Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEV İ K YAKLAŞIMLAR & SCRUM. Standish Group Chaos Report, 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEV İ K YAKLAŞIMLAR & SCRUM. Standish Group Chaos Report, 2012."— Sunum transkripti:

1 ÇEV İ K YAKLAŞIMLAR & SCRUM

2 Standish Group Chaos Report, 2012

3

4 Standish Group Chaos Report 19941999200120042010, 2012 1. User involvement 1. Executive mngment support 1. User involvement1. Executive support 2. Executive mngment support 2. Executive mngement support 2. User involvement2. Executive mnagement support 2. User involvement 3. Clear statement of requirements 3. Smaller project milestones 3. Competent staff3. Smaller project milestones 3. Clear business objectives 4. Propor planning 4. Competent staff4. Smaller project milestones 4. Hard-working, focused staff 4. Emotional maturity 5. Realistic expectations 5. Ownership5. Clear vision and objectives 5. Optimizing scope 6. Smaller project milestones 6. Agile process 7. Competent staff 7. Project management 8. Ownership8. Skilled resources 9. Clear vision and objectives 9. Execution 10. Hard- working, focused staff 10. Tools & Infrastructure

5 PMI Certification

6 Müşteri Ne Bekliyor? - Para - Maksimum getiri (Max ROI) - Pazara erken çıkmak (Minimum time to market) - Kalite - De ğ işen ihtiyaçlara cevap verebilme

7 Time to Market -Yazılım projelerinde, t 0 anında bir vizyon belirlenir -> Projenin sonuda elde edilmek istenen hedef bir de ğ er. - Waterfall modelinde: Analiz, tasarım, kodlama ve testten sonra (belirli bir süre sonra) proje müşteriye teslim ediliyor. - Araştırma sonuçlarına göre: E ğ er proje başlangıcı ve bitişi arası 6 ay veya daha uzun bir süre ise ve bu sürece müşteriler ve de ğ işim dahil edilmiyorsa, büyük ihtimalle t 0 anında hedefledi ğ iniz de ğ erden daha düşük bir de ğ er elde ederek projeyi bitirirsiniz. Kısaca: Müşteriler ve de ğ işim dahil edilmedikçe, proje süresi uzadıkça -> İ stenilen hedeflerin yakalanma ihtimali düşüyor! Araştırma sonuçlarına göre: Problem görülüp, sürece müşteriler ve de ğ işim katılsa bile, hiçbir zaman ara kapatılamıyor -> Proje başarısızlı ğ a do ğ ru gidiyor.

8 De ğ işim olmasa? - De ğ işim olmayan proje : Yok denecek kadar az! - Farzedelim de ğ işim yok. - Müşteri: “Tamam, çok güzel, tam istedi ğ im gibi olmuş. Ama acaba şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu?” -> Deneyim - Ayakkabı örne ğ i - İ nsan do ğ ası gere ğ i, elle tutulur referans noktaları ile çözüme gitme konusunda daha yetkin bir varlık.

9

10 Neden ço ğ u fonksiyonu kullanılmayan yazılımlar üretiliyor? - Fazla mal göz çıkarmaz yaklaşımı. Peki neden net gereksinimler belirlenmeli? - Hem zaman, hem de bütçe açısından kısıtlar var -> Tahmin yaparken kontrol sahibi olunmalı.

11 Gereksinimler net olarak belirlenebilir mi? - Maalesef, ço ğ u zaman hayır. Alternatif ne olabilir? - Müşteri, gereksinimlerini ROI’ı ençoklayacak şekilde, iş de ğ erine göre önceliklendirsin. Öncelik sırasından en üstteki birkaç gereksinimi alıp, bunları gerçekleştiren, çalışır bir kod, bir ay veya daha kısa bir sürede yazılsın. Müşteriye sunulsun. Müşteri üzerinde gerekli de ğ işiklikleri yapsın, gereksinim listesini revize etsin. O listeden birkaç gereksinim seçip, yeni bir çalışır kod parçası yazıp, müşteriye sunalım...... -> Hedeflenen de ğ ere erişene dek. --> iterative incrementation

12 - Pareto prensibi (80-20 kuralı) -> Yazılım projelerindeki fonksiyonalitelerin %20’si, müşterilerin ihtiyaçlarının %80’ini karşılar. - Esneklik: Müşteriyle kısa aralıklarla görüşülüp, ondan fikir alındı ğ ı için, de ğ işiklikler kucaklanmış oluyor.

13 De ğ işim ve Kalitenin Maliyeti Boehm’s Cost of Change Curve

14 - De ğ işim kaçınılmaz: Dünya çapındaki yazılım geliştirme süreçlerinin %35’inde süreç içinde de ğ işim oluyor. Türkiye’de bu oran daha yüksek olabilir... - Iterative incrementation. - Test, tüm sürece yayılmış olur. Hata iterasyon ile birlikte ortaya çıkar. Peki ne yapalım? Çevik (agile) yaklaşımlar

15 Çevik yaklaşım manifestosu

16

17 Çeviklik (agility), de ğ işime verimli bir şekilde uyum sa ğ layabilme kapasite ve yetkinli ğ idir.

18

19

20 Standish Group Chaos Report, 2012

21 ÇevikYöntemler (2010)

22 Scrum Süreci

23

24 Waterfall vs. Scrum

25 Scrum Uygulayanlar

26 Programlama Dilleri (2012)

27 Çevik yaklaşımlar (2012)

28


"ÇEV İ K YAKLAŞIMLAR & SCRUM. Standish Group Chaos Report, 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları