Emin BORANDAĞ Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM 403.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ (E) Öğr. Gör. Dr. Emin BORANDAĞ Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM 403."— Sunum transkripti:

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ (E) Öğr. Gör. Dr. Emin BORANDAĞ eminb@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM 403

2 3. BÖLÜM PROJE PLANLAMAYA GENEL BAKIŞ YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 2

3 Adım adım proje planlamaya giriş Proje seçimi Projenin kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi Proje altyapısının belirlenmesi Proje karakteristiklerinin analiz edilmesi Proje ürünleri ve işlemlerinin belirlenmesi Her bir işlem için emek kestiriminin yapılması İş risklerinin belirlenmesi Kaynakların ayrılması Planın gözden geçirilmesi Planın gerçekleştirilmesi Genel Bakış… 3

4 Proje Planlamaya Giriş YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi Proje planlama, belirlenen kaynaklar ve tanımlanan adımlar ile belirli bir zaman dilimi içinde projenin nasıl tamamlanacağına yönelik bir başlangıç disiplinidir. (Dwight D. Eisenhower, 34th US President) “I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.” (Dwight D. Eisenhower, 34th US President) Proje planlama, proje entegrasyonuna odaklanılan bir proje yönetim safhasıdır. Proje planı, bütün proje faaliyetlerinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. – Projenin kontrol edilmesini ve izlenebilmesini sağlamaktadır. 4

5 Proje Planlamaya Giriş (devam…) YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi Proje planlama görevleri, projenin çeşitli elemanlarının koordine edilmesini sağlamaktadır ve dolayısıyla projenin yürütülmesine de rehberlik etmektedir. Proje planlama, proje içersindeki iletişimin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Bunun yanında proje gelişiminin ölçülmesini ve izlenmesini sağlar. Ayrıca planlama kararlarına ilişkin ayrıntılı bir dokümantasyon sağlar. Proje planlama, projesinin başarısı için çok önemlidir. Projenin başından itibaren yapılan dikkatli planlama ile maliyetli hatalar önlenmiş olunur. Bu proje uygulamasının zaman ve bütçe dahilinde hedeflerine ulaşmasında bir güvence sağlar. 5

6 Proje Planlamaya Giriş (devam…) YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi Proje planlama için birçok farklı teknik kullanılabilmektedir. Bu ders kapsamında “Step Wise” yönteminden bahsedilecektir. Proje planlamayı diğer yöntemlerden ayırt etmeye yardımcı olan ve “Step Wise” yöntemi olarak adlandırılan bir çerçeve tanımlanmıştır. -Diğer yöntemlere örnek olarak, PRINCE2 verilebilir. -PRINCE2, İngiliz Hükümeti Ticaret Ofisi tarafından desteklenen bir proje yönetim standardıdır. Bu standart özellikle iş değişim projeleri ile bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda İngiltere’deki ticari olmayan projelerde de geniş çapta kullanılmaktadır. “Step Wise” yöntemi PRINCE2 ile uyumludur. -Bu yöntem bir projenin planlama adımlarını kapsar, ancak projenin kontrol edilmesini ve izlenmesini dikkate almaz. 6

7 Proje Planlamaya Giriş (devam…) YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 7 Yanda verilen şekil, ana planlama faaliyetleri için bir taslak sağlamaktadır. -1. ve 2. adımlar bazı durumlarda paralel olarak ele alınabilir. -5. ve 6. adımlar proje içersindeki her bir işlem için tekrar edilmelidir. -4. adımda belirlenen işlemler ve ürünler ayrıntılı olarak gözden geçirilmelidir. -5. ile 8. adımlar arasında ayrıntılı bir tekrar söz konusudur.

8 Proje Planlamaya Giriş (devam…) YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 8 “Step Wise” planlama aktiviteleri için genel çerçeve aşağıdaki tabloda verilmektedir. AdımAdım İçersindeki Aktiviteler 0Proje Seçimi 1Proje Kapsam ve Hedeflerini Belirleme 1.1. Hedefler ve bu hedeflerin karşılanmasına yönelik ölçütler belirlenir. 1.2. Proje otoritesi oluşturulur. 1.3. Kurumsal paydaşlar belirlenir. 1.4. Kurumsal paydaş analizi ışığında hedefler düzenlenir. 1.5. Tüm taraflar arasında iletişim yöntemleri oluşturulur. 2Proje Altyapısını Belirleme 2.1. Proje ile stratejik planlama arasında ilişki oluşturulur. 2.2. Kurulum standartları ile prosedürleri belirlenir. 2.3. Proje ekibi belirlenir.

9 Proje Planlamaya Giriş (devam…) YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 9 AdımAdım İçersindeki Aktiviteler 3Proje Karakteristiklerinin Analiz Edilmesi 3.1. Proje hedef ya da ürün tabanlı olarak ayırt edilir. 3.2. Diğer proje karakteristikleri analiz edilir. 3.3. Yüksek-seviyeli proje riskleri belirlenir. 3.4. Uygulama ile ilgili kullanıcı gereksinimleri dikkate alınır. 3.5. Genel yaşam döngü yaklaşımı seçilir. 3.6. Kaynak kestirimlerinin tamamı gözden geçirilir. 4Proje Ürünleri ve İşlemlerini Belirleme 4.1. Proje ürünleri belirlenir ve tanımlanır. 4.2. Genel ürün akışı dokümante edilir. 4.3. Ürün örnekleri gerçekleştirilir. 4.4. İdeal işlem ağı üretilir. 4.5. İhtiyaç duyulan adım ve kontrol noktaları gözden geçirilir. 5Her Bir İşlem İçin Emek Kestirimi 5.1. Yukarıdan-aşağı kestirim yöntemi uygulanır. 5.2. Kontrol edilebilir işlemler yaratmak için plan gözden geçirilerek düzenlenir.

10 Proje Planlamaya Giriş (devam…) YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 10 AdımAdım İçersindeki Aktiviteler 6İşlem Risklerinin Belirlenmesi 6.1. İşlem-tabanlı riskler nicel olarak belirlenir. 6.2. Risk azaltma planı yapılır. 6.3. Riskler dikkate alınarak tahmin yapılır ve planlar uyarlanır. 7Kaynakların Tahsisi 7.1. Kaynaklar belirlenir ve tahsis edilir. 7.2. Kaynak kısıtları dikkate alınarak tahminler yapılır ve planlar düzenlenir. 8Planın Gözden Geçirilmesi 8.1. Proje planının kalitesi gözden geçirilir. 8.2. Planlar dokümante edilir ve anlaşma sağlanır. 9/10Planın Gerçekleştirilmesi Düşük seviyede planlama sürecinin tekrarlanması gerekebilir.

11 1. Adım: Proje Kapsam ve Hedeflerini Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 11 1.1. Hedefler ve bu hedeflerin karşılanmasına yönelik ölçütler belirlenir. Başarılı olup olmadığımızı nasıl bileceğiz? 1.2. Proje otoritesi oluşturulur. Patron kim? 1.3. Kurumsal paydaşlar belirlenir. Projeye kim dahil olacak? 1.4. Kurumsal paydaş analizi ışığında hedefler düzenlenir. Kurumsal paydaşları kazanmak için yapılması gerekenler nelerdir? 1.5. Tüm taraflar arasında iletişim yöntemleri oluşturulur. Temas halinde nasıl olacağız?

12 2. Adım: Proje Altyapısını Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 12 2.1. Proje ile stratejik planlama arasında ilişki oluşturulur. Proje neden istenmektedir? 2.2. Kurulum standartları ile prosedürleri belirlenir. Hangi standartları takip etmemiz gerekir? 2.3. Proje ekibi belirlenir. Kim nerede görevlendirilecek?

13 3. Adım: Proje Karakteristiklerinin Analiz Edilmesi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 13 3.1. Proje hedef ya da ürün tabanlı olarak ayırt edilir. Başarıya ulaşmanın birden fazla yolu var mı? 3.2. Diğer proje karakteristikleri analiz edilir. Bu projeyi diğer projelerden ayıran fark nedir? 3.3. Yüksek-seviyeli proje riskleri belirlenir. Proje süresince ne ters gidebilir? Riski önlemek ne yapılabilir? 3.4. Uygulama ile ilgili kullanıcı gereksinimleri dikkate alınır.

14 3. Adım: Proje Karakteristiklerinin Analiz Edilmesi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 14 3.5. Genel yaşam döngü yaklaşımı seçilir. Waterfall Yaşam Döngü Modeli? Iterative-and-Incremental Yaşam Döngü Modeli? Rapid-Prototypes Yaşam Döngü Modeli? 3.6. Kaynak kestirimlerinin tamamı gözden geçirilir. Proje sürecinde meydana gelebilecek artışın maliyeti nedir?

15 4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 15 4.1. Proje ürünleri belirlenir ve tanımlanır. Ne üretmek zorundayız? Kullanılabilirlik Testi Kullanılabilirlik Testi Değişen İstekler Değişen İstekler Test Sonuçları Test Sonuçları Test Mekanizması Test Mekanizması Seçilmiş Konular Seçilmiş Konular Tamamlanmış Anket Tamamlanmış Anket Tasarımı Anket Tasarımı Ayrılmış PC Ayrılmış PC Analiz Raporu Analiz Raporu Ürün Analiz Yapısı

16 4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 16 4.2. Genel ürün akışı dokümante edilir. Yanda verilmiş olan ürün akış diyagramı, tamamlanmak zorunda olan ürünlerin sırasını göstermektedir. Bu akış diyagramı sayesinde etkili bir çalışma yöntemi tanımlanmış olur. Test Planı Seçilmiş Konular Seçilmiş Konular Anket Tasarımı Anket Tasarımı Ayrılmış Makine Ayrılmış Makine Tamamlanmış Anket Tamamlanmış Anket Test Sonuçları Test Sonuçları Analiz Raporu Analiz Raporu Analiz Raporu Analiz Raporu

17 4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 17 4.3. Ürün örnekleri gerçekleştirilir. Ürün analiz yapısı ve ürün akış diyagramı kullanımı ile yazılım modülleri gibi genel ürünler tanımlanmış olacaktır. Bu yazılım modülleri içersinde belirli modülleri tanımlamak mümkündür. -Örneğin: A modülü, B modülü …

18 4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 18 4.4. İdeal işlem ağı üretilir. Ürün akış diyagramı içindeki her bir ürünü yaratmak için gereksinim duyulan işlemler belirlenir. Tek bir ürünü yaratmak için bir den fazla işleme gereksinim duyulabilir. Test Planı Test Planı Anket Tasarımı Anket Tasarımı Konuları Seçme Konuları Seçme Ayrılmış Makine Ayrılmış Makine Testleri Yönetme Testleri Yönetme Analiz Sonuçları Analiz Sonuçları Değişen İstekler Değişen İstekler

19 4. Adım: Proje İşlemleri ve Ürünlerini Belirleme YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 19 4.5. İhtiyaç duyulan adım ve kontrol noktaları gözden geçirilir. Tasarım Modül A Tasarım Modül B Tasarım Modül C Sistem Tasarım Kod Modül A Kod Modül B Kod Modül C Sistem Testi Tasarım Modül A Tasarım Modül B Tasarım Modül C Sistem Tasarım Kod Modül A Kod Modül B Kod Modül C Sistem Testi Kontrol Noktası Kontrol Noktası Araya bir kontrol noktası koyulur.

20 5. Adım: Her Bir İşlem İçin Emek Kestirimi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 20 5.1. Yukarıdan-aşağı kestirim yöntemi uygulanır. Proje için gerekli süre ile emek arasında dikkatli bir ayrım yapılması gerekir. Emek bir görevi tamamlamak için harcanan gerekli adam-saat veya adam-gün vb. sayıdır. Gerekli süre, projenin başlangıcı ile bitişi arasında geçen takvim zamanıdır. 5.2. Kontrol edilebilir işlemler yaratmak için plan gözden geçirilerek düzenlenir.

21 6. Adım: İşlem Risklerinin Belirlenmesi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 21 6.1. İşlem-tabanlı riskler nicel olarak belirlenir. Risk oluşması durumunda, bunun projeye zararı ne olur? Risk oluşma ihtimali nedir? 6.2. Risk azaltma planı yapılır. Riski azaltmak için ne yapılması gerekir? Beklenmedik bir anda risk oluşursa ne yapılacak? 6.3. Riskler dikkate alınarak tahmin yapılır ve planlar uyarlanır. Eğitim, deneme çalışmaları, bilgi toplama gibi diğer işlemlerle ilgili riskleri azaltmak için yeni işlemler eklenir.

22 7. Adım: Kaynakların Tahsisi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 22 7.1. Kaynaklar belirlenir ve tahsis edilir. 7.2. Kaynak kısıtları dikkate alınarak tahminler yapılır ve planlar düzenlenir. Örneğin; sonraki bir tarihe kadar personelin müsait olmaması durumu. Proje dışı faaliyetler…

23 7. Adım: Kaynakların Tahsisi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 23 Çizelge oluşturmak ve raporlamak için Gantt şemaları gibi popüler programlar kullanılabilir.

24 8. Adım: Planın Gözden Geçirilmesi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 24 8.1. Proje planının kalitesi gözden geçirilir. Proje planlama sürecinin başında, tüm proje adımlarını doğru olarak üretmenin mümkün olmadığını gözlemleyebiliriz. Ancak bu daha sonraki aşamalarda ayrıntılı planlama için gerekli tüm bilgilerin elde edilmesiyle sağlanacaktır. 8.2. Planlar dokümante edilir ve anlaşma sağlanır.

25 9. Adım: Planın Gerçekleştirilmesi YZM 403 - Yazılım Proje Yönetimi 25 Önceki planların her birinde kullanılan girdiler bir araya toplanır. Tüm aktiviteleri içeren detaylı bir iş dökümü yapılır. Görevler, önceki planlarda kullanılan girdiler yardımıyla çizelgelenir. Tüm varsayımlar, aktiviteler, zaman çizelgeleri projeyi yönlendirir. Tüm görevler ve aktiviteler periyodik olarak izlenir. Takım ve paydaşlar süreç hakkında bilgilendirilir.


"YAZILIM PROJE YÖNETİMİ (E) Öğr. Gör. Dr. Emin BORANDAĞ Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YZM 403." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları